Studia Philosophica...

 

Studia Philosophica Wratislaviensia to czasopismo filozoficzne wydawane przy Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Redagują je Adam Chmielewski oraz zespół: Roman Konik, Damian Leszczyński i Artur Pacewicz.