Wyprzedaż

 

Sprzedaż książek przecenionych realizujemy wyłącznie na zasadach przedpłaty.

 

 

 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Studia Translatorica
 • 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz
  40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej
  Teoria i praktyka

   

  Tom jubileuszowy wrocławskiej Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Zamieszczono w nim m.in. opis czterdziestu lat działalności szkoły, teksty poświęcone pracy dydaktycznej SJPiK, zarówno informacyjne, jak i dotyczące prowadzonych przez lektorów badań, a także zaprezentowano przykładowe programy oraz autorskie zadania lektorów przygotowane dla konkretnych potrzeb językowych i kulturowych uczniów szkoły.

   

  Cena:29.00
 • A to moja bajka właśnie...

  Wyprzedaż|Proza

  A to moja bajka właśnie...

  Prace nagrodzone w konkursie „A to moja bajka właśnie...” podczas 3. Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY

   

  Na książkę złożyły się bajki nagrodzone w konkursie „A to moja bajka właśnie...” podczas 3. Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży DOBRE STRONY. Konkurs  polegał na napisaniu bajki dla swoich rówieśników, brały w nim udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. Organizatorem konkursu była Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu.

  Cena:10.00
 • A to moja bajka właśnie... (edycja 2014)

  Wyprzedaż|Proza

  A to moja bajka właśnie...
  Prace nagrodzone w konkursie „A to moja bajka właśnie...” podczas 4. Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony 2013

   

  Oddajemy do rąk czytelników kolejną książeczkę z bajkami napisanymi przez dzieci i młodzież dla dzieci i młodzieży. Jak co roku złożyły się na nią najlepsze prace uczniów szkół z całej Polski, którzy wzięli udział w konkursie „A to moja bajka właśnie...” zorganizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

   

   

  Cena:10.00
 • Adaptacje sceniczne "Procesu" Franza Kafki w Polsce

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Eliza Szymańska
  Adaptacje sceniczne Procesu Franza Kafki w Polsce

   

  Autorka prezentowanej książki prześledziła pracę wybranych polskich adaptatorów nad tekstem Procesu Franza Kafki i umieściła owe adaptacje w kontekście ogólnej recepcji twórczości praskiego pisarza w Polsce. Pracę zamyka rozmowa z Henrykiem Baranowskim, który Proces Kafki przeniósł na scenę dwa razy.

  Cena:15.00
 • Adaption als Translation

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Karolina Kęsicka
  Adaption als Translation
  Zum Bedeutungstransfer zwischen der Literatur- und Filmsprache am Beispiel der Remarque-Verfilmungen


  Na przykładzie filmowych adaptacji powieści Remarque’a autorka analizuje różnice semantyczne między językiem prozy i filmu.

  Cena:15.00
 • Akceptacja w komunikowaniu się

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Lesław Cirko
  Akceptacja w komunikowaniu się
  Między preskryptywizmem a permisywizmem

   

  Książka jest studium językoznawczym, analitycznym, wolnym od wszelkich form preskryptywizmu. Jednym z najważniejszych wątków pracy jest dyskusja nad kryteriami, dzięki którym odbiorca klasyfikuje teksty jako neutralne, nierzucające się w oczy, innymi słowy akceptowalne. Autor wykazuje, że samo tylko wskazanie na ich poprawność językową, pojmowaną...

  Cena:33.00
 • Anatomia dyskursu

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Obserwator / Beobachter

  Bogdan Balicki, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk (red.)
  Anatomia dyskursu

   

  Konstruktywizm manifestuje się w tej książce nie tylko w sferze metodologii, nie tylko – w tak dla niego istotnej – empirii, ale także instytucjonalnie. Młodych badaczy cechuje niezmiennie entuzjazm, optymizm poznawczy i odwaga stawiania pytań bez unikania odpowiedzi na nie.

  nakład wyczerpany
 • Angela Merkel

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Julian Bartosz
  Angela Merkel
  Kariera – władza – polityka

   

  Rzecz o Angeli Merkel jest po publikacjach o Willym Brandcie i Helmucie Kohlu trzecią pozycją o kanclerzach niemieckich w dorobku autora. W książce zostało przedstawione życie Angeli Merkel w byłej NRD, kariera w RFN, sposób sprawowania władzy oraz polityka, w tym – na zakończenie – jej stosunek do Polski.

  Cena:19.00
 • Anpassung im Nationalsozialismus

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Kai Kranich
  Anpassung im Nationalsozialismus
  Die Universität Breslau und die Aberkennung von Doktortiteln

   

  Książka porusza temat dostosowania się do narodowego socjalizmu w Niemczech w latach 20. i 30. XX w. Jako wzorcowy przykład przedstawia praktykowane na Uniwersytecie Wrocławskim odbieranie tytułu doktora żydom i przeciwnikom hitleryzmu.

 • Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Białek, Grzegorz Kowal (red.)
  Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej
  Szkice – komentarze – interpretacje

  Tomy I i II

   

  Historia literatury niemieckojęzycznej opowiedziana w esejach. Blisko sto odczytań najwybitniejszych i najważniejszych dzieł literackich – wierszy, poematów, dramatów, opowiadań, powieści, esejów filozoficznych – napisanych w języku niemieckim i przetłumaczonych na język polski, od Anioła Ślązaka do Stefana Zweiga, od Pieśni o Nibelungach do Elfriede Jelinek.

 • Ars vitae

  Wyprzedaż|Poezja

  Agnieszka Wesołowska
  Ars vitae
  Listy do nieszczęśliwych

   

  Tomik poezji autorki wyróżnionej za pierwszą książkę Dwuznaczny w konkursie im. Kazimiery Iłłakowiczów­ny. Tak o wierszach ze zbioru pisze Marian Grześczak: Piękno wynika tu z przeciwstawienia brzydkości, jest pragnieniem trudnym do zaspokojenia. W tej poetyce – nazwijmy ją poetyką pragnienia właśnie – Agnieszka Wesołowska prowadzi...

  Cena:12.00
 • Auschwitz Gedichte / The Auschwitz poems / Wiersze oświęcimskie...

  Wyprzedaż|Poezja

  Adam A. Zych
  Auschwitz Gedichte
  The Auschwitz poems
  Wiersze oświęcimskie
  Les poemes d’Auschwitz
  Le poesie di Auschwitz

  Przekład: Krzysztof Lipiński, Karin Wolff, June Friedman, Adam A. Zych, Barbara Maria Pawłowska i in.

   

  Zbiór wierszy o tematyce oświęcimskiej wydany w 60. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau. Złożyło się na niego 16 utworów w polskim oryginale oraz w przekładach na języki: niemiecki, angielski, francuski i włoski.

  Cena:12.00
 • Austria i Austriacy w prozie Adama Zielińskiego

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Dorota Zaperty
  Austria i Austriacy w prozie Adama Zielińskiego

   

  Twórczość Adama Zielińskiego wyrosła z głębokiej potrzeby określenia tożsamości człowieka w skomplikowanym życiorysie, na którą składają się doświadczenia polskie, żydowskie i austriackie. W pracy zostały zaprezentowane te aspekty twórczości pisarza, które wpisują się w austriacki dyskurs dotyczący tworzenia wyznaczników austriackiej...

  Cena:12.00
 • Auswirkungen interlingualer Interferenz auf die deutsche Wort- und Satzgliedstellung im schriftlichen Bereich

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Ireneusz Gaworski
  Auswirkungen interlingualer Interferenz auf die deutsche Wort- und Satzgliedstellung im schriftlichen Bereich

   

  Rozprawa językoznawcza o interferencji w obrębie języka pisanego. Przedmiotem analizy są wypowiedzi pisemne reprezentatywnej grupy dorosłych Polaków posługujących się językiem niemieckim jako wyuczonym w systemie edukacji szkolnej.

  Cena:12.00
 • Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Mariola Jaworska
  Autoewaluacja w procesie uczenia się i nauczania języków obcych

  Zastosowanie Europejskiego portfolio językowego w kształceniu nauczycieli

   

  Zasadniczym problemem badawczym pracy jest stosowanie narzędzi dydaktycznych (Europejskie portfolio językowe) umożliwiających studentom rozwijanie ich umiejętności autoewaluacji. Rozważania na ten temat prowadzone są poprzez analizę dotychczasowych ustaleń w tym względzie (propozycje teoretyczne) oraz...

  Cena:15.00
 • Autoportret z obciętym uchem

  Wyprzedaż|Poezja

  Przemysław Wojciech Witkowski
  Autoportret z obciętym uchem

   

  Autoportret… tak naprawdę nie jest autoportretem w dosłownym znaczeniu. Uwaga czytelnika zostaje bowiem skierowana nie tyle na sylwetkę samego autora, ile na intymne przemyślenia autora o świecie, przyglądającego się zarówno ludzkim nieszczęściom, klęskom, jak i olśnieniom – czyli temu wszystkiemu, co w człowieku jest małe, i temu, co potrafi stać się wielkie. Jest to zbiór...

  Cena:19.00
 • Autoportrety

  Wyprzedaż|Poezja

  Andrzej Czcibor-Piotrowski
  Autoportrety

   

  Osiemdziesięcioletni dziś Andrzej Czcibor-Piotrowski to jeden z już nielicznych (obok Jacka Bocheńskiego, Jacka Łukasiewicza, Krystyny Rodowskiej czy Adama Zagajewskiego) wywodzących się z Lwowa pisarzy, wciąż obecnych w życiu literackim.
  Autoportrety, czternasta książka poetycka autora, to pokłosie ostatniego ćwierćwiecza. Zawiera kilkadziesiąt wierszy dających wyraz intelektualnej...

  Cena:18.00
 • B. Traven

  Wyprzedaż

  Urszula Bonter
  B. Traven
  Tajemniczy autor bestsellerów i jego polska recepcja

   

  Publikacja poświęcona B. Travenowi, autorowi bestsellerów, który jest nazywany „największą zagadką literacką XX w”. Napisał 12 powieści, które ukazały się w łącznym nakładzie ponad 40 mln egzemplarzy i zostały przetłumaczone na ponad 30 języków. Mimo to autorowi udało się całkowicie ukryć swoją tożsamość. Do dzisiaj nie wiadomo...

  Cena:8.00
 • Babia godzina

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Viola Fischerová
  Babia godzina
  Wybór wierszy

  Przekład: Dorota Dobrew

   

  Viola Fischerová (1935-2010) należała do pokolenia poetów i tłumaczy, którym odmówiono prawa do publikacji w Czechosłowacji po inwazji w 1968 r. Po wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego poetka wyemigrowała ze swoim późniejszym mężem Pavlem Buksą (znanym pod literackim pseudonimem Karel Michal) do Szwajcarii. Samobójcza śmierć męża stała się...

 • Bajki carycy Katarzyny II dla wnuków

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Baśniokrąg

  Nelly Staffa, Ryszard Waksmund (wybór, przekład i opracowanie)
  Bajki carycy Katarzyny II dla wnuków
  i inne utwory baśniowe pisarzy rosyjskich XVIII wieku

   

  Bajki Katarzyny II zostały wydane w 1781 i 1783 r. jako dwie odrębne książeczki. Prawdopodobnie nigdy nie były wznawiane, nie dziwi więc, że zostały zapomniane, a polski czytelnik nie miał szansy się z nimi zetknąć. Są ciekawe nie tylko ze względu na osobę autorki, lecz i treść. Te dwie oryginalne opowieści...

  Cena:12.00
 • Barwy miłości

  Wyprzedaż|Poezja

  Czesław Rodziewicz
  Barwy miłości

   

  Baśniowe kompozycje z zasuszonych liści i kwiatów wyklejane przez autora, wzbogacone wierszami o tematyce miłosnej.

  Cena:5.00
 • Bałabuszka – złoty lis

  Wyprzedaż

  Tytus Karpowicz
  Bałabuszka – złoty lis
  Opowiadanie z cyklu Księga puszczy

   

  Historia fenomenalnego lisa Bałabuszki, którą autorowi opowiedział słynny gawędziarz wileński Krzysztof Laudański z Kielojć, niedościgły tropiciel lisów z Kielojckiej Puszczy, pozwala Karpowiczowi po raz kolejny roztoczyć przez czytelnikiem barwne pejzaże Wileńszczyzny.

  Cena:8.00
 • Benjamin Neukirch (1665-1729) – śląski poeta przełomu wieków XVII i XVIII

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Tomasz Jabłecki
  Benjamin Neukirch (1665-1729) – śląski poeta przełomu wieków XVII i XVIII

   

  Studium biograficzne i historycznoliterackie dorobku pisarza dwóch epok: baroku oraz oświecenia. Autor książki przedstawia nam Neukircha jako poetę wykwintnego, okolicznościowego, jako satyryka, teoretyka oraz tłumacza. Badacz, analizując twórczość Neukircha, zastanawia się również nad problemem periodyzacji epok.

  Cena:12.00
 • Berberys

  Wyprzedaż|Poezja

  Antoni Matuszkiewicz
  Berberys

  Autor z pokorą zauważa, że najdoskonalszą poezją jest sama rzeczywistość. Nie chce jej po prostu odwzorować. Patrzy na konkretne miejsca czy obiekty z punktu widzenia tego, co nieskończone. I właśnie dzięki temu potrafi dostrzec wszędzie ślad ludzkiej obecności – dopełnienie przestrzeni, krajobrazu. Unika patosu, docenia wagę milczenia...

  Cena:4.00
 • Berlin – Warszawa

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Andrzej Sakson
  Berlin – Warszawa
  Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami

   

  Relacje z naszym zachodnim sąsiadem charakteryzują się okresami pokojowej koegzystencji, ale także obfitują w dramatyczne zwroty. Szczególnym cieniem na nie kładzie się okres II wojny światowej. Prezentowana książka składa się z dziesięciu tekstów poświęconych problematyce współczesnego społeczeństwa niemieckiego oraz stosunkom pomiędzy Polakami...

  Cena:15.00
 • Beschreiben des Unbeschreibbaren

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Evelyna Schmidt
  Beschreiben des Unbeschreibbaren
  Komik und Holocaust im Schaffen von Jurek Becker und Edgar Hilsenrath

   

  Studium o komizmie w obrazach zagłady Żydów na przykładzie prozy Jurka Beckera i Edgara Hilsenratha.

  Cena:7.00
 • Bezugspunkt Gesellschaft

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Helmut Hofbauer
  Bezugspunkt Gesellschaft
  Über die Geselligkeit und Ungeselligkeit der Menschen  Rozprawa filozoficzna poświęcona problematyce postrzegania jednostki poprzez jej obecność w społeczeństwie. Autor analizuje postawy jednostki odbierane przez innych uczestników danej zbiorowości jako przejawy towarzyskości bądź jej braku.

  Cena:12.00
 • Bilet do Izraela

  Wyprzedaż|Varia

  Grażyna Kotlubei, Zofia Muzyka
  Bilet do Izraela
  W poszukiwaniu duchowej tożsamości

   

  Książka jest zbiorem listów, które pisały do siebie matka i córka, przebywające wtedy za granicą  – Zofia w Izraelu, Grażyna w Austrii. Autorki rozmawiają o judaizmie i innych religiach, historii Bliskiego Wschodu i własnej rodziny oraz o trudnościach, przed jakimi stoją...

  Cena:24.00
 • Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Malec
  Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem

   

  Autorka uwagę badawczą skupia na osobach dorosłych, które nabyły niepełnosprawność stosunkowo późno. Przedstawia doświadczenie niepełnosprawności jako możliwość zdobywania wiedzy o sobie...

  Cena:22.00
 • Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Mariusz Dzieweczyński, Mirjam Jahr, Kateřina Ondřejová (red.)
  Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost

   

  Książka jest plonem VI Międzynarodowej Konferencji Studenckiej interFaces, która odbywała się od 23 do 30 kwietnia 2007 r. we Wrocławiu i w Karpaczu. Referaty – z zakresu historii sztuki, językoznawstwa, historii i kultury – publikujemy w językach uczestników konferencji: polskim, czeskim i niemieckim.

  Cena:23.00
 • Bliżej człowieka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Urszula Dębska (red.)
  Bliżej człowieka
  Konteksty interdyscyplinarne

   

  Celem książki jest odniesienie się do różnych, niekiedy bardzo odległych problemów współczesnego człowieka, zrozumienie go, spojrzenie nań z różnych punktów widzenia: psychologicznego, pedagogicznego, medycznego...

   

  Cena:24.00
 • Bohumila Hrabala sprawa polska (i inne sprawy)

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Soliński
  Bohumila Hrabala sprawa polska (i inne sprawy)

   

  Przedmiotem zainteresowania są różne formy obecności prozy Bohumila Hrabala w polskiej kulturze literackiej od czasu pojawienia się pierwszych przekładów aż po dzień dzisiejszy. Książka to efekt wieloletniej, polonocentrycznej fascynacji badawczej autora życiem i dziełem Bohumila Hrabala, czeskiego mistrza prozy poetyckiej codzienności, odczytywanej tu...

  Cena:15.00
 • Breslau und die Welt

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Kunicki, Jacek Rzeszotnik, Eugeniusz Tomiczek (red.)
  Breslau und die Welt
  Festschrift für Prof. Dr. Irena Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag

   

  Księga pamiątkowa dla uznanej wrocławskiej germanistki, prof. Ireny Światłowskiej-Prędoty. Zawiera artykuły filologów z kilkunastu krajów.

  Cena:15.00
 • Burgos 1975/76 – Inowrocław 1989/90

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Hanna Buchner
  Burgos 1975/76 – Inowrocław 1989/90
  Życie codzienne w miastach prowincjonalnych po upadku dyktatur

   

  Przedmiotem analizy są zmiany, jakie zaszły w życiu ludzi w Polsce i Hiszpanii dzięki przejściu do demokracji. Jest to także próba porównania tych dwóch sytuacji. Praca nie ma ambicji ukazania losów społeczeństwa w całym okresie frankizmu czy komunizmu, a potem przez okres demokratyczny aż do dziś, ale uchwycenie momentu...

  Cena:7.00
 • Camera obscura

  Wyprzedaż|Poezja

  Aleksander Najda
  Camera obscura

   

  Aleksander Najda, urodzony w Wałbrzychu (1956), jest synem Polaka i Rosjanki. Po szkole średniej wyemigrował do USA i przez dwadzieścia lat podróżował po świecie, zajmując się, jak sam mówi, życiem samym w sobie. W końcu założył rodzinę i osiadł w Chicago. Poza malarstwem jego wielką pasją są biegi maratońskie, których dotychczas ukończył kilkadziesiąt.

   


  Cena:7.00
 • Carówna Lodowinka i inne baśnie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Baśniokrąg

  Lidia Czarska
  Carówna Lodowinka i inne baśnie

  Przekład: Nelly Staffa, Ryszard Waksmund

   

  Baśnie Czarskiej pozostają w cieniu jej dorobku powieściowego, kierowanego przeważnie do dorastającej młodzieży. Rewolucja bolszewicka usunęła je ze szkolnych i publicznych bibliotek, ponieważ nie wspierały oficjalnej ideologii. Ich ponowne wprowadzenie na rynek czytelniczy w dobie „pieriestrojki” stworzyło szansę, by mógł się z nimi zapoznać...

  Cena:25.00
 • Christian Hofman von Hofmanswaldau und seine ‘niederländische Welt’

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Stefan Kiedroń
  Christian Hofman von Hofmanswaldau
  und seine ‘niederländische Welt’

   

  Publikacja wrocławskiego germanisty i niderlandysty poświęcona życiu i twórczości Christiana Hofmana von Hofmanswaldau (1616-1679). Poeta jest w oczach wielu twórcą będącym pod wpływem włoskim. Jego związkom z Niderlandami...

  Cena:35.00
 • Chłop i baba

  Wyprzedaż

  Staszek Szelc
  Chłop i baba

   

  Sławne dialogi Chłopa i baby, które miały swój żywot na antenie radiowej, zebrane i opracowane przez córki Stanisława Szelca Olgę i Jagodę. Warto powrócić do tych pozornie naiwnych, a w rzeczywistości bardzo mądrych rozmów obnażających nasze narodowe paranoje i wady.

  Cena:11.00
 • Cichnące

  Wyprzedaż|Poezja

  Kazimierz Burnat
  Cichnące

   

  Kazimierz Burnat – wiceprezes Grupy Literackiej „Dysonans” przy Śląskim Okręgu Wojskowym. Autor książki poetyckiej W ko­lej­ce po (Wrocław 1995) oraz współautor almanachów: Wtedy i teraz (Wrocław 1994), Ikebana wiersza (Warszawa 1996), Almanach Wałbrzyski (Wałbrzych 1997), Uwikłania (Wrocław 1999), Prze­strzeń...

   


  Cena:4.00
 • Closer to citizens

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka
  Wiesław Bokajło (red.)
  Closer to citizens
  Wyzwania dla polskiej demokracji
  w Unii Europejskiej

   

  Redaktorzy prezentowanej pracy – jak pisze prof. Andrzej Jabłoński – chyba po raz pierwszy w polskiej literaturze stawiają tezę, że logika integracji gospodarczej Unii Europejskiej, efektywne wykorzystanie funduszy spójności i strukturalnych wymagają współdziałania władz UR, władz państwowych, regionalnych...

  Cena:12.00
 • Cold comfort

  Wyprzedaż|Poezja

  Tadeusz Rybowski
  Cold comfort

   

  Zbiór wierszy napisanych w języku angielskim autorstwa zasłużonego polskiego tłumacza literatury angielskiej i amerykańskiej.

  Cena:5.00
 • Combing ‘Unkempt Thoughts’. The aphorism

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Marek Kuźniak
  Combing ‘Unkempt Thoughts’
  The aphorism
  A cognitive-axiological study of
  Myśli nieuczesane by St. J. Lec

   

  Publikacja poświęcona jest językoznawczej analizie wybranych aforyzmów Stanisława Jerzego Leca zaczerpniętych z Myśli nieuczesanych. Kluczowe zagadnienie stanowi rekonstrukcja modelu kognitywno-aksjologicznego aforyzmu, rozumianego jako kategoria konceptualna w odróżnieniu od tradycyjnego ujęcia, w którym to aforyzm...

  Cena:12.00
 • Conflict

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Kamila Kamińska (red.)
  Conflict
  Intercultural Learning
  Change

   

  Książka interesująca i inspirująca, skłania czytelnika do dialogu z autorami. Poświęcona konfliktowi, który pedagodzy chcą postrzegać jako możliwość do uczenia się. Szeroki wachlarz poruszanych tematów, m.in. znaczenie konfliktu w więzieniu, cierpienie młodzieży z otyłością w popkulturze, obraz sąsiada na pograniczu polsko-czesko-niemieckim, polityka wielokulturowości...

  Cena:15.00
 • Cross-Border Interactions

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Joanna Lutostańska, Anna Rzym (red.)

  Cross-Border Interactions
  Polish-German Stereotype: Media Image and Change

   

  Książka jest plonem konferencji Interactions with the Others, która odbyła się 25-26 marca 2010 r. we Wrocławiu. W publikacji m.in. o postrzeganiu polskim i niemieckim w rejonie przygranicznym, o stereotypach polsko-niemieckich w mediach (czy zawsze odzwierciedlają nastawienie społeczne?), o międzynarodowych zawodach sportowych, które pozwalają na budowanie...

  Cena:13.00
 • Cud

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Sylva Fischerová
  Cud

  Przekład: Agata Tarnawska

   

  Dziesięć historii mniej lub bardziej poważnych, które obrazują czeską mentalność. Umieszczone zostały w realiach ostatnich trzydziestu lat. Czytelnik znajdzie tu sytuacje, jakie zna z własnego życia: imprezy przy beczce piwa, nie zawsze pożądane spotkania na dworcu, porządkowanie biblioteki ojca, szpitalne rozmowy na ginekologii, śmierć najbliższych...

  Cena:17.00
 • Czas nieutracony

  Wyprzedaż|Varia

  Henryk Stachowiak
  Czas nieutracony
  Wspomnienia

   

  Wspomnienia te obejmują cały okres świadomego życia autora – począwszy od powstania Frontu Ludowego we Francji w 1936 r. (towarzyszył on wtedy matce, która zanosiła jedzenie strajkującemu w kopalni ojcu), aż do katastrofy smoleńskiej 2010 r. Dużą część tego okresu stanowi trwanie w PRL-u. Z licznych wspomnień dotyczących tych czasów...

  Cena:15.00
 • Czy fatalizm wrogości?

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Stanisław Stomma
  Czy fatalizm wrogości?
  Refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933

   

  Podczas długich lat ograniczonej suwerenności po 1945 r. niewiele opublikowano w Polsce książek reprezentujących nurt eseistyki historyczno-politycznej, które w skomplikowanych i obolałych relacjach polsko-niemieckich stanowiły źródło nowych inspiracji dla czytelników i stanowią do dziś świadectwo samodzielnej refleksji...

  Cena:10.00
 • Czy warto było...

  Wyprzedaż|Varia

  Janusz Michalewicz
  Czy warto było...
  O dawnych teatrach i kulturze studenckiej

   

  Autor, w młodości aktor Studenckiego Teatru „Kalambur” we Wrocławiu, wspomina dawne czasy – studenckie teatry i przyjaciół, uczestników akademickiego życia kulturalnego Wrocławia, a także innych miast Polski. Nie stroni od żartu i anegdoty.

  Cena:7.00
 • Czym jest romantyzm?

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Subel
  Czym jest romantyzm?
  Przegląd koncepcji

   

  Książkę polecamy uczniom, studentom i wykładowcom jako pomoc dydaktyczną w dyskusji nad pojmowaniem romantyzmu w dziejach europejskiej kultury. Szczególnie ciekawe są wszelkie odwołania...

  Cena:5.00
 • Człowiek w pajęczynie

  Wyprzedaż

  Marcin Sieńko
  Człowiek w pajęczynie
  Internet jako zjawisko kulturowe

   

  Pozycja próbująca ukazać wielorakie związki między Internetem a światem kultury. Te filozoficzne rozważania nad nowym kształtem kultury i jej granicami to zarazem...

  Cena:5.00
 • Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Klebaniuk (red.)
  Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

   

  Na monografię składają się artykuły przedstawicieli różnych nauk: psychologów, ekonomistów, pedago­gów i socjologów. Autorzy tekstów zwracają uwagę na rozmaite kwestie społeczne i trudności...

  Cena:15.00
 • Danzig zur Nacht / Gdańsk nocą

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Willibald Omankowski / Omansen
  Danzig zur Nacht / Gdańsk nocą

  Przekład: Agnieszka K. Haas, Krzysztof Lipiński, Zdzisław Wawrzyniak

   

  Dwujęzyczna antologia wierszy urodzonego w Gdańsku niemieckiego poety, felietonisty i krytyka muzycznego. Willibald Omankowski (1886-1976; od 1939 r. pod pseudonimem Omansen) w latach 1899-1907 uczęszczał do Gdańskiego Gimnazjum Miejskiego, następnie był słuchaczem Seminarium Nauczycielskiego, jako oficer artylerii w stopniu kapitana...

  Cena:15.00
 • Das Bild der Stadt Kattowitz im deutschen Schrifttum 1865-1945

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Michał Skop
  Das Bild der Stadt Kattowitz im deutschen Schrifttum 1865-1945

   

  Studium imagologiczne poświęcone obrazom górnośląskiej metropolii w twórczości wybranych niemieckich autorów.

  Cena:15.00
 • Das Wort-Ton-Verhältnis im deutschen Lied der Romantik

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Ewa Anna Piasta
  Das Wort-Ton-Verhältnis im deutschen Lied der Romantik

   

  Rozprawa z pogranicza muzykologii i historii literatury. Przedmiotem badań są relacje między językiem a muzyką na przykładzie niemieckiej pieśni romantycznej.

  Cena:15.00
 • Das ganze Schlachtfeld – ein zauberhaftes Schauspiel

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Jan Pacholski
  Das ganze Schlachtfeld – ein zauberhaftes Schauspiel
  Theodor Fontane als Kriegsberichterstatter

   

  Rozprawa przynosi szczegółową analizę relacji wojennych Theodora Fontane, niemieckiego powieściopisarza i publicysty, przedstawiciela niemieckiego realizmu XIX w.

  Cena:12.00
 • Das ‘Leben in Scheidung’

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Marcin Nowak
  Das ‘Leben in Scheidung’
  Conditio humana im Werk von Botho Strauß

   

  Studium socjologicznoliterackie, w którym analizowane są wybrane teksty niemieckiego pisarza Botho Straußa. Autor doszukuje się w nich elementów krytyki określonych postaw i zachowań współczesnego człowieka.

  Cena:12.00
 • Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Agnieszka Łada
  Debata publiczna na temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej

   

  Niniejsza książka porusza temat powstania Centrum przeciw Wypędzeniom w kontekście relacji polsko- -niemieckich. Autorka dokonuje analizy debaty publicznej prowadzonej w tej kwestii w różnych mediach, zwłaszcza w prasie polskiej i niemieckiej. Porównanie prowadzi do ukazania charakterystycznego sposobu relacjonowania...

  Cena:7.00
 • Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und das Fremdwort

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Marta Czyżewska
  Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und das Fremdwort
  Eine Untersuchung der deutschen Presse am Ende des 19. Jahrhunderts

   

  Książka jest próbą monografii jednego z najważniejszych stowarzyszeń stawiających sobie za cel pielęgnowanie i „kontrolowanie“ rozwoju języka niemieckiego – Powszechnego Stowarzyszenia na rzecz Języka Niemieckiego.

  Cena:15.00
 • Der Hüter des Humanen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Marek Hałub, Eugeniusz Tomiczek (red.)
  Der Hüter des Humanen
  Festschrift für Prof. Dr. Bernd Balzer zum 65. Geburtstag

   

  Księga pamiątkowa ku czci berlińskiego germanisty Bernda Balzera. Zawiera studia i szkice o twórczości Ingeborg Bachmann, Czesława Miłosza, Stanisława Lema, Tadeusza Różewicza, Nelly Sachs, Heinricha Bölla, Aloisa Vogla i in.

  Cena:25.00
 • Der Zukunftsfette

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Sven Hanuschek (red.)
  Der Zukunftsfette
  Neue Beiträge zum Werk Elias Canettis


  Zbiór rozpraw poświęconych twórczości laureata Nagrody Nobla.

  Cena:10.00
 • Der junge Karl von Holtei

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Leszek Dziemianko
  Der junge Karl von Holtei
  Leben und Werk

   

  Książka przybliża koleje życia i sylwetkę twórczą jednego z najbardziej znanych poetów śląskich XIX wieku Karla von Holteia.

 • Der kleine Mann auf der Bühne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Marijan Bobinac
  Der kleine Mann auf der Bühne
  Aufsätze zum deutschsprachigen Volksstück im 20. Jahrhundert

   

  Wybór rozpraw germanisty z Zagrzebia, przybliżających meandry rozwoju dwudziestowiecznego teatru plebejskiego (Volksstück). Omawiane są m.in. utwory Ödöna von Horvatha, Petera Turriniego, Felixa Mitterera, Carla Zuckmayera i Marieluise Fleißer.

  Cena:5.00
 • Der „schwierige Schlesier” Hans Niekrawietz’ Anteil am oberschlesischen Literaturbetrieb im bundesdeutschen „Exil”

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Joanna Bzdok
  Der „schwierige Schlesier” Hans Niekrawietz’ Anteil am oberschlesischen Literaturbetrieb im bundesdeutschen „Exil”
  Eine kritische Standortbestimmung anhand seiner Korrespondenz und anderer Quellen

   

  Szczegółowa prezentacja postaci i dorobku pisarza śląskiego Hansa Niekrawietza, laureata Nagrody Literackiej im. Eichendorffa, jednej z bardziej kontrowersyjnych osobistości niemieckiego życia literackiego w okresie powojennym.

  Cena:12.00
 • Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau) / Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Norbert Heisig

  Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau). 15 Jahre gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa, Band 1. Eine Dokumentation, Band 2. Akademische Festreden / Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 15 lat razem na drodze do zjednoczonej Europy, tom 1. Dokumentacja, tom 2. Wykłady okolicznościowe

   

  Wydawnictwo dwutomowe przygotowane z okazji jubileuszu 15-lecia wytężonej pracy Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego na rzecz wrocławskiej Alma Mater. Pierwszy tom przynosi dokumentację działalności Towarzystwa, w drugim zaś prezentowane są wykłady okolicznościowe, które wygłaszane były podczas dorocznych uroczystości odbywających się w Auli Leopoldyńskiej. Jednym z wielu zaszczytnych osiągnięć Towarzystwa i jego prezesa Norberta Heisiga jest przywrócenie świetności malarstwa sufitowego...

  Cena:40.00
 • Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Rafał Szubert
  Deutsch-polnische kontrastive Untersuchungen im Bereich der juristischen Fachsprache

   

  Książka stanowi wprowadzenie do teorii i praktyki przekładu użytkowego w zakresie języka prawnego i prawniczego. Swoje rozważania teoretyczne autor ilustruje wynikami analiz porównawczych wybranych ustaw polskich i niemieckich.

  Cena:10.00
 • Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Chromiec
  Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

   

  Książka stanowi pionierską próbę oglądu aktywności polskich organizacji non profit działających na rzecz dialogu międzykulturowego, a zarazem teoretyczną konceptualizację tej działalności. Autorka kreśli szerokie tło problemowe zagadnienia, szczególnie koncentrując się na problemach demokracji, pluralizacji...

  Cena:11.00
 • Die Geschichte der Polonistik an der Universität Wien von den Anfängen bis zur Gegenwart

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Katharina Weisswasser
  Die Geschichte der Polonistik an der Universität Wien von den Anfängen bis zur Gegenwart

   

  Obszerna dokumentacja prezentująca losy wiedeńskiej polonistyki od jej początków do czasów obecnych.

  Cena:15.00
 • Die Indoktrination durch Sprache am Beispiel der Lehrwerke der Nazi- und der DDR-Zeit

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Cecylia Jarmuła
  Die Indoktrination durch Sprache am Beispiel der Lehrwerke der Nazi- und der DDR-Zeit

   

  Studium lingwistyczne ukazujące instrumentalizację języka w systemach totalitarnych na przykładzie podręczników wydawanych w III Rzeszy i Niemieckiej Republice Demokratycznej.

