Redakcja

 

REDAKCJA PISMA:

dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz – redaktor naczelna (Uniwersytet Wrocławski)

prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

REDAKTOR JĘZYKOWY:

dr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

KONTAKT DO REDAKCJI:

„Studia Translatorica”

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15b

50-140 Wrocław

Polen


dr hab., prof. UWr Anna Małgorzewicz

e-mail: anna.malgorzewicz@uni.wroc.pl

tel.: +48 71 375 24 52