Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 Następna »
 • Anioł w literaturze i kulturze, tom I

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom I

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

 • Anioł w literaturze i kulturze, tom II

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom II

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

  Cena:45.00
 • Anioł w literaturze i kulturze, tom III

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom III

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

  Cena:45.00
 • Antropologia mediacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Magdalena Tabernacka (red.)
  Antropologia mediacji

   

  Interdyscyplinarne opracowanie dotyczące mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Zawiera analizy naukowe i wyniki badań empirycznych rzucające nowe światło na kulturowe i komunikacyjne aspekty prowadzenia mediacji w praktyce działań organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej. Książka adresowana jest do osób zajmujących się mediacją naukowo, ale także do uczestników mediacji...

 • Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Białek, Grzegorz Kowal (red.)
  Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej
  Szkice – komentarze – interpretacje

  Tomy I i II

   

  Historia literatury niemieckojęzycznej opowiedziana w esejach. Blisko sto odczytań najwybitniejszych i najważniejszych dzieł literackich – wierszy, poematów, dramatów, opowiadań, powieści, esejów filozoficznych – napisanych w języku niemieckim i przetłumaczonych na język polski, od Anioła Ślązaka do Stefana Zweiga, od Pieśni o Nibelungach do Elfriede Jelinek.

  Cena:110.00
 • Art in Education and Therapy / Sztuka w wychowaniu i terapii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosława Furmanowska (red.)
  Art in Education and Therapy
  Sztuka w wychowaniu i terapii

   

  Interesujące i ważne opracowanie we współczesnej dyskusji nad wartościami wychowawczymi i terapeutycznymi sztuki. Aktualnie bardziej kładzie się nacisk na walory terapeutyczne sztuki, natomiast aspekt wychowawczy jest pomijany. Tym bardziej cenne jest zwrócenie uwagi i przypomnienie roli sztuki jako ważnej wartości wychowania młodego człowieka. W swojej różnorodności ujęć teoretycznych, badawczych i praktycznych prezentowanych...

  Cena:39.00
 • Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wita Szulc (red)
  Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich

   

  Książka powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych arteterapią, zarówno organizatorach studiów, jak i studentach, i kandydatach na inne formy zdobywania kwalifikacji arteterapeuty.
  Pierwsza część to prezentacja międzynarodowej organizacji pod nazwą ECArTE i jej działalności oraz systemów kształcenia...

 • Audiosfera

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek (red.)
  Audiosfera
  Studia

   

  Wybór tekstów opublikowanych w pierwszych dwóch numerach czasopisma elektronicznego „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”. Zebrane artykuły przedstawiają pewne spektrum interesujących problemów odsłoniętych za sprawą przyjęcia „perspektywy ucha”, zwłaszcza w zakresie studiów nad miastem, przemian sposobów słuchania, zmian środowisk dźwiękowych w aspekcie historycznym, podejmują także refleksję nad pejzażem dźwiękowym w perspektywie aksjologicznej.

 • Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska (red.)

  Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność

  Ponowoczesne konteksty edukacji

   

  Prace autorytetów w zakresie pedagogiki społecznej, pedagogiki mediów, dydaktyki ogólnej, dydaktyki informatyki, psychologii kształcenia oraz kognitywistyki, metodologii...

  nakład wyczerpany
 • Ausgewählte Quellen im Diskursfeld „Identitäten“. Deutschland

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Hałub (red.)
  Ausgewählte Quellen im Diskursfeld «Identitäten»
  Deutschland
  Ein Arbeitsbuch für Breslauer Germanistikstudenten

  Cena:39.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30 Następna »