  Cena:15.00
 • Die Lesbarkeit von Stereotypen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Hubert Orłowski
  Die Lesbarkeit von Stereotypen
  Der deutsche Polendiskurs im Blick historischer Stereotypenforschung und historischer Semantik

   

  Książka wybitnego historyka literatury i badacza roli stereotypów w niemieckim dyskursie o Polsce, profesora Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor analizuje poszczególne fazy procesu tworzenia się stereotypowych obrazów Polaka i Polski, wykorzystując przy tym uogólnienia semantyki historycznej.

 • Die Persistenz des Stereotypen

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Rzeszotnik
  Die Persistenz des Stereotypen
  Zum Deutschenbild in der polnischen nichtrealistischen Kurzprosa der Nachwendezeit (1990-2010). Eine imagologische semi-anthologische Studie

   

  Monografia stara się zapełnić lukę istniejącą w badaniach imagologicznych nad obrazem Niemca i Niemiec w polskiej literaturze. Eksploruje ignorowane dotychczas przez naukową refleksję obszary literatury spekulatywnej po 1989 r. Wybór ram czasowych 1990–2010 wynika z założenia, że zmienione warunki społeczno-polityczne i zniesienie cenzury, dbającej o ideologiczne ujednolicenie portretu zachodnich sąsiadów Polski przy ich bipolarnym wartościowaniu (negatywny wizerunek RFN i pozytywne ukazanie NRD), wyzwoli autorów...

  Cena:31.00
 • Die Quarantäne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Leszek Żyliński (red.)
  Die Quarantäne
  Deutsche und österreichische Literatur der fünfziger Jahre zwischen Kontinuität und Neubeginn

   

  Wydanie drugie rozszerzone. Praca zbiorowa poświęcona literaturze niemieckiej i austriackiej lat 50. Zaprezentowane zostały najważniejsze dokonania dekady cudu gospodarczego w prozie, dramacie i liryce. W orbicie zainteresowań znaleźli się autorzy: H. Lipinsky-Gottersdorf, F.C. Jünger, E. Jünger, H.H. Jahnn, A. Andersch...

 • Die Zwischenzeit / Czas pośredni

  Wyprzedaż|Poezja

  Max Herrmann- Neiße
  Die Zwischenzeit / Czas pośredni
  68 Gedichte und 2 Prosastücke Anlässlich des 70. Todestages / 68 wierszy i 2 fragmenty prozy w 70. rocznicę śmierci

  Przekład: Beata Giblak, Wojciech Kunicki

   

  Niniejsza antologia prezentuje polskiemu czytelnikowi cząstkę bogatego dorobku Maxa Herrmanna-Neißego. Autorzy wyboru starali się zaprezentować twórczość poety na każdym etapie jego pisarskiej działalności, a zatem przedstawić jego artystyczny rozwój – od twórczości czerpiącej swe inspiracje z wielkich europejskich wzorców, takich jak Charles Baudelaire...

  Cena:30.00
 • Dlaczego jedenastu Antylczyków klęczało przed sercem Chopina

  Wyprzedaż|Proza

  Jan Brokken
  Dlaczego jedenastu Antylczyków klęczało przed sercem Chopina
  Podróż przez muzykę karaibską

  Przekład: Aleksandra Hnat

   

  Kompozytorzy z Curaçao, Jan Gerard Palm, Rudolf Palm, Jacobo Palm, Edgar Palm, rozpoczynali swój dzień w ten sam sposób: wstawali o szóstej rano i grali muzykę Chopina. Urodzony w Nowym Orleanie Louis Moresu Gottschalk ubierał się jak Chopin i zmarł w wieku czterdziestu lat jak Chopin. Muzycy jazzowi z Martyniki i Guadalupe, którzy walczyli...

  Cena:20.00
 • Do widzenia, wiosno

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Z Niedźwiadkiem

  Elżbieta Krzemińska
  Do widzenia, wiosno

   

  Dwie siostry, Ela i Marynia, które przeżyły powstanie warszawskie, po krótkim pobycie w Koszalinie przyjeżdżają z rodzicami do zburzonego Wrocławia i zostają zapisane do gimnazjum ss. urszulanek. Uderzają w tej mądrej, z talentem napisanej książce autentyzm i humor, a także psychologiczna prawda o uczennicach żeńskiego...

  Cena:7.00
 • Dobra marka krocie warta / Starke Marke schafft Gewinn

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogdan Jasiński
  Dobra marka krocie warta
  Rachunki i papiery firmowe ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego (1850-1945)
  Starke Marke schafft Gewinn
  Alte Rechnungen und Firmendrucksachen aus Schlesien, Lausitz unad Sudetenland (1850-1945)

   

  To pierwsze w Polsce popularnonaukowe opracowanie na temat papierów i rachunków firmowych ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego. Stanowi ono dopełnienie wystawy zorganizowanej w 2010 r. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Autor prezentuje rys historyczny zagadnienia oraz poddaje antropologicznej analizie tzw. sferę symboliczną obecną w przedstawieniach ikonograficznych. Niewątpliwym atutem...

  Cena:35.00
 • Dolnoślązacy?

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Spotkania Dolnośląskie

  Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold (red.)
  Dolnoślązacy?
  Kształtowanie tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska po II wojnie światowej

   

  W publikacji zebrano materiały po konferencji, która odbyła się w czerwcu 2006 r. w Bolesławcu, poświęconej kształtowaniu się tożsamości mieszkańców, analizującej procesy adaptacji polskiej ludności napływającej na Dolny Śląsk po 1945 r. oraz kształtowanie się ich tożsamości zbiorowej. Organizatorami spotkań naukowych...

  Cena:23.00
 • Dom

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (red.)
  Dom
  Perspektywy i znaczenia

   

  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena:26.00
 • Dom nad jeziorem Ontario

  Wyprzedaż|Proza

  Andrzej Olas
  Dom nad jeziorem Ontario

   

  Polska, Europa, Stany Zjednoczone, Afganistan, przeszłość i teraźniejszość – to tło pełnego tempa zbioru opowiadań Andrzeja Olasa, mieszkańca dwóch kontynentów. Wciągająca fabuła skłoni czytelnika do zadumy nad kondycją ludzką i ludzkimi losami, zaskoczą zaś nieoczekiwane rozwiązania akcji. Ciekawa jest zmienność dystansu, z jakim patrzymy na bohaterów tych historii: raz jest to rozciągłość...

  Cena:12.00
 • Dorastanie w małych miastach

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Ferenz, Krzysztof Zajdel
  Dorastanie w małych miastach

   

  Na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów gimnazjów na terenie Dolnego Śląska, dotyczących rodziny, życia kulturalnego, szkoły, sytuacji materialnej i planów życiowych autorzy książki opisali dorastanie młodzieży w mniejszych miastach, jej aspiracje i uwarunkowania, które kształtują drogi edukacyjne młodych ludzi, szanse i ograniczenia, wskazali tendencje zmian społecznych i kulturowych.

  Cena:15.00
 • Dusza Góry

  Wyprzedaż|Proza

  Joanna Żak-Bucholc
  Dusza Góry


  Powieść o świecie utraconego piękna i harmonii, codziennego obcowania z bogami, cudownymi mocami i niezwykłymi opowieściami. Autorka zabiera czytelnika w magiczną podróż pełną słońca, błękitu morza, górskich szczytów, zapachu cedrów, ale przede wszystkim mitów i symboli, do rzeczywistości, w której swoje korzenie mają powszechnie znane mity greckie, wciąż silnie zakorzenione...

  Cena:25.00
 • Dwa lata w „raju”

  Wyprzedaż|Proza

  Michał Sobków
  Dwa lata w „raju”
  Lekarz w więzieniach i łagrach NKWD

   

  To szczególna książka – uporządkowane i sfabularyzowane wspomnienia małżeństwa Czyniewskich, które w 1936 r. zamieszkało w kresowym Koropcu. Zostali rozdzieleni już w pierwszych tygodniach wojny. Józefa aresztowano i osadzono w więzieniu. Później w łagrze w Jarcewie był lekarzem zabiegowym aż do wyzwolenia w 1942 r. Wandę natomiast...

  Cena:12.00
 • Dwunasta w południe

  Wyprzedaż|Varia

  Natalia Gorbaniewska
  Dwunasta w południe
  Sprawa demonstracji w dniu 25 sierpnia 1968 r. na placu Czerwonym

   

  Polskie wydanie słynnej książki autorstwa legendarnej poetki i opozycjonistki rosyjskiej. Opowieść Gorbaniewskiej jest barwną i bogatą w szczegóły relacją faktograficzną o tym przełomowym momencie dziejów społeczeństwa rosyjskiego. Relacja ta, choć będąca wiarygodnym dokumentem, jest osobistym wyznaniem poetki.

  Cena:19.00
 • Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Burnecka, Rafał Próchniak (red.)
  Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I

   

  Publikacja ma na celu zasygnalizowanie i analizę z perspektywy szeroko pojętych nauk społecznych i prawnych problemów związanych z tworzeniem, rozpowszechnianiem i ochroną wiedzy, nowymi formami jej wykorzystywania oraz podejmowania współpracy we współczesnych warunkach społecznych.

  Cena:8.00
 • Dzieła Karla Dedeciusa / Werke von Karl Dedecius

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Scripta Caroli Dedecii

  Błażej Kaźmierczak
  Dzieła Karla Dedeciusa
  Wybór bibliograficzny adnotowany
  / Werke von Karl Dedecius
  Annotierte Auswahlbibliographie

   

  Niniejsza bibliografia adnotowana dzieł Karla Dedeciusa jest pierwszą pozycją w serii Scripta Caroli Dedecii, którą patronatem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Cena:20.00
 • Dzieło Żydów Wrocławia

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Dagmar Nick
  Dzieło Żydów Wrocławia
  Stary Asch i Bauerowie – pamięć ocalona

  Przekład: Agnieszka Katarzyna Haas

   

  Książka pisarki niemieckiej ze śląskim rodowodem (urodzonej we Wrocławiu), przybliżająca dzieje kilku dziewiętnastowiecznych rodzin wrocławskich pochodzenia żydowskiego, które zapisały się w historii nadodrzańskiej metropolii niezwykłą aktywnością we wszystkich sferach życia społecznego, naukowego i politycznego. Losy Aschów...

  Cena:15.00
 • Długi cień Trzeciej Rzeszy

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Klaus Bachmann
  Długi cień Trzeciej Rzeszy
  Jak Niemcy zmieniali swój charakter narodowy

   

  Studium socjologiczne znanego niemieckiego publicysty i politologa, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor przybliża poszczególne fazy przemian świadomościowych społeczeństwa zachodnioniemieckiego.

  Cena:15.00
 • Długi dzień

  Wyprzedaż|Proza

  Tadeusz Rybowski
  Długi dzień

   

  Jeden dzień z życia mieszkańców zapomnianej poniemieckiej willi we Wrocławiu – dwóch studentek, małżeństwa w średnim wieku przechodzącego kryzys i sędziwego, schorowanego majora, który znajduje odrobinę radości w codziennych rytuałach. Autor mówi, że jego powieść...

  Cena:19.00
 • Education and Integrative Process

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosław Piwowarczyk, Marek Podgórny (red.)
  Education and Integrative Process
  Historical and Present Contexts

   

  Publikacja prezentuje prace pedagogów polskich, czeskich i litewskich. Przedstawione problemy mają z jednej strony wymiar lokalny – zależą od historycznej, społecznej i edukacyjnej rzeczywistości każdego z krajów, z drugiej wymiar ogólny – wspólny.
  Publikacja w języku angielskim.

  Cena:15.00
 • Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aleksander Kobylarek, Jerzy Semków (red.)
  Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej

   

  Artykuły zamieszczone w tomie zostały napisane w trosce o dalszy efektywny byt uniwersytetu na rynku różnych idei, w ciągłej konfrontacji z konkurencyjnymi podmiotami edukacyjnymi. Dominują tu dwa nurty refleksji...

  Cena:15.00
 • Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Malec (red.)
  Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości

   

  Praca zbiorowa, która podejmuje szereg zagadnień społecznie ważnych, których znaczenie w dobie wzrastającej dość dynamicznie liczby starszych osób w naszym społeczeństwie bywa jeszcze niedostatecznie dostrzegane i doceniane. Starość jest ukazana w publikacji wieloaspektowo: w perspektywie możliwości edukacyjnych i rozwojowych osób starszych...

  Cena:15.00
 • Ein vereinnahmter Klassiker?

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Katarzyna Norkowska
  Ein vereinnahmter Klassiker?
  Das Goethe-Bild im Werk Gottfried Benns

   

  Przedmiotem analizy uczyniła autorka „produktywną” recepcję twórczości Goethego w pisarstwie eseistycznym i poetyckim Gottfrieda Benna.

  Cena:19.00
 • Eine Provinz in der Literatur

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Robert Buczek, Paweł Zimniak (red.)
  Eine Provinz in der Literatur
  Schlesien zwischen Wirklichkeit und Imagination

   

  Zbiór artykułów prezentujących portrety literackie kilkunastu pisarzy niemieckich i polskich z Dolnego i Górnego Śląska. Analizowane są m.in. utwory, w których pojawia się motyw utraconej ojczyzny. Omawiane są teksty zarówno autorów bardzo znanych, jak i mniej głośnych.

 • Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Lutz Henke, Grzegorz Rossolinski, Philipp Ther (red.)
  Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt
  Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History

   

  Historia Lwowa symbolizuje najciemniejsze rozdziały historii XX w.: autorytarne systemy, wypędzenia i zagładę. Jednak od czasu proklamacji niepodległej Ukrainy Lwów zbliża się, podobnie jak Wrocław i Kaliningrad...

  Cena:15.00
 • Einfluss der Halbpräfixe auf die Bedeutung und die Valenz der deutschen Verben

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Anna Dargiewicz
  Einfluss der Halbpräfixe auf die Bedeutung und die Valenz der deutschen Verben

   

  Praca językoznawcza z zakresu walencji. Przedmiotem analizy są tzw. półprefiksy, jedna z cech charakterystycznych języka niemieckiego.

  Cena:15.00
 • Einladung zur Odyssee

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Helmut Hofbauer
  Einladung zur Odyssee
  Eine erkenntnistheoretische Reflexion über „epische Seite der Wahrheit“

   

  Studium filozoficzne; autor polemizuje z różnymi teoriami „prawdy” i „poznania”, od Kartezjusza do Niklasa Luhmanna.

  Cena:35.00
 • Elemente des Konstruktivismus in der polnischen Literatur

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Marcin Barcz
  Elemente des Konstruktivismus in der polnischen Literatur

   

  Obroniona na Uniwersytecie Wiedeńskim praca przynosi zwięzłą charakterystykę wybranych tekstów współczesnej literatury polskiej, w których autor dostrzega elementy konstruktywizmu.

  Cena:14.00
 • Elementy ujęć systemowych w twórczości Henryka Bergsona

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Krzysztof Pezdek
  Elementy ujęć systemowych w twórczości Henryka Bergsona

   

  Autor pracy stara się pokazać nowatorstwo i oryginalność ujęć systemowych występujących w twórczości Bergsona. Przedstawia także ich istotny wpływ na rozumienie filozofii autora Ewolucji twórczej. Myślenie systemowe ujmuje bowiem tę filozofię jako dynamiczną, ustrukturowaną, zintegrowaną, zhierarchizowaną całość.

  Cena:15.00
 • Eleo

  Wyprzedaż|Poezja

  Filip Jakub Eidel
  Eleo

   

  Interesujący i przemyślany tomik wierszy. Jego pierwsza cześć jest literacko najdoskonalsza, liryczna i bezpośrednia, z założenia wychodząca poza czas, bez pretensji do światopoglądu, lecz z wyraźnym akcentem ku temu, co intensywne, choćby najmniejsze, najnieistotniejsze. W drugiej i trzeciej czyste przeżycie świata miesza się z ironią i cynizmem; zawiera pewną...

  Cena:12.00
 • Encounters at the Bosphorus

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Encounters at the Bosphorus
  Turkey during World War II

   

  Prezentowane w tomie wykłady zostały wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji „Spotkania nad Bosforem. Turcja w czasie drugiej wojny światowej”, która odbyła się we Wrocławiu i Krzyżowej w dniach 28-30 września 2007 r. z okazji...

  Cena:15.00
 • Epaenus sive Aenigma

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Epaenus sive Aenigma
  Dwa słowa o "Pytyjskiej drugiej"

   

  Książka stanowi rozbudowaną interpretację liczącego niespełna sto wierszy ułamka poezji starogreckiej, słynnej ody "Pytyjskiej drugiej" Pindara – uznawanej za najbardziej tajemniczy utwór tego przysłowiowo trudnego, hermetycznego poety. Autor interpretacji...

  Cena:8.00
 • Erfahrung und Erinnerung in der poetischen Sprache von Peter Paul Wiplinger

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Austriacka

  Arletta Szmorhun
  Erfahrung und Erinnerung in der poetischen Sprache von Peter Paul Wiplinger

   

  Monograficzne przedstawienie twórczości wiedeńskiego poety Petera Paula Wiplingera, znanego reprezentanta austriackiej literatury zaangażowanej.

  Cena:10.00
 • Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa / Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heidi Hein-Kircher, Jarosław Suchoples,
  Hans Henning Hahn (red.)
  Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa
  Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie

   

  Zebrane artykuły kilkunastu autorów – przede wszystkim Niemców i Polaków – związane z takimi zagadnieniami, jak: znaczenie upamiętniania przeszłości dla współczesnego myślenia o minionych wydarzeniach, rola mediów oraz związanych z nimi ludzi w procesie...

  Cena:17.00
 • Erinnerungsspuren an den Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Janina Bach
  Erinnerungsspuren an den Holocaust in der deutschen Nachkriegsliteratur

   

  Obszerne studium historycznoliterackie na temat śladów zainteresowania pisarzy niemieckich problematyką zagłady Żydów. Omawiana jest m.in. twórczość Stephana Hermlina, Luise Rinser, Heinricha Bölla i Edgara Hilsenratha.

  Cena:12.00
 • Etyka gospodarowania

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski
  Etyka gospodarowania
  Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności

   

  Książka jest obszernym rozwinięciem studium Aksjologiczny krąg Solidarności. Rekonstrukcja solidarnościowego uniwersalizmu w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza o analizę filozoficzną opartą na myśli personalistycznej, głównie Karola Wojtyły, która pozwala lepiej zrozumieć kulturowe korzenie ruchu społecznego Solidarność lat 80. jako...

  Cena:24.00
 • Europa na rozdrożu

  Wyprzedaż

  Robert Grzeszczak (red.)
  Europa na rozdrożu

   

  Na książkę złożyły się artykuły, będące plonem cyklu seminariów, podczas których prawnicy i politolodzy prowadzili dyskusje dotyczące przede wszystkim metodologii zmian w konstytucji dla Europy. Publikacja wpisuje się zarówno...

  Cena:5.00
 • Fado – podejście semantyczne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Zuzanna Bułat Silva
  Fado – podejście semantyczne
  Próba interpretacji słów kluczy

   

  W pracy zostało zinterpretowanych kilkanaście istotnych dla języka i kultury portugalskiej jednostek leksykalnych, głównie z domeny emocji, wybranych na podstawie badań frekwencyjnych lizbońskich pieśni fado.

  Cena:29.00
 • Fala

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Z Niedźwiadkiem

  Jarosław Kolasiński
  Fala

   

  Fala jest w tym samym stopniu literackim dokumentem kataklizmu, który w końcu XX w. zawładnął Wrocławiem, co zapisem wyrazistego fenomenu rodzenia się lokalnego i specyficznego patriotyzmu wrocławskiego.
  Książka nagrodzona w konkursie na powieść współczesną o tematyce dolnośląskiej...

  Cena:7.00
 • Fifak z Wrocka

  Wyprzedaż|Proza

  Wanda Dybalska
  Fifak z Wrocka

   

  Zbiór reportaży publikowanych w „Gazecie Wyborczej”. Czytelnik znajdzie tu m.in. historię Tońcia i jego krowiego fryzjerstwa, opowieść o Igorze Salamonie, który w swoim domu pod Wrocławiem obchodzi Światyj Weczir i Szczedryj Weczir, dziennikarskie poszukiwania Marioli.

  Autorka była wybitną dziennikarką...

  Cena:12.00
 • Finland 1917-1918

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Suchoples (red.)
  Finland 1917-1918
  In the documents of the US Department of State

   

  Książka jest zbiorem dokumentów dotyczących Finlandii w czasie dążenia do niepodległości, odnalezionych przez Jarosława Suchoplesa w fińskiej bibliotece parlamentarnej w Helsinkach w latach 80. XX w.

  Cena:15.00
 • Fizyka

  Wyprzedaż|Poezja

  Jacek Bierut
  Fizyka

   

  Drugi po Igle tomik wierszy wrocławskiego poety i prozaika. Poezja ta skupia na sobie uwagę i wymaga podwójnej lektury. Wielowarstwowa, rozgrywa się w różnych rejestrach: oniryczność nakłada się na banalną codzienność, dokładna rzeczowa obserwacja jest punktem wyjścia do kontemplacji, poprzez którą świat ukazuje się w rzeczywistej...

  Cena:5.00
 • Fińska tradycja

  Wyprzedaż

  Matti Klinge
  Fińska tradycja
  Eseje o strukturach i tożsamościach Północy

   

  Zbiór esejów o tematyce historycznej. Autor ukazał różne aspekty przeszłości Finlandii, dla której wielorakie, nie zawsze pozytywne konsekwencje miało sąsiedztwo z Rosją.

  Cena:10.00
 • Formation de l’événement, événements en formation...

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martine Lani-Bayle, Aneta Słowik
  Formation de l’événement, événements en formation...
  Regards croisés

   

  Książka przedstawia refleksyjną analizę badań biograficznych prowadzonych przez międzynarodowy zespół w Japonii, Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Francji, Maroku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej. Znani francuscy filozofowie, socjologowie, antropolodzy, historycy, pedagodzy, psychologowie podejmują się debaty...

  Cena:15.00
 • Francuzi Północy

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Anna Kochanowska-Nieborak
  Francuzi Północy
  Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku

   

  Książka pragnie przybliżyć czytelnikowi obraz Polski i Polaków w największych niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX w. – Brockhausie oraz Meyerze. Osiągały najwyższe nakłady oraz charakteryzowały się największą liczbą wydań w tym okresie, co pozwala na analizę porównawczą kolejnych wydań oraz wyłonienie...

  Cena:10.00
 • Fraszki głupawe o ludziach, zwierzętach i Polakach

  Wyprzedaż

  Zygmunt Brzeziński
  Fraszki głupawe o ludziach, zwierzętach i Polakach

   

  Zbiór wierszy satyrycznych mieszkającego w Wiedniu Polaka.
  Brzeziński dołącza poniekąd – jak pisze w posłowiu do książki Bonifacy Miązek – do długiego orszaku poetów, do gotowych i zastanych form wypowiedzi lirycznej bez przymiarki własnych manifestacji gatunkowych, bez osobistych sporów o sens i spadek...

  Cena:10.00
 • Friederike Kempner (1828-1904)

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Rudolf Urban
  Friederike Kempner (1828-1904)
  Leben und Werk einer schlesischen Dichterin

   

  Szkic o życiu i twórczości literackiej pisarki śląskiej znanej m.in. z działalności charytatywnej.

  Cena:7.00
 • Friedrich Schiller

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Grażyna Barbara Szewczyk, Renata Dampc-Jarosz (red.)
  Friedrich Schiller
  W dwusetną rocznicę śmierci

   

  Wybór rozpraw polskich i niemieckich badaczy twórczości Friedricha Schillera, pokłosie konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego.

  Cena:8.00
 • From Concept-City to City Experience

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewa Kębłowska-Ławniczak
  From Concept-City to City Experience
  A Study in Urban Drama

   

  Książka proponuje dynamiczne spojrzenie na kategorię miejskości w kulturze europejskiej, ukazując dyskursywne przemiany postrzegania tej kategorii, począwszy od Platońskiej wizji racjonalnego miasta-państwa, poprzez obraz przestrzeni miejskiej jako przestrzeni politycznej kontroli i nadzoru, po miasto rozumiane jako przestrzeń ponowoczesnego...

  Cena:22.00
 • Frytki w Gliwicach

  Wyprzedaż

  Tina Stroheker
  Frytki w Gliwicach
  Poetycka topografia Polski

  Przekład: Anna Wziątek

   

  Druga książka Tiny Stroheker o Polsce to swoisty dziennik z podróży. Poetyckie relacje dotyczą między innymi takich miejsc, jak: Stocznia Gdańska, klasztor jasnogórski, krakowski Rynek czy Umschlagplatz na terenie byłego warszawskiego getta. Autorka mówi: Ta książka to pokłosie moich licznych pobytów w Polsce. Każde miejsce ma swoją własną...

  Cena:9.00
 • Gdyby wiersze miały drzwi

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Dalibor Dobiáš (oprac.)
  Gdyby wiersze miały drzwi
  Antologia młodszej poezji czeskiej ostatnich lat

  Przekład: Dorota Dobrew, Dariusz Tkaczewski, Jarosław Malicki, Dorota Żygadło i in.

   

  Na książkę składają się portrety jedenastu współczesnych poetów czeskich oraz wybór ich wierszy z końca lat 80. i ostatniego dziesięciolecia XX w. Niektórzy z nich (jak J. Topol, P. Kolmačka czy J.H. Krchovský) są już znani polskiemu czytelnikowi. Utwory pozostałych – P. Motýla, K. J. Čapka, B. Správcovej, B. Chlíbca, R. Telerovskiego, P. Petra...

  Cena:19.00
 • Gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa / Razem na drodze do zjednoczonej Europy

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Heisig
  Gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa / Razem na drodze do zjednoczonej Europy
  Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität (Breslau) 2001-2011 / Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001-2011

   

  Zbiór wspomnień i bilans dziesięcioletniej pracy Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja w językach niemieckim i polskim.

  Cena:41.00
 • Gerhart Hauptmann und ‘die Juden’

  Wyprzedaż

  Hans-Joachim Hahn (red.)
  Gerhart Hauptmann und ‘die Juden’

   

  Pokłosie konferencji zorganizowanej w Domu Gerharta Hauptmanna w Jagniątkowie. Badacze z Niemiec i Polski próbują ustalić rolę i znaczenie Żydów w życiu i dziele śląskiego noblisty.

 • Germanien / Germania

  Wyprzedaż|Poezja

  Alexander Lernet-Holenia
  Germanien / Germania

  Wybór i przekład: Ryszard Wojnakowski

   

  Pierwsza na polskim rynku tak obszerna prezentacja poetyckiego dorobku Alexandra Lerneta-Holeni, XX-wiecznego austriackiego pisarza, twórcy osobnego, osadzonego w klasycystycznej tradycji literackiej. Przedstawiony tu wybór wierszy odzwierciedla różnorodność jego dzieła – od poetyckich rozważań na temat kondycji człowieka, religii, historii...

  Cena:14.00
 • Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog / II Kongres Germanistyki Wrocławskiej Wrocław – Berlin, tom I

  Wyprzedaż

  Bernd Balzer, Marek Hałub (red.)
  Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog
  II Kongres Germanistyki Wrocławskiej Wrocław – Berlin

  tom I: Sprachwissenschaft

   

  Pierwszy tom IV-tomowej publikacji materiałów z II Kongresu Germanistyki Wrocławskiej, dotyczący językoznawstwa.

  Cena:10.00
 • Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog / II Kongres Germanistyki Wrocławskiej Wrocław – Berlin, tom II

  Wyprzedaż

  Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog
  II Kongres Germanistyki Wrocławskiej Wrocław – Berlin

  tom II: Literaturgeschichte. 17. Jahrhundert

   

  Drugi tom IV-tomowej publikacji materiałów z II Kongresu Germanistyki Wrocławskiej poświęcony literaturze barokowej.

  Cena:10.00
 • Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog / II Kongres Germanistyki Wrocławskiej Wrocław – Berlin, tom IV

  Wyprzedaż

  Bernd Balzer, Marek Hałub (red.)
  Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog
  II Kongres Germanistyki Wrocławskiej Wrocław – Berlin

  tom IV: Kulturwissenschaft

   

  Czwarty tom IV-tomowej publikacji materiałów z II Kongresu Germanistyki Wrocławskiej poświęcony zagadnieniom z zakresu kultury.

  Cena:10.00
 • Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog / II Kongres Germanistyki Wrocławskiej Wrocław – Berlin, tom III

  Wyprzedaż

  Bernd Balzer, Marek Hałub (red.)
  Germanistischer Brückenschlag im deutsch-polnischen Dialog
  II Kongres Germanistyki Wrocławskiej Wrocław – Berlin

  tom III: Literaturgeschichte. 18-20 Jahrhundert

   

  Trzeci tom IV-tomowej publikacji materiałów z II Kongresu Germanistyki Wrocławskiej, w którym została omówiona literatura XVIII i XIX wieku.

  Cena:10.00
 • Gra myśli

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Krajobrazy Przekładu

  Anna Małgorzewicz, Monika Zaśko-Zielińska (red.)
  Gra myśli
  Współczesne aforyzmy niemieckie

  Przekład: Anna Małgorzewicz, Teresa Zug, Alicja Bialik i in.

   

  Tomik jest kontynuacją zamysłu realizowanego w książce Myśli w locie. Tym razem prezentujemy polskiemu czytelnikowi wybór aforyzmów zgłoszonych do konkursu aforystycznego zorganizowanego wiosną 2008 r. przez inicjatorów Spotkań Aforystów w Hattingen we współpracy z „Westdeutsche Allgemeine Zeitung”.

  Cena:10.00
 • Grafoman

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wschodni Modernizm

  Ażdar Ol
  Grafoman

   

  Zbiór opowiadań pisarza azerbejdżańskiego, wnikliwego obserwatora ludzkich charakterów i realisty, nazwanych przez Selima Babullaoglu ojczystą wersją opowiadań Czechowa i Dowłatowa, ponieważ łączą w sobie bezpośredniość pierwszego i szczerość drugiego. Autor jest laureatem wielu krajowych i międzynarodowych nagród.

  Cena:10.00
 • Grammatik und Kommunikation: Ideen – Defizite – Deskription

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski, Artur Tworek (red.)
  Grammatik und Kommunikation: Ideen – Defizite – Deskription

  Cena:23.00
 • Guz w fiołkach

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Z Niedźwiadkiem

  Wacław Grabkowski
  Guz w fiołkach

   

  Grabkowski – jak napisał Wojciech Browarny – opowiada o świecie, który już nie istnieje. Nie tylko z powodu upływu czasu historycznego, a minęło czterdzieści lat od ryzykownej wyprawy Filipka, lecz również dlatego, że jego kraina dzieciństwa jest zamkniętą w mitycznej przeszłości Arkadią (...). Najcenniejsza w powieści jest myśl...

  Cena:10.00
 • Góra Ślęża i jej okolice

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Ślężańska

  Moritz Sadebeck
  Góra Ślęża i jej okolice

   

  Pierwsza, w pełni naukowa publikacja na temat góry Ślęży i otaczających ją terenów. Czytelnik znajdzie tu informacje o geografii i topografii obszaru, o warunkach geologicznych i wegetacji roślin, etymologię nazwy góry, historię miasta Sobótki i regionu ślężańskiego, informację o starożytnych zabytkach i legendy.

 • Górnictwo w Wałbrzychu w latach 1945-1948

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Piotr Retecki
  Górnictwo w Wałbrzychu w latach 1945-1948

   

  Praca poświęcona historii powiatu wałbrzyskiego w przełomowym dla niego okresie 1945-1948, kiedy zamieszkująca go ludność niemiecka została w większości wysiedlona, a w jej miejsce pojawili się Polacy przyjeżdżający z całej Europy. Autor opisuje proces formowania się...

  Cena:15.00
 • Hans Lipinsky-Gottersdorf

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Wojciech Kunicki
  Hans Lipinsky-Gottersdorf
  Leben und Werk

   

  Monografia poświęcona wybitnemu pisarzowi niemieckiemu rodem z Górnego Śląska. Autor szczegółowo analizuje dorobek literacki zapomnianego dziś prekursora pojednania niemiecko-polskiego.

  Cena:17.00
 • Heinrich Kunstmann – Tymoteusz Karpowicz

  Wyprzedaż|Varia

  Marek Zybura (red.)

  Heinrich Kunstmann – Tymoteusz Karpowicz
  Listy 1959-1993

   

  Trzydzieści i cztery lata trwała korespondencja między rówieśnikami: wybitnym poetą i dramaturgiem Tymoteuszem Karpowiczem (ur. 1921 r.) a niemieckim slawistą, tłumaczem jego słuchowisk i sztuk Heinrichem Kunstmannem (ur. 1923 r.). Ta obfita wymiana listów jest nie tylko świadectwem wiernej przyjaźni ponad trudnymi granicami sąsiedzkich państw, ale też interesującym dwugłosem...

  Cena:35.00
 • Heinz Pionteks Romane Zeit meines Lebens und Stunde der Überlebenden als familiengeschichtliche Quellen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Emil Feilert
  Heinz Pionteks Romane Zeit meines Lebens und Stunde der Überlebenden als familiengeschichtliche Quellen

   

  Obszerne studium socjologicznoliterackie poświęcone autobiograficznej prozie niemieckiego pisarza Heinza Piontka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli literatury śląskiej drugiej połowy XX w.

  Cena:30.00
 • Helvetia literarisch

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alina Kowalczyk, Sebastian Mrożek (red.)
  Helvetia literarisch
  Eine Anthologie der Texte Schweizer Autoren mit Aufgaben

   

  Wybór tekstów pisarzy szwajcarskich z propozycjami ich dydaktyzacji. Podręcznik przeznaczony dla studentów filologii germańskiej.

