Orbis Linguarum

 

 

 

Orbis Linguarum to czasopismo filologiczne wydawane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Redagują je Edward Białek i Eugeniusz Tomiczek. Czasopismo znajduje się na liście tytułów wyróżnionych przez KBN.

Pismo przynosi artykuły i recenzje w różnych językach (polskim, niemieckim, angielskim, francuskim). Publikują w nim swoje prace naukowcy różnych specjalności – literaturoznawcy, językoznawcy, badacze życia literackiego, a także filozofowie, socjologowie, historycy i badacze stosunków polsko-niemieckich.

Ten sam zespół redaktorski wydaje też wielojęzyczną serię książkową: Wydania specjalne ORBIS LINGUARUM.

 

Lista recenzentów czasopisma ORBIS LINGUARUM (2010–2011)

Prof. dr hab. Lívia Ablonczy-Mihályka
Prof. dr hab. Elżbieta Biardzka
Prof. dr hab. Detlef Haberland
Prof. dr hab. Roman Lewicki
Prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska
Prof. dr hab. Joanna Pyszny
Prof. dr hab. Christoph Schatte
Prof. dr hab. Elżbieta Skibińska
Prof. dr hab. Andreas Solbach
Prof. dr hab. Hubert Unverricht
Prof. dr hab. Carl Vetters
Prof. dr hab. Paweł Zimniak

 

Na stronie www.ifg.uni.wroc.pl/stacjonarne/publ/wydawnictwa/orbislinguarum/zeszyty.html można się zapoznać ze spisem treści poszczególnych tomów.