Redakcja

 

Redaktor naczelna:
dr hab. prof. UWr Alicja Szerląg

Sekretarze redakcji:
dr Kamila Gandecka (Uniwersytet Wrocławski)
dr Justyna Pilarska (Uniwersytet Wrocławski)
dr Arkadiusz Urbanek (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

KONTAKT DO REDAKCJI:
Multicultural Studies
Zakład Edukacji Międzykulturowej
i Badań nad Wsparciem Społecznym

Instytutu Pedagogiki
Uniwersytet Wrocławski

ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
tel: [+48] 71 367 20 01 w. 181

e-mail: mcs@uwr.edu.pl