Multicultural Studies

 

Multicultural Studies to czasopismo Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, którego misją jest eksponowanie roli nauki w tworzeniu płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzykulturowego.

 


Oficjalna strona pisma: