Redakcja

 

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Ryszard Waksmund (Uniwersytet Wrocławski)

 

Zastępca redaktora
dr hab. Dorota Michułka (Uniwersytet Wrocławski)

 

Redaktorzy językowi:
Mateusz Marecki: język angielski
dr Mateusz Świetlicki: język angielski

 

Sekretarz redakcji:
dr hab. Dorota Michułka Dorota Michułka

 

Redaktorzy tematyczni:
dr Dorota Kołodziejczyk
prof. Stephanie Branson

 

KONTAKT DO REDAKCJI:

Instytut Filologii Polskiej

Uniwersytet Wrocławski

pl. Nankiera 15
50- 140 Wrocław
tel.: +48 696 334 641