Studia Philosophica...

 

Studia Philosophica Wratislaviensia to czasopismo filozoficzne wydawane przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redagują je prof. Adam Chmielewski oraz zespół: dr hab. Roman Konik, prof. Damian Leszczyński i dr hab. Artur Pacewicz.