Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Następna »
 • Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Justyna Pilarska
  Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków

   

  W pracy autorka przedstawia rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu – pierwszego tego typu w Polsce – który podjął problematykę tożsamości pogranicza konceptualizowanej w Bośni i Hercegowinie. Wskazuje na źródła i mechanizmy reprodukcji stanów świadomości kulturowej, norm, wartości, postaw i zachowań podmiotów żyjących w wielokulturowym środowisku, które sprzyjają...

 • Wileńszczyzna małą ojczyzną

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Wileńszczyzna małą ojczyzną

   

  Zbiór artykułów przedstawicieli wielu dziedzin humanistyki dotyczących historii i współczesności Wileńszczyzny, o której redaktorka tomu pisze: Wśród mnogości takich miejsc są miejsca szczególne, nie tylko dla tych, których codzienność jest w nie uwikłana, ale także dla tych, którzy mimo oddalenia odczuwają ich metafizyczną obecność. Takim właśnie miejscem jest Wileńszczyzna.

  Cena:35.00
 • Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maurycy Graszewicz, Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
  Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

   

  Książka za przedmiot bierze ten obszar sfery publicznej, który w Polsce bardzo rzadko poddawany jest całościowemu oglądowi badawczemu właśnie od strony rynkowej – oświatę, wychowanie, szkolnictwo wyższe i naukę. Będzie więc stanowić ważny głos w dyskusji społecznej nad miejscem i rolą szkoły wyższej w systemie gospodarki rynkowej. To cenny wkład do...

  Cena:30.00
 • Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815-1822

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
  Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815-1822
  Studia i szkice

   

  Opracowanie poświęcone „Tygodnikowi Wileńskiemu” – miejscu debiutu Adama Mickiewicza.  Na pierwszą część książki składają się studia poświęcone dziejom i zawartości czasopisma. W drugiej zamieszczono szkice o debiutanckiej twórczości literackiej dwóch grup autorów – gimnazjalistów i księży –  m.in. właśnie na łamach „Tygodnika”.  Część trzecia (bibliologiczna), chociaż tematycznie...

  Cena:15.00
 • Wprowadzenie do lingwistyki

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heinz Vater
  Wprowadzenie do lingwistyki

   

  Mimo że na polskim rynku wydawniczym jest wiele książek mających charakter wstępu do językoznawstwa/lingwistyki, trudno szukać takiej, która w tak zwięzły sposób jak niniejsze opracowanie przedstawiałaby nowsze osiągnięcia ważnych dziedzin współczesnej lingwistyki. W prezentowanej książce znajdziemy więc opis przedmiotu badań, stosowane metody oraz osiągnięcia w obrębie fonologii, morfologii, składni i semantyki, tzn. tradycyjnych dziedzin badań językoznawczych. Obok wymienionych...

 • Wrocław literacki

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marta Kopij, Wojciech Kunicki, Thomas Schulz (red.)
  Wrocław literacki

   

  Publikacja przedstawia panoramę literackiego Wrocławia od czasów najdawniejszych do współczesności. Polscy i niemieccy autorzy pokazują wspólnie, jak kształtowały się teksty o mieście, jak powstawało miasto jako tekst, w jaki sposób żyją i oddziałują nadal teksty miejskie. Wrocław bowiem...

  nakład wyczerpany
 • Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Jędrzejowska
  Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej

   

  Książka prezentuje wyniki badań na problemem wspomagania rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolu. Autorka, która opracowała program „Ja mówię…” wspomagający rozwój społeczny dzieci przede wszystkim w obszarze komunikacji z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości psychofizycznych, w swoich badaniach postawiła na podejście podmiotowe. I wyniki pokazały, że obok odpowiednio dobranej do rozwoju dzieci metody postępowania drugą ważna rzeczą...

  Cena:35.00
 • Współczesne teorie komunikacji 2

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Łaba (red.)
  Współczesne teorie komunikacji 2

   

  W publikacji zebrano materiały z konferencji „Współczesne teorie komunikacji” zorganizowanej przez Koło Naukowe Corporate Identity & Public Relations. Zaprezentowano wyniki empirycznych badań z zakresu: komunikacji społecznej, reklamy, public relations, communication design oraz psychologii.

 • Wstęp do lingwistyki tekstu

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heinz Vater
  Wstęp do lingwistyki tekstu
  Struktura i rozumienie tekstów

   

  Książka poświęcona problematyce lingwistycznych badań nad tekstem, która nieustająco cieszy się na wielu uniwersytetach polskich i zagranicznych żywym zainteresowaniem zarówno na polu naukowym, jak i dydaktycznym. Zagadnienia w niej poruszane wyrastają z najnowszych lub stosunkowo nowych obserwacji, poczynionych głównie...

 • Wybór pism filozoficznych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Moses Mendelssohn

  Wybór pism filozoficznych

  Przekład, wprowadzenie i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

   

  Przygotowany przez autorów wybór pism filozoficznych Mosesa Mendelssohna (1728-1786) stawia sobie za cel przybliżenie, po raz pierwszy w tej mierze, polskiemu czytelnikowi tej słabo znanej u nas, a przecież wielkiej i znaczącej postaci z obszaru niemieckiej oświeceniowej filozofii. Mendelssohn był w niej osobowością ze wszech miar szczególną, jednym z najwybitniejszych filozofów...

  Cena:36.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Następna »