Redakcja


prof. dr hab. Edward Białek – Redaktor naczelny (Uniwersytet Wrocławski)
dr Justyna Kubocz (Uniwersytet Wrocławski)


KONTAKT DO REDAKCJI
Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Germańskiej

Plac Nankiera 15 b, 50–140 Wrocław

Tel. (+48) 713752863

 

e-mail: ebialek@atut.ig.pl