Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31 Następna »
 • Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Zimniak
  Deutsch
  Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ
  Zum didaktischen Potenzial aktueller Diskurse

   

  Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ (KEK), czyli Niemiecki. Kognitywnie – emotywnie – komunikatywnie to tytuł nieprzypadkowy. Element kognitywny dotyczy w książce rozumienia kultury i społeczeństwa jako pewnego ‚zbioru dyskursywnych wydarzeń’, teksty i dyskursy natomiast jawią się jako specyficzne formy spostrzegania i ‚czytania’ świata, zawierające choćby z tego względu pewien komponent perturbacyjności – nie funkcjonują one zawsze jako ‚światy ujarzmione’, harmonijne, podlegające niczym nie zaburzonej kontynuacji. Element emotywny został wykreowany...

  Cena:48.00
 • Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Chromiec
  Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

   

  Książka stanowi pionierską próbę oglądu aktywności polskich organizacji non profit działających na rzecz dialogu międzykulturowego, a zarazem teoretyczną konceptualizację tej działalności. Autorka kreśli szerokie tło problemowe zagadnienia, szczególnie koncentrując się na problemach demokracji, pluralizacji...

  Cena:37.00
 • Die Persistenz des Stereotypen

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Rzeszotnik
  Die Persistenz des Stereotypen
  Zum Deutschenbild in der polnischen nichtrealistischen Kurzprosa der Nachwendezeit (1990-2010). Eine imagologische semi-anthologische Studie

   

  Monografia stara się zapełnić lukę istniejącą w badaniach imagologicznych nad obrazem Niemca i Niemiec w polskiej literaturze. Eksploruje ignorowane dotychczas przez naukową refleksję obszary literatury spekulatywnej po 1989 r. Wybór ram czasowych 1990–2010 wynika z założenia, że zmienione warunki społeczno-polityczne i zniesienie cenzury, dbającej o ideologiczne ujednolicenie portretu zachodnich sąsiadów Polski przy ich bipolarnym wartościowaniu (negatywny wizerunek RFN i pozytywne ukazanie NRD), wyzwoli autorów...

  Cena:31.00
 • Die verschwundene Grenze zwischen Leben und Tod im Spiegel der heutigen Literatur

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tomasz Małyszek
  Die verschwundene Grenze zwischen Leben und Tod im Spiegel der heutigen Literatur

   

  Książka, która po polsku nosiłaby tytuł: „Zagubiona granica między życiem i śmiercią w zwierciadle współczesnej literatury”, przedstawia fenomen śmierci klinicznej oraz  innych doznań z pogranicza życia i śmierci w niemieckiej literaturze współczesnej. Obok przykładów z utworów najbardziej znanych pisarzy po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia) można w niej znaleźć omówienia tego fenomenu kulturowego w kontekście ustaleń...

  Cena:30.00
 • Disiecta membra

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Sokolski
  Disiecta membra
  czyli drobiazgi filologiczne

   

  Zebrane w tomie teksty traktują o dziełach autorów znanych, takich jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy Daniel Naborowski, ale również o tandetnych straganowych druczkach zawierających teksty popularnych pieśni lub o pozostałościach tradycji średniowiecznej obecnych w literaturze polskiego renesansu i baroku. Powstałe na przestrzeni lat siłą rzeczy nie układają one w żadną spójną, jednolitą całość, chociaż zdarza się, że nawiązują...

  Cena:32.00
 • Diskursive Weltbilder im Kontrast

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Waldemar Czachur
  Diskursive Weltbilder im Kontrast
  Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien

   

  Tematem książki są lingwistyczne koncepcje i metody kontrastywnej analizy dyskursów niemieckich i polskich mediów. Autor jest zdania, że wiedza o języku jest zarazem wiedzą o kulturze i że porównanie dyskursów jest jednocześnie porównaniem kultur.

  Cena:39.00
 • Do przyjaciół Lessinga wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Moses Mendelssohn
  Do przyjaciół Lessinga
  wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Przekład i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

   

  Pierwszy raz rozprawa Mendelssohna ukazała się w języku polskim w krakowskim wydawnictwie „Aureus” w 2006 roku. Tamten przekład publikujemy teraz ponownie, dołączając go do powstającej polskiej edycji Pism wybranych Mendelssohna. Dołączamy do niego również nieco tylko poprawiony i opracowany na nowo „Wstęp” oraz „Aneks”, który wypełnia dyskusja wokół „Przedmowy” Do przyjaciół Lessinga. Dodajmy, że w ówczesnym środowisku filozoficznym publikacja rzeczonej „Przedmowy” wywołała...

  Cena:36.00
 • Dobra marka krocie warta / Starke Marke schafft Gewinn

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogdan Jasiński
  Dobra marka krocie warta
  Rachunki i papiery firmowe ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego (1850-1945)
  Starke Marke schafft Gewinn
  Alte Rechnungen und Firmendrucksachen aus Schlesien, Lausitz unad Sudetenland (1850-1945)

   

  To pierwsze w Polsce popularnonaukowe opracowanie na temat papierów i rachunków firmowych ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego. Stanowi ono dopełnienie wystawy zorganizowanej w 2010 r. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Autor prezentuje rys historyczny zagadnienia oraz poddaje antropologicznej analizie tzw. sferę symboliczną obecną w przedstawieniach ikonograficznych. Niewątpliwym atutem...

  Cena:35.00
 • Dom

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (red.)
  Dom
  Perspektywy i znaczenia

   

  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena:26.00
 • Dorastanie w małych miastach

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Ferenz, Krzysztof Zajdel
  Dorastanie w małych miastach

   

  Na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów gimnazjów na terenie Dolnego Śląska, dotyczących rodziny, życia kulturalnego, szkoły, sytuacji materialnej i planów życiowych autorzy książki opisali dorastanie młodzieży w mniejszych miastach, jej aspiracje i uwarunkowania, które kształtują drogi edukacyjne młodych ludzi, szanse i ograniczenia, wskazali tendencje zmian społecznych i kulturowych.

  Cena:15.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 31 Następna »