  Cena:15.00
 • Herbata na żyletkach

  Wyprzedaż|Proza

  Wiesław Wodecki
  Herbata na żyletkach

   

  Zeszyt wspomnień wrocławskiego publicysty, pisarzai reżysera z karnawału 1980-1981, stanu wojennego, lat po Okrągłym Stole aż do 25-lecia „Solidarności”, na który składają się fragmenty listów i notatek oraz zapamiętane i spisane przez autora epizody, obrazy z tamtego czasu.

  Cena:12.00
 • Hermann Hesse – w poszukiwaniu własnej tożsamości

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Katarzyna Nowakowska
  Hermann Hesse – w poszukiwaniu własnej tożsamości

   

  Syntetyczny wykład na temat życia i twórczości wielkiego pisarza, laureata Nagrody Nobla. Autorka szczegółowo analizuje poszczególne postaci powieści i opowiadań Hessego, doszukując się w nich aluzji do przeżyć i doświadczeń życiowych ich twórcy. Celem tych zabiegów jest rozszyfrowanie tajników skomplikowanej osobowości Hessego.

 • Historia et philosophia

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tadeusz Gadacz (red.)
  Historia et philosophia
  Ante et post Hegelium
  Festschrift für Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag

   

  Księga pamiątkowa dla znanego historyka filozofii prof. Karola Bala. Zawiera szkice i artykuły dotyczące twórczości Hegla, Tschirnhausa, Spinozy, Kanta, Jaspersa i in.

  Cena:20.00
 • Historia nieudanej ucieczki z miasta Warszawy

  Wyprzedaż|Proza

  Krzysiek Szymczak

  Historia nieudanej ucieczki z miasta Warszawy

   

  Książka dla podróżników, emigrantów oraz współczesnych polskich trzydziestolatków.
  Bohater książki po kilku latach pracy w agencji reklamowej na Manhattanie decyduje się wrócić do rodzinnej Polski. Wybiera drogę okrężną, postanawiając zatrzymać się w kilku miejscach na świecie, które zawsze chciał odwiedzić. Wszędzie jednak, gdzie zawita, nie może otrząsnąć się...

  Cena:28.00
 • Historie Mistrza Eckharta

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Bodo Heimann
  Historie Mistrza Eckharta

  Przekład: Grzegorz Kowal, Anna Wala, Radosław Rudyk i in.

   

  Historie Mistrza Eckharta są wspaniałym przykładem literatury, albowiem tworzą z jednej strony esencję intertekstualności, z drugiej zaś jej nieustające przezwyciężenie. W konsekwencji zabiegów Heimanna jego współczesny tekst przegląda się w średniowiecznym Eckharcie jako swoim poprzedniku, i na odwrót: Mistrz Eckhart, jakby na przekór...

  Cena:5.00
 • Historie, legendy i podania o mieście i gminie Bierutów

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Marek Krzysztof Bińkowski
  Historie, legendy i podania o mieście i gminie Bierutów

   

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i  przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany styl, z zaskakującymi obrazami, które mogli stworzyć tylko mieszkańcy tej ziemi.

 • Historio, historio...

  Wyprzedaż

  Michał Sobków
  Historio, historio...

   

  Ósma książka Sobkowa zawiera historie ludzi znanych autorowi osobiście. Sobków, prowadząc praktykę lekarską, miał codziennie kontakt z dziesiątkami pacjentów, wielu z nich opowiadało mu różne przygody ze swojego życia. Wybrał te najbardziej interesujące, często o zaskakującym zakończeniu, i uczynił tłem dla prywatnych wspomnień.

  Cena:20.00
 • Historyjka o Jungu i Filemonie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Tomasz Małyszek
  Historyjka o Jungu i Filemonie

   

  Książka jest owocem wykładów i seminariów, które Tomasz Małyszek prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 2000-2004. Czytelnik znajdzie w niej m.in. teksty „O reinkarnacji sztuki”, „O Nietzschem i Jungu”, „O estetyce mitu”.

  Cena:13.00
 • Hrabia Luna

  Wyprzedaż|Proza

  Alexander Lernet-Holenia
  Hrabia Luna
  Przekład: Ryszard Wojnakowski

   

  Niemal sześćdziesiąt lat po austriackiej premierze oddajemy do rąk polskiego czytelnika powieść Hrabia Luna Alexandra Lerneta_Holenii (1897-1976),  „jubilera słów” – jak nazywał go Hermann Bahr. Osobliwie tajemnicza opowieść, na poły kryminał, na poły historiozoficzny esej, łączy najlepsze elementy tradycji literackiej z zaskakująco współczesnym pojmowaniem języka i struktury, urzekając eleganckim stylem. Alexander Jessiersky, potomek polsko-rosyjskiej szlachty...

  Cena:12.00
 • Humanistyka jako hermeneutyka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Humanistyka jako hermeneutyka

   

  Książka jest próbą wielokrotnego przeformułowania pytania o to, czym jest humanistyka i czym jest hermeneutyka, pytania o relację bądź relacyjność, o „sieciowość” tradycji, w obrębie której przeplatają się ze sobą – a czasem zamieniają miejscami – obszary problemowe czy „kulturowe”, których kształtem...

  Cena:12.00
 • Ich reise Fussnoten hinterher

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Waldemar Jagodziński
  „Ich reise Fuβnoten hinterher”
  Leben und Werk Dietmar Griesers

   

  Studium monograficzne poświęcone życiu i działalności twórczej austriackiego pisarza Dietmara Griesera, jednego z najważniejszych przedstawicieli niemieckojęzycznej literatury faktu.

  Cena:15.00
 • Ich słowa

  Wyprzedaż|Varia

  Ewa Kofin
  Ich słowa

   

  Zbiór wywiadów z artystami muzykami, które Ewa Kofin przeprowadziła wcześniej dla gazet i czasopism. Spośród wielu rozmów autorka wybrała te najstarsze, chcąc upamiętnić dawne wypowiedzi wybitnych postaci z życia muzycznego w Polsce, a także muzyków...

  Cena:10.00
 • Ikonen und Impressionen

  Wyprzedaż

  Tomasz Małyszek, Jacek Rzeszotnik (red.)
  Ikonen und Impressionen

   

  Wybór rozpraw i szkiców z estetyki literatury i mediów. Tematy: problematyka przestrzeni w literaturze polskiej przełomu XX i XXI w.; opowiadania Judith Hermann; literatura grozy; problemy przekładu artystycznego; Nietzsche; powieść...

  Cena:9.00
 • Inne sny

  Wyprzedaż

  Tadeusz Mikołajek
  Inne sny

   

  Tetralogia powieściowa wrocławskiego pisarza. Mikołajek powraca do swojego ulubionego bohatera: mężczyzny uwikłanego w historię i trudną teraźniejszość, rozpustnika i jednocześnie czułego kochanka, noszącego w sercu tę jedną jedyną, farciarza, który na własne życzenie przegrywa życie.

  Cena:10.00
 • Inskrypcje ulotności

  Wyprzedaż

  Feliks Przybylak
  Inskrypcje ulotności

   

  Praca próbuje uchwycić wspólne momenty w twórczości tych autorów, którzy zaproponowali nowy model poetyki, decydujący o obliczu literatury współczesnej. W eseistycznym ujęciu autor podejmuje więc ważkie problemy teoretycznoliterackie. Jako przykłady wybrał dokonania...

  Cena:5.00
 • Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Grębowiec
  Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia

   

  Przedmiotem opracowania są inskrypcje sprzed 1945 r., jakie zachowały się w miejskiej przestrzeni Wrocławia. Jest to książka zarówno literaturoznawcza, jak i kulturoznawcza, a poniekąd dotykająca także najnowszej historii politycznej.

  Cena:13.00
 • Interakcje

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (red.)
  Christian Pletzing (współpr.)
  Interakcje
  Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego

   

  Bliskość geograficzna, pokrewieństwa kulturowe i historyczne powiązania niekoniecznie idą w parze z wiedzą na temat kraju sąsiada, a umiejętność posługiwania się językiem obcym nie zapewnia skutecznego komunikowania. „Interakcje” to leksykon obejmujący zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia specyfiki polsko-niemieckich oddziaływań: zarówno tych, o których traktują szkolne podręczniki do historii lub które pojawiają się na pierwszych stronach gazet...

  Cena:40.00
 • Interkulturelle Germanistik

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Gudrun Heidemann, Helmut Hofbauer, Anna Mańko-Matysiak (red.)
  Interkulturelle Germanistik
  Regionale und kanonisierte Identitätstexte

   

  Tom zawiera referaty wygłoszone na konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski. Uczestnikami byli młodzi naukowcy i studenci z Polski, Niemiec i Austrii, którzy wymieniali poglądy na temat teorii i polityki interkulturowości w badaniach germanistycznych.

  Cena:10.00
 • Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Helmut Hofbauer
  Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet
  Eine (Her-)Ausführung aus der Interkulturellen Kommunikation

   

  Polemiczny wywód na temat miejsca przedmiotu ‚komunikacja interkulturowa’ w nauczaniu akademickim. Autor stawia pytanie o przyczyny rozbieżności między teorią a praktycznym zastosowaniem wybranych uogólnień stanowiących wynik dyskursu interkulturowego...

  Cena:15.00
 • Interkulturelle Wechselbeziehungen zwischen Polen und Österreich im 20. Jahrhundert anhand der Werke von Thaddäus Rittner, Adam Zieliński und Radek Knapp

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Agnieszka Palej
  Interkulturelle Wechselbeziehungen zwischen Polen und Österreich im 20. Jahrhundert anhand der Werke von Thaddäus Rittner, Adam Zieliński und Radek Knapp

   

  Praca poświęcona jest trzem pisarzom polsko-austriackim, których twórczość i działalność pozaliteracka przyczyniła się do zintensyfikowania dialogu kulturalnego między Polską i Austrią. Autorka prezentuje kompetentnie zredagowane studium przybliżające wybrane aspekty pisarstwa Rittnera, Zielińskiego i Knappa, podkreślając interkulturowy...

  Cena:6.00
 • Interkulturelles Lernen in der bilingualen deutsch-polnischen Erziehung

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Maria Urszula Jańska
  Interkulturelles Lernen in der bilingualen deutsch-polnischen Erziehung
  Evaluation der Unterrichtsmaterialien für den frühen fremdsprachlichen Deutschunterricht in Polen

   

  Autorka dokonuje ewaluacji wybranych podręczników do nauczania języka niemieckiego w szkołach polskich; przedmiotem analizy jest interkulturowy wymiar pomieszczonych w nich materiałów.

  Cena:20.00
 • Ja

  Wyprzedaż

  Wolfgang Hilbig
  „Ja”

  Przekład: Ryszard Wojnakowski

   

  Powieść opowiada historię szpicla, agenta Stasi, niejakiego M.W. Jednakże „Ja” jest nie tyle powieścią o agentach, ile udaną próbą przedstawienia procesów wikłania się, uwodzenia i wypaczania umysłu i władzy, a także burzenia ustalonych poglądów czytelnika.

  Cena:10.00
 • Jedno i Jedno-Wiele

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Collectanea Philosophica

  Anna Tomkowska i Janusz Jaskóła (red.)
  Jedno i Jedno-Wiele

  Podstawowe problemy ontologiczne

   

  Zbiór artykułów, który jest monograficznym szkicem problemu bytu. Autorzy badają Jedno oraz Jedno-Wiele jako zasady stanowiące byt oraz jako zasady jego poznawania. Badania mają wymiar ontologiczny, ale rozważane są również kwestie epistemologiczne. Czytelnik, obok rekonstrukcji przede wszystkim starożytnych koncepcji dotyczących jedności...

  Cena:17.00
 • Jest film, nie ma filmu – koniec bajki

  Wyprzedaż|Varia

  Andrzej Gwóźdź
  Jest film, nie ma filmu – koniec bajki
  Felietony o kinie

   

  Zbiór felietonów prof. Andrzeja Gwoździa, „pierwszego – czyli najważniejszego – filmoznawcy na Górnym Śląsku”, jak pisze w słowie wstępnym do książki Kazimierz Kutz, to zapis jego emocji związanych z kinem, choć rozprzestrzeniających się na różne obszary kultury, nie tylko tej audiowizualnej. Pisze o kinie w związkach...

  Cena:21.00
 • Jestem, ocalałem

  Wyprzedaż|Poezja

  Gabriel Leonard Kamiński
  Jestem, ocalałem

   

  Tom prozy poetyckiej, który jest ósmą publikacją autora związaną z Wrocławiem. Gabriel Kamiński opisuje w niej dwie powiązane ze sobą biografie – swoją i kolegi ze szkolnej ławki. Ich drogi się rozeszły, lecz to, co przeżyli: dorastanie i dojrzewanie, oraz ich późniejsze życiowe losy związały ich z dzielnicą Wrocławia – Grabiszynkiem, i resztą miasta. Jest to poetycka opowieść będąca rozliczeniem z dzieciństwem, młodością i dorosłością autora oraz jego alter ego – kolegi ze Szkoły Podstawowej nr 82. Autor dojrzewał w rodzinie inteligenckiej, kolega w typowo robotniczej. Te dwa synchroniczne światy to przecinały się, to wykluczały. Zamierzeniem Kamińskiego było...

  Cena:15.00
 • Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi...

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jerzy Kroczak
  „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi...”
  Prognostyki i znaki cudowne w polskiej literaturze barokowej

   

  Książka ta omawia znaczenie prognostyków i znaków cudownych w przestrzeni wyobrażeń kultury staropolskiej. Przytoczone cytaty pochodzą z fachowych druków prognostykarskich, którym poświęcono rozdział pierwszy, będący wstępem...

  Cena:15.00
 • Kaligrafia bliskości

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Matthias Buth
  Kaligrafia bliskości
  Wiersze

   

  Poezja Butha, niemieckiego autora mieszkającego niedaleko Kolonii, to modlitwa i relikty przeszłości. Jej immanentną cechą jest ulotność. Opisuje wolne przestrzenie, przekraczanie, podróż, czas spędzany w pociągu, samolocie, samochodzie. Topografie zmieniają się w elegijnym zaklinaniu przeszłości, miejsca, ludzie i słowa łączą się w rekonstruowaniu z pamięci istotnych zdarzeń.

  Cena:25.00
 • Kamionki

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Krzysztof Krzyżanowski, Dariusz Wójcik
  Kamionki
  Powrót pod ziemię

   

  Nowe i poszerzone wydanie książki Podziemny świat Kamionek z 2007 r. Autorzy dotarli do nowych faktów, materiałów kartograficznych i źródeł archiwalnych. Dzięki nim z wielką pasją odkrywają górniczą historię tej niewielkiej miejscowości położonej niedaleko Pieszyc, która ma z tego względu szansę stać się kolejną atrakcją turystyczną dla miłośników dawnego górnictwa...

  Cena:25.00
 • Kiedy świat był jeszcze młody

  Wyprzedaż|Proza

  Jürg Schubiger
  Kiedy świat był jeszcze młody

  Przekład: Emilia Bielicka

   

  Dowcipne i błyskotliwe miniatury, znakomicie ilustrowane, w których roi się od przewrotnych pomysłów. Bohaterami swoich opowieści uczynił autor m.in. Adama i Ewę, czarodziejów ograniczonych w swoich możliwościach, surowego anioła, malutkiego olbrzyma.

  Za tę właśnie książkę w 2007 r. autor otrzymał Nagrodę...

  Cena:25.00
 • Kiryłow

  Wyprzedaż

  Andreas Maier
  Kiryłow

  Przekład: Anna Wziątek

   

  Książka opowiada o grupie niemieckich studentów nawiązujących kontakt z Niemcami z Rosji. Jej bohaterowie z anarchistycznym zapałem dyskutują o swoich pomysłach na naprawę świata. Jeden z krytyków nazwał tę powieść „bezdennie poważną i rozpaczliwie komiczną, bo tak właśnie określić trzeba naszą sytuację”.

  Cena:15.00
 • Kiwader i inne opowieści

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Słowacka

  Víťo Staviarsky
  Kiwader i inne opowieści

  Przełożyli: Izabela Zając i Miłosz Waligórski

   

  Akcja powieści Kiwader rozgrywa się w cygańskiej osadzie, gdzie poznajemy barwne postaci: tytułowego Kiwadera wraz z rodziną (piękną żoną, nieznośnymi córkami i opóźnionym umysłowo synem) i jego szalonych przyjaciół.
  Książka zawiera też minipowieści – Izba wytrzeźwień i Laborant, oraz krótkie opowiadania.

  Cena:21.00
 • Klauzura w kuszetce

  Wyprzedaż

  Jerzy Łukosz
  Klauzura w kuszetce

   

  To dzieło, oparte na pomyśle kolażu, sięga do różnorodnych środków i form literackich – eseju, przekładu, etiudy dramatycznej, opowiadania itp.

  Cena:5.00
 • Kobieta bez cienia

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Austriacka

  Hugo von Hofmannsthal
  Kobieta bez cienia
  Opera w trzech aktach

   

  Przekład libretta do słynnej opery Richarda Straussa. Kobieta bez cienia to jedno z tych dzieł, gdzie słowo jest równoprawnym partnerem muzyki.

  Cena:15.00
 • Kobieta, mieszkanie, powieść

  Wyprzedaż

  Wilhelm Genazino
  Kobieta, mieszkanie, powieść

  Przekład: Alicja Buras

   

  Kobieta, mieszkanie, powieść to książka, która rozpoczyna prezentację Wilhelma Genazino w Polsce. Jest początkiem biografii, w gruncie rzeczy wciąż tego samego, bohatera powieści niemieckiego pisarza – samotnego mężczyzny, bystrego obserwatora, który – prowadząc niespieszny żywot – w nietuzinkowy sposób ogląda...

  nakład wyczerpany
 • Kocham was mali ludzie...

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Kolbuszewski, Małgorzata Łoboz
  Kocham was mali ludzie...
  Franciszkanizm – literatura – publicystyka

   

  Studia nad franciszkanizmem podejmowane dotychczas w Polsce charakteryzowały się fragmentarycznością i uproszczonymi interpretacjami czy przesadną nadinterpretacją i ideologizacją. Zauważa to prof. Jacek Kolbuszewski, autor pierwszej części książki Z dziejów tematyki franciszkańskiej w literaturze. Od średniowiecza do Młodej Polski, i proponuje czytelnikowi...

  Cena:15.00
 • Kod źródłowy

  Wyprzedaż|Proza

  Anna Sokalska
  Kod źródłowy

   

  Adam uczestniczy w badaniach nad stworzeniem programu imitującego ludzkie rozumowanie; w poszukiwaniu podpowiedzi do swojej pracy spotyka się z dawną znajomą, która porzuciła dotychczasowe życie i ideały dla komercyjnej sztuki. Konfrontacja instrumentalnego postrzegania zgromadzonej wiedzy z postawą...

  Cena:13.00
 • Kokosowa małpa

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Tomáš Přidal
  Kokosowa małpa

  Przekład: Dorota Dobrew

   

  Zbiór krótkich groteskowych historyjek, które można by nazwać „jednominutowymi powieściami”, opatrzonych rysunkami autora. Książka opisuje naszą rzeczywistość, lecz jest to opis naznaczony wyimaginowaną optyką fantastycznych istot, które zjawiska i zdarzenia interpretują zupełnie inaczej niż my. Spróbujmy odstąpić choćby kawałek...

  Cena:17.00
 • Kolokwia Platońskie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Collectanea Philosophica

  Artur Pacewicz (red.)

  Kolokwia Platońskie

  ΓOPΓIAΣ

   

  Kolejny tom z cyklu Kolokwia Platońskie poświęcony jest dialogowi Gorgiasz. Współczesne badania nad Gorgiaszem starają się objąć jak największy obszar problemowy. Książka została podzielona na trzy zasadnicze części – pierwsza grupa artykułów to rozważania wstępne, druga...

 • Kolorowe tabletki

  Wyprzedaż|Varia

  Włodzimierz Bednorz
  Kolorowe tabletki

   

  Tytułowe „kolorowe tabletki” to krótkie felietony, które autor co miesiąc publikował jako dr Józef emeryt w elitarnym czasopiśmie dla lekarzy. Omawiają problemy medyczne i w ochronie zdrowia – w istocie od wielu lat te same – a także sytuacje w stosunkach: lekarz – pacjent i lekarz – lekarz, w formie niekoniecznie poważnej. Drugie rozszerzone wydanie książki.

  Cena:15.00
 • Komisja Rywina

  Wyprzedaż

  Monika Bil, Artur Błoński, Andrzej Małkiewicz
  Komisja Rywina
  Próba spojrzenia politologicznego

   

  Książka poświęcona pracom Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie Rywina. Autorzy pokazują niepodważalny dorobek Komisji i jednocześnie próbują wyjaśnić, dlaczego doszło do tak niezręcznego zakończenia jej prac.

  Cena:3.00
 • Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej

  Wyprzedaż

  Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych
  na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej
  Teoria i praktyka

   

  Coraz więcej ludzi żyje w krajach niebędących ich ojczyznami. Tymczasem czynni zawodowo nauczyciele to w większości osoby, które wyrosły w krajach z jednym dominującym językiem i jedną dominującą kulturą. W związku z tym zagadnienie wielokulturowości...

  Cena:5.00
 • Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska
  Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik
  poczucia podmiotowości uczniów w szkole
  Diagnoza – biograficzny wymiar ich u/formowania

   

  Chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak nauczyciele są przygotowani do urzeczywistniania komunikacyjnego modelu edukacji, stała się bezpośrednim powodem do przeprowadzenia badań nad kompetencjami komunikacyjnymi nauczycieli. Autorka...

  Cena:15.00
 • Koncepty – elementy sterujące komunikacji

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michael Fleischer
  Koncepty – elementy sterujące komunikacji

   

  Publikacja prezentuje wyniki pierwszych badań na temat konceptów komunikacyjnych funkcjonujących w dwóch językach (polskim i niemieckim). Autor podejmuje próbę rozgraniczenia trzech wielkości słów (w ich rozumieniu leksykalnym), następnie konstruktów oraz właśnie konceptów komunikacyjnych. Wyróżnia w rezultacie badania...

  Cena:15.00
 • Koncert dla miłości

  Wyprzedaż|Poezja

  Weronika Grzywnowicz
  Koncert dla miłości

   

  Zbiór wierszy-wspomnień, opowieść o miłości, a także o jej braku, zapis poetycki wzruszeń,
  dni ważnych i zwykłych, świadectwo przeżywania świata, życia pośród ludzi, zachwyt nad pięknem przyrody – to wszystko znajdą ci, którzy wezmą do ręki ten tom wierszy, których pisanie autorka zaczęła ponad dziesięć lat temu. Jak sama wyznaje, wielką radością będzie dla niej, jeśli czytelnicy znajdą tam odrobinę siebie.

  Cena:10.00
 • Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych

   

  Opracowanie skierowane do socjologów, politologów, pedagogów, antropologów kultury i historyków zajmujących się wielokulturowością w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Artykuły w nim zamieszczone wzbogacają wiedzę o mniejszościach narodowych i możliwościach dialogu z nimi. Podpowiadają, jak pogodzić edukację narodową z edukacją wielokulturową, zachowując własną tożsamość narodową.

  nakład wyczerpany
 • Konflikt o pomniki żołnierzy niemieckich poległych podczas I i II wojny światowej rozgrywający się w województwie opolskim w latach 1992-2004

  Wyprzedaż

  Gerard Kosmala
  Konflikt o pomniki żołnierzy niemieckich poległych podczas I i II wojny światowej
  rozgrywający się w województwie opolskim w latach 1992-2004

   

  Po upadku systemu komunistycznego w Polsce prócz problemów związanych z rozwojem procesów demokratycznych pojawiły się także nowe pola napięć i sporów. Jednym z nich był ponaddziesięcioletni spór wokół tak zwanych pomników niemieckich w województwie opolskim, który stał się...

  Cena:8.00
 • Konkurrenz der Konzepte?

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Claudia Schneider
  Konkurrenz der Konzepte?
  Die „Aktion Sühnezeichen in der DDR” zwischen christlichem Schuldverständnis und offiziellem Antifaschismus

   

  Rys historyczny inicjatyw podejmowanych przez częściowo niezależne organizacje działające w byłej NRD, mający na celu wypracowanie wolnego od ideologicznych ograniczeń spojrzenia na narodowosocjalistyczną przeszłość Niemców.

  Cena:7.00
 • Konstrukcja rzeczywistości

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michael Fleischer
  Konstrukcja rzeczywistości

   

  Książka prezentuje wyniki badań prowadzonych w ostatnim czasie przez autora na tle jego ogólnej teorii komunikacji. Zebrane teksty stanowią wynik zastosowania tej teorii w ramach analizy konkretnych problemów, m.in. kognitywnej asymilacji przedmiotów na tle ich językowej reprezentacji, funkcjonowania ideologii. Drugim punktem ciężkości publikacji...

  Cena:21.00
 • Kontamination: Form – Semantik – Pragmatik

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Adam Gołębiowski
  Kontamination: Form – Semantik – Pragmatik

   

  W pracy podjęto próbę charakterystyki ogólnego mechanizmu tworzenia kontaminatów leksykalnych i frazowych oraz ich opisu pod względem formalnym, semantycznym i pragmatycznym. Analiza obejmuje kontaminaty polskie i niemieckie, a dla lepszego zilustrowania omawianych problemów przywoływane są również przykłady z języka angielskiego.

  Cena:15.00
 • Kradzieże brylantów

  Wyprzedaż

  Stanisław Kowalczyk
  Kradzieże brylantów

   

  Stanisław Kowalczyk jest zapomnianym już dziś poetą pokolenia wojennego. Prof. Stanisław Bereś, który podjął się opracowania książki, przedstawia biografię i twórczość Kowalczyka. Praca składa się z trzech działów: obszernego wstępu, części poetyckiej oraz dołączonych fotografii.

 • Kraina nad Widawą

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Wojciech Mrozowicz, Przemysław Wiszewski (red.)
  Kraina nad Widawą
  Bierutowskie dzieje od czasów najdawniejszych po współczesność

   

  Monografia historyczna poświęcona miastu Bierutów i jego najbliższemu otoczeniu. Przy kształtowaniu szaty graficznej opracowania skorzystano z bogatych zasobów fotografii Zbigniewa Podurgiela, od dawna uwieczniającego piękno tych stron, jak i z prywatnych kolekcji bierutowskich amatorów przeszłości.

  Cena:40.00
 • Krainy retoryczne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Iwona Bartoszewicz
  Krainy retoryczne
  Zapiski z podróży

   

  Książka nie jest podręcznikiem do retoryki, choć opisuje różne i najważniejsze obszary teorii i praktyki retorycznej. Stanowi raczej próbę ustalenia relacji zarówno między poszczególnymi elementami wiedzy retorycznej, jak i tym wszystkim, co wpłynęło na ich formę i treść. Jest także próbą wskazania na te jej składniki, które są już wykorzystywane...

  Cena:25.00
 • Krajobrazy pamięci

  Wyprzedaż

  Krzysztof A. Kuczyński, Ernest Kuczyński
  Krajobrazy pamięci
  Studia z literatury i kultury Niemiec i Austrii

   

  Literatura i kultura Niemiec oraz Austrii przybliżone zostały poprzez sylwetki niemieckojęzycznych naukowców: dr. Kurta Lücka, prof. dr. Svena Ekhdala, prof. dr. Stefana Kaszyńskiego, ks. prof. dr. Bonifacego Miązka, dr. Feliksa Voigta i prof. dr Anny Stroki.

  Cena:5.00
 • Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Philipp Teichfischer (red.)
  Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken
  Germanistische Festschrift für Professor Wolfgang Schramm

   

  Publikacja poświęcona zagadnieniom kreatywności językowej, m.in. w dyskursie medialnym oraz specyfice wybranych gatunków tekstu, jak i kwestiom stylu, a także aspektom słowotwórczym, gramatycznym i literackim potencjałom języka. Zawiera 30 artykułów dedykowanych profesorowi Wolfgangowi Schrammowi, których autorami są znani germaniści z Polski i z Niemiec. Książka w języku niemieckim.

  Cena:31.00
 • Kryształowe sny

  Wyprzedaż|Proza

  Anna Sokalska
  Kryształowe sny


  Opowieść o tym, jak wyglądałby nasz świat, gdyby kiedyś historia potoczyła się inaczej. Wioska Pakh srogą zimą, tajemniczy las Tirvan, niezwykłe narody i zwierzęta – wszystko na granicy magii i realności, widziane oczami dwójki rodzeństwa. Kera i Ren, żyjący dotychczas niełatwym, ale spokojnym życiem, w obliczu wojny muszą spojrzeć w głąb swoich serc...

  Cena:22.00
 • Krótka historia kultury europejskiej

  Wyprzedaż

  Hans-Georg Pott
  Krótka historia kultury europejskiej

  Przekład: Jacek Dąbrowski

   

  Zdaniem autora książki „kultura to wytwarzanie znaczeń”. Podążając warsztatowo za Janem Assmannem, Pott historię zdarzeniową Europy umieszcza w tle swojego wykładu, skupiając uwagę czytelnika na jej kulturowej warstwie symbolicznej i reflektujących ją dyskursach.

  nakład wyczerpany
 • Książki i ekrany

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Leszek Pułka, Małgorzata Kosińska-Pułka, Agnieszka Ziółek
  Książki i ekrany
  Eseje o kulturze popularnej

   

  Zbiór esejów, których przedmiotem jest współczesna kultura popularna. Wszystkie szkice utrzymują tę samą poetykę wieloaspektowej analizy i napisane zostały w jednym stylu, a wewnątrz każdego z nich pojawia się szereg egzemplifikacji zaczerpniętych z różnych obszarów kultury, zarówno wysokiej, jak i popularnej.

  Cena:7.00
 • Księga liści

  Wyprzedaż

  Leszek Żuk
  Księga liści

   

  Powieść o wartkiej akcji i nastroju przywodzącym na myśl literaturę fantasy lub średniowieczne zamczyska Umberta Eco. Jednak za miłym dla czytelnika sztafażem książki przygodowej kryje się odwieczne pytanie Nostradamusa o rolę przeznaczenia w naszym życiu. Czy jest możliwe przewidywanie przyszłości, choćby nawet zapisanej w księdze...

  Cena:3.00
 • Kształcenie i zatrudnienie inżynierów w gospodarce zmierzającej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Agnieszka Klucznik-Törő
  Kształcenie i zatrudnienie inżynierów w gospodarce zmierzającej w kierunku gospodarki opartej na wiedzy

   

  Studium prezentujące analizę popytu na pracę inżynierów oraz jej podaży, zarówno w rozwiniętych gospodarkach rynkowych, jak i w gospodarce polskiej.

  Cena:15.00
 • Kształcenie międzykulturowe w edukacji językowej

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Magdalena Białek
  Kształcenie międzykulturowe w edukacji językowej

   

  W książce wyraża się przekonanie, że każdy nauczyciel języka obcego powinien opierać się na „filozofii międzykulturowości”, a co ważniejsze, każdy nauczyciel jest w stanie takie kształcenie w ramach swojego przedmiotu realizować. Błędem jest bowiem uznawanie za wyznacznik sukcesu...

  Cena:24.00
 • Kultura w nauce o literaturze

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Obserwator / Beobachter

  Bogdan Balicki, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk (red.)
  Kultura w nauce o literaturze
  Wiedza o literaturze z punktu widzenia obserwatora IV

   

  Pojęcie „kultury” w literaturoznawstwie robi ostatnimi czasy zawrotną karierę – mówi się o „kulturowej orientacji”, uprawia się „kulturową teorię literatury”. Ale co właściwie znaczy to pojęcie? Co określa, a czego nie? Jak funkcjonuje ono w literaturoznawczym dyskursie i czego winniśmy od niego oczekiwać? Teksty składające się na ten tom w jakiejś mierze odpowiadają...

  nakład wyczerpany
 • Kwitnące osty

  Wyprzedaż

  Napoleon Mitraszewski
  Kwitnące osty

   

  Moja praca pedagogiczna różniła się od pracy przeciętnego nauczyciela, ponieważ sam jestem niewidomy od dzieciństwa i pracowałem z niewidomymi dziećmi – wyjaśnia wyjątkowość swojej sytuacji Napoleon Mitraszewski. Niezwykłe doświadczenia autora, polonisty, nauczyciela...

  Cena:5.00
 • Lato w Polsce

  Wyprzedaż|Varia

  Małgorzata Dziewięcka
  Lato w Polsce

   

  W 1992 roku Polka mieszkająca w Bostwanie, a od lat przebywająca za granicą – w Peru, Boliwii, Indiach, Holandii, na Malediwach, Seszalach, przyjeżdża do Polski na całe lato. Książka jest dziennikiem z jej podróży, zapisem tamtej rzeczywistości w ciekawym okresie transformacji ustrojowej.

  Cena:13.00
 • Legendy i opowiastki ziemi międzyborskiej

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Bożena Hołubka

  Legendy i opowiastki ziemi międzyborskiej

   

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany...

  Cena:8.00
 • Legendy i opowiastki ziemi twardogórskiej

  Wyprzedaż

  Bożena Hołubka
  Legendy i opowiastki ziemi twardogórskiej

   

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany...

 • Legendy i opowiastki. Dobroszyce – miasto Juliusza

  Wyprzedaż

  Krzysztof Szymański
  Legendy i opowiastki. Dobroszyce – miasto Juliusza

   

  Jedna z sześciu książek wydanych w serii legend Ziemi Oleśnickiej, mającej na celu pokazanie niezwykłości i cudowności tego regionu, nie zaś charakteryzowanie go i przedstawianie historii. To wspaniała podróż wyobraźni, wyrafinowany, a zarazem niczym nieskrępowany...

  Cena:5.00
 • Legendy o Liczyrzepie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Baśniokrąg

  Johann Karl Augustus Musäus
  Legendy o Liczyrzepie

   

  Znana księga legend o Liczyrzepie, zamieszkującym Karkonosze, autorstwa weimarskiego profesora i baśniopisarza z końca XVIII w. Pod jego piórem Duch Gór traci swoją demoniczną postać, z jakiej słynął w poprzednich dwóch stuleciach. Pozostając wciąż raptusem i mocarzem, staje się „przyjacielem Liczyrzepą”, ludzkim w swoich odruchach...

