Orbis Linguarum

 

Orbis Linguarum to czasopismo filologiczne wydawane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Redagują je prof. Edward Białek oraz zapraszani do współpracy naukowcy z kraju i zagranicy.
Pismo przynosi artykuły i recenzje w różnych językach (polskim, niemieckim, angielskim, francuskim). Publikują w nim swoje prace naukowcy różnych specjalności – literaturoznawcy, językoznawcy, badacze życia literackiego, a także filozofowie, socjologowie, historycy i badacze stosunków polsko-niemieckich.

 

ISSN: 1426-7241

e-ISSN: 2657-4845

 

Czasopismo Orbis Linguarum od 2010 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych – wykaz B, 10 punktów.

 

W powiązaniu z czasopismem ukazuje się redagowana przez prof. Edwarda Białka i dra Krzysztofa Huszczę wielojęzyczna seria książkowa: Wydania specjalne ORBIS LINGUARUM.

 

Oficjalna strona pisma: