Zasady etyki publikacyjnej

 

Wszystkie artykuły przeznaczone do publikacji w „Znaczeniach” nie mogą posiadać znamion „ghostwritingu” i „guest authorship”. Powierzenie redakcji artykułu z zamiarem opublikowania równoznaczne jest z zaakceptowaniem tej zasady.

 

Ghostwriting mamy z nim do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Guest authorship („honorary authorship”) – mamy z nim do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

 

Afiliacje naszych autorów widnieją w Notkach (w wersji drukowanej, w każdym z numerów), w których przybliżamy sylwetki goszczących na naszych łamach.