Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30 Następna »
 • Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Arkadiusz Urbanek
  Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw

   

  Myśl, że wśród morderców są osoby niewywodzące się ze środowisk kryminogennych, które dokonały zabójstwa w sytuacji bezsilności, w akcie desperacji czy z rozpaczy, znalazła się u podstaw zamierzeń badawczych autora. Pojawiły się bardzo ważne pytania: dlaczego ci ludzie zabili? Co kierowało ich zachowaniem w sytuacji krytycznej? Próbując znaleźć odpowiedź...

  Cena:28.00
 • Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Biedroń
  Anna Mitręga
  Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych

   

  Monografia jest rezultatem kilkuletnich studiów i badań, dla których pierwotnym impulsem było wiele nieformalnych dyskusji koncentrujących się na kondycji współczesnej rodziny, która znajduje się obecnie w szczególnej sytuacji. Dynamika przemian społeczno-kulturowych ostatnich dekad intensywnie wpłynęła na rodzinne tkanki, zmuszając do metamorfoz dawnych i sprawdzonych wzorców. Ponowoczesny świat jest zmienny...

 • Duńskie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Józef Jarosz
  Duńskie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych

   

  Wszechstronna i wyczerpująca analiza ważnych i produktywnych temporalnych konstrukcji przyimkowych. Praca ta wiele wnosi nie tylko do morfologii...

  Cena:32.00
 • Dydaktyka i łowy

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ryszard Waksmund, Dorota Michułka (red.)
  Dydaktyka i łowy
  Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi

   

  Księga poświęcona Profesorowi Władysławowi Dynakowi, związanemu z Uniwersytetem Wrocławskim, historykowi literatury, dydaktykowi, bibliologowi, historykowi oświaty i folklorystyki, autorowi interdyscyplinarnych prac o problematyce łowieckiej, wśród nich najważniejsze to Z Mickiewiczem na łowach i Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności.

 • Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Burnecka, Rafał Próchniak (red.)
  Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I

   

  Publikacja ma na celu zasygnalizowanie i analizę z perspektywy szeroko pojętych nauk społecznych i prawnych problemów związanych z tworzeniem, rozpowszechnianiem i ochroną wiedzy, nowymi formami jej wykorzystywania oraz podejmowania współpracy we współczesnych warunkach społecznych.

  Cena:8.00
 • Dyskomfort (nowo)Greków

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ilias Wrazas
  Dyskomfort (nowo)Greków

   

  Wydawałoby się – pisze autor – że bycie potomkiem Greków starożytnych jest pod każdym względem okolicznością pomyślną i szczęśliwą, dającą pełne dumy poczucie posiadania przywileju bycia spadkobiercą kultury, którą cywilizowany świat uważa za swoją kolebkę. Można nawet rzec, że żaden inny naród nie ma tak ważnego tytułu do dumy ze swojej przeszłości...

  Cena:24.00
 • Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosława Furmanowska
  Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej

   

  Studium badawcze z pogranicza pedagogiki i socjologii. Na podstawie bogatych materiałów źródłowych autorka ukazała najważniejsze obszary życia społecznego polskiej rodziny w okresie międzywojennym. To stało się tłem...

  Cena:24.00
 • Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (red.)
  Dziecko w sytuacjach uczenia się
  Konteksty i przestrzenie edukacyjne

   

  Redaktorzy książki założyli trzy rzeczy: po pierwsze, uczenie się jest procesem o wielowymiarowej strukturze (ma wymiar kognitywny, emocjonalny i społeczny). Po drugie, uczenie odbywa się w różnych środowiskach – instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, przy czym zwłaszcza przedszkole i szkoła wskazane są jako miejsca konstruowania wiedzy (a nie tylko jej przyswajania) i miejsca uczenia się, w których osoba ucząca się pełni aktywną rolę. W końcu po trzecie, na uczenie...

 • Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska, Elżbieta Jezierska-Wiejak (red.)
  Dziecko w sytuacjach uczenia się
  Stan i perspektywy badań

   

  Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”. Przyjęte w niej trzy założenia: dziecko jest zawsze w sytuacji uczenia się, które stanowi proces o wielowymiarowej strukturze, zaś kontekst tej sytuacji jest zależny od subiektywnego sposobu widzenia i interpretacji rzeczywistości – stanowią i w tym opracowaniu...

  Cena:34.00
 • Dziedzictwo artystyczne Żagania

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogusław Czechowicz
  Małgorzata Konopnicka (red.)
  Dziedzictwo artystyczne Żagania

   

  Zbiór referatów wygłoszonych na sesji naukowej zorga­nizowanej przez Polsko-Niemiecki Ośrodek Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Śląska oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Próba zwrócenia uwa­gi na dorobek artystyczny Żagania...

  Cena:26.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30 Następna »