Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Następna »
 • Wychowanie w rodzinie, tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg, Stefania Walasek (red.)
  Wychowanie w rodzinie, tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym /
  Family upbringing, volume V. The images of family in the historical and pedagogical approach

   

  Spojrzenie na rodzinę z perspektywy pedagogicznej i historycznej badaczy z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem zainteresowania uczyniono społeczne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny; dom rodzinny jako miejsce znaczące w procesie kreowania tożsamości młodego pokolenia; dysfunkcje występujące w przestrzeniach życia rodzinnego, które w istotnym stopniu...

  Cena:34.00
 • Wykłady poranne albo rozważania o istnieniu Boga

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Moses Mendelssohn
  Wykłady poranne albo rozważania o istnieniu Boga

  Przekład, wprowadzenie i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

   

  Opublikowane w 1785 roku Morgenstunden, oder Vorlesungen ueber das Dasein Gottes są jednym z ostatnich i zarazem najważniejszych dzieł w dorobku naukowym Mosesa Mendelssohna (1729–1786). Wpisują się w XVIII-wieczny spór o panteizm (Pantheismusstreit), a dokładniej w dyskusje, jakie prowadził Johann Heinrich Jacobi z Gottholdem Ephreimem Lessingiem, a później próbował je kontynuować z Mosesem...

  Cena:36.00
 • Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Piotr Plichta
  Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych

   

  Książka poświęcona problemowi wypalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli-wychowawców pracujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z najważniejszych powodów zajmowania się procesami związanymi z odczuwanym w pracy obciążeniem (przeradzającym się z czasem w stan wypalenia) jest – wiążąca się z negatywnymi skutkami...

  Cena:40.00
 • Wyprowadzić na prostą

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wyprowadzić na prostą
  Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

   

  Jest to cenne opracowanie – zdaniem prof. Ludmiły Dziewięckiej-Bokun – prezentujące teoretyczne i praktyczne aspekty nowatorskiego narzędzia zwiększania dostępności do rynku pracy i personalnych umiejętności szczególnej kategorii grup defaworyzowanych na rynku pracy, jakimi są bezrobotni, bezdomni...

  nakład wyczerpany
 • Wędrówki po codzienności

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bartosz Jastrzębski
  Wędrówki po codzienności
  Eseje o paru ważnych rzeczach

   

  Prawda, kłamstwo, miłość, samotność, śmierć to sprawy poważne, to krańcowe punkty, na których rozpięta jest nasza codzienność. Nie spotykamy ich może raz po raz, ale zawsze zakreślają horyzont, w którym ludzka egzystencja jest rozumiana, oceniana, kształtowana. Pojęcia te tworzą swoisty słownik finalny, który wyznacza to, co dla życia graniczne, wiążące, ostateczne...

  Cena:20.00
 • Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogusław Węgliński
  Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa

   

  Książka poświecona została zagrożeniu terroryzmem we współczesnym świecie w kontekście systemu bezpieczeństwa państwa demokratycznego. Kwestia adaptacji systemów bezpieczeństwa współczesnych państw do nieustannie zmieniających metody działania i funkcjonowania nowoczesnych organizacji terrorystycznych to podstawowe wyzwanie stojące przed rządzącymi. Rządzących państwem demokratycznym polityków czeka w tym wypadku zadanie znacznie trudniejsze. W swoich działaniach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom...

 • Zarządzanie miastem

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka
  Zarządzanie miastem
  Wyzwania dla Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

   

  Głównym celem książki jest popularyzacja wiedzy dotyczącej praktyki zarządzania publicznego, w tym szczególnie rozwojem lokalnym i regionalnym. Publikacja upowszechnia wiedzę z zakresu nowych zagadnień związanych z zarządzaniem miastami, jak np. zarządzanie wielopoziomowe, zarządzanie miastem/regionem zrównoważonego rozwoju, rozwój inteligentny, teoria interesariuszy, podejście ewaluacyjne. Powyższe treści odnoszą się do projektu Europejskiej...

  Cena:36.00
 • Zbuntowany geniusz

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Honsza
  Zbuntowany geniusz
  Henrich Heine – biografia

   

   

   

  Biografia znakomitego, a w Polsce mało znanego, pisarza niemieckiego pierwszej połowy XIX wieku, który pozostawił  trwały ślad w kulturze europejskiej. Książka ukazuje wyjątkowo ciekawe i bujne życie, kryjące wiele dramatycznych niespodzianek. Fragmenty dotyczące emigracji w Paryżu zaskakują wręcz sensacyjnymi wątkami. Jest to interesująca...

   

  Cena:10.00
 • Zdrowie i choroba

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Barański, Włodzimierz Piątkowski (red.)
  Zdrowie i choroba
  Wybrane problemy socjologii medycyny

   

  Problematyka pracy jest interesująca i dobrze ustrukturyzowana. Można tę książkę uznać za udaną kontynuację Socjologii medycyny Magdaleny Sokołowskiej. Autorzy przedstawili różne zastosowania teorii i koncepcji socjologicznych w praktyce medycznej oraz rozważania nad zdrowiem i chorobą. Nie są to więc...

  Cena:15.00
 • Znalezione

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Falkiewicz
  Znalezione
  Szkice do książki

   

  Drobne szkice i przymiarki do esejów, powstałe w ciągu 40 lat, znanego krytyka i eseisty. Niespełnione i lekceważone w tamtym czasie, dziś nabierają przekornej aktualności.

  Cena:24.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Następna »