Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 Następna »
 • Anioł w literaturze i kulturze, tom I

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom I

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

 • Anioł w literaturze i kulturze, tom II

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom II

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

  Cena:45.00
 • Anioł w literaturze i kulturze, tom III

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom III

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

  Cena:45.00
 • Antropologia mediacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Magdalena Tabernacka (red.)
  Antropologia mediacji

   

  Interdyscyplinarne opracowanie dotyczące mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Zawiera analizy naukowe i wyniki badań empirycznych rzucające nowe światło na kulturowe i komunikacyjne aspekty prowadzenia mediacji w praktyce działań organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej. Książka adresowana jest do osób zajmujących się mediacją naukowo, ale także do uczestników mediacji...

 • Architecture in The Forming of Cities’ Culture

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Przesmycka (red.)
  Architecture in The Forming of Cities’ Culture

   

  Publikacja w języku angielskim stanowiąca uzupełnienie polskiej książki Europejskie stolice kultury. Wybrane zagadnienia.  


  The initiative of the European Capital of Culture, one of the most interesting EU projects, sets it as its key goal to show the diversity of cultures in Europe and at the same time to increase the sense of cultural community of the citizens of European countries. This idea...

 • Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Białek, Grzegorz Kowal (red.)
  Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej
  Szkice – komentarze – interpretacje

  Tomy I i II

   

  Historia literatury niemieckojęzycznej opowiedziana w esejach. Blisko sto odczytań najwybitniejszych i najważniejszych dzieł literackich – wierszy, poematów, dramatów, opowiadań, powieści, esejów filozoficznych – napisanych w języku niemieckim i przetłumaczonych na język polski, od Anioła Ślązaka do Stefana Zweiga, od Pieśni o Nibelungach do Elfriede Jelinek.

  Cena:110.00
 • Art in Education and Therapy / Sztuka w wychowaniu i terapii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosława Furmanowska (red.)
  Art in Education and Therapy
  Sztuka w wychowaniu i terapii

   

  Interesujące i ważne opracowanie we współczesnej dyskusji nad wartościami wychowawczymi i terapeutycznymi sztuki. Aktualnie bardziej kładzie się nacisk na walory terapeutyczne sztuki, natomiast aspekt wychowawczy jest pomijany. Tym bardziej cenne jest zwrócenie uwagi i przypomnienie roli sztuki jako ważnej wartości wychowania młodego człowieka. W swojej różnorodności ujęć teoretycznych, badawczych i praktycznych prezentowanych...

  Cena:39.00
 • Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wita Szulc (red)
  Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich

   

  Książka powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych arteterapią, zarówno organizatorach studiów, jak i studentach, i kandydatach na inne formy zdobywania kwalifikacji arteterapeuty.
  Pierwsza część to prezentacja międzynarodowej organizacji pod nazwą ECArTE i jej działalności oraz systemów kształcenia...

 • Audiosfera

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek (red.)
  Audiosfera
  Studia

   

  Wybór tekstów opublikowanych w pierwszych dwóch numerach czasopisma elektronicznego „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”. Zebrane artykuły przedstawiają pewne spektrum interesujących problemów odsłoniętych za sprawą przyjęcia „perspektywy ucha”, zwłaszcza w zakresie studiów nad miastem, przemian sposobów słuchania, zmian środowisk dźwiękowych w aspekcie historycznym, podejmują także refleksję nad pejzażem dźwiękowym w perspektywie aksjologicznej.

  Cena:30.00
 • Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska (red.)

  Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność

  Ponowoczesne konteksty edukacji

   

  Prace autorytetów w zakresie pedagogiki społecznej, pedagogiki mediów, dydaktyki ogólnej, dydaktyki informatyki, psychologii kształcenia oraz kognitywistyki, metodologii...

  nakład wyczerpany
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 Następna »