Rada Naukowa

 

prof. dr hab. Michał Błażejewski, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Aleksander Kiklewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. Paweł Zajas, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
гл. науч. сотр. Харитонова Валентина Ивановна, Российская академия наук (РАН), Москва
dr Hans-Christian Trepte, Universität Leipzig