Polish Journal...

 

 

Polish Journal of Applied Psychology wydawany jest w języku angielskim przez Instytut Psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Opiekę redakcyjną sprawuje Alicja Kuczyńska.


Kolejne numery czasopisma mają wyłącznie formę elektroniczną. Można je znaleźć na stronie: http://www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl/?q=pjap