Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 • Zo het zaad zo de oogst

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Karpiński, Bolesław Rajman, Katarzyna Tryczyńska (red.)
  Zo het zaad zo de oogst
  Feestbundel voor prof. dr hab. Stanisław Prędota op zijn zeventigste verjaardag

   

  Księga pamiątkowa dla wrocławskiego niderlandysty i germanisty prof. Stanisława Prędoty, który dzięki swoim badaniom w zakresie językoznawstwa zdobył uznanie w Polsce i za granicą. Zawiera zbiór najważniejszych artykułów jubilata wydanych w języku niemieckim, niderlandzkim, polskim oraz angielskim. Prezentowane artykuły odzwierciedlają jednocześnie bogatą tematykę badań prowadzonych przez prof. Prędotę.

 • Zwierciadła duszy

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Renata Dampc-Jarosz
  Zwierciadła duszy
  Estetyka listów pisarek niemieckich epoki klasyczno-romantycznej

   

  Pisarki niemieckie epoki klasyczno-romantycznej pozostawały najczęściej w cieniu mężczyzn. Ich nazwiska łączone są z działalnością pozaliteracką – muz, gospodyń salonów czy towarzyszek życia. Odkrywanie czy przypominanie przez współczesnych badaczy spuścizny literackiej pisarek tworzących na przełomie XVIII i XIX w. pozwala na weryfikację ich miejsca...

  Cena:33.00
 • Śląsk w orbicie Wiednia

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Wyrzykowska
  Śląsk w orbicie Wiednia
  Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach 1648-1741

   

  W pracy zostały przedstawione wpływy sztuki austriackiej na formowanie się oblicza artystycznego Śląska w okresie od zakończenia wojny trzydziestoletniej do końca panowania habsburskiego, w kontekście kształtowania się postaw lojalistycznych śląskich mecenasów. Materiał badawczy stanowiły wybrane dzieła sztuki śląskiej: architektury, ogrodnictwa, rzeźby i malarstwa.

 • Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewelina Olszewska
  Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa

   

  Praca napisana z pozycji pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Przyczynkiem do powstania książki stała się chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jaki obraz rodziny pojawia się w retrospekcji młodych mężczyzn nieskazanych i skazanych prawomocnym wyrokiem sądu? Tekst ukazuje, w jaki sposób osoby z obu grup postrzegają swój dom rodzinny w kontekście warunków...

  Cena:36.00
 • Śródmiejska katedra

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogusław Czechowicz (red.)
  Śródmiejska katedra
  Kościół Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia

   

  Książka poświęcona pierwszej farze Wrocławia czasów późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Teksty naukowców z Gliwic, Hradca Králové, Legnicy, Pragi, Ustí nad Labem i Wrocławia zamieszczone zostały w oryginale – językami konferencji były polski, czeski i niemiecki.

  Cena:49.00
 • Świat (z) kolorowych czasopism

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edyta Zierkiewicz (red.)
  Świat (z) kolorowych czasopism
  Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej

   

  Autorzy tekstów, reprezentujący różne dyscypliny nauki, z dużą przenikliwością oraz krytycznym „pazurem” przyglądają się zawartości różnych czasopism adresowanych do kobiet i nastolatek, wydawanych zarówno w XIX w., jak i współcześnie. Analizują zawarte w tychże pismach teksty, reklamy, rysunki, udzielone czytelniczkom porady, używane słownictwo i terminy medyczne.

  Cena:15.00
 • Światłopisanie

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tomasz Małyszek
  Światłopisanie
  Film niemiecki 1895-2010

   

  Ta książka to fascynująca podróż w czasie, opowieść o kinie, filmach i jego twórcach, to rekonstrukcja najważniejszych dokonań kina niemieckiego w latach 1895-2010 ze szczególnym uwzględnieniem relacji między filmem a literaturą piękną.

  Cena:39.00
 • Życie w dawnej Bielawie / Das Leben im früheren Langenbielau

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Rafał Brzeziński
  Życie w dawnej Bielawie
  Ludzie, miejsca, wydarzenia
  Das Leben im früheren Langenbielau
  Die Leute, die Orte, die Ereignisse

  Przekład: Hans Rosenberger

   

  Książka nie jest historią miasta, ale przyczynkiem do takiej pracy. Zgromadzone w niej teksty powstawały jako artykuły prasowe i miały na celu przedstawienie historii najciekawszych miejsc związanych z Bielawą i jej mieszkańcami, którzy tu tworzyli i działali. Podstawowym materiałem do opracowania zagadnień były...

  Cena:37.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32