Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 Następna »
 • Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Klebaniuk (red.)
  Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

   

  Na monografię składają się artykuły przedstawicieli różnych nauk: psychologów, ekonomistów, pedago­gów i socjologów. Autorzy tekstów zwracają uwagę na rozmaite kwestie społeczne i trudności...

  Cena:15.00
 • De deught behoeft geen loftrompet

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Dowlaszewicz, Joanna Skubisz, Jan Urbaniak (red.)
  De deught behoeft geen loftrompet
  Feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van prof. dr. habil. Stefan Kiedroń

   

  Tom jubileuszowy z okazji 60. rocznicy urodzin prof. dra hab. Stefana Kiedronia, wybitnego wrocławskiego niderlandysty, współtwórcy i wieloletniego kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Czytelnik znajdzie tu szeroki wachlarz tekstów naukowych, napisanych przez autorów z różnych ośrodków niderlandystycznych w Europie i na świecie. Dotyczą one dawnej literatury niderlandzkiej i tym samym korespondują z zainteresowaniami filologicznymi Jubilata. Całość tworzy...

 • Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau)

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Heisig
  Deutsch-Polnische Gesellschaft
  der Universität Wrocław (Breslau)
  Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego

   

  Publikacja okolicznościowa wydana w piątą rocznicę ist­nienia Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego...

  Cena:35.00
 • Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Zimniak
  Deutsch
  Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ
  Zum didaktischen Potenzial aktueller Diskurse

   

  Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ (KEK), czyli Niemiecki. Kognitywnie – emotywnie – komunikatywnie to tytuł nieprzypadkowy. Element kognitywny dotyczy w książce rozumienia kultury i społeczeństwa jako pewnego ‚zbioru dyskursywnych wydarzeń’, teksty i dyskursy natomiast jawią się jako specyficzne formy spostrzegania i ‚czytania’ świata, zawierające choćby z tego względu pewien komponent perturbacyjności – nie funkcjonują one zawsze jako ‚światy ujarzmione’, harmonijne, podlegające niczym nie zaburzonej kontynuacji. Element emotywny został wykreowany...

  Cena:48.00
 • Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Chromiec
  Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

   

  Książka stanowi pionierską próbę oglądu aktywności polskich organizacji non profit działających na rzecz dialogu międzykulturowego, a zarazem teoretyczną konceptualizację tej działalności. Autorka kreśli szerokie tło problemowe zagadnienia, szczególnie koncentrując się na problemach demokracji, pluralizacji...

  Cena:37.00
 • Die Persistenz des Stereotypen

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Rzeszotnik
  Die Persistenz des Stereotypen
  Zum Deutschenbild in der polnischen nichtrealistischen Kurzprosa der Nachwendezeit (1990-2010). Eine imagologische semi-anthologische Studie

   

  Monografia stara się zapełnić lukę istniejącą w badaniach imagologicznych nad obrazem Niemca i Niemiec w polskiej literaturze. Eksploruje ignorowane dotychczas przez naukową refleksję obszary literatury spekulatywnej po 1989 r. Wybór ram czasowych 1990–2010 wynika z założenia, że zmienione warunki społeczno-polityczne i zniesienie cenzury, dbającej o ideologiczne ujednolicenie portretu zachodnich sąsiadów Polski przy ich bipolarnym wartościowaniu (negatywny wizerunek RFN i pozytywne ukazanie NRD), wyzwoli autorów...

  Cena:31.00
 • Die verschwundene Grenze zwischen Leben und Tod im Spiegel der heutigen Literatur

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tomasz Małyszek
  Die verschwundene Grenze zwischen Leben und Tod im Spiegel der heutigen Literatur

   

  Książka, która po polsku nosiłaby tytuł: „Zagubiona granica między życiem i śmiercią w zwierciadle współczesnej literatury”, przedstawia fenomen śmierci klinicznej oraz  innych doznań z pogranicza życia i śmierci w niemieckiej literaturze współczesnej. Obok przykładów z utworów najbardziej znanych pisarzy po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia) można w niej znaleźć omówienia tego fenomenu kulturowego w kontekście ustaleń...

  Cena:30.00
 • Disiecta membra

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Sokolski
  Disiecta membra
  czyli drobiazgi filologiczne

   

  Zebrane w tomie teksty traktują o dziełach autorów znanych, takich jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy Daniel Naborowski, ale również o tandetnych straganowych druczkach zawierających teksty popularnych pieśni lub o pozostałościach tradycji średniowiecznej obecnych w literaturze polskiego renesansu i baroku. Powstałe na przestrzeni lat siłą rzeczy nie układają one w żadną spójną, jednolitą całość, chociaż zdarza się, że nawiązują...

  Cena:32.00
 • Diskursive Weltbilder im Kontrast

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Waldemar Czachur
  Diskursive Weltbilder im Kontrast
  Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien

   

  Tematem książki są lingwistyczne koncepcje i metody kontrastywnej analizy dyskursów niemieckich i polskich mediów. Autor jest zdania, że wiedza o języku jest zarazem wiedzą o kulturze i że porównanie dyskursów jest jednocześnie porównaniem kultur.

  Cena:39.00
 • Do przyjaciół Lessinga wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Moses Mendelssohn
  Do przyjaciół Lessinga
  wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Przekład i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

   

  Pierwszy raz rozprawa Mendelssohna ukazała się w języku polskim w krakowskim wydawnictwie „Aureus” w 2006 roku. Tamten przekład publikujemy teraz ponownie, dołączając go do powstającej polskiej edycji Pism wybranych Mendelssohna. Dołączamy do niego również nieco tylko poprawiony i opracowany na nowo „Wstęp” oraz „Aneks”, który wypełnia dyskusja wokół „Przedmowy” Do przyjaciół Lessinga. Dodajmy, że w ówczesnym środowisku filozoficznym publikacja rzeczonej „Przedmowy” wywołała...

  Cena:36.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 Następna »