 • Legislacja

  Wyprzedaż|Varia

  Marek Czarkowski
  Legislacja
  Kulisy afery hazardowej

   

  „Afera hazardowa” odsłoniła kulisy i metody rządzenia. Ujawniła meandry procesów decyzyjnych i motywy, którymi kierują się rządzący naszym krajem politycy. To precyzyjny i smutny opis stanu polskiej demokracji, w której polityczne intrygi i walka o podział rynku tworzą niebezpieczną mieszankę.
  W książce, z konieczności, autor wraca do starych spraw...

  Cena:24.00
 • Leiden im Zeitalter der Gegenständlichkeit

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Łukasz Musiał
  Leiden im Zeitalter der Gegenständlichkeit
  Zur Konzeptualisierung des Schmerzes im Werk von Ernst Jünger

   

  Rozprawa o twórczości słynnego pisarza niemieckiego Ernsta Jüngera poświęcona głównie zagadnieniu estetyzacji bólu i cierpienia.

  Cena:15.00
 • Lekcja ciszy / Lektion der Stille

  Wyprzedaż

  Karl Dedecius (przekł. i red.)

  Lekcja ciszy / Lektion der Stille

   

  Dwujęzyczne wydanie legendarnej, pierwszej po II wojnie światowej niemieckiej antologii liryki polskiej, przygotowanej przez słynnego dzisiaj tłumacza i popularyzatora naszej literatury Karla Dedeciusa, późniejszego założyciela Instytutu Polskiego w Darmstadt. Oryginał, Lektion der Stille, ukazał się w monachijskim wydawnictwie...

  Cena:8.00
 • Lekcje dialogu

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

   

  Adam Krzemiński
  Lekcje dialogu
  Mowy, eseje i wywiady (Grass, Weizsäcker, Küng, Dönhoff, Habermas, Winkler, von Thadden i inni)

   

  Zamysłem książki nie jest ani systematyczna prezentacja stosunków polsko-niemieckich ostatnich czterdziestu czy pięćdziesięciu lat, ani zebranie śmietanki z ponad tysiąca tekstów, jakie autor w minionych latach opublikował zarówno w prasie polskiej, jak i niemieckojęzycznej. Chodzi o pokazanie pewnego układu współrzędnych, historycznych punktów orientacyjnych...

  Cena:20.00
 • Les médias contemporains en Pologne

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Bratuń
  Les médias contemporains en Pologne

   

  Publikacja traktująca o współczesnych mediach w Polsce. Autor podejmuje temat lustracji w kontekście przekazów medialnych, koncentruje się na stronie prawnej i etycznej zawodu dziennikarza w Polsce, rozważa wpływ przekazu internetowego na formowanie opinii publicznej na podstawie...

  Cena:15.00
 • Lewica polska

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor (red.)
  Lewica polska

  Koncepcje – ludzie – działalność  tomy 1 i 2

   

  Publikacja to swoisty przegląd warsztatów polskich badaczy zajmujących się polską lewicą – zarówno starszych, jak i młodszych. Mnogość poruszanych przez naukowców zjawisk, rozpiętość tematyki oraz ujęć rodzić może przekonanie, że badania nad polską lewicą mają się znakomicie. Znajdziemy tu bowiem rozważania o postaciach tak odległych od siebie, jak Hugo Kołłątaj, Róża Luksemburg, Edward Abramowski...

  Cena:20.00
 • Leż, bestio!

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Jiří Kratochvil

  Leż, bestio!

  Przekład: Jan Stachowski

   

  Powieść zainspirowana wydarzeniami z 11 września 2001 r. Odwołuje się do czasów stalinizmu w Czechosłowacji. Opowiada niesamowitą historię dzieci, które zostają umieszczone w specjalnym, odosobnionym ośrodku, gdzie poddaje się je ostrej indoktrynacji. Początkowo czytelnik ma wrażenie, że to rodzaj szkoły janczarów, z czasem jednak...

  Cena:16.00
 • Lingua et gaudium

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Monika Zaśko-Zielińska, Małorzata Misiak, Jan Kamieniecki, Tomasz Piekota (red.)
  Lingua et gaudium
  Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi

   

  Spis treści

   

  Profesor Jan Miodek jest znakiem rozpoznawczym wrocławskiej polonistyki, autorem książek, felietonistą w „Słowie Polskim”, od lat prowadzi programy telewizyjne o języku polskim („Ojczyzna polszczyzna”, „Słownik polsko@polski”, „Polska z Miodkiem”).

  Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi z okazji urodzin zawiera kilka okolicznościowych wystąpień i przede wszystkim bogatą część merytoryczną złożoną z kilkudziesięciu tekstów...

   

  Cena:50.00
 • Lingwistyka tekstu w Niemczech

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (red.)

  Lingwistyka tekstu w Niemczech

  Pojęcia, problemy, perspektywy

   

  Antologia rozpraw najwybitniejszych niemieckich lingwistów (m.in. Klausa Brinkera, Michaela Klemma, Ulli Fix) z zakresu lingwistyki tekstu w przekładzie na język polski. Lektura obowiązkowa dla polskich humanistów oraz osób zainteresowanych problematyką międzyludzkiej komunikacji – jej składnikami, odmianami i funkcjami.

  Cena:25.00
 • Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (red.)

  Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech

  Pojęcia, problemy, perspektywy

   

  Drugi tom pracy poświęconej aktualnym zagadnieniom z zakresu lingwistyki tekstu. Ma on zainicjować szerszą dyskusję między polonistami i germanistami w Polsce na temat aktualnych wyzwań tekstologii. Tak więc autorami artykułów w niniejszym opracowaniu są polscy lingwiści. Punkt wyjścia stanowią podstawowe problemy teorii tekstu, genologii lingwistycznej, badania nad tekstem jako zjawiskiem kultury, zaznaczono również obecnośc tekstu fachowego, przedyskutowano relację tekst-dyskurs i wreszcie problematykę hipertekstu.

   

  Cena:25.00
 • Listy do Freyi

  Wyprzedaż|Varia

  Helmuth James von Moltke
  Listy do Freyi
  1943–1944

  Przekład: Katarzyna Bara, Karolina Stefan, Christian Dietz, Dorota Ptaszek i in.

   

  Tom obejmuje korespondencję Helmutha Jamesa von Moltkego do jego żony Freyi z lat 1943-44. Stanowi więc uzupełnienie Ostatnich listów z więzienia w Tegel, będących wstrząsającym świadectwem ostatniego etapu życia hrabiego von Moltke, które w przekładzie Magdaleny Ruty ukazały się w Polsce ponad 15 lat temu (Kraków 1993) w Wydawnictwie WAM...

  Cena:17.00
 • Literarische Koordinaten der Zeiterfahrung

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Ławnikowska-Koper, Jacek Rzeszotnik (red.)
  Literarische Koordinaten der Zeiterfahrung

   

  Publikacja, będąca pokłosiem międzynarodowego projektu, przynosi ponad dwadzieścia artykułów pióra znamienitych germanistów z różnych kontynentów snujących literacko- i kulturowo-historyczne refleksje na temat nieraz bardzo subtelnych powiązań istotnych procesów historycznych...

  Cena:25.00
 • Literarisches Liegnitz

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Hubert Unverricht (red.)
  Literarisches Liegnitz

   

  Autorzy z Polski i Niemiec analizują wybrane dokonania literatów legnickich, począwszy od XVI w. Dużo uwagi poświęcają tekstom pisarzy urodzonych w przedwojennej Legnicy, żyjących po 1945 r. w Niemczech.

  Cena:25.00
 • Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Austriacka

  Edward Białek, Katarzyna Nowakowska (red.)
  Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008
  Bibliografia adnotowana

   

  Niniejsza bibliografia to szczegółowe opracowanie poświęcone obecności literatury austriackiej w Polsce w latach 1980-2008. Obejmuje zasadniczo dorobek pisarzy należących do grona twórców wąsko rozumianej literatury pięknej, w kilkunastu przypadkach uwzględniono też dokonania autorów tekstów zaliczanych do literatury faktu...

  Cena:24.00
 • Literatura niemiecka w teorii i praktyce

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Tomasz Małyszek
  Literatura niemiecka w teorii i praktyce

   

  Drugie wydanie książki wrocławskiego germanisty i pisarza prezentującej nowoczesne spojrzenie na zagadnienia teoretycznoliterackie i praktyczne obcowanie z tekstami należącymi do piśmiennictwa niemieckojęzycznego.

  Cena:19.00
 • Lokalnie – globalnie / Relevant across Cultures

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz, Agata Zarzycka (red.)
  Lokalnie – globalnie
  Idee współistnienia kultur we współczesnej beletrystyce fantasy dla młodego czytelnika /
  Relevant across Cultures
  Visions of Connectedness in Modern Fantasy Literature for Young Readers

   

  Tom zawiera artykuły poświecone obecności treści wielo- i transkulturowych we współczesnej literaturze fantasy. Pokazują one, że fantasy może być ważnym i użytecznym elementem edukacji w transkulturowości. Beletrystyka ta kształtuje wrażliwość na kwestie pluralizmu kulturowego oraz pomaga rozwijać nawyk poszukiwania rozwiązań...

  Cena:20.00
 • Lot sowy

  Wyprzedaż

  Carl Hauptmann
  Lot sowy

  Przekład: Urszula Bonter, Anna Kiejna, Aleksandra Nadkiernicza-Stasik i in.

   

  Antologia twórczości śląskiego autora, który całe życie pozostawał w cieniu swojego brata Gerharta i w przeciwieństwie do niego był polonofilem i cenił kulturę polską. W jego pisarskim dorobku uderza różnorodność formalna przy wyraźnej stabilności ideowej utworów, podejmujących tematykę o znaczeniu uniwersalnym.

  Cena:5.00
 • Ludzie z moich stron

  Wyprzedaż|Poezja

  Sławomir Ortyl
  Ludzie z moich stron

   

  Debiutancki tomik wrocławskiego poety. Autor tych wierszy – jak pisze prof. Stefan Bednarek – zajmuje się inwentaryzowaniem rzeczy, spisuje je skrzętnie, wybierając wedle własnych kryteriów to, co chce ocalić. I zaprasza, byśmy przyszli „dziwić się aż do otwarcia buzi”, wykłada eksponaty z różnych epok, pieczołowicie odtwarza koloryt, odsłania...

  Cena:8.00
 • Ludzki język muz

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Leszek Szaruga
  Ludzki język muz
  Czytanie Różewicza

   

  Książka znanego krytyka literackiego i poety poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi i jego poezji.

  Cena:15.00
 • Lustracja w Polsce i w Niemczech

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Agnieszka Opalińska
  Lustracja w Polsce i w Niemczech

   

  Książka ukazuje w sposób syntetyczny debatę na temat jednego z głównych elementów dekomunizacji, tzw. lustracji, oraz jej skutki polityczne, prawne i społeczne. Autorka przedstawiła jej przebieg w dwóch krajach wychodzących z reżimów komunistycznych na przełomie 1989/1990 r. – w Polsce i w Niemczech, i dokonała analizy podjętych działań i konsekwencji, jakie niosło przyjęcie określonych postaw dla sytuacji w obu krajach.

  Cena:34.00
 • Mars w znaku Barana

  Wyprzedaż

  Alexander Lernet-Holenia
  Mars w znaku Barana

  Przekład: Jerzy Łukosz

   

  Austriacki oficer rezerwy, hrabia Wallmoden, powołany do wojska latem 1939 r., bierze udział w kampanii wrześniowej przeciwko Polsce. Wojna przerwała jego romans z wiedeńską pięknością, Cubą Pistohlkors. Wspomnienie tej niespełnionej miłości nakłada się na opis działań wojennych. Wojnę oglądamy oczami przeciwnika, który ani nie przypomina...

  Cena:8.00
 • Marysia i Jojne

  Wyprzedaż|Varia

  Olga Szelc (red.)
  Marysia i Jojne
  czyli o polsko-żydowskich sprawach w „Małym Przeglądzie” Janusza Korczaka

   

  Książeczka poświęcona „Małemu Przeglądowi” – niezwykłemu dodatkowi do międzywojennej żydowskiej gazety „Nasz Przegląd”, tworzonemu przez Janusza Korczaka i dzieci dla dzieci.

  Cena:10.00
 • Matematyka. Filozofia. Sztuka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Konik (red.)
  Matematyka. Filozofia. Sztuka

   

  Filozofia, matematyka i sztuka to dziedziny tylko pozornie odległe od siebie. Historia idei ukazuje nie tylko ich wspólne źródła, ale też trwające od wieków wzajemne inspiracje. Niniejszy tom dokumentujący sympozjum, którego centralnym punktem był wykład...

 • Materializm subiektywny

  Wyprzedaż

  Wacław Mejbaum
  Materializm subiektywny
  Zarys epistemologii marksistowskiej

   

  Autor uważa, że choć myśl marksistowska pozostaje od lat w stadium głębokiego kryzysu, to jednak bez względu na to, jakie miejsce zajmuje marksizm w kulturze filozoficznej końca dwudziestego stulecia, i bez względu na to, jakie miejsce zajmie w następnych latach, tradycja marksistowska – zarówno w pozytywnym...

  Cena:2.00
 • Matka od niepełnosprawności

  Wyprzedaż|Poezja

  Bożena Szczepłocka
  Matka od niepełnosprawności

   

  Tomik wierszy Bożeny Szczepłockiej – z zawodu aktorki, absolwentki PWST we Wrocławiu, związanej na stałe z miastem Bielsko-Biała, działającej aktywnie na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
  W 2005 r. Szczepłocka przygotowała spektakl Mały Książę z udziałem dzieci niepełnosprawnych w roli aktorów. Prywatnie jest matką dwóch córek...

  Cena:19.00
 • Max Kalbeck (1850-1921)

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Austriacka

  Piotr Szalsza, Romuald Kaczmarek (red.)

  Max Kalbeck (1850-1921)
  Wiedeńczyk z Wrocławia
  Ein Wiener aus Breslau

   

  Muzykologia, historia muzyki, poezja, gra na skrzypcach, śpiew solowy, historia sztuki, historia teatru, dziennikarstwo, tłumaczenia tekstów operowych, twórczość librecisty, działalność wydawnicza – oto domeny Maksa Kalbecka. Dziedziny, w których w ciągu swego 71 lat trwającego życia, osiągał niewątpliwe sukcesy. Na świat przyszedł w 1850 roku. Dla potomnych pozostał owym Wiedeńczykiem z Breslau – czyli postacią, która symbolicznie personifikuje...

  Cena:20.00
 • Medium na białym tle

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michał Jakubowicz
  Medium na białym tle

   

  Książka o fotografii, a ściślej podróż do granicy, jaką fotografia sama sobie wyznacza. Autor przybliża postać wybitnego polskiego artysty, Jerzego Olka, którego twórczość i droga reprezentują przemiany, jakie zaszły w recepcji fotografii na przełomie ostatniego półwiecza. Książka szczegółowo...

  Cena:5.00
 • Melancholia w twórczości Heinricha Bölla

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Agnieszka Kodzis-Sofińska
  Melancholia w twórczości Heinricha Bölla

   

  Na przykładzie wybranych powieści i esejów niemieckiego noblisty autorka przybliża specyficzną atmosferę twórczości Bölla: melancholia jest podstawowym składnikiem „osobowości” protagonistów zarówno wielkich powieści, jak i miniatur prozatorskich.

  Cena:15.00
 • Melodia końca świata

  Wyprzedaż|Proza

  Anna Sokalska
  Melodia końca świata

   

  W opowiadaniach tej młodo debiutującej wrocławianki pobrzmiewają pytania związane z nieuchronnym końcem: kim jesteśmy? jacy powinniśmy być? Kim będziemy, kiedy dotrzemy do kresu swojej drogi?

  Cena:15.00
 • Memento

  Wyprzedaż|Poezja

  Joseph von Eichendorff
  Memento

  Przekład: Marta Klubowicz

   

  Próba przypomnienia poezji i postaci śląskiego poety, niemieckiego romantyka – Josepha von Eichendorffa. Tłumaczka potraktowała tę próbę w sposób nowoczesny i indywidualny. Zarówno pod względem merytorycznym, jak i graficznym. Z wybory utworów, jak i zamieszczonego zamiast posłowia dramatu Freda Apke, wyłania się obraz poety i jego twórczości – daleko odmienny...

  Cena:25.00
 • Metamorfoza Marmelsteina

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Wolfgang Bittner

  Metamorfoza Marmelsteina

   

  Powieść obyczajowa współczesnego pisarza niemieckiego. Bohater, redaktor naczelny w dużym wydawnictwie, postanawia pewnego dnia zerwać z dotychczasowym życiem i udać się w podróż z samowolnie przyznaną sobie„odprawą” milionowej wysokości.

   

  Cena:12.00
 • Metateoretyczne problemy literaturoznawcze

  Wyprzedaż

  Bogdan Balicki, Dominik Lewiński, Bartosz Ryż, Emil Szczerbuk (red.)
  Metateoretyczne problemy literaturoznawcze

   

  Zawarte w tomie teksty są poprawionymi i często rozszerzonymi wersjami referatów, które zostały wygłoszone na Ogólnopolskiej Studenckiej Sesji Naukowej „Teoria literatury i metodologia badań literackich”, zorganizowanej przez Międzyinstytutowe Koło Naukowe Teoretyków Literatury „obserwator / beobachter”.

  Cena:9.00
 • Miejskie opowieści

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Pedagogika Miasta

  Kamila Kamińska (red.)
  Miejskie opowieści
  Edukacyjne narracje przestrzeni

   

  Książka jest próbą namysłu nad przestrzenią, a szczególnie nad umieszczeniem jej w kontekście pedagogicznym. Podjęte rozważania dotykają dwóch głównych obszarów: edukacyjnego wymiaru przestrzeni (pytania czy i czego przestrzeń uczy) oraz dynamiki praktyk uczenia się w mieście i szans na szeroko pojęte działania pedagogiczne...

  Cena:17.00
 • Miejskie wojny

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Pedagogika Miasta

  Kamila Kamińska (red.)
  Miejskie wojny
  Edukacyjne dyskursy przestrzeni

   

  Autorom książki przyświecało poszukiwanie dyskursów obecnych w przestrzeni miejskiej, nierzadko zagłuszanych przez dominujące narracje. W tomie m.in. artykuły: Katarzyny Kokot Niepełnosprawni ruchowo a architektura, czyli szkic o upośledzeniu w przestrzeni, Anny Marii Kucharskiej „Ukryć innowierców”  – mniejszości wyznaniowe w krajobrazie miejskim Wrocławia, Małgorzaty...

  Cena:17.00
 • Misja w Iraku

  Wyprzedaż|Varia

  Wiesław Adamski
  Misja w Iraku

   

  Autor wszechstronnie opisał zadania polskich żołnierzy, sposób ich wykonywania, codzienne życie w bazie, trudy i zagrożenia, walkę z terrorystami, pomoc niesioną miejscowej ludności. Jego obserwacje są wnikliwe, styl, jakim została napisana książka, oszczędny, prawdziwie żołnierski. Autor nie używa wielkich słów, stroni od patosu...

  Cena:21.00
 • Między Renem a Bugiem w Europie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Anna Wolff-Powęska
  Między Renem a Bugiem w Europie

   

  Wybór tekstów publicystycznych wybitnej badaczki polsko-niemieckich stosunków politycznych i uważnej obserwatorki polskiej sceny politycznej. Książka zawiera eseje powstałe przed uwieńczeniem starań Polski o członkostwo w UE. Teksty stanowią zapis czasu, próbę uchwycenia sposobu myślenia i zdarzeń w procesie ich przeobrażeń...

  Cena:10.00
 • Między Renem a Wisłą

  Wyprzedaż

  Krzysztof A. Kuczyński
  Między Renem a Wisłą

   

  Zbiór szkiców prezentujący rozmaite aspekty polsko-niemieckich związków kulturalnych. Autorowi przyświecał zamiar przezwyciężenia nadal licznych jeszcze stereotypów i oświetlenia wielu zagadnień. Uwagę zwraca uwzględnienie różnorakich zjawisk literackich. Znajdziemy szkic o towarzystwie naukowym, teksty o przekładach...

  Cena:5.00
 • Miłość i śmierć

  Wyprzedaż

  Jan Marx
  Miłość i śmierć
  O poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

   

  Monografia twórczości pierwszej damy „Skamandra”. Jak dawniej w „Książkach najgorszych” na łamach „Tu i teraz”, tak i dziś Jan Marx pisze o literaturze odważnie i bezkompromisowo.

  Cena:17.00
 • Mocno poszukiwana

  Wyprzedaż|Poezja

  Agnieszka Wolny
  Mocno poszukiwana

   

  Poetka wrocławska znana z performance’ów, happeningów oraz działań parateatralnych, będących artystyczną oprawą jej wierszy. Publikowała m.in. w „Lampie i Iskrze Bożej”, „Frazie”, „Dykcji”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Studium”. Studiowała kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Tomik Mocno poszukiwana jest jej debiutem.

  Cena:5.00
 • Monety – zamek – nagrobek

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Bogusław Czechowicz, Radek Fukala, Artur Kwaśniewski, Borys Paszkiewicz, Martin Šandera
  Monety – zamek – nagrobek.
  Książę Karol I z Podiebradów (1476-1536) między dziedzictwem przodków a dokonaniami potomków

   

  Książka autorstwa pięciu badaczy dotyczy księcia Karola I, pana Ziębic i Oleśnicy oraz hrabiego kłodzkiego, wnuka króla Czech Jerzego. Karol ukazany tu został w kontekście dziedzictwa swego ojca Henryka I Starszego i zawiłości swoich czasów, ale głównie – przez swoje dokonania mecenasowskie, jakim są zamek w Ząbkowicach Śląskich oraz mennictwo. Omówiono także ząbkowicki pomnik nagrobny Karola i jego żony Anny z Piastów żagańskich, dzieło wyjątkowe i zarazem skandalicznie traktowane; wszystko to w nadziei, że pogłębiona wiedza...

 • Motyl na śniegu

  Wyprzedaż|Poezja

  Joanna Mossakowska
  Motyl na śniegu

  Trzeci po Chwilach (1991) i Wytańczonych wiatrem (2004) tomik poetycki w dorobku autorki. Poezja intymna, sensualna, lapidarna, której bohaterami są natura i ludzie z nią zespoleni – góry, leśne polany, świerki w lesie, śpiew ptaków, polne kwiaty, wiatru szeptanie, cisza, obłoki, słońce, szum deszczu, kobieta rozmawiająca z Panem Gór, kontemplująca ciszę, kobieta, jej kochanek i deszcz...

  Cena:13.00
 • Motyw studni w literaturze i sztuce niemieckiej

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Monika Wolting
  Motyw studni w literaturze i sztuce niemieckiej
  Studium kulturoznawcze

   

  Rozprawa opiera się na badaniach przeprowadzonych przy współudziale niemieckich regionalnych ośrodków kultury. Materiał badawczy stanowią obiekty studzienne i fontannowe znajdujące się na terenie Niemiec.

  Cena:10.00
 • Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Joanna Cymbrykiewicz
  Motyw śmierci we współczesnej poezji duńskiej

   

  Studium historycznoliterackie o duńskiej poezji epitafijnej na przykładzie twórczości Mortena Nielsena, Ingera Christensena, Henrika Nordbrandta i in.

  Cena:15.00
 • Musik und Musiker im Werk Peter Härtlings

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Małgorzata Grabowska
  Musik und Musiker im Werk Peter Härtlings

   

  Rozprawa o twórczości niemieckiego pisarza Petera Härtlinga. Autorka książki analizuje postaci muzyków w powieściach Härtlinga i jego związki z muzyką.

  Cena:12.00
 • Muzyczna i piśmiennicza twórczość antychrześcijańska w polskiej kulturze punk i jej krytyka

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Piotr Kulesza
  Muzyczna i piśmiennicza twórczość antychrześcijańska w polskiej kulturze punk i jej krytyka

   

  Przedmiotem opracowania są treści wypowiedzi pochodzące z muzycznej i piśmienniczej twórczości kultury punk, które zawierają negatywne odniesienia do różnych elementów strukturalnych chrześcijaństwa (głównie do poszczególnych prawd wiary i norm moralnych) oraz do chrześcijaństwa w ujęciu ogólnym (tworzenie specyficznych jego wyobrażeń). Autor starał się zrealizować...

 • Myśl anarchaiczna

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Paweł Korobczak
  Myśl anarchaiczna
  Zagadnienie początku w filozofii Fryderyka Nietzschego

   

  Rozprawa młodego wrocławskiego filozofa będąca udanym wprowadzeniem w meandry Nietzscheańskiego myślenia.

  Cena:15.00
 • Myślenie o nauczycielu i jego edukacji

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska, Maria Jabłońska
  Myślenie o nauczycielu i jego edukacji
  Z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli nauczycieli

   

  Autorki książki pytają, jak planować edukację nauczyciela, by możliwe było uznanie odmienności światów edukacyjnych i by w ich wielości dostrzegać szansę na rozwój profesjonalizmu nauczyciela. Stawiają na proces stawania się nauczycielem, którego warunkiem jest budowanie umiejętności samodoskonalenia się. Wyłamują się w ten sposób z powszechnie...

  Cena:22.00
 • Myśli w locie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Krajobrazy Przekładu

  Anna Małgorzewicz (red.)
  Myśli w locie
  Współczesne aforyzmy niemieckie

  Przekład: Marcin Domino, Renata Bernat, Monika Nowakowska i in.

   

  W książce prezentowane są przekłady współczesnych aforyzmów niemieckich prezentowanych na ogólnoniemieckich Spotkaniach Aforystów w Hattingen w 2004, 2006 i 2008 roku.

  Cena:10.00
 • Mój rok 1968

  Wyprzedaż|Poezja

  Gabriel Leonard Kamiński
  Mój rok 1968

  Ilustracje: Teresa Rachwał

   

  Trzydzieści dziewięć tekstów, które układają się w miarę chronologicznie, akcentując te sytuacje, które w życiu autora, wówczas niespełna dwunastolatka, były przełomowe dla zrozumienia istoty tamtego świata, który go otaczał. Ale także ludzi, którzy go reprezentowali. Nagle podwórkowe zabawy w wojnę ziściły się scenami przemocy wobec studentów, wojsko...

  Cena:10.00
 • Młode światło

  Wyprzedaż|Proza

  Ralf Rothmann
  Młode światło

  Przekład: Barbara Tarnas

   

  Akcja powieści rozgrywa się w latach 60. Dwunastoletni Julian, syn górnika, spędza wakacje w domu z ojcem. Dzieciństwo wśród hałd, pierwsze doznania erotyczne, pierwsze poważniejsze zderzenie ze światem dorosłych, dramatyczny początek długiej drogi w dorosłość – oto tematy, które wypełniają świat przedstawiony tej pasjonującej historii.

   

   

   

  Cena:15.00
 • Na piasku chwili

  Wyprzedaż|Poezja

  Andrzej Tchórzewski
  Na piasku chwili

   

  Wiersze są próbą połączenia prostoty z wyrafinowaniem. Ponieważ autor pragnie zarówno utrwalić to, co ulotne, chwilowe, jak i zwraca się ku ważkim problemom (funkcje poezji, zagadnienia moralne), obrana przez niego taktyka wydaje się rozwiązaniem wyjątkowo trafnym. Ucieczka od banału, refleksja nad sprawami pozornie oczywistymi...

  Cena:7.00
 • Nach dem Untergang. Narrative Stadtentwürfe: Kasack – Nossack – Jünger

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Gabriela Ociepa
  Nach dem Untergang. Narrative Stadtentwürfe: Kasack – Nossack – Jünger

   

  Studium dotyczące problematyki estetyzacji przestrzeni miejskich na przykładzie twórczości trzech znanych autorów niemieckich: Hermanna Kasacka, Hansa Ericha Nossacka i Ernsta Jüngera.

  Cena:13.00
 • Nadodrze

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Bodo Heimann
  Nadodrze
  Liryczne szkice z dzieciństwa na Śląsku

  Przekład: Justyna Kubocz, Jan Pacholski, Katarzyna Pulit, Barbara Zantowska i in.

   

  Zbiór wierszy układający się w historię dzieciństwa przeżytego przez autora we Wrocławiu, w czasach niepokoju, wojny, która zrazu odległa, narusza w końcu bezpieczny świat zbudowany przez rodzinę i bliskich.

  Cena:5.00
 • Narodziny nowego wieku

  Wyprzedaż

  Adam A. Zych
  Narodziny nowego wieku
  Eseje, felietony i szkice

   

  W zebranych w tomie tekstach autor omawia problemy współczesnego świata, takie jak bezrobocie, uzależnienia, przestępczość, edukacja ekologiczna i zdrowotna, kultura niedostatku. Wraca również do tematyki Auschwitz.

  Cena:5.00
 • Narrative Bewältigung von Schuld und Trauma in der deutschsprachigen Autobiographik vor 1989/1990

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosława Zielińska
  Narrative Bewältigung von Schuld und Trauma in der deutschsprachigen Autobiographik vor 1989/1990

   

  Autorka książki prześledziła narracje o winie i traumie w niemieckich tekstach autobiograficznych (obejmujących zarówno relacje dziennikowe, jaki i powieści autobiograficzne) powstających od końca wojny do przełomu 1989/1990 r. Spięcie wszystkich badanych tekstów pojęciem autobiografizmu oraz odwołanie do kategorii pamięci i pokolenia pozwala na uchwycenie przeobrażeń...

  Cena:26.00
 • Nation and Nationalism

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Marcin Suszycki, Ireneusz Paweł Karolewski (red.)
  Nation and Nationalism
  Political and Historical Studies

   

  Rozważania na temat narodu i nacjonalizmu autorstwa naukowców z krajów takich, jak Niemcy, Polska, USA, Kanada, Irlandia, Dania, Węgry, Ukraina, Białoruś.

  Cena:19.00
 • Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Anna Jaroszewska
  Nauczanie języka obcego w kształceniu wczesnoszkolnym
  Rozwój świadomości wielokulturowej dziecka

   

  Autorka książki przeanalizowała możliwości nauczania języka obcego w polskim systemie kształcenia wczesnoszkolnego i podjęła próbę określenia czynników wpływających na uświadomienie dziecka w kontekście wielokulturowym.

  Cena:10.00
 • Nazwa dokumentem przeszłości regionu

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Spotkania Dolnośląskie

  Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Wojciech Kucharski (red.)
  Nazwa dokumentem przeszłości regionu

   

  Interdyscyplinarny tom prezentujący stan badań na obszarze szeroko pojętej onomastyki w odniesieniu do Śląska na przestrzeni wieków, a także innych Ziem Odzyskanych. Artykuły m.in. poświęcone nazwom miejscowym, nazewnictwu miejskiemu, ze szczególnym uwzględnieniem nomenklatury ulic, problemie nazw w odniesieniu do terminologii...

  Cena:29.00
 • Nazwy ulic i placów Legnicy

  Wyprzedaż

  Maciej Szczęsny Juniszewski
  Nazwy ulic i placów Legnicy


  Zainteresowany dziejami swego miejsca zamieszkania, historią małej ojczyzny, autor pokazał splątane losy Legnicy od strony nazewnictwa ulic i placów. Czytelnik znajdzie w książce informacje wskazujące na bogate dziedzictwo kulturowe Legnicy.

 • Neerlandistische ontmoetingen

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Neerlandistische ontmoetingen
  Trefpunt Wrocław

   

  Motywem przewodnim dla artykułów z tomu pokongresowego jest spotkanie; jego szeroko rozumiany fenomen został tu ukazany w różnych odsłonach: literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych, łączących przeszłość z teraźniejszością czy też Swojego...

  Cena:35.00
 • Nican Mopohua

  Wyprzedaż

  Jerzy Achmatowicz
  Nican Mopohua
  Główne źródło studiów nad objawieniami guadalupańskimi w Meksyku w 1531 roku

   

  Jedyna w Polsce książka o Objawieniach Maryjnych w Meksyku w 1531 r. i tekście Nican Mopohua, w którym zostały one opisane. Autor dokonuje analizy i interpretacji tekstu, przedstawia hipotezy dotyczące czasu jego powstania i jego domniemanego autora. Zamieszcza także własny przekład Nican Mopohua z języka nahuatl na język polski. Ta naukowa...

 • Nie przeczytane. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Borowiec, Tomasz Mizerkiewicz (red.)
  „Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza

   

  Obszerna publikacja, która gromadzi materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej poświęconej osobie i dziełu autora Takim ściegiem. To zarazem wielogłos współczesnej, wspólnej lektury (wśród autorów m.in. A. Skrendo, T. Kunz, K. Maliszewski, K. Uniłowski, J. Momro), ale także książka, której kompozycja pozwala ukazać na kilka sposobów różnorodność owej twórczości. Obok artykułów krytycznych oraz wybranych rozmów z autorem znalazły się tu kalendarium...

  Cena:23.00
 • Nie przyszedłem pana nawracać..

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Magdalena Żelasko
  "Nie przyszedłem pana nawracać..."
  Szkic o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego

   

  Pierwsza naukowa monografia poświęcona liryce zmarłego niedawno księdza poety. Autorka jest wiedeńską slawistką.

  Cena:15.00
 • Nie tylko przygoda

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Sławomir Bobowski
  Nie tylko przygoda
  Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej

   

  Pierwsze w polskim literaturoznawstwie dotyczącym pisarstwa dla dzieci i młodzieży tak obszerne opracowanie naukowe na temat indiańskich powieści, niegdyś czytanych z wielką pasją przez tysiące młodych czytelników, potężnie na nich oddziałujących estetycznie i moralnie. Jego celem jest przedstawienie sposobów podejścia polskich powojennych autorów powieści z Dzikiego Zachodu...

  Cena:27.00
 • Nie zawoź mnie do Stratfordu

  Wyprzedaż|Poezja

  Dariusz Ciupiński, Katarzyna Joczyn
  Nie zawoź mnie do Stratfordu

   

  Wiersze Ciupińskiego dlatego są niepowtarzalne – pisze Karol Maliszewski – bo stoi za nimi przeświadczenie, że wypowiedzieć coś naprawdę to wypowiedzieć po swojemu. (…) ta poezja tylko na pozór jest jedynie sprawną grą słów, mającą w sobie ów awangardowy powab, doskonale znany z internetowych portali. Za tą grą słów kryje się powaga...

