Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32 Następna »
 • Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (red.)
  Dziecko w sytuacjach uczenia się
  Konteksty i przestrzenie edukacyjne

   

  Redaktorzy książki założyli trzy rzeczy: po pierwsze, uczenie się jest procesem o wielowymiarowej strukturze (ma wymiar kognitywny, emocjonalny i społeczny). Po drugie, uczenie odbywa się w różnych środowiskach – instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, przy czym zwłaszcza przedszkole i szkoła wskazane są jako miejsca konstruowania wiedzy (a nie tylko jej przyswajania) i miejsca uczenia się, w których osoba ucząca się pełni aktywną rolę. W końcu po trzecie, na uczenie...

 • Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska, Elżbieta Jezierska-Wiejak (red.)
  Dziecko w sytuacjach uczenia się
  Stan i perspektywy badań

   

  Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”. Przyjęte w niej trzy założenia: dziecko jest zawsze w sytuacji uczenia się, które stanowi proces o wielowymiarowej strukturze, zaś kontekst tej sytuacji jest zależny od subiektywnego sposobu widzenia i interpretacji rzeczywistości – stanowią i w tym opracowaniu...

  Cena:34.00
 • Dziedzictwo artystyczne Żagania

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogusław Czechowicz
  Małgorzata Konopnicka (red.)
  Dziedzictwo artystyczne Żagania

   

  Zbiór referatów wygłoszonych na sesji naukowej zorga­nizowanej przez Polsko-Niemiecki Ośrodek Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Śląska oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Próba zwrócenia uwa­gi na dorobek artystyczny Żagania...

  Cena:26.00
 • Dzieje Ziemi Kłodzkiej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Arno Herzig
  Małgorzata Ruchniewicz
  Dzieje Ziemi Kłodzkiej

   

  Drugie wydanie monografii ziemi kłodzkiej, obejmujące okres od średniowiecza do współczesności. Książka jest efektem dyskusji i badań prowadzonych przez polskiego i niemieckiego historyka; ukazała się jednocześnie w wersji polskiej i niemieckiej. Autorzy odeszli od dawnego obrazu...

 • Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Kasperski, Żaneta Nalewajk (red.)
  Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator

   

  Czy i jakim nowatorem był Poe? W jakim stopniu jego pisarstwo zrywało z przeszłością, w jakim zaś było od niej zależne? Czy i na ile odrywał się on od dostępnej mu współczesności oraz wykraczał w przyszłość? Jakie kierunki w literaturze inspirował? Książka stara się odsłonić twórcze oblicze Poego i pokazać go jako pisarza, który nie żył wyłącznie przeszłością...

 • Education and Integrative Process

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosław Piwowarczyk, Marek Podgórny (red.)
  Education and Integrative Process
  Historical and Present Contexts

   

  Publikacja prezentuje prace pedagogów polskich, czeskich i litewskich. Przedstawione problemy mają z jednej strony wymiar lokalny – zależą od historycznej, społecznej i edukacyjnej rzeczywistości każdego z krajów, z drugiej wymiar ogólny – wspólny.
  Publikacja w języku angielskim.

  Cena:15.00
 • Edukacja dziecka w dolnośląskiej praktyce wokół triady: kapitał społeczny – edukacja – człowiek / Child education in the practice of Lower Silesia about the triad: social capital – education – human

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska (red)
  Edukacja dziecka w dolnośląskiej praktyce wokół triady: kapitał społeczny – edukacja – człowiek / Child education in the practice of Lower Silesia about the triad: social capital – education – human

   

  Publikacja odnosi się do kapitału społecznego, który jest zasobem warunkującym rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Autorki uznają, że inwestycja w edukację dziecka jest efektywnym sposobem zwiększania kapitału społecznego, i wykazują wiele przestrzeni, w których możliwe jest jego kreowanie. Z tego punktu widzenia dokonują przeglądu możliwości funkcjonowania przedszkola, szkoły publicznej, szkoły wyznaniowej i edukacji pozaformalnej oraz prezentują podjęte w tym zakresie inicjatywy, które na trwałe wpisały się w dolnośląski rynek edukacyjny.

  Cena:35.00
 • Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aleksander Kobylarek, Jerzy Semków (red.)
  Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej

   

  Artykuły zamieszczone w tomie zostały napisane w trosce o dalszy efektywny byt uniwersytetu na rynku różnych idei, w ciągłej konfrontacji z konkurencyjnymi podmiotami edukacyjnymi. Dominują tu dwa nurty refleksji...

  Cena:15.00
 • Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (red.)
  Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej

   

  Książka poświęcona różnym aspektom rozwoju kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, absorpcji wiedzy i informacji w społeczeństwie oraz wpływowi tych czynników na konkurencyjność gospodarek Unii Europejskiej, a wśród nich także...

  Cena:25.00
 • Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Malec (red.)
  Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości

   

  Praca zbiorowa, która podejmuje szereg zagadnień społecznie ważnych, których znaczenie w dobie wzrastającej dość dynamicznie liczby starszych osób w naszym społeczeństwie bywa jeszcze niedostatecznie dostrzegane i doceniane. Starość jest ukazana w publikacji wieloaspektowo: w perspektywie możliwości edukacyjnych i rozwojowych osób starszych...

  Cena:38.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 32 Następna »