Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 Następna »
 • Czarnogóra

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Łakota-Micker
  Czarnogóra
  Studia nad bezpieczeństwem

   

  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej. Ciekawe studium przypadków stanowi rozdział poświęcony zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym państwa. Przedstawienie Czarnogóry...

  Cena:36.00
 • Czas bibuły, tom 1

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Wróblewski (red.)
  Czas bibuły
  Mechanizmy – ludzie – idee
  tom 1

   

  Drugi obieg wydawniczy w PRL-u jest oceniany jako pewien fenomen i mimo upływu ponad dwudziestu lat od transformacji ustrojowej jest tematem niewyczerpanym. Prezentowane w książce teksty obejmują szeroki zakres zagadnień: socjologiczne aspekty funkcjonowania drugiego obiegu wydawniczego, prezentacje niezależnej działalności wydawniczej w regionach, recepcję prasy podziemnej w Radiu Wolna Europa, przedstawienie wybranych tytułów czy osób zaangażowanych w niezależny ruch wydawniczy, aż po zagadnienia fanzinów graffiti.

  Cena:28.00
 • Czas bibuły, tom 2

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Wróblewski (red.)
  Czas bibuły
  Mechanizmy – ludzie – idee

  tom 2

   

  Tematyka prezentowanego tomu jest zróżnicowana. Znajdą w nim Czytelnicy refleksje ogólne dotyczące drugiego obiegu, jak i szczegółowe analizy wybranych obszarów niezależnego ruchu wydawniczego: opisy środowisk, czasopism, osób związanych z drugim obiegiem, problematykę poczty podziemnej i wydawanych przez nią znaczków. Zebrane artykuły są kolejnym krokiem do lepszego zrozumienia fenomenu...

 • Czas bibuły, tom 3

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Wróblewski (red.)
  Czas bibuły
  Studia i materiały

  tom 3

   

  W trzecim tomie Czasu bibuły m.in. Jakub Kufel zajmuje się stosunkiem KOR-u do Kościoła i religii w latach 1976–1980, Dobrochna Dabert opisuje czasopisma literackie krajowe i zagraniczne jako swego rodzaju segment prasy niezależnej, Patryk Pleskot przybliża zagadnienia obecności drugiego obiegu wydawniczego na antypodach w latach 80. ubiegłego wieku.

  Cena:28.00
 • Czy/Jak sztuka przeżyła swoją śmierć?

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ryszard Różanowski (red.)
  Czy/Jak sztuka przeżyła swoją śmierć?

   

  Prezentowany tom zrodził się z dyskusji nad sytuacją sztuki współczesnej i towarzyszącej jej refleksji teoretycznej zainicjowanych i prowadzonych w latach 2008-2010 w Międzywydziałowym Kole Naukowym Estetyków działającym na Uniwersytecie Wrocławskim. Istotnym impulsem wzbogacającym i pogłębiającym krąg rozpatrywanych problemów była konferencja zorganizowana przez Koło jesienią 2009 r., której uczestnicy próbowali...

 • Czym jest romantyzm?

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Subel
  Czym jest romantyzm?
  Przegląd koncepcji

   

  Książkę polecamy uczniom, studentom i wykładowcom jako pomoc dydaktyczną w dyskusji nad pojmowaniem romantyzmu w dziejach europejskiej kultury. Szczególnie ciekawe są wszelkie odwołania...

  Cena:5.00
 • Człowiek na pograniczach

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Beata Cytowska, Krystyna Dziubacka (red.)
  Człowiek na pograniczach
  Interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania

   

  Publikacja stanowiąca ważny głos w rozważaniach na temat roli granicy i pogranicza w życiu człowieka znajdującego się często w skrajnym położeniu, w zróżnicowanych życiowych sytuacjach. W książce znajdziemy zarówno klasyczne kulturowo-antropologiczne ujęcia pogranicza, jak i filozoficzno-egzystencjalne oraz komunikacyjne. Całość bliska jest traktowaniu pogranicza w szerokim bachtinowskim ujęciu. W kilku miejscach znajdujemy...

  Cena:36.00
 • Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Klebaniuk (red.)
  Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

   

  Na monografię składają się artykuły przedstawicieli różnych nauk: psychologów, ekonomistów, pedago­gów i socjologów. Autorzy tekstów zwracają uwagę na rozmaite kwestie społeczne i trudności...

  Cena:15.00
 • De deught behoeft geen loftrompet

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Dowlaszewicz, Joanna Skubisz, Jan Urbaniak (red.)
  De deught behoeft geen loftrompet
  Feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van prof. dr. habil. Stefan Kiedroń

   

  Tom jubileuszowy z okazji 60. rocznicy urodzin prof. dra hab. Stefana Kiedronia, wybitnego wrocławskiego niderlandysty, współtwórcy i wieloletniego kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Czytelnik znajdzie tu szeroki wachlarz tekstów naukowych, napisanych przez autorów z różnych ośrodków niderlandystycznych w Europie i na świecie. Dotyczą one dawnej literatury niderlandzkiej i tym samym korespondują z zainteresowaniami filologicznymi Jubilata. Całość tworzy...

 • Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau)

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Heisig
  Deutsch-Polnische Gesellschaft
  der Universität Wrocław (Breslau)
  Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego

   

  Publikacja okolicznościowa wydana w piątą rocznicę ist­nienia Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego...

  Cena:35.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 Następna »