Recenzenci

 Lista recenzentów w roku 2012:

dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski)
dr Mateusz Dąsal (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)
dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Marek Sokołowski, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)


Lista recenzentów w roku 2013:
prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Jagielloński)
dr Mariusz Guzek (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr Mateusz Dąsal (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)
dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, prof. Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


Lista recenzentów w roku 2014:
dr hab. Violetta Wróblewska, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr Igor Piotrowski (Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski)
dr Mateusz Dąsal (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)
dr Małgorzata Kolankowska (Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu)


Lista recenzentów w roku 2015:
dr hab. Marta Wójcicka (UMCS w Lublinie)
dr Paweł Marcinkiewicz (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk (Uniwersytet Opolski)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta w Krakowie)


Lista recenzentów w roku 2016:
dr Marcin Adamczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Mateusz Dąsal (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie)
dr hab. Daria Mazur (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
dr Anna Wróblewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


Lista recenzentów w roku 2017:
dr hab. Barbara Kita (Uniwersytet Śląski)
dr hab. Katarzyna Łeńska-Bąk, prof. UO (Uniwersytet Opolski)