Studia Translatorica

Seria wydawnicza Studia Translatorica stanowi płaszczyznę naukowej refleksji dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów translacji oraz jej profesjonalnej dydaktyki. Centrum naukowych rozważań podejmowanych w publikowanych artykułach tworzy problematyka różnych form przekładu pisemnego i ustnego, rozpatrywana w kontekście modeli translatorycznych, lingwistycznych, psycholingwistycznych i kognitywnych.
Seria pod redakcją dr Anny Małgorzewicz.

 

17 grudnia 2013 r. seria Studia Translatorica została wpisana na ministerialną listę czasopism punktowanych z ilością punktów 5.

 

 

 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Studia Translatorica
 • Paradigmen in der Translationsforschung. Ein- und Aussichten

  Nowości|Serie wydawnicze » Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz (red.)
  Paradigmen in der Translationsforschung. Ein- und Aussichten


  Spis treści

   

  W ósmym już tomie serii Studia Translatorica, wydawanej przez Instytut Filologii Germańskiej UWr, czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Jerzego Żmudzkiego Die anthropozentrische Translatorik von F. Grucza. Skizze der paradigma­tischen Evolution einer Disziplin, Piotra R. Sulikowskiego Zur Relativierung des Textbegriffs in der Übersetzung der medialen Ära, Emila Daniela Lesnera Materia Magica im Übersetzungsverfahren. Hyperphysionyme und Me­thoden ihrer Übersetzung, Małgorzaty Sieradzkiej Realienlexeme in der literarischen Übersetzung.

  Cena:46.00
 • Kompetenzen des Translators. Theorie – Praxis – Didaktik

  Serie wydawnicze » Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz (red.)
  Kompetenzen des Translators. Theorie – Praxis – Didaktik

   

  W czwartym tomie serii Studia Translatorica Czytelnik odnajdzie m.in. teksty: Lwa N.Zybatowa Des Simultandometschers rätselhafte Kompetenzen, Joanny Szczęk Die translatorische Kompetenz in der Praxis – Analyse der Übersetzungen deutscher Sagen ins Polnische, Janusza Stopyry Vom Objekt motivierte Subjektnamen im Polnischen und im Deutschen,  Liny Hłuszczenko Poezja Archilocha w tłumaczeniu Andrija Sodomory.

  Cena:44.00
 • Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in Forschung und Lehre

  Serie wydawnicze » Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz, Patricia Hartwich (red.)
  Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in Forschung und Lehre

  Spis treści

   

  Prezentujemy szósty zeszyt serii Studia Translatorica, a w nim m.in. teksty: Sambora Gruczy Eyetracking Translatorik – Ein Erfahrungsberit, Michaela Schreibera Das translationsdidaktische Potenzial politischer Reden, Katarzyny Siewert–Kowalkowskiej Übersetzungsfehler und ihre Folgen in der Praxis, Joanny Sulikowskiej-Fajer Dorota Masłowskas Roman Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną in deutscher Übersetzung: Tabu(bruch) im Spiegel der Übersetzungswissenschaft.

 • Sprachen und Kulturen im Kontakt

  Serie wydawnicze » Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz, Patricia Hartwig, Magdalena Białek, Małgorzata Czarnecka (red.)
  Sprachen und Kulturen im Kontakt

   

  W siódmym tomie serii Studia Translatorica prezentujemy artykuły m.in. Hanny Burkhardt i Aliny Jurasz Zu einigen Problemen der Darstellung von Kollokationen im deutsch-polnischen Kollokationswörterbuch, Edwarda Białka Kazimirza Filipa Wize przekład poematu Heinricha Heinego Deutschland. Ein Wintermärchen (Niemcy. Baśń zimowa). Próba krytyki przekładu, Joanny Szczęk i Marceliny Kałasznik Mehrsprachigkeit – Zwischen Annahmen und Realität. Versuch einer Bilanz am Beispiel der Sprachlernbiografien polnischer Studenten.

 • Sprachenvielfalt in der UE und Translation

  Serie wydawnicze » Studia Translatorica

  Anna Małgorzewicz, Lew N. Zybatow (red.)
  Sprachenvielfalt in der UE und Translation
  Translationstheorie trifft Translationspraxis. SummerTrans-Lektionen zur Translationswissenschaft

   

  W tomie zostały zaprezentowane wybrane teksty prowadzących kurs SummerTrans IV, który odbył się w lipcu 2011 r. w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Międzynarodowa letnia szkoła SummerTrans  działa w ramach International Academy for Translation and Interpreting (IATI) i gości się regularnie na różnych europejskich uniwersytetach: Universität Innsbruck (2004)...

 • Translation

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Studia Translatorica

  Anna Małgorzewicz (red.)
  Translation
  Theorie – Praxis – Didaktik

   

  Tom rozpraw o różnych aspektach przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych. Autorzy, specjaliści w zakresie translatologii, tłumacze i krytycy przekładu z kilku krajów europejskich, omawiają problemy kompetencji językowej i kulturowej tłumacza, zagadnienia związane z tłumaczeniem tekstów prawniczych i literackich; wiele...

  Cena:20.00
 • Translationsforschung

  Serie wydawnicze » Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz (red.)
  Translationsforschung
  Methoden, Ergebnisse, Perspektiven

  Spis treści

  W kolejnym tomie serii znalazły się artykuły w językach niemieckim, polskim, angielskim i włoskim oraz recenzje. W dziale prezentującym zagadnienia z teorii przekładu czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Implikation statt Äquivalenz? Anmerkungen zu einem Vorschlag Michaela Schreibera i Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych Artura Dariusza Kubackiego; w dziale o praktyce przekładu m.in. Übersetzung im Bereich der Kulinaristik – Kulinarien als Stiefkind...

  Cena:46.00
 • Translationwissenschaft und ihre Zusammenhänge 4/ The Translation Studies and its Contexts / Badania nad przekładem i ich konteksty

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Studia Translatorica

  Zuzana Bohušova, Anita Hut`ková, Anna Małgorzewicz, Joanna Szczęk (red.)
  Translationwissenschaft und ihre Zusammenhänge 4/ The Translation Studies and its Contexts / Badania nad przekładem i ich konteksty

   

  Drugi tom w serii Studia Translatorica wydany we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Prezentowane badania organizują się w sekcjach: konteksty w tłumaczeniu fachowym, tłumaczenie versus interpretacja, konteksty literackie, konteksty dydaktyczne. Artykuły w  książce w językach niemieckim, angielskim, polskim...

  Cena:20.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Studia Translatorica