Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 31 Następna »
 • Encounters at the Bosphorus

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Encounters at the Bosphorus
  Turkey during World War II

   

  Prezentowane w tomie wykłady zostały wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji „Spotkania nad Bosforem. Turcja w czasie drugiej wojny światowej”, która odbyła się we Wrocławiu i Krzyżowej w dniach 28-30 września 2007 r. z okazji...

  Cena:15.00
 • Epaenus sive Aenigma

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Epaenus sive Aenigma
  Dwa słowa o "Pytyjskiej drugiej"

   

  Książka stanowi rozbudowaną interpretację liczącego niespełna sto wierszy ułamka poezji starogreckiej, słynnej ody "Pytyjskiej drugiej" Pindara – uznawanej za najbardziej tajemniczy utwór tego przysłowiowo trudnego, hermetycznego poety. Autor interpretacji...

  Cena:18.00
 • Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa / Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heidi Hein-Kircher, Jarosław Suchoples,
  Hans Henning Hahn (red.)
  Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa
  Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie

   

  Zebrane artykuły kilkunastu autorów – przede wszystkim Niemców i Polaków – związane z takimi zagadnieniami, jak: znaczenie upamiętniania przeszłości dla współczesnego myślenia o minionych wydarzeniach, rola mediów oraz związanych z nimi ludzi w procesie...

  Cena:17.00
 • Estetyka i racjonalność fotografii

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Adam Sobota (red.)
  Estetyka i racjonalność fotografii

   

  Zamieszczone w książce teksty są efektem sympozjum zorganizowanego przez Instytut Filozofii oraz Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 8-9 września 2001 r. Łączy je przekonanie...

 • Estetyka, sztuka, media

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maria Jabłońska (red.)
  Estetyka, sztuka, media
  Przestrzenie i konteksty pedagogiczne

   

  Zamierzeniem tej książki jest współuczestniczenie szerokiego audytorium w namyśle nad tym, co zrobić, by edukacja mogła stanowić obszar mediacji pomiędzy przeestetyzowaną rzeczywistością wypełnioną wielością i różnorodnością tekstów kultury a jej odbiorcami. Ważne było też...

 • Etyka gospodarowania

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski
  Etyka gospodarowania
  Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności

   

  Książka jest obszernym rozwinięciem studium Aksjologiczny krąg Solidarności. Rekonstrukcja solidarnościowego uniwersalizmu w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza o analizę filozoficzną opartą na myśli personalistycznej, głównie Karola Wojtyły, która pozwala lepiej zrozumieć kulturowe korzenie ruchu społecznego Solidarność lat 80. jako...

  Cena:24.00
 • Europa obywateli

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (red.)
  Europa obywateli
  Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu

   

  Próba ukazania podstawowych problemów formowania się i praktyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie dynamicznych przemian społecznych kilkanaście lat po formalnym przejściu do ustroju demokratycznego. Praca wpisuje się...

  Cena:33.00
 • Ewolucja. Filozofia. Religia

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Damian Leszczyński (red.)
  Ewolucja. Filozofia. Religia

   

  Darwinowska teoria ewolucji wciąż budzi gorące spory, nie tylko naukowe, ale również filozoficzne i światopoglądowe. Niniejszy tom zawiera rozprawy i komentarze przygotowane z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy opublikowania przez Karola Darwina pracy O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Ich autorzy starają się przyjrzeć kontrowersjom...

  Cena:36.00
 • Fikcja i wspólnota

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Browarny
  Fikcja i wspólnota
  Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej

   

  Szkice zebrane w tej książce, opowiadające o polskiej prozie i poezji ostatnich dekad, łączy jedna myśl: tyle fikcji we wspólnocie, ile wspólnoty w fikcji, a mówiąc mniej aforystycznie – literatura nie tylko opisuje zbiorową tożsamość, ale również ją przekształca. Z tym założeniem...

 • Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jan Ratajczak
  Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej

   

  Głównym celem szerokiego ruchu społeczno-kulturowego zainspirowanego przez psychologię humanistyczną jest przetwarzanie uwarunkowań społecznych tak, aby umożliwiać osobie ludzkiej wszechstronny rozwój jej osobowości. Pomimo związanego z kryzysem końca wieku odchodzenia od tradycyjnych systemów wartości religijnych, filozoficznych, naukowych współczesny człowiek dzięki psychologii humanistycznej na możliwość odnalezienia...

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 31 Następna »