Procedury recenzowania

 

Artykuły naukowe poddajemy ocenie dwóch recenzentów naukowych zewnętrznych: z różnych ośrodków naukowych innych niż Uniwersytet Wrocławski, gdzie powstaje pismo, nieznających swoich tożsamości. Ich tożsamości w czasie procedury recenzyjnej nie znają również autorzy artykułów. Od roku 2013 recenzenci nie znają również tożsamości autorów ocenianych artykułów. Każdy artykuł naukowy oceniany jest kryterialnie na specjalnym formularzu. To recenzenci decydują ostatecznie o przyjęciu artykułu do druku (w przypadku odmiennych werdyktów recenzentów – decyzję o przyjęciu do druku podejmuje kolegium redaktorów w drodze głosowania).
Artykuły naukowe opatrujemy w wersji drukowanej streszczeniem w języku angielskim.