Znaczenia

 

 

Znaczenia. Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo to czasopismo wydawane przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez pierwszą dekadę swojego istnienia jako półrocznik, a następnie jako rocznik. Porusza tematy z obszaru kultury, komunikacji i socjologii.

 

ISSN: 1899-9670
e-ISSN: 2657-5485

 

Oficjalna strona pisma:

 • Zobacz wszystkie | Strony: Znaczenia
 • Znaczenia, nr 16

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 16

   

  Spis treści

   

  W numerze „Znaczeń”, który ukazał się na dziesięciolecie czasopisma, czytelnik znajdzie m.in. teksty Krzysztofa Obremskiego o dialogicznej niemocy i manipulacjach cechujących pewne rozprawy o Polsce i Kościele; Urszuli Glensk o historii plagiatu, a także Stanisława Beresia w szczerej rozmowie o Lemie z Tomaszem Fiałkowskim.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 15

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 15

   

  Spis treści

   

  Przewodnim tematem tego numeru jest azyl. Pośród wielu artykułów m.in.: pytanie o to, czym jest azyl, i nakreślenie kilku istotnych perspektyw; dwa kresy – Jacek Grębowiec o Buzzatim; rozprawy o agencie 007 – James Bond nie umiera nigdy?

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 14

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 14

   

  Spis treści

   

  Ten numer czasopisma poświęcony jest zmysłom. Czytelnik znajdzie w nim m.in. artykuły: Agnieszki Iwanickiej O Peggy Guggenheim, Marty Kaprzyk o starości i pożądaniu w kinie współczesnym, Agaty Montewskiej o rytualnej nagości w kinie Larsa von Triera.

 • Znaczenia, nr 13

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 13

   

  Spis treści

   

  Tematem przewodnim numeru jest WOLNOŚĆ.

  W numerze m.in. fragmenty korespondencji Tadeusza Różewicza z Karlem Dedeciusem, Jerzy Biniewicz o obrazie wolności w języku i dyskursach, Kamilla Biskupska o (pozornej) wolności w mieszkaniu estetycznym, spojrzenie Włodzimierza Karola Pessela na kryzys migracyjny w Danii.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 12

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 12

   

  Spis treści

   

  Tematem przewodnim numeru są RZECZY.

  W numerze m.in. Hans-Christian Trepte pamięci Tadeusza Różewicza, Jarosław Petrowicz o semantyce i funkcjach rzeczy, Urszuli Glensk Podróże po Polsce, Z Leilą Guerriero rozmawia Beata Szady.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 11

  Znaczenia


  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 11

   

  Spis treści

   

  Tematem przewodnim numeru jest ROZMOWA.

  W numerze m.in. o upokarzaniu w mediach – rozmowa Michała Rydlewskiego z dr hab. Małgorzatą Lisowską-Magdziarz; Aleksandry Wagner Analiza dyskursu medialnego o gazie łupkowym; Jacek Grębowiec w rozważaniach o Sennettowskiej koncepcji współpracy.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 10

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 10

   

  Spis treści

   

  Tematem przewodnim numeru jest SPRZECIW.

  Można przeczytać m.in. wywiad z Piotrem Zychowiczem, autorem „Obłędu ´44” i „Opcji niemieckiej”, esej Katarzyny Kasztenny o instytucjonalnej deprecjacji humanistyki, wspomnienia Jerzego Olka o Tadeuszu Różewiczu i... fotografii.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 9

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 9

   

  Spis treści

   

  W numerze miesięcznika, którego tematem wiodącym jest kara, czytelnik znajdzie m.in.  rozważania o moralnym porządku i karze prof. Jerzego Jastrzębskiego, wywiad z reportażystą i dziennikarzem śledczym Marcinem Kąckim, refleksje na temat rewolucji bolszewickiej w publicystyce Józefa Mackiewicza.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 8

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo

  Nr 8

   

  Spis treści

   

  Tematem przewodnim jest zdrada. W numerze m.in. Zdrada jest forpocztą chaosu – prof. Jerzy Jastrzębski w eseju o naturze wiarołomstwa, teksty Marii Magdaleny Morawieckiej O średniowiecznej  kartografii i naszych wobec niej uprzedzeniach i Małgorzaty Kolankowskiej O narkokulturze, narkoestetyce i narkomediach w Kolumbii i Meksyku.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 7

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 7

   

  Spis treści

   

  W numerze m.in. Kościół temu winien – wywiad z pastorem Erichem Busse; Krzysztofa Mroziewicza refleksje o buddyzmie; o bezgrzesznej tajdze i wędrowcach osiadłych – wywiad z prof. Eleną Dutczak z Państwowego Uniwersytetu Tomskiego; Od Zobten do Sobótki – wspomnienia Hansa-Georga Andersa.

 • Znaczenia, nr 6

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 6

   

  Spis treści


  Tematem przewodnim numeru jest SĄSIEDZTWO.
  Można przeczytać m.in. rozmowę z Adamem Szostkiewiczem o stosunkach złosąsiedzkich; uwagi o sąsiadowaniu rosyjskiej cerkwi prawosławnej z innymi religiami; reportaż Krzysztofa Mroziewicza o szkole filmowej Garcíi Márqueza, wywiad z Milenią Fiedler w cyklu Rozmowy z montażystami.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 5

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 5

   

  W numerze m.in. Polaków seks i wstyd – wywiad z prof. Zbigniewem Izdebskim, Niech żyje wstyd! – prof. Dariusz Doliński w eseju o pozytywnych funkcjach emocji, Innego piekła nie ma – o wstydzie i nie tylko – rozmowa z prof. Zbigniewem Paskiem, badaczem nowych ruchów religijnych i duchowości alternatywnej.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 4

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 4

   

  W numerze m.in. Janusz Tazbir o polskich iluzjach, martyrologii i zarządzaniu pamięcią, Padaczka Jacka Hugo-Badera, Rosjanie o łżenauce, krótka historia fenomenu gore.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 3

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo

  Nr 3

  W numerze m.in. rozmowa z prof. Włodzimierzem Pawluczukiem o kryzysie doktryny Kościoła, świecie dryfującym w nieznane i inżynierii kosmicznej; wywiad z Tomaszem Różyckim o jakości komunikacji literackiej, uprawianiu „geopoetyki” i literaturze małych ojczyzn; fragment książki Henry’ego Stappa „Mind, Matter and Quantum Mechanics” o świadomości w kategoriach fizyki kwantowej.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 2

  Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 2

   

  W numerze m.in. wywiad z prof. Tadeuszem Bartosiem o odwadze opuszczenia stanu kapłańskiego, o hermeneutyce i teologii, o kondycji Kościoła katolickiego; wspomnienie Zdzisława Najdera – dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa; rozmowa z Waldemarem Krzystkiem – o Małej Moskwie, Teatrze Telewizji i wielkich projektach reżyserskich.

  Cena:15.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Znaczenia