Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna »
 • Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Kokot (red.)
  Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej

   

  Autorzy tekstów zawartych w książce są przekonani, że diagnoza i terapia zaburzeń mowy, języka i komunikacji powinna być owocem wspólnej, harmonijnej i kompleksowej  współpracy zespołu pedagogicznego, składającego się z logopedy, pedagoga, psychologa i neuropsychologa oraz zespołu medycznego, składającego się z foniatry, neurologa, laryngologa oraz audiologa. W tomie czytelnik znajdzie...

  nakład wyczerpany
 • Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej
  Ku nowej jakości kształcenia

   

  Próba ukazania uobecniania się problematyki wielokulturowości i międzykulturowości w rzeczywistości instytucjonalnej, naukowo-badawczej, zwłaszcza jednak edukacyjnej uniwersytetu. Usankcjonowanie bowiem różnicy kulturowej wygenerowało nowe wyzwania, zwłaszcza w przestrzeni Unii Europejskiej, wobec szkoły wyższej, która nie tylko winna sprostać owym wyzwaniom na płaszczyźnie naukowo-badawczej, ale przede wszystkim edukacyjnej, wyposażając studentów w oczekiwane kompetencje do radzenia sobie...

  nakład wyczerpany
 • Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Justyna Pilarska
  Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków

   

  W pracy autorka przedstawia rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu – pierwszego tego typu w Polsce – który podjął problematykę tożsamości pogranicza konceptualizowanej w Bośni i Hercegowinie. Wskazuje na źródła i mechanizmy reprodukcji stanów świadomości kulturowej, norm, wartości, postaw i zachowań podmiotów żyjących w wielokulturowym środowisku, które sprzyjają...

  Cena:40.00
 • Wileńszczyzna małą ojczyzną

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Wileńszczyzna małą ojczyzną

   

  Zbiór artykułów przedstawicieli wielu dziedzin humanistyki dotyczących historii i współczesności Wileńszczyzny, o której redaktorka tomu pisze: Wśród mnogości takich miejsc są miejsca szczególne, nie tylko dla tych, których codzienność jest w nie uwikłana, ale także dla tych, którzy mimo oddalenia odczuwają ich metafizyczną obecność. Takim właśnie miejscem jest Wileńszczyzna.

  Cena:35.00
 • Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maurycy Graszewicz, Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
  Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

   

  Książka za przedmiot bierze ten obszar sfery publicznej, który w Polsce bardzo rzadko poddawany jest całościowemu oglądowi badawczemu właśnie od strony rynkowej – oświatę, wychowanie, szkolnictwo wyższe i naukę. Będzie więc stanowić ważny głos w dyskusji społecznej nad miejscem i rolą szkoły wyższej w systemie gospodarki rynkowej. To cenny wkład do...

  Cena:30.00
 • Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815-1822

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
  Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815-1822
  Studia i szkice

   

  Opracowanie poświęcone „Tygodnikowi Wileńskiemu” – miejscu debiutu Adama Mickiewicza.  Na pierwszą część książki składają się studia poświęcone dziejom i zawartości czasopisma. W drugiej zamieszczono szkice o debiutanckiej twórczości literackiej dwóch grup autorów – gimnazjalistów i księży –  m.in. właśnie na łamach „Tygodnika”.  Część trzecia (bibliologiczna), chociaż tematycznie...

  Cena:38.00
 • Wprowadzenie do lingwistyki

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heinz Vater
  Wprowadzenie do lingwistyki

   

  Mimo że na polskim rynku wydawniczym jest wiele książek mających charakter wstępu do językoznawstwa/lingwistyki, trudno szukać takiej, która w tak zwięzły sposób jak niniejsze opracowanie przedstawiałaby nowsze osiągnięcia ważnych dziedzin współczesnej lingwistyki. W prezentowanej książce znajdziemy więc opis przedmiotu badań, stosowane metody oraz osiągnięcia w obrębie fonologii, morfologii, składni i semantyki, tzn. tradycyjnych dziedzin badań językoznawczych. Obok wymienionych...

 • Wrocław literacki

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marta Kopij, Wojciech Kunicki, Thomas Schulz (red.)
  Wrocław literacki

   

  Publikacja przedstawia panoramę literackiego Wrocławia od czasów najdawniejszych do współczesności. Polscy i niemieccy autorzy pokazują wspólnie, jak kształtowały się teksty o mieście, jak powstawało miasto jako tekst, w jaki sposób żyją i oddziałują nadal teksty miejskie. Wrocław bowiem...

  nakład wyczerpany
 • Współczesne teorie komunikacji 2

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Łaba (red.)
  Współczesne teorie komunikacji 2

   

  W publikacji zebrano materiały z konferencji „Współczesne teorie komunikacji” zorganizowanej przez Koło Naukowe Corporate Identity & Public Relations. Zaprezentowano wyniki empirycznych badań z zakresu: komunikacji społecznej, reklamy, public relations, communication design oraz psychologii.

  Cena:12.00
 • Wstęp do lingwistyki tekstu

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heinz Vater
  Wstęp do lingwistyki tekstu
  Struktura i rozumienie tekstów

   

  Książka poświęcona problematyce lingwistycznych badań nad tekstem, która nieustająco cieszy się na wielu uniwersytetach polskich i zagranicznych żywym zainteresowaniem zarówno na polu naukowym, jak i dydaktycznym. Zagadnienia w niej poruszane wyrastają z najnowszych lub stosunkowo nowych obserwacji, poczynionych głównie...

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Następna »