Znaczenia

 

 

Znaczenia. Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo to półrocznik wydawany przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Poruszane tematy z obszaru kultury, komunikacji i socjologii.

 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »
 • Znaczenia, nr 16

  Nowości|Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 16

  Spis treści

  W numerze „Znaczeń”, który ukazał się na dziesięciolecie czasopisma, czytelnik znajdzie m.in. teksty Krzysztofa Obremskiego o dialogicznej niemocy i manipulacjach cechujących pewne rozprawy o Polsce i Kościele; Urszuli Glensk o historii plagiatu, a także Stanisława Beresia w szczerej rozmowie o Lemie z Tomaszem Fiałkowskim.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 15

  Nowości|Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 15

  Spis treści

   

  Przewodnim tematem tego numeru jest azyl. Pośród wielu artykułów m.in.: pytanie o to, czym jest azyl, i nakreślenie kilku istotnych perspektyw; dwa kresy – Jacek Grębowiec o Buzzatim; rozprawy o agencie 007 – James Bond nie umiera nigdy?

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 1

  Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 1

   

  W numerze m.in. rozmowy z prof. Piotrem Sztompką, autorem książki Zaufanie. Fundament społeczeństwa, i Wojciechem Albińskim, autorem książek o Afryce.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 10

  Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 10

  Spis treści

   

  Tematem przewodnim numeru jest SPRZECIW.

  Można przeczytać m.in. wywiad z Piotrem Zychowiczem, autorem „Obłędu ´44” i „Opcji niemieckiej”, esej Katarzyny Kasztenny o instytucjonalnej deprecjacji humanistyki, wspomnienia Jerzego Olka o Tadeuszu Różewiczu i... fotografii.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 11

  Serie wydawnicze » Znaczenia


  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 11

  Spis treści

  Tematem przewodnim numeru jest ROZMOWA.
  W numerze m.in. o upokarzaniu w mediach – rozmowa Michała Rydlewskiego z dr hab. Małgorzatą Lisowską-Magdziarz; Aleksandry Wagner Analiza dyskursu medialnego o gazie łupkowym; Jacek Grębowiec w rozważaniach o Sennettowskiej koncepcji współpracy.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 12

  Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 12

  Spis treści  Tematem przewodnim numeru są RZECZY.
  W numerze m.in. Hans-Christian Trepte pamięci Tadeusza Różewicza, Jarosław Petrowicz o semantyce i funkcjach rzeczy, Urszuli Glensk Podróże po Polsce, Z Leilą Guerriero rozmawia Beata Szady.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 13

  Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 13

  Spis treści

  Tematem przewodnim numeru jest WOLNOŚĆ.
  W numerze m.in. fragmenty korespondencji Tadeusza Różewicza z Karlem Dedeciusem, Jerzy Biniewicz o obrazie wolności w języku i dyskursach, Kamilla Biskupska o (pozornej) wolności w mieszkaniu estetycznym, spojrzenie Włodzimierza Karola Pessela na kryzys migracyjny w Danii.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 14

  Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 14

  Spis treści

  Ten numer czasopisma poświęcony jest zmysłom. Czytelnik znajdzie w nim m.in. artykuły: Agnieszki Iwanickiej O Peggy Guggenheim, Marty Kaprzyk o starości i pożądaniu w kinie współczesnym, Agaty Montewskiej o rytualnej nagości w kinie Larsa von Triera.

 • Znaczenia, nr 2

  Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo
  Nr 2

   

  W numerze m.in. wywiad z prof. Tadeuszem Bartosiem o odwadze opuszczenia stanu kapłańskiego, o hermeneutyce i teologii, o kondycji Kościoła katolickiego; wspomnienie Zdzisława Najdera – dyrektora Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa; rozmowa z Waldemarem Krzystkiem – o Małej Moskwie, Teatrze Telewizji i wielkich projektach reżyserskich.

  Cena:15.00
 • Znaczenia, nr 3

  Serie wydawnicze » Znaczenia

  Znaczenia
  Kultura – Komunikacja – Społeczeństwo

  Nr 3

  W numerze m.in. rozmowa z prof. Włodzimierzem Pawluczukiem o kryzysie doktryny Kościoła, świecie dryfującym w nieznane i inżynierii kosmicznej; wywiad z Tomaszem Różyckim o jakości komunikacji literackiej, uprawianiu „geopoetyki” i literaturze małych ojczyzn; fragment książki Henry’ego Stappa „Mind, Matter and Quantum Mechanics” o świadomości w kategoriach fizyki kwantowej.

  Cena:15.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »