Studia Translatorica

 

Czasopismo Studia Translatorica stanowi płaszczyznę naukowej refleksji dotyczącej teoretycznych i praktycznych aspektów translacji oraz jej profesjonalnej dydaktyki. Centrum naukowych rozważań podejmowanych w publikowanych artykułach tworzy problematyka różnych form przekładu pisemnego i ustnego, rozpatrywana w kontekście modeli translatorycznych, lingwistycznych, psycholingwistycznych i kognitywnych.

 

ISSN: 2084-3321

e-ISSN: 2657-4802

 

17 grudnia 2013 r. Studia Translatorica zostały wpisane na ministerialną listę czasopism punktowanych z ilością punktów 5.

 

Oficjalna strona pisma:

 

 

 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Studia Translatorica
 • Studia Translatorica 10

  Nowości|Studia Translatorica

  Anna Małgorzewicz, Monika Płużyczka (red.)
  Studia Translatorica 10
  Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania /
  Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities and challenges

   

  Spis treści

   

  W dziesiątym numerze czasopisma artykuły m.in. Jerzego Żmudzkiego Transcendencje w translacji i transcendowanie translacyjne, Moniki Płużyczki Weryfikując modele mentalne tłumaczenia: atuty i pułapki okulografii, Elżbiety Plewy Rozwój tłumaczenia napisowego w Polsce w latach 1931–1939.

  Cena:48.00
 • Die Botschaft der Bücher – Leben und Werk von Karl Dedecius

  Nowości|Studia Translatorica

  Ilona Czechowska, Krzysztof A. Kuczyński, Anna Małgorzewicz (red.)
  Die Botschaft der Bücher – Leben und Werk von Karl Dedecius

   

  Spis treści

   

  Dziewiąty numer Studia Translatorica dokumentuje konferencję poświęconą życiu i twórczości znakomitego tłumacza polskiej literatury na język niemiecki, człowieka, który przez całe życie angażował się w polsko-niemiecki dialog kulturalny – Karla Dedeciusa. Naukowcy z Niemiec, Austrii, Polski i Rosji swoje referaty zaprezentowali w dniach 16–18 listopada 2017 roku we Frankurcie na Odrą i Słubicach.

 • Paradigmen in der Translationsforschung. Ein- und Aussichten

  Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz (red.)
  Paradigmen in der Translationsforschung. Ein- und Aussichten

   

  Spis treści

   

  W ósmym już tomie serii Studia Translatorica, wydawanej przez Instytut Filologii Germańskiej UWr, czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Jerzego Żmudzkiego Die anthropozentrische Translatorik von F. Grucza. Skizze der paradigma­tischen Evolution einer Disziplin, Piotra R. Sulikowskiego Zur Relativierung des Textbegriffs in der Übersetzung der medialen Ära, Emila Daniela Lesnera Materia Magica im Übersetzungsverfahren. Hyperphysionyme und Me­thoden ihrer Übersetzung, Małgorzaty Sieradzkiej Realienlexeme in der literarischen Übersetzung.

 • Sprachen und Kulturen im Kontakt

  Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz, Patricia Hartwig, Magdalena Białek, Małgorzata Czarnecka (red.)
  Sprachen und Kulturen im Kontakt

   

  Spis treści

   

  W siódmym tomie serii Studia Translatorica prezentujemy artykuły m.in. Hanny Burkhardt i Aliny Jurasz Zu einigen Problemen der Darstellung von Kollokationen im deutsch-polnischen Kollokationswörterbuch, Edwarda Białka Kazimirza Filipa Wize przekład poematu Heinricha Heinego Deutschland. Ein Wintermärchen (Niemcy. Baśń zimowa). Próba krytyki przekładu, Joanny Szczęk i Marceliny Kałasznik Mehrsprachigkeit – Zwischen Annahmen und Realität. Versuch einer Bilanz am Beispiel der Sprachlernbiografien polnischer Studenten.

 • Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in Forschung und Lehre

  Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz, Patricia Hartwich (red.)
  Mehrsprachigkeit und Multikulturalität in Forschung und Lehre

   

  Spis treści

   

  Prezentujemy szósty zeszyt serii Studia Translatorica, a w nim m.in. teksty: Sambora Gruczy Eyetracking Translatorik – Ein Erfahrungsberit, Michaela Schreibera Das translationsdidaktische Potenzial politischer Reden, Katarzyny Siewert–Kowalkowskiej Übersetzungsfehler und ihre Folgen in der Praxis, Joanny Sulikowskiej-Fajer Dorota Masłowskas Roman Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną in deutscher Übersetzung: Tabu(bruch) im Spiegel der Übersetzungswissenschaft.

 • Translationsforschung

  Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz (red.)
  Translationsforschung
  Methoden, Ergebnisse, Perspektiven

   

  Spis treści

   

  W kolejnym tomie serii znalazły się artykuły w językach niemieckim, polskim, angielskim i włoskim oraz recenzje. W dziale prezentującym zagadnienia z teorii przekładu czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Implikation statt Äquivalenz? Anmerkungen zu einem Vorschlag Michaela Schreibera i Błąd krytyczny w tłumaczeniach poświadczonych Artura Dariusza Kubackiego; w dziale o praktyce przekładu m.in. Übersetzung im Bereich der Kulinaristik – Kulinarien als Stiefkind...

  Cena:46.00
 • Kompetenzen des Translators. Theorie – Praxis – Didaktik

  Studia Translatorica

  Iwona Bartoszewicz, Anna Małgorzewicz (red.)
  Kompetenzen des Translators. Theorie – Praxis – Didaktik

   

  Spis treści

   

  W czwartym tomie serii Studia Translatorica Czytelnik odnajdzie m.in. teksty: Lwa N.Zybatowa Des Simultandometschers rätselhafte Kompetenzen, Joanny Szczęk Die translatorische Kompetenz in der Praxis – Analyse der Übersetzungen deutscher Sagen ins Polnische, Janusza Stopyry Vom Objekt motivierte Subjektnamen im Polnischen und im Deutschen,  Liny Hłuszczenko Poezja Archilocha w tłumaczeniu Andrija Sodomory.

  Cena:44.00
 • Sprachenvielfalt in der UE und Translation

  Studia Translatorica

  Anna Małgorzewicz, Lew N. Zybatow (red.)
  Sprachenvielfalt in der UE und Translation
  Translationstheorie trifft Translationspraxis. SummerTrans-Lektionen zur Translationswissenschaft

   

  Spis treści

   

  W tomie zostały zaprezentowane wybrane teksty prowadzących kurs SummerTrans IV, który odbył się w lipcu 2011 r. w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Międzynarodowa letnia szkoła SummerTrans  działa w ramach International Academy for Translation and Interpreting (IATI) i gości się regularnie na różnych europejskich uniwersytetach: Universität Innsbruck (2004)...

 • Translationwissenschaft und ihre Zusammenhänge 4/ The Translation Studies and its Contexts / Badania nad przekładem i ich konteksty

  Wyprzedaż|Studia Translatorica

  Zuzana Bohušova, Anita Hut`ková, Anna Małgorzewicz, Joanna Szczęk (red.)
  Translationwissenschaft und ihre Zusammenhänge 4/ The Translation Studies and its Contexts / Badania nad przekładem i ich konteksty

   

  Spis treści

   

  Drugi tom w serii Studia Translatorica wydany we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim. Prezentowane badania organizują się w sekcjach: konteksty w tłumaczeniu fachowym, tłumaczenie versus interpretacja, konteksty literackie, konteksty dydaktyczne. Artykuły w  książce w językach niemieckim, angielskim, polskim...

  Cena:20.00
 • Translation

  Wyprzedaż|Studia Translatorica

  Anna Małgorzewicz (red.)
  Translation
  Theorie – Praxis – Didaktik

   

  Spis treści

   

  Tom rozpraw o różnych aspektach przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych. Autorzy, specjaliści w zakresie translatologii, tłumacze i krytycy przekładu z kilku krajów europejskich, omawiają problemy kompetencji językowej i kulturowej tłumacza, zagadnienia związane z tłumaczeniem tekstów prawniczych i literackich; wiele...

  Cena:20.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż|Studia Translatorica