Redakcja

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

prof. Andrzej Zawada – redaktor naczelny
e-mail: azawada@uni.wroc.pl

dr hab. Jacek Grębowiec – redaktor działu „literatura” oraz „kultura-filozofia-społeczeństwo”
e-mail: redakcja@e-znaczenia.pl

prof. Arkadiusz Lewicki - redaktor działu „temat numeru”
e-mail: alewicki8@o2.pl

Jędrzej Morawiecki redaktor działu „dziennikarstwo” (redaktor statystyczny)
e-mail: morawiecki@dziennikarze-wedrowni.org

prof. Leszek Pułkaredaktor działu „aktualności-recenzje-noty”
e-mail: leszek.pulka@wp.pl

 

 

KONTAKT DO REDAKCJI:

„Znaczenia”

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Uniwersytet Wrocławski

ul. F. Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław

e-mail: redakcja@e-znaczenia.pl