Multicultural Studies

 

Multicultural Studies to czasopismo Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, redagowane przez prof. Alicję Szerląg, którego misją jest eksponowanie roli nauki w tworzeniu płaszczyzny porozumienia na rzecz dialogu międzykulturowego.