  Cena:10.00
 • Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Paweł Zimniak
  Niederschlesien als Erinnerungsraum nach 1945
  Literarische Fallstudien

   

  Obszerne studium imagologiczne prezentujące obrazy Dolnego Śląska w twórczości pisarzy niemieckich urodzonych w tej prowincji. W pracy sportretowani zostali następujący autorzy: Bodo Heimann, Jochen Hoffbauer, Dagmar Nick, Monika Taubitz, Friedrich Bischoff, Ernst Günther Bleisch, Dietmar Scholz i Christian Saalberg.

  Cena:25.00
 • Niemcy

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Marcin Miodek
  Niemcy
  Publicystyczny obraz w „Pionierze”/„Słowie Polskim” 1945-1989

   

  Niemcy, stosunki polsko-niemieckie, „straszak niemiecki”, socjotechnika, stereotypy narodowe, propaganda komunistyczna i prasoznawstwo to pojęcia najlepiej charakteryzujące treść tej książki. Ukazuje ona na przykładzie najstarszego, niezwykle popularnego i opiniotwórczego na Dolnym Śląsku dziennika regionalnego „Słowo Polskie”...

  Cena:38.00
 • Niemcy jako państwo cywilne

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Klaus Bachmann, Piotr Buras (red.)
  Niemcy jako państwo cywilne
  Studia nad niemiecką polityką zagraniczną

   

  Autorzy artykułów (naukowcy z renomowanej Katedry Stosunków Międzynarodowych uniwersytetu w Trewirze) próbują odpowiedzieć na pytanie, co zmieniło się w polityce zagranicznej Niemiec piętnaście lat po zjednoczeniu.

  Cena:9.00
 • Niemiecki rachunek sumienia

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Kazimierz Wóycicki
  Niemiecki rachunek sumienia
  Niemcy wobec przeszłości 1933-1945

   

  Temat książki to stosunek Niemców do przeszłości nazistowskiej. Próba ukazania procesu rozrachunkowego może przyczynić się do lepszego zrozumienia w stosunkach polsko- -niemieckich, szczególnie gdy w związku z debatą o Centrum przeciw Wypędzeniom pytania o historię znowu nabierają wagi.

  Cena:10.00
 • Niemiecki wydawca – polski czytelnik

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Beata Ociepka, Justyna Woźna
  Niemiecki wydawca – polski czytelnik
  Prasa niemieckich wydawców w debacie publicznej

   

  W działalności medialnej aspekt gospodarczy nakłada się na aspekt polityczny i kulturalny. W podtekście zawsze też znajduje się pytanie o wpływ treści mediów na tożsamość kulturową odbiorców. Charakter, a zwłaszcza historia stosunków polsko-niemieckich powodują, że inwestycje firm...

  Cena:15.00
 • Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještědu i Gór Izerskich 1884-1945

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Marcin Dziedzic
  Niemieckie Towarzystwo Górskie Ještědu i Gór Izerskich 1884-1945

   

  Tom poświęcony dziejom Niemieckiego Towarzystwa Górskiego Ještědu i Gór Izerskich, działającego w latach 1884-1945 w zachodnich Sudetach, leżących wówczas kolejno w granicach Austro-Węgier i Czechosłowacji. Obszary te w badanym czasie zamieszkiwała ludność niemiecka.
  Praca nawiązuje...

  Cena:35.00
 • Niemieckie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Józef Jarosz
  Niemieckie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych

   

  Praca konfrontatywna, której celem jest ustalenie odpowiedników w języku niemieckim dla polskich fraz przyimkowych o znaczeniu czasowym.

  Cena:15.00
 • Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.)
  Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla

   

  Bohaterami książki są: Theodor Mommsen, Rudolf Eucken, Paul Heyse, Gerhart Hauptmann, Carl Spitteler, Tomasz Mann, Hermann Hesse, Nelly Sachs, Heinrich Böll, Elias Canetti, Günter Grass, Elfriede Jelinek. Autorami artykułów są germaniści związani z Uniwersytetem Wrocławskim.

   

  ostatnie egzemplarze

   

   

  nakład wyczerpany
 • Niewierność nad wiernościami

  Wyprzedaż|Poezja

  Andrzej Coryell
  Niewierność nad wiernościami
  Aforyzmy i mała proza

   

  Brutalnie realistycznymi, surrealistycznymi czy poetyckimi aforyzmami i myślami, pogrupowanymi w książce tematycznie, Andrzej Coryell w sposób przewrotny opowiada historię świata i ludzkości. To książka totalna, którą urzeka lekkością (pomimo trudnych tematów, jakie niejednokrotnie podejmuje) i poczuciem humoru, które nigdy nie jest wymierzone przeciw człowiekowi i dobru. Te celne myśli pobudzają wyobraźnię i prowokują do zastanowienia.

  Cena:25.00
 • Nitka nieskończoności

  Wyprzedaż|Poezja

  Tadeusz Chabrowski
  Nitka nieskończoności

   

  Poezja Tadeusza Chabrowskiego próbuje zamieszkać na niespokojnym i trudnym pograniczu: tam, gdzie spotykają się dwie zgoła różne zony: strefa metafizyki uzbrojonej w patos, nawiedzanej przez aniołów oraz filozofów o zmęczonym spojrzeniu oraz strefa materii przaśnej, chropawej, jakby niegodnej wyniesienia. Na oczach czytelnika rozgrywa się dramat. Rozwiała się nadzieja zbawienia, jaką przynosiła dotąd tradycyjna wiara, dochodzi do paradoksalnego pobratania wiary...

  Cena:25.00
 • Norma a komunikacja

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Magdalena Steciąg, Marian Bugajski
  Norma a komunikacja

   

  Wieloaspektowe, zróżnicowane metodologicznie spojrzenie na zagadnienie normy komunikacyjnej, w artykułach m.in. rozważania terminologiczne, powiązanie normy komunikacyjnej z etyką, prezentacje przekraczania i zmian normatywnych w konkretnych gatunkach, analiza...

  Cena:35.00
 • Nowa poezja polska 1989-1999

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Karol Maliszewski
  Nowa poezja polska 1989-1999

   

  Książka jest zmienioną wersją pierwszej części pracy doktorskiej o poezji pokolenia „bruLionu” i następców, obronionej na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Cena:11.00
 • O aksjologicznym wymiarze dyskursu akademickiego na przykładzie podręczników do językoznawstwa

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Piotr Czajka
  O aksjologicznym wymiarze dyskursu akademickiego na przykładzie podręczników do językoznawstwa

   

  W tej rozprawie połączenia aksjologii z językoznawstwem nie dokonuje się, jak to często czynią inni badacze, w ramach semantycznych badań nad wyrażaniem ocen. Autor zainspirowany koncepcją Zdzisława Wąsika z zakresu aksjosemiotyki, zagadnienia wartości i języka rozpatruje łącznie na płaszczyźnie celowego ludzkiego działania...

  Cena:15.00
 • O cnotach rozumu

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Bibliotheca Studiorum...

  Św. Tomasz z Akwinu
  O cnotach rozumu
  Komentarz do VI księgi
  Etyki nikomachejskiej Arystotelesa

   

  Co rozum daje dobremu człowiekowi? Czym jest rozumność praktyczna i teoretyczna? Jakie są rodzaje dobrego rozeznania? Czym różnią się: wiedza, kunszt, roztropność, zaradność, domyślność, wyczucie, uwrażliwienie, czujność, dobre oko, przytomność umysłu, mądrość? Na te pytania odpowiada Akwinata w publikowanym tu wykładzie VI księgi...

 • O karczmach, zajazdach, gospodach...

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Rafał Brzeziński
  O karczmach, zajazdach, gospodach...
  Lokale gastronomiczne i noclegowe oraz ludzie z nimi związani w powiecie dzierżoniowskim przed rokiem 1945

   

  Publikacja jest ewenementem w naszym piśmiennictwie historycznym, gdyż stara się nie tylko opisać, ale także przeanalizować rolę i funkcjonowanie lokali gastronomicznych i noclegowych w przeszłości na terenie dolnośląskiego mikroregionu Gór Sowich. Zgodnie z najnowszymi tendencjami nauk historycznych ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wychodzi od lokalizacji i architektury, aby potem omówić ich funkcje (dużo bardziej różnorodne niż nam się może dzisiaj wydawać, zwłaszcza gdy chodzi o miejsca spotkań lokalnych społeczności), serwowane...

  Cena:45.00
 • O niebycie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Collectanea Philosophica

  Anna Olejarczyk, Janusz Jaskóła (red.)
  O niebycie
  Podstawowe problemy ontologiczne

   

  Zbiór artykułów, który jest monograficznym szkicem problemu niebytu. Autorzy rozważają problem z perspektywy ontologicznej, epistemologicznej i metafilozoficznej. Czytelnik, obok rekonstrukcji historycznych koncepcji niebytu, znajdzie w tomie analizę roli pojęcia ‘niebyt’...

  Cena:8.00
 • O politycznym i ideologicznym zawłaszczaniu twórczości Josepha von Eichendorffa

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martin Hollender
  O politycznym i ideologicznym zawłaszczaniu twórczości Josepha von Eichendorffa

  Przekład: Jacek Dąbrowski, Elżbieta Herden, Magdalena Lasowy i in.

   

  Obszerna praca, której celem jest ukazanie postaci Josepha von Eichendorffa w rozmaitych kontekstach kulturowych i politycznych. Wielki poeta romantyzmu, silnie związany ze Śląskiem, stawał się w różnych okresach historycznych łakomym kąskiem dla wszelkiej maści ruchów politycznych, w tym nacjonalizmu i narodowego socjalizmu.

  Cena:44.00
 • O ukrytych nurtach w polskiej literaturze

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marianna Bocian, Eryk Ostrowski
  O ukrytych nurtach w polskiej literaturze
  Ostatnia rozmowa z Joanną Salamon

   

  Joanna Salamon przez wiele lat zajmowała się tropieniem ukrytych nurtów polskiej literatury, rozszyfrowaniem znaczeń obecnych w utworach oddzielonych od siebie nie tylko latami czy dziesięcioleciami, ale i wiekami. Wiązała te wątki, by odsłonić swoisty kosmos literatury polskiej i zaproponować...

  Cena:9.00
 • Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Katarzyna Lukas
  Obraz świata i konwencja literacka w przekładzie
  O niemieckich tłumaczeniach dzieł Adama Mickiewicza

   

  Studium translatologiczne o wybranych niemieckich przekładach tekstów Adama Mickiewicza.

  Cena:10.00
 • Obywatel

  Wyprzedaż|Varia

  Aldona Wiktorska-Święcka (tekst)
  Tomasz Jakub Sysło (rysunki)
  Obywatel
  Traktat o rzeczach codziennych

   

  Autorzy przygotowali tę oto książeczkę, ponieważ chcieliby zwiększyć wiedzę z zakresu obywatelstwa i obywatelskości jako wartości fundamentalnych dla funkcjonowania demokracji. Podstawowe pojęcia dotyczące obywatela połączone z wybranymi zagadnieniami myśli politycznej mogą okazać się pomocne w lepszym rozumieniu rzeczywistości społecznej i politycznej – zarówno tej na co dzień nas otaczającej w gminie, powiecie i województwie, jak i tej...

  Cena:15.00
 • Od SKS do NZS

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta i Krzysztof Popińscy
  Od SKS do NZS
  Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wrocławiu 1980-2010


  Pierwsze opracowanie na temat wrocławskiego niezależnego ruchu studenckiego od lat 80. po wiek XXI.

  Cena:33.00
 • Od obywatela dobrego do dojrzałego

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka
  Od obywatela dobrego do dojrzałego
  Koncepcje kształcenia obywatelskiego w Niemczech po 1989/1990 roku ze szczególnym uwzględnieniem systemu szkolnictwa

   

  Publikacja zawiera kompleksową analizę koncepcji i praktycznych rozwiązań dotyczących kształcenia obywatelskiego w niemieckim systemie szkolnictwa po 1989/1990 roku. Jest próbą całościowego ujęcia obszaru, jaki stanowi relacja: demokracja partycypacyjna i partycypacja obywateli w demokracji – socjalizacja polityczna obywateli i kształcenie obywatelskie jako jedna...

  Cena:40.00
 • Od paradygmatu do kosmopolis

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Tomasz Zarębski
  Od paradygmatu do kosmopolis
  Filozofia Stephena E. Toulmina

   

  Celem niniejszej pracy jest rekonstrukcja oraz analiza koncepcji racjonalności zawartej w filozofii Stephena Edelstona Toulmina.

  Cena:10.00
 • Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu.

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Sebastian Płóciennik
  Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu

  Systemowe skutki reform ubezpieczeń społecznych w RFN w latach 2000-2008

   

  Pytanie, które było zasadniczym motywem napisania tej książki, dotyczy źródeł niemieckiej prosperity. Jak wygląda model gospodarczy, dzięki któremu RFN stała się, jak pisał opiniotwórczy tygodnik „The Economist” – „siłownią” Europy?

  Dekadę temu gospodarka niemiecka była pogrążona w stagnacji, dziś jest jedną z niewielu w Europie, które zdołały się oprzeć kryzysowi. Stało się tak...

   

  Cena:17.00
 • OdCiski

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Krajobrazy Przekładu

  Horst A. Bruder
  OdCiski
  Współczesne aforyzmy niemieckie

  Przekład: Kamila Noculak, Daria Kunadt, Anna Broniszewska

   

  Pełne inspiracji myślowych sentencje Brudera odnoszą się do klasycznych obszarów tematycznych aforystyki, a więc m.in. do takich par pojęć, jak prawda – kłamstwo; życie – śmierć; myślenie – odczuwanie; wiedza – wiara. Autor w wytrawny sposób bierze również pod lupę powszechne sposoby ludzkich zachowań i ukazuje je w najostrzejszych...

  Cena:15.00
 • Opowieści Dłużącego się Czasu

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Viola Fischerová
  Opowieści Dłużącego się Czasu

  Przekład: Dorota Dobrew

   

  Małemu Kubie, który jest chory i straszliwie się nudzi, umościł się w łóżku Dłużący się Czas. Ten dziwny stwór o kociej głowie i wężowatym ciele, które wygląda jak nanizane na sznurek jedno „pierzaste nic” za drugim, wysnuł się ze ściennego zegara i opowiada chłopcu różne historyjki.
  Opowieści Dłużącego się Czasu to pozycja wyjątkowa...

  Cena:32.00
 • Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mieczysław Orski
  Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych
  Krytyczny przegląd dorobku nowej prozy polskiej

   

  Książka poświęcona dwudziestu latom polskiej prozy po 1989 r., autorstwa redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Odra”. Czytelnik znajdzie tam słowo o twórczości pisarzy znanych, takich jak: Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Michał Witkowski, Magdalena Tulli, Olga Tokarczuk, Wojciech Kuczok, Janusz Rudnicki, Jerzy Pilch, ale także omówienia...

  Cena:15.00
 • Opowieści o dawnej Legnicy

  Wyprzedaż

  Janusz Chutkowski
  Opowieści o dawnej Legnicy

   

  Zbiór felietonów historycznych publikowanych kilkanaście lat temu w legnickim tygodniku „Konkrety”. Autor starał się przybliżyć w nich dzieje miasta, a szczególnie te fragmenty przeszłości, które wiążą się ze słowiańską tradycją Legnicy. Czytelnik może się więc dowiedzieć, jak wyglądał gród Trzebowian, jego podbój...

  wyprzedane
 • Opowieści sceniczne

  Wyprzedaż

  Alfred Szwast
  Opowieści sceniczne

   

  Na książkę składają się trzy dramaty: W małym mieście, Nędznicy II i Ruchome piaski, dające obraz współczesnej Polski (od połowy ubiegłego wieku do dziś). Jacek Łukasiewicz o jednym z nich napisał: Przeczytałem W małym mieście, bardzo ciekawą, dobrze napisaną sztukę. Mogę ją sobie wyobrazić na scenie. Postacie wyraziste...

  Cena:6.00
 • Ostatnie miesiące NRD

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Tytus Jaskułowski
  Ostatnie miesiące NRD

   

  Nowatorska próba syntetycznego przedstawienia politycznej historii NRD w trakcie dziewięciu ostatnich miesięcy jej istnienia. Obejmuje ona okres pomiędzy zakończeniem pokojowej rewolucji z 1989 r. a wejściem w życie traktatów przywracających w 1990 r. jedność Niemiec. Szeroka kwerenda archiwalna przeprowadzona przez autora pozwoliła na całościowe...

  Cena:34.00
 • Ożenek z Modrzejewską

  Wyprzedaż|Varia

  Edward Białek, Marcin Maślanka (red.)
  Ożenek z Modrzejewską
  Recenzje teatralne studentów legnickiej anglistyki i jej przyjaciół

  Cena:13.00
 • PASE Papers 2008, vol.1

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska
  PASE Papers 2008, vol.1
  Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages

   

  Tom pokonferencyjny zawiera artykuły z zakresu językoznawstwa i metodologii nauczania języków obcych prezentowane podczas 17. konferencji Polish Association for the Study of English, której gospodarzem był Instytut Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Teksty pogrupowane zostały w czterech głównych rozdziałach: morfologia...

  Cena:15.00
 • PASE. Papers 2008, vol. 2

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  PASE. Papers 2008, vol. 2
  Studies in Culture and Literature

   

  W tomie zamieszczone zostały teksty prezentowane podczas 17. konferencji Polish Association for the Study of English, której gospodarzem był Instytut Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W polu zainteresowań naukowców znalazły się anglojęzyczna...

  Cena:15.00
 • Pająk

  Wyprzedaż

  Bartosz Jastrzębski
  Pająk

   

  Zbiór esejów o codzienności. Autor przygląda się sytuacjom, nastrojom i przeżyciom powtarzalnym, określającym bycie powszednie i przydarzającym się każdemu. Jastrzębski – jak pisze prof. Piotr Kowalski – jednocześnie ponowił pytania najpierwsze i zaproponował odpowiedzi, które wciąż będą wymagały powrotów i namysłu.

 • Pamięć dla przyszłości

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk

  Pamięć dla przyszłości
  Literatura wspomnieniowa potomków szlachty pruskiej z Pomorza Zachodniego i Prus Wschodnich po 1945 roku

   

  Książka przybliża polskiemu czytelnikowi literaturę wspomnieniową potomków rodów zamieszkujących Pomorze Zachodnie i Prusy Wschodnie. Badane teksty łączą przede wszystkim przywoływane z pamięci obrazy utraconych małych ojczyzn i świat wartości, który ukształtował autorów zapisków (etos pruski). Autorka pracy wyraża...

  Cena:15.00
 • Patriarchatu dawno miniona chwała

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Pavel Brycz
  Patriarchatu dawno miniona chwała

  Przekład: Anna Car

   

  Potoczysta, epicka opowieść o doświadczeniach środkowo-wschodnich Europejczyków – Ukraińców, Czechów i Niemców. Jej głównymi bohaterami są mężczyźni rodu Berezinków: świetnie wystylizowany na mitycznego patriarchę Ukrainiec Jefim Berezinko, jego syn Teodor, dalej syn Teodora Roland i wreszcie syn Rolanda...

  Cena:26.00
 • Patron

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Rudolf Urban
  Patron
  Życie i dzieło Güntera Särchena dla pojednania niemiecko-polskiego

   

  Günter Särchen (1927-2004) poświęcił swe życie polsko-niemieckiemu pojednaniu, na rzecz którego pracował w ramach Kościoła katolickiego w NRD. Jego praca nie zawsze spotykała się z aprobatą. Książka opowiada o życiu i dziele Särchena, z uwzględnieniem...

  Cena:21.00
 • Paysage générationnel et formation tout au long de la vie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martine Lani-Bayle et Aneta Słowik, dir.
  Paysage générationnel et formation tout au long de la vie

   

  Cet ouvrage, qui se situe dans un contexte de collaboration, de création et consolidation de réseaux éducatifs et académiques, offre une perspective internationale, innovatrice, complexe et engagée sur les dynamiques inter/générationnelles et l’éduca-tion tout au long de la vie, avec l’objectif ambitieux de contri-buer à la construction „d’une anthropologie générative des identités humaines...

  Cena:15.00
 • Phänomene im syntaktisch-semantischen Grenzbereich

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Lesław Cirko, Martin Grimberg (red.)
  Phänomene im syntaktisch-semantischen Grenzbereich
  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 27-29.09.2004

   

  Materiały międzynarodowej konferencji językoznawczej, która odbyła się jesienią 2004 r. w Karpaczu. Autorzy referatów: Jarosław Aptacy, Joachim Ballweg, Jacek Barański, Monika Bielińska, Lesław Cirko, Marek Gładysz, Anna Pilarski, Alicja Sakaguchi, Anna Socka, Artur Tworek, Heinz Vater, Agnieszka Vogelsang-Doncer i Ewa Wojaczek.

  nakład wyczerpany
 • PiT

  Wyprzedaż|Proza

  Jacek Bierut
  PiT

   

  Bohaterem pierwszej części książki jest przykładny mąż i pracownik, którego życie za sprawą przypadku zbacza z ustalonego toru. Bohaterem drugiej części jest niespełniony muzyk jazzowy. Ich losy splatają się nieoczekiwanie. To znakomita, zmetaforyzowana, nasycona kolokwializmami i oniryczna proza, jak napisał Bohdan Zadura: o losie ludzkim...

  Cena:15.00
 • Piastowsko-komunistyczna satysfakcja?

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Spotkania Dolnośląskie

  Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold (red.)
  Piastowsko-komunistyczna satysfakcja?
  Obchody rocznic historycznych i świąt państwowych na Śląsku po II wojnie światowej

   

  W książce zostały zebrane referaty prezentowane na konferencji naukowej zorganizowanej w maju 2007 r. w Szklarskiej Porębie przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Poruszane zagadnienia zasadniczo mieszczą się w blokach tematycznych: stosunki na linii państwo – Kościół w latach 60. XX w., święta regionalne...

  Cena:23.00
 • Piosenki ze studenckiego teatru KALAMBUR na głos z fortepianem

  Wyprzedaż|Varia

  Andrzej Bień
  Piosenki ze studenckiego teatru KALAMBUR na głos z fortepianem

   

  Po pięćdziesięciu latach od napisania pierwszej piosenki Andrzej Bień sięgnął do starych nut i wybrał 30 melodii, które razem z przyjaciółmi lubił śpiewać we wrocławskim teatrze „Kalambur” i które – ma nadzieję – jeszcze ktoś będzie lubił śpiewać. Są w zbiorze piosenki typu kabaretowego i piosenki do tekstów poetyckich. Jest też Intymny świat, piosenka śpiewana przez Igę Cembrzyńską...

  Cena:35.00
 • Piękna zasada

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Therese Chromik
  Piękna zasada
  Wiersze

  Przekład: Barbara Zantowska, Arletta Szmorhun, Łukasz Laskowski i in.

   

  Zbiorek jest pierwszym spotkaniem polskiego czytelnika z poezją Chromik, niemieckiej pisarki i malarki. W zamieszczonych w nim wierszach odnajdujemy to, co charakterystyczne dla twórczości poetki: opisy miejsc, zjawisk, doznań i przeżyć wyrażone prostym, ale pełnym siły wyrazu językiem, fascynację słowem, penetrację codzienności...

  Cena:5.00
 • Platon i galerie zapomnienia

  Wyprzedaż

  Jarosław Barański
  Platon i galerie zapomnienia
  Szkice do estetyki niepamięci

   

  Autor ukazuje pewne paradoksalne zjawiska kultury współczesnej i próbuje dociec, jakie są ich przyczyny. W swej analizie posługuje się zwłaszcza takimi pojęciami, jak pamięć i zapomnienie. Ich związek decyduje o naszej postawie wobec kulturowej tradycji uosabianej przez muzeum. Instytucja ta...

  Cena:3.00
 • Pociąg do literatury

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Karol Maliszewski
  Pociąg do literatury

   

  Zbiór szkiców krytycznoliterackich poświęconych zarówno pisarzom, jak  i całym środowiskom literackim. Tytułowy „pociąg” oznacza nie tylko namiętny stosunek  autora do omawianych tekstów, ale także zabiera czytelnika w podróż po literaturze  Dolnego Śląska powstałej w ciągu ostatnich 20 lat.

  Cena:21.00
 • Podróże literackie. Pomosty kulturowe

  Wyprzedaż

  Norbert Honsza
  Podróże literackie. Pomosty kulturowe

   

  Wybór szkiców i rozpraw znanego historyka i krytyka literatury poświęconych wybranym aspektom życia kulturalnego i literatury krajów języka niemieckiego. Obok artykułów prezentujących syntetyczne widzenie trendów rozwojowych kultury i literatury ostatnich 30 lat pojawiają się szkice o wybranych autorach, wśród których nie brakuje...

  Cena:5.00
 • Podręcznik królowej

  Wyprzedaż|Poezja

  Szymon Bira
  Podręcznik królowej

   

  Zbiór poezji, w której wiele rzeczy nie jest tym, za co się podaje. Albo jest jednym i drugim. W rzeczywistości rozszerzonej o przestrzeń ożywionej wyobraźni bohaterowie tych wierszy ukrywają się w odgrywanych rolach dla zabawy, udają dorosłych, a może dorośli udają dzieci, odprawiają rytuały w piaskownicy. Są i tacy, którzy pragną szczerości i odkrycia się dla...

  Cena:9.00
 • Pogranicze polsko-czesko-niemieckie z perspektywy organizacji pozarządowych

  Wyprzedaż

  Paulina Hojny
  Pogranicze polsko-czesko-niemieckie z perspektywy organizacji pozarządowych

   

  Niniejsza książka porusza temat współpracy polsko-czesko-niemieckiej w organizacjach pozarządowych. Autorka charakteryzuje obszar działań owych organizacji i na ich podstawie przeprowadza analizę pogranicza.

  Cena:3.00
 • Pogrzeb po polsku

  Wyprzedaż|Dramat

  Tadeusz Różewicz
  Pogrzeb po polsku

   

  Nowa wersja tragifarsy, rzadko grywanej na deskach teatru, obchodzącego 90. urodziny Tadeusza Różewicza.

   

   

  Cena:12.00
 • Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Tytus Jaskułowski
  Pokojowa rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1989-1990
  Geneza – przebieg – efekty

   

  Najnowsza historia wschodniej części Niemiec, a w szczególności proces uwalniania się NRD z okowów totalitarnego systemu rządów i rola w tym kontekście demokratycznej opozycji nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem polskich historyków i politologów. Na dobrą sprawę przed tą książką demokratycznemu przełomowi w NRD...

  Cena:20.00
 • Polen im Gespräch mit Deutschland

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur
  Polen im Gespräch mit Deutschland
  Zur Spezifik des Dialogs und seinen europäischen Herausforderungen

   

  Niemiecka wersja książki Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko- -niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu.

  Książka pokazuje stosunki polsko-niemieckie w świetle i na tle fundamentalnych wyzwań XXI w. – demograficznych, kulturowych...

  Cena:15.00
 • Polen und „Europa“

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Warsztaty

  Irene Hahn
  Polen und „Europa“
  Europabilder und nationale Identität im Beitrittsprozess zur Europäischen Union

   

  Praca politologiczna prezentująca próby poszukiwania tzw. polskiej tożsamości narodowej poprzez budowanie stereotypowych obrazów „obcych” i „innych”.

  Cena:7.00
 • Polenhilfe / Pomoc dla Polski

  Wyprzedaż|Varia

  Barbara Cöllen, Bartosz Dudek, Krzysztof Ruchniewicz (red.)
  Polenhilfe / Pomoc dla Polski
  Als Schmuggler für Polen unterwegs / Zostali przemytnikami dla Polaków

   

  Książka dokumentuje mały wycinek nieopowiedzianej jeszcze, niezmiernie ważnej dla stosunków polsko-niemieckich historii wielkiej fali solidarności Niemców z Polakami po wprowadzeniu w Polsce 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego i zdelegalizowaniu Solidarności. Jest wynikiem współpracy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Niemczech, sekcji polskiej Deutsche Welle...

  Cena:30.00
 • Polowanie na czarnego rekina

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Vratislav Effenberger
  Polowanie na czarnego rekina
  Wiersze i pseudoscenariusze (1940-1986)

  Przekład: Leszek Engelking, Dorota Dobrew, Jarosław Malicki, Maciej Domagalski i in.

   

  Vratislav Effenberger (1923-1986) jest czołowym przedstawicielem powojennego ruchu surrealistycznego, a także jego teoretykiem, inspiratorem i organizatorem, kontynuującym dzieło protagonisty czeskiej awangardy – Karla Teigego. Effenberger tworzył w getcie kultury podziemnej. Wybór wierszy z lat 1940-1986 (a więc z całości dzieła) zatytułowany...

  Cena:17.00
 • Polska w Europie, Europa w Polsce

  Wyprzedaż|Varia

  Michał Matlak
  Polska w Europie, Europa w Polsce
  Rozmowy na kwiatowym dywanie

   

  Na książkę złożyły się wywiady z politykami i intelektualistami przeprowadzone w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu na tytułowym kwiatowym dywanie. Publikacja wzbogaca refleksję nad Unią Europejską oraz pozycją Polski i stojącymi przed nią wyzwaniami. Przybliża mechanizmy funkcjonowania Wspólnoty, jej kondycję, kształt społeczny i kulturalny. Jednym z impulsów...

  Cena:25.00
 • Pomiędzy biernością a buntem

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Beata Rynkiewicz
  Pomiędzy biernością a buntem
  Literackie wizerunki współczesnych dziewczyn w prozie polskiej po roku 1989

   

  Tematem pracy jest wizerunek współczesnej, nowoczesnej dziewczyny we współczesnej polskiej prozie młodzieżowej oraz kierowanej do dorosłego czytelnika. Wizerunek ten konstruowany jest w odniesieniu do jej postawy wobec świata, wyrażającej się czy to w próbach buntu, czy postawie bierności, a może akceptacji świata zastanego. Jedno z kluczowych...

  Cena:38.00
 • Pomiędzy wieżą Babel a wieżą z kości słoniowej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jan Marx
  Pomiędzy wieżą Babel a wieżą z kości słoniowej

   

  Książka poświęcona twórczości Tadeusza Różewicza. Poeta – zdaniem autora – schroniwszy się w wieży z kości słoniowej, jak z wygodnej loży ogląda gigantyczną wieżę Babel i nie wierząc w moc indoktrynacji, pisze wiersze, dramaty, opowiadania, z których tka wzorzystą mitologię swej epoki, ale nie odsłania nagiej prawdy dziejów.

   

  ostatnie egzemplarze,

  po złożeniu zamówienia należy poczekać na e-mail potwierdzający jego realizację

   

  Cena:26.00
 • Pomnieć, przypomnieć, zapomnieć

  Wyprzedaż|Proza

  Maria Woś

  Pomnieć, przypomnieć, zapomnieć

   

  Felietony radiowe znanej wrocławskiej dziennikarki radiowej, gromadzącej co tydzień przed odbiornikami tysiące radiosłuchaczy. Maria Woś w 2008 roku otrzymała medal Gloria Artis.

  Do książki dołączona jest płyta CD.

  Cena:12.00
 • Poradnictwo w kulturze indywidualizmu

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edyta Zierkiewicz, Violetta Drabik –Podgórna (red.)
  Poradnictwo w kulturze indywidualizmu

   

  Książka głęboko penetrująca współczesną kulturę, w której inaczej odczytujemy znaki uznawane dotychczas za jednoznaczne i niezmienne. Autorzy trafnie ukazują źródła powszechnie dziś panującego konsumpcjonizmu, który stał się regulatorem zachowań ogromnych mas ludzi, tworząc „cywilizację niezaspokojenia”. Opisując „aporie indywidualizmu”, wskazują na konflikt...

   

  Cena:26.00
 • Postoje pamięci

  Wyprzedaż|Proza

  Urszula Kozioł
  Postoje pamięci

   

  Książka pierwszy raz ukazała się w 1964 r. To opowieść o dorastaniu dziecka z nauczycielskiej rodziny, pracującej w wiejskim środowisku. Postoje pamięci wpisują się w wiejski nurt polskiej prozy (Wiesław Myśliwski, Tadeusz Nowak), dla którego charakterystyczne są wrażliwość na problemy społeczne...

  Cena:3.00
 • Postęp, kultura i kolonializm

  Wyprzedaż

  Izabela Surynt
  Postęp, kultura i kolonializm
  Polska a niemiecki projekt europejskiego Wschodu w dyskursach publicznych XIX wieku

   

  Niniejsza praca przedstawia obraz Polski widziany oczami niemieckich intelektualistów XIX w. Dyskurs publiczny miał duże znaczenie dla kształtowania się niemieckiego obrazu Polaków i był konsekwencją poglądów modernistycznych. Autorka zwraca uwagę na pojęcie „inności”, które wśród społeczeństwa...

  Cena:7.00
 • Poszerzenie źrenic

  Wyprzedaż|Poezja

  Werner Morlang,  Ryszard Wojnakowski (red.)
  Poszerzenie źrenic
  Poezja Szwajcarii niemieckojęzycznej po 1945 roku

  Przekład: Ryszard Wojnakowski i in.

   

  Pierwsza tak obszerna próba przedstawienia w naszym kraju niemieckojęzycznej poezji współczesnej Szwajcarii. Zamiarem twórców antologii było ukazanie wyboru możliwie jak najbardziej reprezentatywnego, a nie jest to zadanie łatwe, zważywszy choćby na rozpiętość czasową – daty urodzin najstarszego i najmłodszego autora dzieli niemal osiemdziesiąt lat. Stąd też obecność...

  Cena:30.00
 • Potencjał integracyjny osób z upośledzeniem umysłowym

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Miłosz Kuśnierz
  Potencjał integracyjny osób z upośledzeniem umysłowym

   

  Socjologia niepełnosprawności nie zajmowała się dotychczas potencjałem integracyjnym osób z upośledzeniem umysłowym. Prace dotyczące tych osób traktują raczej o barierach w integracji niż o możliwościach ich integrowania. Większość literatury skupia się na problemach dzieci z upośledzeniem umysłowym, natomiast...

 • Potomstwo Księżyca

  Wyprzedaż|Proza

  Anna Sokalska
  Potomstwo Księżyca

   

  Książka stanowi kontynuację wydanych wcześniej Kryształowych snów. Wojna z Wetadem trwa nadal. Mimo sojuszy łączących Królestwa, przyszłość pozostaje niepewna i coraz więcej osób pragnie wykorzystać konflikt do zrealizowania własnych celów. W Mitarze rozpoczyna się potajemna rozgrywka między dwoma przeciwstawnymi siłami, zwiastująca...

  Cena:23.00
 • Pozdrowienie z powiatu oleśnickiego / Gruss aus dem Kreis Oels

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Krzysztof Dziedzic
  Pozdrowienie z powiatu oleśnickiego / Gruss aus dem Kreis Oels
  Pocztówki z lat 1898-1943 z kolekcji autora / Postkarten von 1898 bis 1943 aus der Sammlung des Autors

   

  Album stanowi kontynuację kolekcjonerskiego opracowania Pozdrowienie z Oleśnicy. Prezentowana kolekcja pocztówek, ukazujących ówczesne oblicze gmin powiatu oleśnickiego, pochodzi z przełomu wieku XIX i XX oraz czasów dwudziestolecia międzywojennego. Każda z pocztowych kartek to autonomiczna przestrzeń, opowiadająca nam o sobie. Porównując przeszłość z teraźniejszością...

  Cena:50.00
 • Poświęcone biciu serca

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wschodni Modernizm

  Selim Babułłaogłu
  Poświęcone biciu serca

   

  Polska edycja tomiku wierszy pochodzącego z Azerbejdżanu poety Selima Babułłaogłu jest ewenementem w skali naszego kraju. Selim Babułłaogłu (ur. 1972) – poeta, tłumacz i eseista, jest autorem zbiorków poetyckich Samotny (1996) oraz Czerwcowe pieśni (2006). Był wielokrotnie wyróżniany nagrodami literackimi, m.in. „Nar budagy”...

  Cena:7.00
 • Prawdziwe, czyli fałszywe

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Eugeniusz Żabski
  Prawdziwe, czyli fałszywe
  Nowe „rozwiązania” paradoksów i antynomii

   

  W książce przedstawiono pewne intrygujące rozumowania, które nadal pozostają wyzwaniem dla logików. Zaprezentowane zostały wnioskowania pozornie tylko poprawne, w rzeczywistości niepoprawne, zwykle niepoprawne formalnie, tzn. takie, w których wniosek nie wynika logicznie z przesłanek i ponadto jest on często sprzeczny z danymi zwykłego...

  Cena:18.00
 • Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2015

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa


  Andrzej Krajna
  Leszek Ryk
  Krystyna Sujak-Lesz
  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2015

   

  Książka ma charakter naukowo-metodyczny, jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu. W dziale „Wokół nowych modeli nauczania” zaprezentowano artykuł Jerzego W. Mozrzymasa Neurodydaktyka, neurofakty i neuromity, w dziale „Cele nauczania fizyki dziś” znalazły się teksty uczestników panelu, który odbył się podczas obrad XXI Jesiennej Szkoły „Problemy dydaktyki fizyki”. W dziale „Wybrane zagadnienia...

  Cena:18.00
 • Problemy wolności i pluralizmu w III RP

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Sitek (red.)
  Problemy wolności i pluralizmu w III RP

   

  W książce zostały zebrane materiały z konferencji, która odbyła 12 grudnia 2003 r. w Instytucie Socjologii UWr. Spotkały się na niej dwa środowiska: badaczy społeczeństwa i działaczy. W artykułach podnoszone są kwestie podmiotów – osób i zbiorowości, które uznają inne wartości lub preferują odmienne style życia...

  Cena:8.00
 • Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Łakota-Micker
  Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

   

  Autorka bez uproszczeń i skrótów przedstawiła przebieg rokowań akcesyjnych między Chorwacją a Unią Europejską. Dokładnie przeanalizowała „Strategy Paper” Komisji Europejskiej w sprawie jej członkostwa. Szczegółowo wyjaśniła takie elementy procesu negocjacyjnego, jak screening, stanowiska negocjacyjne, przygotowanie przez władze chorwackie tych stanowisk...

  Cena:25.00
 • Profesor Włodzimierz Trzebiatowski we wspomnieniach i dokumentach

  Wyprzedaż

  Dariusz Kaczorowski, Paweł Tomaszewski (red.)

  Profesor Włodzimierz Trzebiatowski we wspomnieniach i dokumentach

   

  Książka poświęcona prof. Włodzimierzowi Trzebiatowskiemu, wybitnemu uczonemu, organizatorowi i działaczowi politycznemu, twórcy wrocławskiej szkoły fizykochemii ciała stałego. Był profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytetu Wrocławskiego i Politechniki Wrocławskiej oraz współtwórcą, profesorem i pierwszym dyrektorem...

 • Prowizorium

  Wyprzedaż|Proza

  Wolfgang Hilbig
  Prowizorium

  Przekład: Ryszard Wojnakowski

   

  Powieść jest zapisem dramatycznych doświadczeń autora z pobytu w zachodnich Niemczech – poczucia wykorzenienia, topionej w alkoholu rozpaczy z powodu niemożności pisania, samotności pośród kolorowej rzeczywistości kapitalizmu. Twórczość tego urodzonego w NRD pisarza cechuje balansowanie na granicy...

  Cena:18.00
 • Prozessorientierte Dolmetschdidaktik

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Anna Małgorzewicz
  Prozessorientierte Dolmetschdidaktik

   

  Studium z zakresu dydaktyki tłumaczenia symultanicznego. Autorka przybliża najważniejsze uogólnienia teoretyków i praktyków sztuki tłumaczenia dotyczące pozycji tłumaczenia ustnego we współczesnym świecie. W części głównej rozprawy analizuje wybrane zagadnienia procesu kształcenia tłumaczy.

  Cena:6.00
 • Przebierz się za Niemkę

  Wyprzedaż|Proza

  Jolanta Wiecha
  Przebierz się za Niemkę

   

  Debiutancka książka Jolanty Wiechy to pogodna, zaprawiona humorem, ale i miejscami gorzka opowieść o trudnej relacji dwóch kobiet – schorowanej, starszej Niemki i opiekującej się nią polskiej gastarbeiterki. Autorka, pisząc o Frau D., nie zamierzała odegrać się za doznane przykrości (trzeba tutaj dodać, że historia jest prawdziwa). Wręcz przeciwnie...

  Cena:10.00
 • Przedbiegi Europy

  Wyprzedaż|Varia

  Bartosz Jastrzębski
  Przedbiegi Europy
  Gawędy podróżne

   

  Bartosz Jastrzębski, niespieszny podróżnik, badacz i wielbiciel krain nieunijnych, oddaje w ręce czytelnika książkę, która powstała z podglądań, podsłuchań i przeczytań prowincji oraz kresów oglądanych od strony Europy, a ściślej – tej nadzwyczajnej jej części, jaką jest Polska. Z tej perspektywy autor obserwował, jak świat biegnie lub – w innych miejscach – dopiero stara się zacząć biec, ku niewiadomej...

  Cena:20.00
 • Przemoc – pamięć – tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku: światy ze słów Helgi M. Novak

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Izabela Surynt
  Przemoc – pamięć – tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku: światy ze słów Helgi M. Novak

   

  Książka poświęcona Heldze Novak, niemieckiej pisarce, która z własnej woli porzuciła świat zachodniego dobrobytu i wolności i osiadła w Polsce lat 80. W centrum narracji prowadzonej przez Izabelę Surynt znajduje się dzieło Novak – teksty prozą i wierszem, imaginacje poetyckie...

  Cena:23.00
 • Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg, Krystyna Dziubacka (red.)
  Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi

   

  Wieś to miejsce ze wszech miar znaczące, bo uobecniające się w codziennych praktykach jej mieszkańców. Stanowi tym samym intrygujący przedmiot poznania naukowego, uprawianego zwłaszcza na gruncie socjologii, etnopedagogiki oraz edukacji. Dlatego oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest propozycją wniknięcia w przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi z tych właśnie perspektyw.

  nakład wyczerpany
 • Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensu

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Via Communicandi

  Beata Sierocka (red.)
  Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensu

   

  Kształt dzisiejszego świata zmusza do podjęcia problemu konsensu i do prowadzenia badań nad językowymi praktykami komunikacyjnymi. Niniejszy tom jest propozycją dyskusji o tym, w jaki sposób aktualny namysł nad ideą konsensu może być wyznaczany z jednej strony – przez klasyczne...

  Cena:15.00
 • Przydrożne znaki

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Nowe Książki z Niemiec

  Dagmar Nick
  Przydrożne znaki
  Wiersze wybrane

  Przekład
  : Diana Koprowiak, Anna Wojciechowska, Danuta Wojciechowska i in.

   

  Wybór wierszy poetki niemieckiej urodzonej w 1926 r. we Wrocławiu. Dominującymi motywami są tu śmierć i rozstanie, czasem pobrzmiewają echem bolesne, odległe doświadczenia wojenne.

  Cena:15.00
 • Przygoda z książką

  Wyprzedaż

  Bonifacy Miązek
  Przygoda z książką
  Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie

   

  Wybór rozpraw historycznoliterackich wiedeńskiego slawisty. Książka przybliża oryginalne poglądy na literaturę emigracyjną tego polskiego poety żyjącego od połowy lat 60. na obczyźnie. Czytelnik znajdzie tu także szereg recenzji świadczących o uważnym rejestrowaniu przez księdza profesora Miązka wydarzeń literackich w kraju.

 • Przyjaźń nakazana?

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Basil Kerski, Andrzej Kotula, Krzysztof Ruchniewicz, Kazimierz Wóycicki (red.)
  Przyjaźń nakazana?
  Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990

   

  Relacje między NRD a PRL w sferze oficjalnej miały charakter fasadowy, nie wykraczały poza określone odgórnie rytuały. Kontakty między społeczeństwami były ograniczone. Jakie były te stosunki? Co je warunkowało? Czy czyniono próby zbliżenia  między NRD a Polską? Kim byli ich autorzy? Jaką rolę odegrała literatura i tłumacze – pośrednicy między twórcami...

  Cena:33.00
 • Przyszłość jest katastrofą

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Przyszłość jest katastrofą
  Szkice z filozofii kultury

   

  Tytułowa przyszłość nie jest końcem wszystkiego, tylko częścią naturalnego i kulturowego porządku: punktem przecięcia struktury dziejów i struktury kosmosu. Nie chodzi o niemożliwą prognozę, tylko o wstępny namysł, w którym jest miejsce zarówno na obawy, jak i nadzieje. Zebrane w książce szkice (poświęcone ciszy, milczeniu, kulturze i Bogu) są próbą przyjrzenia się nie wprost tajemniczości...

  Cena:18.00
 • Próba nurkowania

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Monika Taubitz
  Próba nurkowania

  Przekład: Edward Białek, Magdalena Kaczmarek, Michał Ociepa i in.

   

  Czytelnika znającego poezję Moniki Taubitz wiersze z tego zbioru mogą zaskoczyć. Pisarka nie przywołuje krainy przerwanego wypędzeniem dzieciństwa, nie dokonuje obrachunku z minionym czasem. Zamiast charakterystycznego dla niej zaangażowanego pisarstwa mamy refleksję nad ulotnością ludzkiej egzystencji, próby zbliżenia się...

 • Próżniowy świat

  Wyprzedaż

  Bartosz Jastrzębski
  Próżniowy świat

   

  Kontynuacja rozważań, jakie autor podjął w swojej poprzedniej książce "Pająk". Jastrzębski w dalszym ciągu przygląda się strukturze i składnikom codzienności współczesnego człowieka, teraz jednak bardziej interesują go aspekty społeczne codzienności...

  Cena:7.00
 • Psychologia ilości, psychologia jakości

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Oleszkowicz, Przemysław Zdybek (red.)
  Psychologia ilości, psychologia jakości
  Uzupełniające się spojrzenia

   

  Na książkę składają się artykuły poświęcone porównaniu metodologii ilościowej i jakościowej w psychologii. Są to analizy konstruktywne, zmierzające do porównań opartych na obiektywnych kryteriach, wyraźnie wskazujące na te obszary badań...

  Cena:20.00
 • Psychologia współczesnego człowieka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bożena Janda-Dębek (red.)
  Psychologia współczesnego człowieka

   

  Czy nowe problemy, związane z kształtowaniem i wykorzystaniem środowiska życia współczesnego człowieka, daleko idące zmiany ekonomiczne, przeobrażenia w strukturze społecznej, o których tak często piszą socjologowie, spowodowały zmiany w psychologicznej kondycji człowieka? Czy uwarunkowania związane z rozwojem technologicznym sprawiły, że psychologia...

  Cena:19.00
 • Psychologiczne konteksty komunikacji

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Klebaniuk (red.)
  Psychologiczne konteksty komunikacji

   

  Zbiór artykułów na temat komunikacji międzyludzkiej, ujętej w trzech kontekstach: niewerbalnym, manipulacji oraz kulturowym. Opracowanie przeznaczone nie tylko dla psychologów, lecz również czytelników interesujących się komunikacją czysto poznawczo czy z racji realizowanych zadań zawodowych i społecznych.

  Cena:20.00
 • Psychopatologia życia politycznego

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Adam Chmielewski
  Psychopatologia życia politycznego

  Podręcznik ilustrowany

   

  Książka jest zbiorem ilustracji dla tezy, zgodnie z którą obecny kształt polskiej przestrzeni politycznej jest rezultatem zjawisk patologicznych o podłożu psychicznym, skutkiem tych psychopatologii jest zaś powolne osuwanie się polskiej polityki w stan degeneracji, która pod wieloma względami...

  Cena:22.00
 • Recepcja literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Magdalena Lasowy-Pudło
  Recepcja literatury NRD w Polsce w latach 1949-1990

   

  Próba kompleksowego ujęcia, analizy i charakterystyki przebiegu procesu recepcji literatury Niemieckiej Republiki Demokratycznej w Polsce, który odbywał się na kilku płaszczyznach, jednak zgodnie z tezą niniejszej pracy największy wpływ na niego miała wzajemna polityka władz NRD oraz PRL.

  Cena:33.00
 • Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Carsten Gansel, Paweł Zimniak (red.)
  Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945

  Fallstudien

   

  Zbiór rozpraw niemieckich i polskich historyków literatury poświęconych wybranym aspektom piśmiennictwa niemieckojęzycznego okresu powojennego. Zawiera m.in. artykuły o twórczości Ericha Hackla, Otto F. Waltera, Maxa Frischa, Christy Wolf, Johannesa Borowskiego, Ilse Aichinger, Norberta Gstreina, Heinricha Bölla, Petera...

  Cena:20.00
 • Relacje pomiędzy rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Polus
  Relacje pomiędzy rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych
  Przypadek Botswany, Ghany i Zambii

   

  Książka jest pierwszą tego typu publikacją w polskiej literaturze naukowej, zajmującą się w tak szerokim ujęciu kwestiami organizacji pozarządowych (NGOs) w afrykańskich państwach surowcowych. Praca ma charakter nowatorski i, co ważne, jest wynikiem czteroletnich badań terenowych w wyżej wymienionych państwach.

  Cena:15.00
 • Repression, Protest, Toleranz

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Klaus Bachmann
  Repression, Protest, Toleranz
  Wertewandel und Vergangenheitsbewältigung in Polen nach 1956

   

  Przez kilka dziesięcioleci zjednoczony Naród Polski walczył niestrudzenie przeciwko małej grupce komunistów, posłusznych Moskwie. Ta popularna interpretacja polskich dziejów powojennych generalizuje opinie i zachowanie tych, którzy angażowali się politycznie, ale abstrahuje od postaw większości społeczeństwa, która była konformistyczna, apolityczna...

  Cena:25.00
 • Republika bez gorsetu

  Wyprzedaż

  Klaus Bachmann, Piotr Buras, Sebastian Płóciennik
  Republika bez gorsetu
  Niemcy po wyborach 18 września 2005 roku

   

  Niemcy, jakie wyłaniają się z wyborów do Bundestagu 18 września 2005 r., są inne niż te, do których zdążyliśmy się przyzwyczaić. Pojęcie „republiki bez gorsetu” jest próbą znalezienia wspólnego mianownika dla zjawisk, które dostrzegamy w ewolucji niemieckiego systemu partyjnego, debacie o państwie socjalnym...

  Cena:4.00
 • Rezonujące drewno

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Armin Müller
  Rezonujące drewno
  Opowiadania

  Przekład: Radosław Chyży, Grzegorz Kowal, Justyna Trzepacz i in.

   

  Zbiór opowiadań, który jest ostatnią książką w dorobku Müllera i stanowi sumę refleksji niemieckiego pisarza nad człowiekiem. Polscy czytelnicy znają autora przede wszystkim dzięki dwóm powieściom: Wracam do ciebie, Birgit i Lalkarz König i ja. Powrót na Dolny Śląsk. Warto zaznaczyć, że integralną częścią życia i twórczości pisarza...

  Cena:5.00
 • Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Ferenz, Stefania Walasek (red.)
  Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej

   

  Zbiór artykułów odnoszących się do roli nauczyciela we współczesnym społeczeństwie. W książce m.in. prezentowane są opinie nauczycieli o zmianach strukturalnych i programowych ostatnich lat, ich stosunek do metod aktywizujących w procesie dydaktyczno- -wychowawczym, omawiany jest...

  Cena:10.00
 • Romantyczna literatura wobec nauki

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Ewa Kochanowska
  Romantyczna literatura wobec nauki

   

  Praca stara się pokazać, w jaki sposób poezja romantyczna próbowała wykorzystać osiągnięcia nauk matematyczno-przyrodniczych do ujawnienia prawdziwego, duchowego sensu świata. Novalis i Słowacki, obaj należący do głównych przedstawicieli romantyzmu w literaturze niemieckiej i polskiej, uczynili z danych naukowych...

  Cena:7.00
 • Rozbite zwierciadło

  Wyprzedaż|Varia

  Mieczysław Orski
  Rozbite zwierciadło
  Krytyczny przewodnik po gościńcach nowej polskiej prozy

   

  Zbiór artykułów autorstwa znanego wrocławskiego krytyka literackiego, od ponad piętnastu lat redaktora naczelnego miesięcznika „Odra”, o współczesnej prozie polskiej. Podejmuje on próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego po 1989 r. nie pojawiły się doniosłe rozliczeniowo utwory.

  Cena:5.00
 • Rozmowy o raku piersi

  Wyprzedaż|Varia

  Edyta Zierkiewicz
  Rozmowy o raku piersi

   

  Problematyka raka piersi – od czasu kiedy przestała być tematem tabu, a stało się to przede wszystkim dzięki Amazonkom – pojawia się szczególnie często w październiku w kolorowych czasopismach. Przez wiele lat można było znaleźć tylko książki o tematyce medycznej lub informacyjnej z zakresu profilaktyki czy zdrowego stylu życia. Coraz częściej mamy też na rynku wydawniczym...

  Cena:16.00
 • Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Haratyk (red.)
  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku

   

  Publikacja jest efektem współpracy naukowców polskich i ukraińskich. Ukazuje kształtowanie się polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej, tworzenie i rozwój systemów edukacyjnych, instytucji oświatowych i społecznych inicjatyw w zakresie edukacji. Wyniki badań historycznych pozwalają lepiej poznać źródła współczesnej pedagogiki w Polsce i na Ukrainie...

  Cena:15.00
 • Rząd Marcinkiewicza

  Wyprzedaż

  Andrzej Małkiewicz
  Rząd Marcinkiewicza

   

  Wstępna ocena gabinetu premiera Kazimierza Marcinkiewicza, dokonana rok po wyborach w 2005 r. Autor przygląda się pierwszemu rządowi PiS, mając w pamięci składane obietnice lepszej Polski, gruntownej przebudowy kraju, moralnych władz. Przypomina także genezę tej partii i wskazuje...

  Cena:3.00
 • Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Jacek Kępa
  Sacrum i profanum w twórczości Tomasza Manna

   

  Autor próbuje zdefiniować światopogląd Tomasza Manna jako „mieszczańską jedność sacrum i profanum”. Przedmiotem analizy są wybrane powieści i eseje (a)polityczne niemieckiego noblisty.

  Cena:14.00
 • Sagen und sagenhafte Erzählungen in deutschen und polnischen Sammlungen der Provinz Posen (1815-1918)

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Agnieszka Dylewska
  Sagen und sagenhafte Erzählungen in deutschen und polnischen Sammlungen der Provinz Posen (1815-1918)  Książka przybliża interkulturowy charakter prowincji poznańskiej w okresie zaborów. Autorka analizuje podania ludowe i teksty zbliżone do tego gatunku, doszukując się w nich motywów i wątków wspólnych dla kultury niemieckiej i polskiej.

  Cena:25.00
 • Salon III Rzeczpospolitej, czyli spotkania w salonie profesora Józefa Dudka, tom I

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Stanisław Bereś (red.)
  Salon III Rzeczpospolitej,
  czyli spotkania w salonie profesora Józefa Dudka

  tom I

   

  Kto wie, czy salon prof. Józefa Dudka nie jest najbardziej elitarną intelektualnie i towarzysko prywatną inicjatywą edukacyjną oraz integracyjną we Wrocławiu, a być może i w Polsce. Powstał w marcu 1996 r. i w ostatnich latach, poza okresami wakacyjnymi, działał nieprzerwanie. Do śmierci profesora odbyło się 435 spotkań...

   

   

  Cena:15.00
 • Salon III Rzeczpospolitej, czyli spotkania w salonie profesora Józefa Dudka, tom II

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Stanisław Bereś (red.)
  Salon III Rzeczpospolitej,
  czyli spotkania w salonie profesora Józefa Dudka

  tom II

   

  Kto wie, czy salon prof. Józefa Dudka nie jest najbardziej elitarną intelektualnie i towarzysko prywatną inicjatywą edukacyjną oraz integracyjną we Wrocławiu, a być może i w Polsce. Powstał w marcu 1996 r. i w ostatnich latach, poza okresami wakacyjnymi, działał nieprzerwanie. Do śmierci profesora odbyło się 435 spotkań...

   

  Cena:15.00
 • Sapientia Ars Vivendi

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Sapientia Ars Vivendi
  Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej

   

  Tom ofiarowany prof. Annie Dąbrowskiej, językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, z okazji 60. rocznicy urodzin. Zawiera prace napisane przez jej uczniów, współpracowników i przyjaciół, skupionych wokół wrocławskiej polonistyki, a także reprezentujących inne ośrodki akademickie.

  Cena:35.00
 • Schuhnummer oder Leben!

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Czesław Karolak (red.)
  „Schuhnummer oder Leben!”
  Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum

   

  Wybór rozpraw i szkiców przybliżających nowoczesne metody pracy z tekstami literackimi na różnych poziomach nauczania. Uzupełnieniem rozważań teoretycznych są przykładowe materiały dydaktyczne dla różnych grup odbiorców oraz wywiady z pisarzami: Peterem Härtlingiem (Niemcy) i Peterem Henischem (Austria).

  Cena:25.00
 • Schyłek zimy

  Wyprzedaż|Proza

  Jędrzej Morawiecki
  Schyłek zimy

   

  Książka jest próbą zerwania z konwencją chłodnej relacji, ukrytej za fasadą akademizmu, jak i maską dążącego do obiektywizmu reportera. Ten najbardziej osobisty, literacki, najbardziej wcieleniowy z reportaży autora nazwać można bajką dokumentalną. Morawiecki, żyjąc wśród zdeklasowanych i poniżonych, wśród mieszkańców podmiejskiego, upadłego pegeeru...

  Cena:16.00
 • Sejmowe plotki i anegdoty

  Wyprzedaż

  Janusz Leński (wybór i oprac.)
  Sejmowe plotki i anegdoty

   

  Najsmakowitsze plotki o posłach i anegdoty, w których czytelnik znajdzie wszystko to, co stanowi o barwie życia parlamentarnego.

 • Sex i gender

  Wyprzedaż|Varia

  Aldona Wiktorska-Święcka, Tomasz Jakub Sysło
  Sex i gender

  Traktat o rzeczach codziennych

   

  Kolejna książka duetu Wiktorska-Święcka – Sysło to ilustrowana opowieść o stereotypach i schematach płci oraz o gwałtownych przeobrażeniach bycia kobietą i bycia mężczyzną we współczesnym świecie.

  Cena:15.00
 • Seyla Benhabib – feminizm i polityka

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Sylwia Nadgrodkiewicz
  Seyla Benhabib – feminizm i polityka

   

  Książka o Seyli Benhabib – uznanej amerykańskiej, etnicznie turecko-żydowskiej, badaczce feminizmu i filozofii polityki, której centralnym pytaniem egzystencjalnym jest pytanie o sposób pogodzenia uniwersalnych wartości praw człowieka, takich jak autonomia i wolność, z konkretną, partykularną tożsamością każdej osoby.

 • Sich selber Steuer... / Sam sobie sterem...

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Scripta Caroli Dedecii

  Karl Dedecius
  Sich selber Steuer...
  Ausgewählte Mickiewicz-Übertragungen/
  Sam sobie sterem...
  Wybrane przekłady z Mickiewicza

   

  Na książkę złożyły się tłumaczenia reprezentatywnych dzieł Adama Mickiewicza na współczesny język niemiecki, dokonane przez Karla Dedeciusa, oraz polskie oryginały.

  Cena:32.00
 • Solidarnie ku wolności

  Wyprzedaż

  Dariusz Dąbrowski (red.)
  Solidarnie ku wolności
  Problemy transformacji politycznych w środkowej i wschodniej Europie

   

  Książka zawiera dorobek międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Polska, Czechy, Słowacja między wschodem a zachodem Europy. Rola przemian demokratycznych i próby rozliczeń z okresem komunistycznym w Europie Środkowej a problemy polityczne państw wschodniej Europy”. Konferencja, która odbyła się...

  Cena:15.00
 • Sonderwege in der Literatur

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Zygmunt Mielczarek
  Sonderwege in der Literatur
  Schweizer Schriftsteller im Außenseiterdiskurs

   

  Na przykładzie niemieckojęzycznej literatury szwajcarskiej XX w. autor monografii śledzi dyskurs outsidera. Odwołując się m.in. do myśli Nietzschego, Junga, Jaspersa, Binswangera, Prinzhorna, Benjamina, Lévinasa czy Foucault, opisuje literacką realizację takich idei i zagadnień, jak tożsamość, inność, obcość, obłęd, eksces, wolność...

  Cena:10.00
 • Sport w cieniu polityki

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Dariusz Wojtaszyn
  Sport w cieniu polityki
  Instrumentalizacja sportu w NRD

   

  Sport w Niemieckiej Republice Demokratycznej osiągnął niezwykły sukces. Przez długie lata był tą dziedziną życia, z którą światowa opinia publiczna utożsamiała NRD. W okresie izolacji kraju sport gwarantował obecność wschodnioniemieckiego państwa w świadomości społeczności międzynarodowej. W książce przedstawiono ramy strukturalne...

  Cena:22.00
 • Sposób użycia i inne wiersze

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Jiří  Kolář
  Sposób użycia i inne wiersze

  Wybór, przekład i posłowie: Leszek Engelking

   

  Wybór wierszy Jiříego  Kolářa, którego czeska krytyka i historia literatury postrzega obecnie jako pisarza o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju dwudziestowiecznego piśmiennictwa. Brutalny i drastyczny charakter niektórych utworów, mających wstrząsnąć odbiorcą, jak również niektóre wypowiedzi metapoetyckie zdradzają zacięcie...

  Cena:29.00
 • Spotkanie z kulturą duchową

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tomasz Żurawlew
  Aneta Jachimowicz
  Spotkanie z kulturą duchową
  Studia interdyscyplinarne

   

  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury. Jest to więc „tom z przesłaniem”, nie tylko rozpoznający i opisujący tytułowe zjawisko, ale i pobudzający do zaangażowania w krzewienie wartości. Niewątpliwą zaletę zbioru stanowi jego międzynarodowość – wyraz przekonania, że polska kultura duchowa rozwija się...

  Książka, która niewątpliwie stanowi wyraz uczestnictwa jej współautorów w duchowej przestrzeni współczesnej kultury.
  W pewnym sensie jest ona także wyrazem ich własnej duchowości. Redaktorzy zaprosili do współpracy autorów będących przedstawicielami różnych nauk humanistycznych i podjęli próbę opisu reprezentacji form duchowości, przejawiających się w wybranych tekstach kultury wysokiej Polaków i Niemców. „Polskość” i „niemieckość” prac tu zamieszczonych...

  Cena:26.00
 • Sprachlust – Norm – Kreativität

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Lesław Cirko, Martin Grimberg
  Sprachlust – Norm – Kreativität
  Materialien der internationalen Linguistenkonferenz, Karpacz 12.-14.09.2005

   

  Tom pokonferencyjny zawierający studia i szkice z zakresu językoznawstwa ogólnego.

  nakład wyczerpany
 • Sprachspielerische Modifikationen formelhafter Wendungen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Edyta Błachut
  Sprachspielerische Modifikationen formelhafter Wendungen

   

  Studium językoznawcze o charakterze porównawczym przybliżające możliwości kreatywnego wykorzystania frazeologizmów w tworzeniu gier słownych. Na podstawie bogatego materiału językowego autorka analizuje występowanie określonych typów zwrotów w wybranych grupach tekstów.

  Cena:6.00
 • Sprawozdania Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Wrocławiu 1908–1919

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Studia i Materiały do Dziejów...

  Sprawozdania Wydziału Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” we Wrocławiu 1908–1919
  (Reprint)

  Wstęp: Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura

   

  Prezentowane sprawozdania powinny w pierwszej kolejności zainteresować historyków. Mogą być bowiem punktem wyjścia do badań dziejów wrocławskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, ponieważ dostarczają bogatego materiału informacyjnego o wszystkich aspektach działalności towarzystwa. Pozwalają m.in. prześledzić skład personalny zarządu i jego zmiany na przestrzeni lat, wykreślić na mapie miasta siatkę lokali wynajmowanych kolejno na zebrania organizacyjne i na ćwiczenia gimnastyczne, zrekonstruować działalność odczytowo-kulturalną...

  Cena:35.00
 • Spętane chwile

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Bernhard Brommer
  Spętane chwile
  Wiersze

  Przekład: Edward Białek, Justyna Kubocz, Karolina Król i in.

   

  Poezje współczesnego poety i prozaika niemieckiego, który urodził się w 1954 r. w Zabrzu na Górnym Śląsku, a w 1971 r. wyemigrował do Republiki Federalnej Niemiec. Bezpośrednio i szczerze, w sposób zwięzły i przejrzysty Brommer pisze o codzienności i sprawach ważnych dla każdego człowieka.

  Cena:5.00
 • Stacje

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Jochen Hoffbauer
  Stacje
  Wiersze

   

  Tomik Stacje, którego polski przekład oddajemy teraz do rąk czytelników, ukazał się 4 lata przed śmiercią niemieckiego pisarza. Stanowi rodzaj poetyckiej autobiografii, którą otwiera dzieciństwo u stóp Gór Izerskich, a zamyka próba bilansu – z  jednej strony bardzo osobista, z drugiej zaś skłaniająca do ogólniejszej refleksji.

  Cena:5.00
 • Studia Philologica

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Norbert Morciniec
  Studia Philologica

   

  Wybór pism wybitnego językoznawcy (germanisty, niderlandysty), obejmujący znaczący fragment jego dorobku – gramatykę, fonologię, dialektologię itp., prezentujący stosowane przez autora metody badawcze, wzbogacony też rozważaniami z historii języka niemieckiego i dziejów literatury niderlandzkiej.

  Cena:15.00
 • Sukcesorzy śląskich Piastów

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Dolnego Śląska

  Bogusław Czechowicz
  Sukcesorzy śląskich Piastów
  W trzechsetlecie śmierci ostatniej z rodu (1707-2007)

   

  W powojennym piśmiennictwie nadużywano tematyki piastowskiej w celach propagandowych, po 1989 r. piastowskość wiązano z ideologizacją dziejów, teraz, zdaniem autora, nadszedł dogodny czas, by chłodnym okiem spojrzeć zarówno na śląskich władców, potomków Władysława Wygnańca, jak i tych, którzy z tradycji piastowskiej...

 • System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Danuta Pytel-Pandey
  System adresatywny współczesnego języka niemieckiego i rosyjskiego

  Konfrontacja socjolingwistyczna

   

  Formy adresatywne są niezbędnym elementem etykiety językowej pozwalającym na podjęcie, podtrzymanie bądź przerwanie aktu komunikacji językowej z osobą adresata. Materiał językowy użyty w tej pracy stanowią przykłady stosowania form adresatywnych zaczerpnięte z literatury pięknej...

  Cena:10.00
 • Szalony obłok

  Wyprzedaż

  Renate Schoof
  Szalony obłok
  Wiersze

  Przekład: Karolina Wilk, Anna Białoń, Karolina Prokopowicz, Grzegorz Kowal i in.

   

  Wybór wierszy pisarki niemieckiej z Kolonii, znanej głównie z licznych słuchowisk, opowiadań i powieści przeznaczonych dla młodego odbiorcy. Prezentowane utwory to poezja osobista i intymna (sporo tu wierszy miłosnych), ale nie ekshibicjonistyczna. Uwagę autorki przykuwa bliższe otoczenie – dom, rodzina, ale i dalsze – przewijający się...

  Cena:5.00
 • Szczurołap z Ratyzbony

  Wyprzedaż|Proza

  Jerzy Łukosz
  Szczurołap z Ratyzbony

   

  Powieść tę czytelnik znać może z edycji w 1992 r. Ukazała się ona wówczas pod tytułem Czarna kolia jako dzieło Johannesa Keevusa. W niniejszym, zmienionym wydaniu autor występuje już pod swoim nazwiskiem. Inaczej też – a tak samo jak w przekładzie niemieckim i litewskim – brzmi tytuł tej historii o miłości, zdradzie...

  Cena:15.00
 • Szlachcica polskiego pojedynki cieniów

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Daniel Pietrek
  „Szlachcica polskiego pojedynki cieniów”
  Recepcja dramatów Witolda Gombrowicza w niemieckim obszarze językowym

   

  Pierwsze obszerne studium recepcyjne potwierdzające wszechstronną obecność pisarstwa dramatycznego Gombrowicza w krajach języka niemieckiego.

  Cena:12.00
 • Szlak do wolności

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Szlak do wolności
  XXV lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
  Konferencja w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, 7-8 października 2006

   

  Historia współpracy polskich, czeskich i słowackich środowisk opozycyjnych w stosunku do władz komunistycznych zaczęła się na dobrą sprawę już pod koniec II wojny światowej. Niemal symboliczny wymiar miał fakt, że pierwsze z dużych spotkań polskich i czeskich działaczy opozycyjnych w latach 80. odbyło się...

  Cena:19.00
 • Sztuka jako nieporozumienie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Barański
  Sztuka jako nieporozumienie

   

  Przeciętny odbiorca sztuki współczesnej traktuje jej wytwory w najlepszym razie obojętnie, często zaś z niechęcią, a nawet wrogością. Skąd bierze się taka postawa, czy wynika z niezrozumienia (czyli z braku właściwego odczytania intencji twórców), czy może stanowi efekt zbyt gwałtownego zerwania z przyzwyczajeniami...

 • Sztuka jako przestrzeń edukacyjna – teoria i praktyka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maria Jabłońska (red.)
  Sztuka jako przestrzeń edukacyjna – teoria i praktyka

   

  Przekonanie o tym, że sztuka jest nadzwyczaj istotną i atrakcyjną przestrzenią edukacyjną wspomagającą przygotowanie młodego człowieka do mądrej obecności w świecie współczesnym, oraz uznanie konieczności podejmowania stałej aktualizacji tej problematyki legły u podstaw przygotowania tej książki. Prezentowane teksty wpisują się w trzy obszary namysłu nad edukacyjnym potencjałem sztuki...

  Cena:25.00
 • Szukam domu / Ich suche ein Zuhause

  Wyprzedaż

  Bonifacy Miązek
  Szukam domu / Ich suche ein Zuhause

  Przekład: Rudolf von Jouanne, Joanna Ziemska, Karl Dedecius

   

  Wybór wierszy wybitnego poety emigracyjnego, profesora slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Tom przynosi teksty z różnych okresów twórczości Bonifacego Miązka i ich przekłady na język niemiecki. Edycję uzupełnia szkic o poezji wiedeńskiego autora.

  wyprzedane
 • Słownik polityczny IV RP

  Wyprzedaż

  Wojciech Krzysztof Szalkiewicz
  Słownik polityczny IV RP

   

  Opracowanie ponad stu słów i wyrażeń z języka polityki IV RP, niezbędnik dla wszystkich zainteresowanych polityką, marketingiem politycznym, komunikacją polityczną i propagandą. Wśród haseł: „moherowe berety”, „Yes, yes, yes!”, „teletubiś”.

  Cena:9.00
 • Słowo miastem przepojone

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Piotr Kociumbas
  Słowo miastem przepojone
  Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku

   

  Celem rozprawy jest przedstawienie – z punktu widzenia literaturoznawcy – zjawiska, jakim na kulturalnej mapie Gdańska doby XVIII w. była kantata okolicznościowa, oraz udowodnienie tezy, że teksty takich kantat odwołują się do aktualnych wydarzeń z życia miasta.

  Cena:19.00
 • Tajemnica złotych rąk

  Wyprzedaż|Varia

  Ireneusz Bazan
  Tajemnica złotych rąk

   

  Analityczne spojrzenie na problematykę sztuki w aspekcie praktycznym. Czytelnik odnajdzie w książce przykłady dawnych i nowoczesnych rozwiązań dotyczących twórczości i hobby. Ciekawe są porównania proporcji i symetrii, zarówno działań malarzy, jak też konstrukcji architektonicznych. Autor chciałby, aby książka pomogła młodym ludziom uniknąć wielu problemów i niepowodzeń...

  Cena:13.00
 • Taki zwyczajny

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Dolnego Śląska

  Wanda Dybalska
  Taki zwyczajny
  O profesorach Uniwersytetu Wrocławskiego

   

  Profesor zwyczajny to najwyższy tytuł naukowy w karierze uczonego. Ale słowo „zwyczajny” znaczy również – żyjący codziennymi sprawami, nieuczenie. Wydawało
  mi się, że nie uda się (i tak czasem było) dopisać niczego nowego do tych archiwalnych materiałów. A jednak znalazłam źródło, do którego niewielu dotarło – wspaniałe...

  Cena:22.00
 • Tau tau

  Wyprzedaż

  Augustyn Baran
  Tau tau

   

  Zbiór brawurowo napisanych opowiadań, które łączy postać bohatera przeżywającego kryzysy spowodowane kłopotami z kobietami. Akcja osadzona jest w realnych miejscach, miesza się jednak z tym, co symboliczne i magiczne, czas teraźniejszy łączy się z przeszłością przedwojenną i wcześniejszą. Okrutna, przenikliwa i arcyzabawna proza...

  nakład wyczerpany
 • Teatr miasta – miasto teatru

  Wyprzedaż

  Robert Urbański (oprac.)
  Teatr miasta – miasto teatru
  Dawna Legnica i jej teatr we wspomnieniach mieszkańców

   

  Tom w sposób niebanalny upamiętnia podwójny jubileusz legnickiego teatru (160 lat budynku i 25 lat polskiej sceny teatralnej). Zestawia wspomnienia polskich i niemieckich mieszkańców Legnicy, ukazujące ludzki wymiar poplątanych dziejów. W meandry historii wpisują się również losy legnickiego teatru – właściwego bohatera książki.

  Cena:8.00
 • Teatry dramatyczne Wrocławia w okresie rządów narodowosocjalistycznych 1933-1944

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Tomasz Majewski
  Teatry dramatyczne Wrocławia w okresie rządów narodowosocjalistycznych 1933-1944

   

  Obszerne studium z zakresu historii życia teatralnego Wrocławia w czasach III Rzeszy, prezentujące wybrane aspekty polityki repertuarowej, ideologicznie motywowanego kształtowania gustów publiczności i budowania kanonu autorów promowanych bądź tolerowanych przez instytucje nadzorujące życie kulturalne.

 • Teoria parodii

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Linda Hutcheon
  Teoria parodii
  Lekcja sztuki XX wieku

  Przekład: Agnieszka Wojtanowska, Witold Wojtowicz

   

  To klasyczna już monografia z zakresu estetyki. Autorka wskazuje na rolę parodii w badaniu czy interpretowaniu rzeczywistości kulturowej – zarówno minionej, jak i współczesnej sztuki XX wieku. Parodia staje się centralnym punktem oglądu współczesnej sztuki, jest lekcją daną nam przez samą sztukę.

  Cena:25.00
 • Teorie komunikacji i mediów 2

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 2

   

  Zdecydowana większość artykułów w tomie dotyczy zjawiska medializacji. Punkt widzenia większości autorów jest raczej empiryczny niż teoretyczny. Medializacja dotyczy przeróżnych dziedzin społecznej komunikacji, zaś jej zawrotna kariera związana jest niewątpliwie z dynamiką rozwoju funkcyjnego systemu mediów. W konsekwencji inne społeczne systemy...

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 3

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 3

   

  Tom charakteryzuje się różnorodnością stanowisk badawczych, a także wyraża pewne dające się zaobserwować w wiedzy o komunikacji proporcje między rozważaniami teoretycznymi a badaniami empirycznymi. Redaktorzy nie traktują ich jako konkurencyjnych, gdyż uważają, że nie ma dobrych badań empirycznych bez leżących u ich podstaw teorii, nie ma też...

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 4

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 4

   

  Kolejny tom w serii adresowanej do medioznawców. Opracowanie, zawierające raporty z badań, studia przypadku, pogłębione eseje, naukowe artykuły – nie jest jednolite, zawiera różne podejścia formalne i metodologiczne, strategie badawcze przyjęte wobec środowiska mediów – jednakże w całości zasługuje na uwagę.

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 5

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 5

   

  Tom jest w zasadzie kontynuacją wszystkich zasadniczych tendencji teoretycznych, które pojawiły się w poprzednich tomach serii. Przeważające w nim wątki konstruktywistyczne nie oznaczają raczej, by ta metoda badawcza stawała się w komunikacjonizmie dominująca. Wynika to raczej z faktu, że to jeden ze sposobów badania komunikacji, zyskujący...

  nakład wyczerpany
 • Terroryzm a media

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Katarzyna Maniszewska
  Terroryzm a media
  Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec w latach 1968-1998

   

  Autorka pracy na podstawie przeprowadzonych badań próbuje udowodnić, że do rozwoju terroryzmu przyczynia się zainteresowanie opinii publicznej, która w dużej mierze czerpie informacje i wyobrażenia o badanym zjawisku ze środków masowego przekazu oraz literatury.

  Cena:20.00
 • Textmuster im Wandel

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Waldemar Czachur
  Textmuster im Wandel
  Ein Beitrag zur textlinguistischen Erforschung der Vereinssatzungen im 19. Jahrhunder
  t

   

  Analiza lingwistyczna dziewiętnastowiecznych statutów niemieckich stowarzyszeń.

  Cena:15.00
 • The Republic of Croatia’s Accession Process to the European Union

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Łakota-Micker
  The Republic of Croatia’s Accession Process to the European Union

   

  Edycja w języku angielskim książki Małgorzaty Łakoty-Micker Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej wydanej w naszej oficynie.


  Autorka bez uproszczeń i skrótów przedstawiła przebieg rokowań akcesyjnych między Chorwacją a Unią Europejską. Dokładnie przeanalizowała „Strategy Paper” Komisji Europejskiej w sprawie jej członkostwa. Szczegółowo wyjaśniła takie elementy procesu negocjacyjnego, jak screening...

  Cena:15.00
 • Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Manuela Maciołek
  Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku

   

  O to, kim są Czesi, spierało się i nadal spiera wielu historyków, filozofów, polityków. Spór o nowoczesną czeskość poprzedzają polemiki towarzyszące narodzinom i procesowi dojrzewania tożsamości czeskiej. Ich dokumentem są tzw. apologie języka ojczystego, które w czeskiej tradycji piśmienniczej obecne są od wieków i które zwyczajowo nazywa się „obronami” języka...

  Cena:27.00
 • Transformacja w Polsce i na Ukrainie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodii, Krzysztof Kowalczyk (red.)
  Transformacja w Polsce i na Ukrainie
  Wybrane aspekty/
  Tpaнcфopмaцiя в Пoлщi i в Укpaїнi
  Вибрaнi acпeкти

   

  Książka powstała po dwudziestu latach od momentu ostatecznego krachu reżimów komunistycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Przemiany polityczne w ZSRR w epoce Michaiła Gorbaczowa oraz obrady Okrągłego Stołu w Polsce w 1989 r. zapoczątkowały proces upadku komunizmu w bloku wschodnim, określany przez Polaków jako jesień narodów...

  Cena:28.00
 • Transliteracja grafemiczna „Księgi protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1721”

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Stanisław Borawski, Ilpo Tapani Piirainen
  Transliteracja grafemiczna „Księgi protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1721”


  Księga... przechowywana jest w Archiwum Państwowym w Opolu. Wydana została przez ten sam zespół autorów w roku 2002 w tomie Zweisprachige Stadtbücher aus Oppeln / Opole. Niniejsza edycja przynosi transliterację grafemiczną, możliwie wiernie oddającą zwyczaje i upodobania graficzne poszczególnych pisarzy sądowych, i może stanowić...

  Cena:5.00
 • Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Urszula Glensk
  Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze

   

  Na książkę składają się trzy szkice będące przyczynkiem do refleksji nad zmianą kryteriów ludzkiego postępowania, ewolucją obyczajów i przewartościowaniem w kulturze Zachodu.

  Cena:5.00
 • Ty albo zupełnie inny obłęd

  Wyprzedaż|Poezja

  Mikołaj Sarzyński
  Ty albo zupełnie inny obłęd

   

  Autor urodzony w 1977 r. Współzałożyciel grupy poetyckiej SYNDROM, przemianowanej później na LUDZIE Z MATERIAŁU, której celem było odrzucenie charakterystycznych dla wieczorów poetyckich form – na rzecz akcji parateatralnych, filmowych, performance’ów, muzyki czy multimedialności. W 1999 r. współtworzy...

  Cena:5.00
 • Tylko do użytku wewnętrznego

  Wyprzedaż

  Antoni Roszak
  Tylko do użytku wewnętrznego

   

  Zbiór wierszy wrocławskiego opozycjonisty i drukarza NOW-ej, napisanych na przełomie 1981 i 1982 roku.

  Cena:5.00
 • Tylko nie o polityce, proszę...

  Wyprzedaż|Varia

  Robert Migdał
  Tylko nie o polityce, proszę...

   

  Dwadzieścia osiem wywiadów z dolnośląskimi politykami o rodzinie, szczęściach, nieszczęściach, uczuciach, hobby. Wiele tu ciekawostek, anegdot, żartów, nie ma tylko polityki. W książce między innymi: Bogdan Zdrojewski zdradza, że był psim fotografem, Lidia Geringer opowiada o smażeniu sufletów i swojej fascynacji Harrym Potterem, Grzegorz Schetyna mówi...

  Cena:25.00
 • U źródeł aforystyki polskiej

  Wyprzedaż

  Maciej Eder
  U źródeł aforystyki polskiej. Studium o „Przysłowiach...” Andrzeja Maksymiliana Fredry

   

  Książka omawia poczytny niegdyś, a dziś nieco zapomniany zbiór aforystyczny Andrzeja Maksymiliana Fredry (ok. 1620-1679) pt. Przysłowia mów potocznych... Kolejne rozdziały zostały poświęcone kwestiom filologicznym, związkom „przysłów” Fredry z przysłowiami tradycyjnymi, dalej kształtowaniu się nowego gatunku – aforyzmu...

  Cena:8.00
 • Ubrać Wrocław / Wrocław to Wear

  Wyprzedaż|Varia

  Beata Fertała-Harlender
  Ubrać Wrocław / Wrocław to Wear

   

  Jak się okazuje, architektura Wrocławia może być inspiracją przy projektowaniu ubrań! Hala Stulecia, Iglica, Stadion Miejski, Panorama Racławicka, fontanna w Rynku, most Zakochanych na Ostrowie Tumskim, Teatr Lalek i wiele innych obiektów stały się tematami zjawiskowych strojów, które zaprojektowali i wykonali studenci architektury wnętrz Wyższej...

  Cena:15.00
 • Ukryty program edukacji akademickiej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martyna Pryszmont-Ciesielska
  Ukryty program edukacji akademickiej

   

  Współczesny polski uniwersytet znajduje się na etapie, w którym przeobrażeniu ulegają przyporządkowane mu tradycyjne wartości i funkcje. W społecznym odczuciu rola uczelni, sprzężona z przemianami zarówno w wymiarze społecznym, kulturalnym, ekonomicznym, jak i politycznym, ulega modyfikacji. W tej sytuacji warto się zastanowić, jaką postawę...

  Cena:23.00
 • Understanding Sex and Gender

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Kuczyńska, Elżbieta Katarzyna Dzikowska (red.)
  Understanding Sex and Gender
  Zrozumieć płeć III

   

  Jak ustosunkować się do ewolucyjnych „zysków płciowości” z perspektywy osiągnięć współczesnego świata? Jaka była kiedyś, a jaka jest dzisiaj rola płci w życiu człowieka? Jak ma się płeć do pragnienia odnalezienia naszej „platońskiej” połowy, do edukacji, nauki i twórczości, życia zawodowego, polityki i ekonomii? Czy pytanie, kim jesteśmy...

  Cena:27.00
 • Unterwegs zu einem Denker

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Arkadiusz Żychliński
  Unterwegs zu einem Denker
  Eine Studie zur Übersetzbarkeit dichterischer Philosophie am Beispiel der polnischen Übersetzung von Martin Heideggers
  Sein und Zeit

   

  Przedmiotem analizy są granice przekładalności poetyckich tekstów filozoficznych. Materiał empiryczny stanowi polskie tłumaczenie dzieła Heideggera Bycie i czas.

  Cena:12.00
 • Variable Konstanten

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Jaśtal, Agnieszka Palej, Anna Dąbrowska, Paweł Moskała (red.)
  Variable Konstanten
  Mythen in der Literatur

   

  Publikacja poświęcona obecności mitów w literaturze. W książce między innymi teksty o nowoczesności mitów na podstawie metafory labiryntu w balladzie „Minotaurus” Friedricha Dürrenmatta, mitach heroicznych jako męskiej narracji, micie Elektry w literaturze i psychoanalizie około 1900 roku, patriarchalizmie i literackich obrazach rodziny...

  Cena:35.00
 • Via Communicandi, nr 1

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Via Communicandi

  Via Communicandi
  Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej
  nr 1

   

  W pierwszym numerze czasopisma artykuły m.in. Marcina Brockiego Antropologia komunikacji wobec społecznego kontekstu nowych technologii komunikacyjnych, Roberta Frei Analiza konwersacyjna – zarys metody, Piotra Pary Procesy instytucjonalizacji społeczeństwa sieci.

  Cena:15.00
 • Volwassen worden

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (red.)
  Volwassen worden
  Cultuurverschijnsel en literair motief

   

  Dojrzewanie jako fenomen kulturowo-społeczny ma nieskończenie wiele twarzy, zaskakuje wieloznacznością i różnorodnością. Prezentowany tom przedstawia ten wieloaspektowy proces i próby jego literackiego zapisu w piętnastu diametralnie odmiennych odsłonach. Ich autorzy zapraszają...

  Cena:18.00
 • Von Ackermann zu Ökobäuerin

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...


  Edyta Grotek
  Von Ackermann zu Ökobäuerin
  Zur Entwicklung der landwirtschaftlichen Personen- und Berufsbezeichnungen im Deutschen von 1837 bis 2006

   

  Obszerne studium pragmalingwistyczne dotyczące rozwoju niemieckich nazw własnych i nazw zawodów w języku fachowym rolniczym.

  Cena:15.00
 • Von der Schockdramaturgie zur bühnenwirksamen Sensibilität. Peter Turrinis ästhetische Metamorphosen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Austriacka

  Ewa Krupa
  Von der Schockdramaturgie zur bühnenwirksamen Sensibilität
  Peter Turrinis ästhetische Metamorphosen

   

  Książka poświęcona jest estetycznej metamorfozie Petera Turriniego, austriackiego pisarza – przejściu od dramaturgii szoku do scenicznej wrażliwości. Publikacja w języku niemieckim.

  Cena:27.00
 • Vor unsichtbaren Ufern / U niewidzialnych brzegów

  Wyprzedaż

  Monika Taubitz
  Vor unsichtbaren Ufern / U niewidzialnych brzegów
  Ausgewählte Gedichte / Wiersze wybrane

   

  Dwujęzyczny wybór wierszy niemieckiej poetki to spotkania z miastem Meersburg, liryka inspirowana pięknem regionu Jeziora Bodeńskiego i poezją XIX-wiecznej autorki Annette von Droste- Hülshoff.

  Cena:8.00
 • W Radwanicach najlepiej idą romanse

  Wyprzedaż|Dolny Śląsk

  Jacek Antczak
  W Radwanicach najlepiej idą romanse

   

  W zbiorze reportaży, który jest debiutancką książką wrocławskiego dziennikarza, ucznia Hanny Krall, czytelnik znajdzie nie tylko reporterskie samograje, takie jak historia wrocławskiego taksówkarza, który uwodzi kobiety...

  Cena:7.00
 • W krainie dzieciństwa

  Wyprzedaż|Poezja

  Zenon Harasym, Ryszard Waksmund (wybór i oprac.)
  W krainie dzieciństwa

   

  Album zawierający wiersze dla dzieci uznanych klasyków, ozdobiony reprodukcjami fotografii z XIX i początku XX w. Wiersze m.in. Władysława Bełzy, Marii Konopnickiej czy Artura Oppmana ilustrują fotografie, na których widnieją dzieci przeważnie z mieszczańskich i ziemiańskich domów. Odświętnie ubrane i upozowane, reprezentują społeczny...

  Cena:21.00
 • W kręgu Kazimierza Przerwy-Tetmajera

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiktor Czernianin
  W kręgu Kazimierza Przerwy-Tetmajera
  Studia i szkice

   

  Książka wzbogaca ciągle jeszcze niepełną wiedzę o jednym z najznakomitszych twórców literatury Młodej Polski, odkrywa mechanizmy ukształtowanej legendy, a także przywraca pamięć o twórcach, krytykach, animatorach kultury tamtych czasów, dzisiaj częstokroć już zapomnianych, a  także o pismach...

  Cena:15.00
 • W młodych latach

  Wyprzedaż|Proza

  Krystyna Sar
  W młodych latach

   

  Autentyczna, zajmująca, pełna napięcia opowieść o Polce, która w latach sześćdziesiątych wyszła za Niemca. Przeżyli wiele sytuacji, które zniszczyłyby niejeden związek.
  Wieloletnie życie na odległość, codzienna walka z innością kulturową partnera. A dla Polki, która żyje wśród Niemców...

   

  Przeczytaj fragment książki

  W młodych latach

  Cena:23.00
 • W poranku słonecznej rosy

  Wyprzedaż|Poezja

  Jan Kurowicki
  W poranku słonecznej rosy

   

  Zbiór poezji Jana Kurowickiego, profesora filozofii, kierownika Katedry Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jako poeta debiutował w 1964 r. we wrocławskiej „Agorze”, jako krytyk w 1966 r. we „Współczesności”. Od tego czasu publikował swoje utwory, eseje i recenzje literackie we wszystkich ważnych periodykach...

  Cena:14.00
 • W poszukiwaniu tożsamości

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Machałek, Adam Makowski (red.)
  W poszukiwaniu tożsamości
  Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim

   

  Plon konferencji naukowej zorganizowanej w 2006 r. przez historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i miejscowego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, podczas której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców. Czy rok 1945...

  Cena:11.00
 • W roli głównej Ferdynand Waniek

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Literatura Czeska

  Václav Havel, Pavel Landovský, Pavel Kohout, Jiří Dienstbier
  W roli głównej Ferdynand Waniek
  Antologia sztuk czeskich dysydentów

  Przekład: Dorota Dobrew, Krystyna Krauze, Małgorzata Łukasiewicz, Tomasz Grabiński, Andrzej Jagodziński

   

  Zbiór tzw. wańkówek, czyli sztuk związanych z postacią Ferdynanda Wańka – bohatera stworzonego przez Václava Havla w 1975 r. Są tu m.in.: Wernisaż i Protest Havla, Atest i Safari Pavla Kohouta, Areszt Pavla Landovskiego i Przyjęcie Jiřego Dienstbiera.

  Cena:35.00
 • W szeptach duszy

  Wyprzedaż

  Anita Kaczmarek-Goryl
  W szeptach duszy


  Bliskość ciał, słodycz pocałunku, czar uniesienia i spełnienia, a wszystko to przemieszane z goryczą rozstania, bezradnego łaknienia i daremnego pragnienia – oto tematy wierszy, w których poetka odsłania tajniki swej miłością nastrojonej duszy. Nie „szepty” to wszakże, jak wskazuje tytuł, lecz głośne wołanie i cierpliwość, stałość i inne cnoty, niezbędne...

  Cena:2.50
 • Wartości

  Wyprzedaż|Varia

  Aldona Wiktorska-Święcka (tekst)
  Tomasz Jakub Sysło (rysunki)
  Wartości
  Traktat o rzeczach codziennych

   

  Czym są wartości publiczne, cnoty i wartości demokratyczne? Czym jest arete i obywatelskość? O tym można poczytać w książce, którą Czytelnik trzyma przed sobą. Jest ona kontynuacją cyklu publikacji mającego na celu upowszechnienie idei demokracji oraz podstawowych zagadnień z nią związanych. Powodem jej powstania jest chęć zwiększania wiedzy obywatelskiej Polek i Polaków, a tym samym wzmocnienie ich postaw, co w konsekwencji pozytywnie wpłynie na polską kulturę polityczną.

  Cena:15.00
 • Wczesnoszkolna edukacja językowa a nauczanie czytania

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Ewa Wieszczeczyńska
  Wczesnoszkolna edukacja językowa a nauczanie czytania
  Program alfabetyzacji w języku niemieckim jako obcym na przykładzie wybranych metod i elementarzy

   

  Studium z zakresu glottodydaktyki traktujące o roli umiejętności pisania we wczesnoszkolnej edukacji językowej. Badania prowadzone były na obszernym materiale w postaci podręczników i elementarzy.

  Cena:10.00
 • Wieczna teraźniejszość

  Wyprzedaż

  Leszek Budrewicz
  Wieczna teraźniejszość

   

  Piąty zbiór wierszy Leszka Budrewicza, dziennikarza, poety i krytyka literackiego, działacza opozycji w PRL-u. Stoi za nimi doświadczenie reportera, więźnia politycznego i bezdomnego ocierającego się o życie na dworcu kolejowym.

  Cena:6.00
 • Wiedeńczycy

  Wyprzedaż

  Adam Zieliński
  Wiedeńczycy

   

  Powieść polsko-austriackiego pisarza mieszkającego od 1957 r. w Wiedniu, autora licznych powieści i opowiadań, w których prezentuje swoje widzenie skomplikowanych problemów pogranicza polsko-ukraińskiego, wynikających ze spotkania różnych grup etnicznych i narodowych. Wiedeńczycy to krytyczny obraz współczesnych mieszkańców...

  Cena:15.00
 • Wielka kumulacja

  Wyprzedaż

  Marek Czarkowski
  Wielka kumulacja
  Hazard, polityka i Euro 2012

   

  Sport, hazard i polityka od czasów starożytnych szły ręka w rękę, lecz chyba nigdy nie były tak blisko, jak są dziś. Rzecz nabiera szczególnego znaczenia w związku z organizacją przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 r.
  Co łączy prominentnych polskich polityków z branżą hazardową? Jak wpływy z gier...

  Cena:9.00
 • Wielkie przebudzenie

  Wyprzedaż|Poezja

  Armin Senser
  Wielkie przebudzenie

  Przekład: Ryszard Wojnakowski

   

  Tom wierszy i poematów przedstawiciela współczesnej liryki szwajcarskiej, pisarza filozofa, pilnego czytelnika poezji i literatury w ogóle, wędrowca, mieszkańca hoteli, kogoś otwartego na ludzi, czującego respekt wobec dorobku Mistrzów, uważnego, nieobojętnego na magię teatru i sztuki człowieka. Senser często posługuje się paradoksem, błyskotliwym humorem...

  Cena:10.00
 • Wiersze

  Wyprzedaż|Poezja

  Robert Bly
  Wiersze

   

  Robert Bly, urodzony w 1926 r. w Madison w Minnesocie w rodzinie o norweskich korzeniach, jest jednym z ważnych poetów amerykańskich. Tworzy lirykę krajobrazów rodzinnej Minnesoty i własnego wnętrza. Interesuje go również poezja polityczna. Ukształtowały go m.in. lektury takich pisarzy, jak Pablo Neruda i César Vallejo, Federico Garcia Lorca...

 • Wiersze wybrane

  Wyprzedaż|Poezja

  Kenneth Rexroth
  Wiersze wybrane

  Przekład: Zofia Prele, Tadeusz Rybowski

   

  Wybrane utwory Kennetha Rexrotha (1905-1982), jednego z wielkich amerykańskich poetów współczesnych. Poezja zmysłowości, erotyki, miłości oraz natury, która nie tylko tworzy tło, ale staje się równoprawnym bohaterem wierszy. Jest to pierwsze wydawnictwo z wierszami tego poety w języku polskim.

  Cena:13.00
 • Wiersze zebrane

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Litteraria Silesiana

  Lothar Herbst
  Wiersze zebrane

   

  Tom tekstów lirycznych, zebranych przez Marka Graszewicza i Andrzeja K. Waśkiewicza, zawierający szereg niepublikowanych dotychczas utworów znanego, nieżyjącego już wrocławskiego poety, działacza związanej z Solidarnością i Solidarnością Walczącą antykomunistycznej opozycji oraz naczelnego redaktora Radia Wrocław.

 • Wieża radości

  Wyprzedaż|Varia

  Maria Berny
  Wieża radości
  Wspomnienia

   

  Wspominam tu zaledwie ułamek spraw i ludzi przewijających się przez moje życie w tamtym okresie – pisze autorka – ale wszyscy oni, i ci których wspominam tutaj, i ci o których wspomnę w następnej książce, tworzyli wspaniale rozwijającą się wówczas kulturę naszego miasta i kraju. (...) Staram się nie odbiegać od atmosfery, w jakiej wtedy (w latach 1965-1982) przebiegało moje życie. Wiem jednak...

  Cena:23.00
 • Wileńszczyzna małą ojczyzną

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Wileńszczyzna małą ojczyzną

   

  Zbiór artykułów przedstawicieli wielu dziedzin humanistyki dotyczących historii i współczesności Wileńszczyzny, o której redaktorka tomu pisze: Wśród mnogości takich miejsc są miejsca szczególne, nie tylko dla tych, których codzienność jest w nie uwikłana, ale także dla tych, którzy mimo oddalenia odczuwają ich metafizyczną obecność. Takim właśnie miejscem jest Wileńszczyzna.

  nakład wyczerpany
 • Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maurycy Graszewicz, Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
  Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

   

  Książka za przedmiot bierze ten obszar sfery publicznej, który w Polsce bardzo rzadko poddawany jest całościowemu oglądowi badawczemu właśnie od strony rynkowej – oświatę, wychowanie, szkolnictwo wyższe i naukę. Będzie więc stanowić ważny głos w dyskusji społecznej nad miejscem i rolą szkoły wyższej w systemie gospodarki rynkowej. To cenny wkład do...

  Cena:15.00
 • Wizjonerzy, kaznodzieje, anarchiści

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Robert Małecki
  Wizjonerzy, kaznodzieje, anarchiści
  Literatura wobec rzeczywistości Republiki Federalnej Niemiec w latach 1949-1989

   

  Praca podejmuje próbę kompleksowego ujęcia rozwoju kultury na obszarze Republiki Federalnej Niemiec w drugiej połowie XX wieku. Autor postawił sobie za cel wypracowanie takiej definicji kultury, która byłaby adekwatna do stanu rozwoju społeczeństwa, oraz udowodnienie twierdzenia...

  Cena:20.00
 • Więź

  Wyprzedaż|Proza

  Halina Barań
  Więź

   

  To bardzo ciekawa książka z dramatyczną fabułą, zgrabną kompozycją i intrygującym wątkiem miłosnym. Ma wszystko, co trzeba powieści popularnej. Odznacza się żywą akcją i przejrzystym, czytelnym stylem. Dobry materiał na film z wyrazistą plastyką obrazów i klarownym rysunkiem psychologicznym postaci. A ponadto zagarnia kawał współczesnego czasu i kawałek Europy, co może tylko wzmóc zainteresowanie czytelnika.
  Z recenzji Stanisław Srokowskiego

  Cena:5.00
 • Wnętrze do noszenia / Interior to Wear

  Wyprzedaż|Varia

  Beata Fertała-Harlender
  Wnętrze do noszenia / Interior to Wear

   

  Jak ubrać się w krzesło? Czy można nosić na sobie lampę i co znaczy „wnętrze do noszenia”?
  Odpowiedzi na te i inne pytania znajdą Państwo w publikacji dokumentującej nietuzinkową akcję artystyczną, którą przeprowadziła Beata Fertała-Harlender razem ze studentami architektury wnętrz Wyższej Szkoły Humanistycznej We Wrocławiu podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Muzeum...

  Cena:15.00
 • Wobec

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Litteraria Silesiana

  Feliks Przybylak
  Wobec
  Wiersze i przekłady

  Wybór: Urszula Kozioł i Eryk Ostrowski; wstęp: Jacek Łukasiewicz

  Książka w serii Litteraria Silesiana

   

  Na ten obszerny tom wierszy składają się teksty własne Feliksa Przybylaka (wybór ze zbiorów „Poza szumem” i „To i tamto”, zbiór „Wobec”) oraz antologia przekładów – fascynująca wędrówka wśród niemieckojęzycznych poetów, szukanie u nich tego, co świetne, prawdziwe, głębokie. Autorzy tłumaczonych wierszy to m.in. Friedrich Hölderlin, Gottfried Benn, Paul Celan, Ilse Aichinger, Georg Trakl.

 • Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815-1822

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
  Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815-1822
  Studia i szkice

   

  Opracowanie poświęcone „Tygodnikowi Wileńskiemu” – miejscu debiutu Adama Mickiewicza.  Na pierwszą część książki składają się studia poświęcone dziejom i zawartości czasopisma. W drugiej zamieszczono szkice o debiutanckiej twórczości literackiej dwóch grup autorów – gimnazjalistów i księży –  m.in. właśnie na łamach „Tygodnika”.  Część trzecia (bibliologiczna), chociaż tematycznie...

  Cena:15.00
 • Wratislavia cum figuris

  Wyprzedaż|Poezja

  Gabriel L. Kamiński
  Wratislavia cum figuris

   

  Książka poetycka poświęcona Wrocławiowi. Autor wypowiadający się poprzez ulice, place, konkretne dzielnice opowiada nie tylko o swoim w nim życiu, ale wchodzi głębiej w materię pamięci, starając się, aby każdy z nas zobaczył we Wratislavii... swoje osobne miasto – swoiście też przeżyte. Tom uzupełniają czarno-białe zdjęcia Witolda Zielińskiego, stając się...

  nakład wyczerpany
 • Wrocław Trashion

  Wyprzedaż|Varia

  Beata Fertała-Harlender
  Wrocław Trashion

   

  Album dokumentuje kolekcję strojów wykonanych z odpadów, które Beata Fertała-Harlender wraz ze swoimi podopiecznymi, studentami architektury wnętrz Wyższej Szkoły Humanistycznej we Wrocławiu, przygotowała w 2014 roku na pokaz Wrocławski Trashion. Artystka już wcześniej wykorzystywała materiał śmieciowy, teraz jednak za tworzywo posłużyły jej śmieci posegregowane. Zachęciła ją do tego rewolucja śmieciowa, która we Wrocławiu...

  Cena:15.00
 • Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Ewa Jarosz-Sienkiewicz
  Wrocław w powieściach niemieckojęzycznych
  Ze szczególnym uwzględnieniem pisarzy śląskich od połowy XIX wieku do końca republiki weimarskiej

   

  Praca ukazuje Wrocław w różnorodności literackich zobrazowań. Autorka bada zmieniające się na przestrzeni lat obrazy miasta. Od powieści historycznej, pełnej detali nawiązujących do rzeczywistych wydarzeń, poprzez literaturę wspomnieniową i społeczno-obyczajową, prowadzi czytelnika do powieści, w których Wrocław ma znaczenie...

  Cena:15.00
 • Wrocławska chóralistyka 1945-2000, tom II

  Wyprzedaż

  Joanna Subel
  Wrocławska chóralistyka 1945-2000
  Tom II

   

  Śpiew chóralny jest jedną z dziedzin wykonawstwa muzycznego, która zawsze odgrywała we Wrocławiu ważną rolę. Niniejsze opracowanie poświęcone jest wrocławskiej powojennej chóralistyce do końca XX w. Do tematu wprowadza zarys historii ruchu śpiewaczego...

 • Wrocławskie księgi szosu z lat 1370-1404

  Wyprzedaż

  Mateusz Goliński (red.)
  Wrocławskie księgi szosu z lat 1370-1404

   

  Mianem szosu w wypadku spisów, które są przedmiotem niniejszej edycji, określano bezpośredni podatek majątkowy uiszczany przez mieszkańców Wrocławia organom komunalnym. Z zebranych w ten sposób środków miasto opłacało identycznie nazwane stałe oraz nadzwyczajne świadczenia dla panującego, nadwyżkę...

  Cena:7.00
 • Wschody i Zachody Miasta

  Wyprzedaż

  Robert Urbański
  Wschody i Zachody Miasta

   

  Scenariusz sztuki teatralnej o historii legnickiego teatru, która rozgrywa się w latach 1933-1956.

 • Wspomnienia członków Oddziału Okręgowego we Wrocławiu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 1939-1945

  Wyprzedaż|Varia

  Jan Gontarz
  Wspomnienia członków Oddziału Okręgowego we Wrocławiu Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych 1939-1945

   

  Książka powstała, aby pozostawić materialny ślad, wspomnienie losów i przeżyć wrocławskich więźniów obozów koncentracyjnych. Powstanie tego opracowania nie byłoby możliwe bez zainteresowania publikacją członków Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych oraz zgody na ujawnienie ich życiorysów.
  Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych, Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych liczy obecnie około 5 tysięcy członków. Jest jedną z największych organizacji kombatanckich...

  Cena:20.00
 • Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Via Communicandi

  Beata Sierocka (red.)
  Wspólnota komunikacyjna w teorii i praktyce

   

  Badania nad wspólnotą komunikacyjną – od tych najbardziej ogólnych i abstrakcyjnych po drobiazgowo konkretne i szczegółowe – nośność swą zawdzięczają nie tylko temu, że tak fundamentalne znaczenie przypisuje filozofia ich przedmiotowi, ale również temu, że (jak rzadko które prace naukowe) wyraźnie odsłaniają pozór i umowność tradycyjnych...

  Cena:15.00
 • Współczesne teorie komunikacji 2

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Łaba (red.)
  Współczesne teorie komunikacji 2

   

  W publikacji zebrano materiały z konferencji „Współczesne teorie komunikacji” zorganizowanej przez Koło Naukowe Corporate Identity & Public Relations. Zaprezentowano wyniki empirycznych badań z zakresu: komunikacji społecznej, reklamy, public relations, communication design oraz psychologii.

 • Wstyd

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wschodni Modernizm

  Husejnbala Miralamow
  Wstyd

   

  Powieść jednego z najwybitniejszych literatów azerskich, Husejnbali Miralamowa (ur. 1947). Autor z wykształcenia jest inżynierem naftowym, jednak od najmłodszych lat zajmował się twórczością artystyczną. Jest autorem książek: Samotny żuraw (1986), Kwiat na urwisku (2001), W świetle wiary (2002), Prawda (2003), Ojciec narodu...

  Cena:7.00
 • Wybrane problemy współczesnej psychologii

  Wyprzedaż

  Radosław Grzybek, Przemysław Winiecki (red.)
  Wybrane problemy współczesnej psychologii

   

  Zaprezentowane w książce treści opierają się zarówno na analizach teoretycznych, jak i badaniach empirycznych, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia i wartości podejścia eksperymentalnego. W obrębie zainteresowania autorów znalazły się m.in. zachowania i wybory konsumenckie, myśl Carla Gustava Junga...

  Cena:9.00
 • Wybór wierszy

  Wyprzedaż|Poezja

  Jacek Łukasiewicz
  Wybór wierszy

   

  Tom wierszy Jacka Łukasiewicza, poety, historyka literatury i jednego z najważniejszych współczesnych krytyków literackich, w którym znalazły się utwory zebrane z wcześniej wydanych książek, a także teksty dotąd niepublikowane.

  Cena:22.00
 • Wychowanie w rodzinie, tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg, Stefania Walasek (red.)
  Wychowanie w rodzinie, tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym /
  Family upbringing, volume V. The images of family in the historical and pedagogical approach

   

  Spojrzenie na rodzinę z perspektywy pedagogicznej i historycznej badaczy z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem zainteresowania uczyniono społeczne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny; dom rodzinny jako miejsce znaczące w procesie kreowania tożsamości młodego pokolenia; dysfunkcje występujące w przestrzeniach życia rodzinnego, które w istotnym stopniu...

  nakład wyczerpany
 • Wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w niemieckiej literaturze i publicystyce lat osiemdziesiątych (1980-1989)

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Anna Górajek
  Wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce w niemieckiej literaturze i publicystyce lat osiemdziesiątych (1980-1989)

   

  Rozprawa jest próbą krytycznego spojrzenia na postawę reprezentowaną przez pisarzy niemieckich wobec zmian dokonujących się w Polsce w latach 80., próbą wykazania podobieństw i różnic w postrzeganiu wydarzeń przez pisarzy zachodnio- i wschodnioniemieckich, wpływu ich przekonań...

  Cena:12.00
 • Wyobraźnia i pedanteria

  Wyprzedaż

  Maciej Adamski, Małgorzata Gorczyńska, Wojciech Małecki (red.)
  Wyobraźnia i pedanteria
  Prace ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Głowali w 65. rocznicę urodzin

   

  Księga uświetniająca obchody 65. urodzin teoretyka literatury, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego Wojciecha Głowali. W tomie zawarte teksty m.in. o poezjach Irzykowskiego, niezrozumialstwie w Weselu, stylu naukowym i „naukawym”, czasopismach literackich w latach 1989-1999.

  Cena:15.00
 • Wędrówki po codzienności

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bartosz Jastrzębski
  Wędrówki po codzienności
  Eseje o paru ważnych rzeczach

   

  Prawda, kłamstwo, miłość, samotność, śmierć to sprawy poważne, to krańcowe punkty, na których rozpięta jest nasza codzienność. Nie spotykamy ich może raz po raz, ale zawsze zakreślają horyzont, w którym ludzka egzystencja jest rozumiana, oceniana, kształtowana. Pojęcia te tworzą swoisty słownik finalny, który wyznacza to, co dla życia graniczne, wiążące, ostateczne...

  Cena:20.00
 • Władza

  Wyprzedaż|Varia

  Aldona Wiktorska-Święcka (tekst)
  Tomasz Jakub Sysło (rysunki)
  Władza
  Traktat o rzeczach codziennych

   

  Blisko dwadzieścia pięć lat po ustanowieniu demokracji w Polsce, po politycznym przełomie w 1989 roku, jej jakość i dojrzałość są na stosunkowo niskim poziomie. Wielość powodów takiego stanu rzeczy sprowadza się do postaw obywatelskich Polaków i Polek. Podejmując problematykę władzy i wskazując, jaki wywiera wpływ na różne obszary życia codziennego, autorzy książeczki w sposób szczególny zajmują się problemem władzy politycznej. Mają...

  Cena:15.00
 • Władza i opozycja w NRD 1949-1988

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Tytus Jaskułowski
  Władza i opozycja w NRD 1949-1988
  Próba zarysu

   

  Książka skierowana przede wszystkim do studentów historii, nauk politycznych, germanistyki oraz wszystkich zainteresowanych najnowszą historią wschodniej części Niemiec. Autor podjął próbę całościowego spojrzenia na historię polityczną NRD w latach 1949-1988 ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką odgrywała w niej opozycja.

  Cena:15.00
 • Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Karolina Stefaniak
  Władza i tożsamość w komunikacji lekarz – pacjent

   

  Przedstawiona w książce próba opisu komunikacji lekarz – pacjent w Polsce może pomóc zrozumieć, co faktycznie dzieje się za drzwiami gabinetu lekarskiego, a także ułatwić bardziej świadome, a przez to skuteczne kształtowanie relacji między lekarzem a pacjentem. Odpowiedź na pytanie, czy i w jakim stopniu strategie językowe lekarza i pacjenta zorientowane są na...

  Cena:13.00
 • Za dzień, za rok

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Biblioteka Austriacka

  Alois Vogel
  Za dzień, za rok

  Przekład: Ewa Mikulska-Frindo

   

  Piąta książka Aloisa Vogla wydana w Polsce. Była drugą powieścią debiutującego w 1959 r. austriackiego pisarza i poety. Jej akcja rozgrywa się w powojennym Wiedniu w środowisku robotniczym, co w literaturze austriackiej należało wtedy do rzadkości. Zamiarem autora nie było jednak stawianie pomnika ludziom pracy. Jako ukryte motto powieści...

  Cena:3.00
 • Za oknem nocny wiatr

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Dagmar von Mutius
  Za oknem nocny wiatr
  Z teki minionych lat

  Przekład: Agnieszka Naremska-Leineweber, Justyna Trzepacz, Marta Konieczna i in.

   

  Ostatnia z wydanych dotychczas w Niemczech książek Dagmar von Mutius, będąca jednocześnie pierwszą, która ukazuje się na polskim rynku wydawniczym. Książka ta, pełna dystansu, ale i ciepłej melancholii, napisana z „pamięci serca”, językiem pełnym metafor i symboli (autorka zawdzięcza jej miano „piszącej prozą poetki”), nie jest pozycją...

  Cena:5.00
 • Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu

  Wyprzedaż

  Marcin Bukała
  Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu wrocławskiej szkoły dominikańskiej w późnym średniowieczu

   

  Rozprawa doktorska Marcina Bukały jest w pełni udanym połączeniem badań nad średniowieczną filozofią i myślą ekonomiczną, której podstawami – jak słusznie pokazuje autor – były teologia, prawo kanoniczne, arystotelesowska filozofia praktyczna i praktyka duszpasterska. Lektura książki...

  Cena:5.00
 • Zagadnienie tworzenia w filozofii Nietzschego i jej interpretacjach

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Dissertationes Inaugurales...

  Jakub Wroński
  Zagadnienie tworzenia w filozofii Nietzschego i jej interpretacjach

   

  Praca wprowadza w rozumienie problematyki tworzenia, ukazując jednocześnie jej odniesienie do kwestii czasu, oraz podejmuje istotne w tym kontekście zagadnienie estetycznego wymiaru filozofii Nietzschego. Rozważania dotyczące związku tworzenia i czasu autor prowadzi w odniesieniu do wykładni myśli niemieckiego filozofa takich komentatorów, jak Heidegger...

  Cena:12.00
 • Zanim powstała NRD

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Jerzy Kochanowski
  Zanim powstała NRD
  Polska wobec radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec 1945-1949

   

  W pierwszych latach powojennych stykające się ze sobą społeczeństwa polskie i niemieckie, mimo bolesnej i głębokiej przepaści, którą wykopała między nimi wojna, pokazały, że są w stanie zbudować, bardzo chwiejne i raczej intuicyjne niż świadome, porozumienie. Na wszystkich polach kontaktów pragmatyka okazała się ważniejsza niż ideologia. Autor...

  Cena:15.00
 • Zaufanie

  Wyprzedaż|Varia

  Marta Todorow, Edward Skubisz, Agnieszka Traczyńska
  Zaufanie
  Małe opowieści o wielkich rzeczach

   

  Książka napisana z myślą przede wszystkim o młodszych (6-10-letnich) dzieciach i ich rodzicach, którzy lubią swoim pociechom czytać i opowiadać. Teksty i stanowiące z nimi nierozłączną całość rysunki przybliżają dzieciom postać Jezusa i znaczenie wielu chrześcijańskich symboli, np. wody, światła, soli, olejku, chleba. Książka powstała...

  Cena:23.00
 • Zawód na minie

  Wyprzedaż|Varia

  Romuald Gomerski
  Zawód na minie

   

  Wspomnienia byłego dziennikarza wrocławskiej i szczecińskiej prasy, dotyczące przede wszystkim pracy w dolnośląskich dziennikach „Gazecie Robotniczej” i „Słowie Polskim”, którym od 1981 r. kierował przez prawie 10 lat.

  Cena:10.00
 • Zdrowie i choroba

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Barański, Włodzimierz Piątkowski (red.)
  Zdrowie i choroba
  Wybrane problemy socjologii medycyny

   

  Problematyka pracy jest interesująca i dobrze ustrukturyzowana. Można tę książkę uznać za udaną kontynuację Socjologii medycyny Magdaleny Sokołowskiej. Autorzy przedstawili różne zastosowania teorii i koncepcji socjologicznych w praktyce medycznej oraz rozważania nad zdrowiem i chorobą. Nie są to więc...

  Cena:20.00
 • Zimowe strofy

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Poetae Silesiae

  Jochen Hoffbauer
  Zimowe strofy

  Przekład: Ewa Iwasyk, Agnieszka Gawron, Beata Kozakiewicz i in.

   

  Ostatnie wiersze urodzonego we wsi Milęcice nieopodal Lubomierza niemieckiego prozaika, poety i publicysty prowadzą ku pytaniom podstawowym – o sens i istotę przemijania, o znaczenie tego, co nieuchronne. Poezja ta nie nastraja jednak depresyjnie, lecz utrzymana jest w tonacji ostrożnego optymizmu, nadziei w konfrontacji...

  Cena:5.00
 • Zmiany światła

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Z Niedźwiadkiem

  Olga Jaworska
  Zmiany światła

   

  Młoda, wrocławska autorka debiutanckiej powieści opowiada o swoich rówieśnikach, absolwentach Uniwersytetu Wrocławskiego albo niedokończonych magistrach, którym niekiedy bohaterka książki pisze na zamówienie dyplomowe prace. Jaworska umie zaciekawić stwarzanymi postaciami, jest wyczulona na odcienie języka, sprawnie posługuje się...

  Cena:4.00
 • Znalezione

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Falkiewicz
  Znalezione
  Szkice do książki

   

  Drobne szkice i przymiarki do esejów, powstałe w ciągu 40 lat, znanego krytyka i eseisty. Niespełnione i lekceważone w tamtym czasie, dziś nabierają przekornej aktualności.

  Cena:17.00
 • Zrozumieć świat

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Zrozumieć Niemcy

  Hubert Orłowski
  Zrozumieć świat

   

  Tom szkiców wybitnego historyka literatury i znawcy polsko-niemieckich stosunków kulturalnych o twórczości Gottfrieda Benna, Ernsta Jüngera, Tomasza Manna, Güntera Grassa, a także rozważania o Prusach Wschodnich w niemieckiej literaturze powojennej, nazizmie, III Rzeszy i procesach modernizacji oraz sztukach pięknych...

  Cena:10.00
 • Zwanzig Jahre danach. Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag / Dwadzieścia lat później. Rozmowy o polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

  Wyprzedaż|Varia  Zwanzig Jahre danach. Gespräche über den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag /
  Dwadzieścia lat później. Rozmowy o polsko-niemieckim Traktacie o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy


  W 2011 r. przypada dwudziesta rocznica podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej  współpracy. Z tej okazji Tytus Jaskułowski i Karoline Gil  przeprowadzili wywiady z osobami związanymi z jego genezą, bezpośrednim przygotowaniem, implementacją i oceną.  Na ich pytania zgodzili się odpowiedzieć dyplomaci, politycy i badacze stosunków polsko-niemieckich, m.in. Tadeusz Mazowiecki...

 • Zwierciadła duszy

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Renata Dampc-Jarosz
  Zwierciadła duszy
  Estetyka listów pisarek niemieckich epoki klasyczno-romantycznej

   

  Pisarki niemieckie epoki klasyczno-romantycznej pozostawały najczęściej w cieniu mężczyzn. Ich nazwiska łączone są z działalnością pozaliteracką – muz, gospodyń salonów czy towarzyszek życia. Odkrywanie czy przypominanie przez współczesnych badaczy spuścizny literackiej pisarek tworzących na przełomie XVIII i XIX w. pozwala na weryfikację ich miejsca...

  Cena:33.00
 • Zwischen Verlust und Fülle

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Edward Białek, Detlef Haberland (red.)
  Zwischen Verlust und Fülle
  Studien zur Literatur und Kultur Festschrift für Louis Ferdinand Helbig

   

  Księga pamiątkowa dla wybitnego badacza dziejów literatury niemieckiej, w tym niemieckojęzycznego piśmiennictwa śląskiego, prof. Louisa Ferdinanda Helbiga.

  Cena:19.00
 • Zwischen Übernahme und Ablehnung

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Wydania Specjalne ORBIS...

  Marijan Bobinac
  Zwischen Übernahme und Ablehnung
  Aufsätze zur Rezeption deutschsprachiger Dramatiker im kroatischen Theater

   

  Studium recepcyjne, którego przedmiotem jest obecność pisarzy niemieckich na scenach teatrów chorwackich.

  Cena:5.00
 • Zły dzień

  Wyprzedaż

  Elżbieta Tarnowska
  Zły dzień

   

  Nastrojowe wiersze o miłości Polki mieszkającej od 1981 r. w Niemczech. Tarnowska publikowała swoje utwory w prasie polskiej i niemieckiej. Jest laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego imienia Haliny Poświatowskiej. Należy do Stowarzyszenia Twórców Literatury i Kultury w Dortmundzie.

  Cena:3.00
 • Ścieżki filozofii krytycznej

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Collectanea Philosophica

  Robert Frei (red.)
  Ścieżki filozofii krytycznej

   

  Praca zbiorowa, której tematyka obejmuje wybrane zagadnienia z obszaru filozofii społecznej, epistemologii, filozofii języka i metasocjologii. Zebrane tutaj teksty w zdecydowanej większości poświecone są autorom, których intelektualny dorobek przypada na drugą połowę XX w.

  Cena:10.00
 • Ślady

  Wyprzedaż

  Konrad Ostańkowicz
  Ślady

   

  Opowieść o wędrówkach na nartach śladowych po miejscach, które autorowi są milsze ponad wszystkie inne. Karty przypomnień, zdarzeń i obrazów, zapis radości i zmęczenia, czytanie wpisanych w krajobraz górski znaków.

  Cena:5.00
 • Śląsk w czasie i przestrzeni

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Spotkania Dolnośląskie

  Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold (red.)
  Śląsk w czasie i przestrzeni

   

  Na publikację złożyły się studia i artykuły prezentowane podczas czwartego „Spotkania Dolnośląskiego”, które odbyło się w Szklarskiej Porębie w maju 2008 r., a poświęcone było Śląskowi (nie tylko Dolnemu) postrzeganemu tak z historycznej, jak i geograficznej, a także kulturowej...

  Cena:23.00
 • Świadek wieku zaślepienia

  Wyprzedaż

  Edward Białek, Leszek Żyliński (red.)
  Świadek wieku zaślepienia
  Polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego

   

  Wybór tekstów dokumentujących czterdziestoletnią recepcję noblisty Eliasa Canettiego w Polsce. Książka stanowi próbę prezentacji polskich modeli odbioru fenomenu Canettiego i jego na wskroś oryginalnego pisarstwa.

  Cena:10.00
 • Świat (z) kolorowych czasopism

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edyta Zierkiewicz (red.)
  Świat (z) kolorowych czasopism
  Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej

   

  Autorzy tekstów, reprezentujący różne dyscypliny nauki, z dużą przenikliwością oraz krytycznym „pazurem” przyglądają się zawartości różnych czasopism adresowanych do kobiet i nastolatek, wydawanych zarówno w XIX w., jak i współcześnie. Analizują zawarte w tychże pismach teksty, reklamy, rysunki, udzielone czytelniczkom porady, używane słownictwo i terminy medyczne.

  Cena:15.00
 • Światło w tunelu

  Wyprzedaż

  Napoleon Mitraszewski
  Światło w tunelu

   

  Interesująca historia wchodzącej we wspólne, dorosłe życie pary małżeńskiej opowiedziana na tle powojennego Wrocławia. Książka, podobnie jak inne w dorobku literackim tego niewidomego prozaika, czerpie z bogatych doświadczeń autora.

  Cena:5.00
 • Żartobliwe spolszczenia poezji niemieckiej

  Wyprzedaż

  Piotr Obrączka (oprac.)
  Żartobliwe spolszczenia poezji niemieckiej

   

  Książka przynosi wybór i analizy XIX-wiecznych parodystycznych przekładów poezji niemieckiej na swoistą gwarę śląską, czyli dialekt, będący żartobliwą kontaminacją polszczyzny, autentycznej gwary śląskiej i germanizmów.

  Cena:5.00
 • Życie w dawnej Bielawie / Das Leben im früheren Langenbielau

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Rafał Brzeziński
  Życie w dawnej Bielawie
  Ludzie, miejsca, wydarzenia
  Das Leben im früheren Langenbielau
  Die Leute, die Orte, die Ereignisse

  Przekład: Hans Rosenberger

   

  Książka nie jest historią miasta, ale przyczynkiem do takiej pracy. Zgromadzone w niej teksty powstawały jako artykuły prasowe i miały na celu przedstawienie historii najciekawszych miejsc związanych z Bielawą i jej mieszkańcami, którzy tu tworzyli i działali. Podstawowym materiałem do opracowania zagadnień były...

  Cena:37.00
 • Życie z wierszem

  Wyprzedaż|Poezja

  Maciej Lachewicz
  Życie z wierszem

   

  Wiersz jest jak zapisany szyfrem pamiętnik. W każdym zapisałem swoje najcenniejsze wspomnienia, momenty dla mnie ważne, zarówno te radosne, jak i wywołujące w oku łzę – tak o swojej poezji mówi debiutujący autor, uczeń drugiej klasy gimnazjum w Redzie. Inspiruje go przede wszystkim codzienność, życie, które bywa ciężkie, ale osładza je...

 • Życiowy dyżur

  Wyprzedaż

  Michał Sobków

  Życiowy dyżur

   

  Kolejna powieść wrocławskiego lekarza, autora m.in. takich książek, jak Historio, historio...Dwa lata w „raju”. Lekarz w więzieniach i łagrach NKWD. Tak jak poprzednio, autor dużo miejsca poświęcił historiom swoich pacjentów. W jego twórczości dają o sobie znać wrodzona wrażliwość na losy ludzkie oraz niezgoda na krzywdę i niesprawiedliwość.

 • „Polacy potrafią!”

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » NRD. Polityka...

  Marion Brandt
  „Polacy potrafią!”

  Polski Październik i Solidarność w oczach pisarzy wschodnioniemieckich

   

  Na podstawie dokumentów, publikacji, wspomnień i wywiadów autorka rekonstruuje reakcje pisarzy i intelektualistów z NRD na polski Październik 1956 r. i rewolucję Solidarności lat 1980-1981. Interesuje ją przy tym, w jakim stopniu pisarze z NRD powtarzali nacechowane ideologicznie i narodowo stereotypy o Polsce, a w jakim je przełamywali.

  Cena:15.00
 • Śląska Republika Uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, tom IV

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Śląska Republika Uczonych

  Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.)
  Śląska Republika Uczonych
  Schlesische Gelehrtenrepublik
  Slezská vědecká obec


  tom IV

   

  Spis treści

 • Śląska Republika Uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, tom III

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Śląska Republika Uczonych

  Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.)
  Śląska Republika Uczonych
  Schlesische Gelehrtenrepublik
  Slezská vědecká obec

  tom III

   

  Spis treści

   

   

  Cena:15.00
 • Śląska Republika Uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, tom II

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Śląska Republika Uczonych

  Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.)Śląska Republika Uczonych
  Schlesische Gelehrtenrepublik
  Slezská vědecká obec

  tom II

   

  Spis treści

   

   

  Cena:15.00
 • Śląska Republika Uczonych / Schlesische Gelehrtenrepublik / Slezská vědecká obec, tom I

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Śląska Republika Uczonych

  Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak (red.)
  Śląska Republika Uczonych
  Schlesische Gelehrtenrepublik
  Slezská vědecká obec

  tom I

   

  Spis treści

   

   

  Cena:15.00
 • Orbis Linguarum, vol. 39

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Edward Białek, Marek Bojarski, Aleksandra Kubicz, Gerhard M. Oremek (red.)
  Orbis Linguarum, vol. 39
  Festschrift zum achtzigsten Geburtstag von Prof. Dr. Dr. h. c. Norbert Heisig

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241
  ISBN 978-3-86276-110-4,
  ISBN  978-83-7432-987-3, Dresden – Wrocław 2013, 17,5 x  24,5 cm, 520 s., okładka twarda

  nakład wyczerpany
 • Orbis Linguarum, vol. 38

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Edward Białek, Mirosława Czarnecka,
  Urszula Kawalec, Eugeniusz Tomiczek (red.)
  Orbis Linguarum, vol. 38
  Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  ISBN 978-3-86276-088-6
  ISBN 978-83-7432-912-5, Dresden – Wrocław 2012, 17,5 x  24,5 cm, okładka twarda

  Cena:30.00
 • Orbis Linguarum, vol. 37

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Edward Białek, Monika Grabowska, Eugeniusz Tomiczek (red.)
  Orbis Linguarum, vol. 37

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  ISBN 978-3-86276- 038-1
  ISBN 978-83-7432-795-4, Dresden – Wrocław 2010, 17,5 x  24,5 cm, 568 s., okładka twarda

  Cena:15.00
 • Orbis Linquarum, vol. 35

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Orbis Linguarum, vol. 35

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  Cena:10.00
 • Orbis Linguarum, vol. 33

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek, Leszek Żyliński (red.)
  Orbis Linguarum, vol. 33

  Teksty ofiarowane Profesorowi Hubertowi Orłowskiemu

   

  ISSN 1426-7241
  ISBN 978-83-7432-391-8, Wrocław 2008, 17,5 x  24,5 cm, 538 s., okładka twarda

  Cena:10.00
 • Orbis Linquarum, vol. 31

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Orbis Linguarum, vol. 31

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  Cena:10.00
 • Orbis Linguarum, vol. 30

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Edward Białek, Eugeniusz Tomiczek (red.)
  Orbis Linguarum, vol. 30

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  ISBN 83-7432-146-6, Wrocław 2006, 17,5 x  24,5 cm, 494 s., okładka twarda

  Cena:10.00
 • Im Anfang war das Wort I

  Wyprzedaż|Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)

  Im Anfang war das Wort I

   

  Spis treści

   

  W ósmym tomie serii teksty m.in. Pawła Bąka Verhüllung und Verschleierung als relative Kategorien, Anny Dargiewicz Es geht um die Einfachheit vor allem: Zu einigen neuen gängigen Wortbildungsmustern im modernen Deutsch, Georga Schuppenera Im Anfang war das Zahlwort.

  Cena:25.00
 • Orbis Linquarum, vol. 29

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Orbis Linguarum, vol. 29

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  Cena:8.00
 • Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I

  Wyprzedaż|Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I

   

  Spis treści

   

  Referaty uczestników III Spotkań Językoznawczych we Wrocławiu zorganizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego. Problematyka prezentowanych tekstów to językoznawstwo germanistyczne w relacjach interdyscyplinarnych.

  Cena:25.00
 • Orbis Linguarum, vol. 26

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Orbis Linguarum, vol. 26

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  Cena:8.00
 • Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen

  Wyprzedaż|Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen

   

  Spis treści

   

  Kolejny tom pokonferencyjny w serii. Tematy prezentowanych referatów to m.in. składnia i semantyka idiomów, uroczystości w polskich i niemieckich przysłowiach, słownictwo specjalistyczne w tłumaczeniu literackim.

  Cena:25.00
 • Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben

  Wyprzedaż|Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben

   

  Spis treści

   

  Kolejny tom, w którym zostały zebrane artykuły językoznawców prezentowane w 2008 r. na międzynarodowej konferencji Germanistische Linguistik extra muros w Instytucie Filologii Germańskiej we Wrocławiu. Zakres tematyczny to: leksykologia, leksykografia, lingwistyka tekstu.

  Cena:25.00
 • Orbis Linguarum, vol. 24

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Orbis Linguarum, vol. 24

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  Cena:8.00
 • Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen

  Wyprzedaż|Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen

   

  Spis treści

   

  Tom pokonferencyjny zawierający szkice i artykuły językoznawców z Polski, Rosji, Niemiec i innych krajów. W centrum zainteresowania autorów znajduje się miejsce lingwistyki jako dyscypliny badawczej i przedmiotu nauczania akademickiego.

  Cena:25.00
 • Orbis Linquarum, vol. 23

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Orbis Linguarum, vol. 23

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  Cena:8.00
 • Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. IV, fasc. 2 (2009)

  Wyprzedaż|Studia Philosophica...

  Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. IV, fasc. 2 (2009)

   

  W numerze m.in. artykuły: Wojciecha Sadego Ludwig Wittgenstein o myśli i świecie, Shoshany Ronen Wittgenstein i Nietzsche o etyce, Dawida Karasia Gry filozoficzne ze zwierzętami: studium pewnego przypadku; przekłady – Zbigniewa Pietrzaka, Mechanika i teologia – dwa aspekty jednej wiedzy i rzeczywistości, Roberta Boyle’a Rozważania fizyczno-teologiczne...

  Cena:15.00
 • Filoteknos, vol. 2/2010

  Wyprzedaż|Filoteknos

  Filoteknos, vol. 2/2010

   

  W zeszycie teksty m.in.: Vanessy Joosen De hedendaagse kinder- en jeugdliteratuur in Vlaanderen, Macieja Wróblewskiego Dziecięca agonistyka. Rozważania antropologiczne na przykładzie powieści opartych na motywach sportowych, Ady Bieber Helgoland als „geistige Lebensform” oder Der „gelernte Insulaner”, Michała Rogoża Polish literary criticism to the Harry Potter books by J.K. Rowling.

  Cena:15.00
 • Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. IV, fasc. 1 (2009)

  Wyprzedaż|Studia Philosophica...

  Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. IV, fasc. 1 (2009)

   

  W numerze m.in. artykuły: Magdaleny Żardeckiej- Nowak Filozofia polityki i społeczeństwo ponowoczesne, Anny Seweryn Problem wyboru a liberalny model człowieka w dobie globalizacji,  Hansa Slugi Problem polityczności: Carl Schmitt i Hannah Arendt; przekłady...

  Cena:15.00
 • Translationwissenschaft und ihre Zusammenhänge 4/ The Translation Studies and its Contexts / Badania nad przekładem i ich konteksty

  Wyprzedaż|Studia Translatorica

  Zuzana Bohušova, Anita Hut`ková, Anna Małgorzewicz, Joanna Szczęk (red.)
  Translationwissenschaft und ihre Zusammenhänge 4/ The Translation Studies and its Contexts / Badania nad przekładem i ich konteksty

   

  Spis treści

   

  Drugi tom w serii Studia Translatorica wydany we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Prezentowane badania organizują się w sekcjach: konteksty w tłumaczeniu fachowym, tłumaczenie versus interpretacja, konteksty literackie, konteksty dydaktyczne. Artykuły w  książce w językach niemieckim, angielskim, polskim...

  Cena:20.00
 • Filoteknos, vol. 1/2010

  Wyprzedaż|Filoteknos


  Filoteknos, vol. 1/2010

  W zeszycie teksty m.in.: Violetty Wróblewskiej Baba Jaga w polskiej literaturze dla dzieci, Joanny Papuzińskiej Children’s folklore in the stories of Janusz Korczak, Moniki Oschek Interpretationsansatz der Erzählung Das Mädchen aus dem Roman Heimsuchung von Jenny Erpenbeck.

  Cena:15.00
 • Orbis Linguarum, vol. 21

  Wyprzedaż|Orbis Linguarum

  Orbis Linguarum, vol. 21

   

  Spis treści

   

  ISSN 1426-7241

  Cena:8.00
 • Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. III, fasc. 4 (2008)

  Wyprzedaż|Studia Philosophica...

  Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. III, fasc. 4 (2008)

   

  W numerze m.in. artykuły: Jurija J. Bułyczewa O swoistości filozofii rosyjskiej. Próba charakterystyki typologiczno-kulturowej, Nikołaja Iljina Rosyjskie duchowe siły! Gdzie one są?”. Fatalna kwestia Mikołaja Strachowa, Marty Kuty Koncepcja podmiotowości Mikołaja Bierdiajewa.

  Cena:15.00
 • Translation

  Wyprzedaż|Studia Translatorica

  Anna Małgorzewicz (red.)
  Translation
  Theorie – Praxis – Didaktik

   

  Spis treści

   

  Tom rozpraw o różnych aspektach przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych. Autorzy, specjaliści w zakresie translatologii, tłumacze i krytycy przekładu z kilku krajów europejskich, omawiają problemy kompetencji językowej i kulturowej tłumacza, zagadnienia związane z tłumaczeniem tekstów prawniczych i literackich; wiele...

  Cena:20.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Studia Translatorica