Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32 Następna »
 • Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Grażyna Lewicka
  Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego
  a konstruktywistyczna teoria uczenia się

   

  Rozprawa znanej specjalistki w zakresie badania i rozwiązywania problemów związanych z akwizycją języka drugiego.

  Cena:24.00
 • Grupa Kopernika

  Literatura naukowa i popularnonaukowa


  Dieter Bingen, Kazimierz Wóycicki, Krzysztof Ruchniewicz (red.)
  Grupa Kopernika
  Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000-2012)

   

  Grupa Kopernika to gremium dyskusyjne będące wspólnym projektem Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie i Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, które dyskutuje nad aktualnym stanem i różnymi wariantami rozwoju relacji polsko-niemieckich, przede wszystkim na skrzyżowaniu kultury, społeczeństwa i polityki.

  Zamieszczone w tomie raporty z jednej strony odzwierciedlają aktualną, dyktowaną powszednią polityką agendę relacji polsko-niemieckich...

  Cena:32.00
 • Helvetia literarisch

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alina Kowalczyk, Sebastian Mrożek (red.)
  Helvetia literarisch
  Eine Anthologie der Texte Schweizer Autoren mit Aufgaben

   

  Wybór tekstów pisarzy szwajcarskich z propozycjami ich dydaktyzacji. Podręcznik przeznaczony dla studentów filologii germańskiej.

  Cena:15.00
 • Historia et philosophia

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tadeusz Gadacz (red.)
  Historia et philosophia
  Ante et post Hegelium
  Festschrift für Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag

   

  Księga pamiątkowa dla znanego historyka filozofii prof. Karola Bala. Zawiera szkice i artykuły dotyczące twórczości Hegla, Tschirnhausa, Spinozy, Kanta, Jaspersa i in.

  Cena:20.00
 • Historia sztuki w dobie globalizacji / Art History in the Age of Globalization

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Jezierska, Aleksandra Szewczyk, Anna Śliwowska (red.)
  Historia sztuki w dobie globalizacji / Art History in the Age of Globalization

   

  Na książkę złożyły się teksty poświęcone architekturze, malarstwie, kolekcjom sztuki, zabytkom oraz pomnikom, w szczególności zaś sztuce XX wieku. Dialog naukowców młodego pokolenia po wschodniej i zachodniej granicy Polski skupiony jest na tym, co wspólne – dziedzictwie sztuki zachodniej, co może prowadzić nie tylko do wzajemnego zrozumienia i zrastania się Europy, ale także do owocnego dyskursu naukowego.
  Publikacja w językach polskim i angielskim.

  Cena:39.00
 • Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Dariusz Galewski, Wojciech Kucharski, Marek L. Wójcik (red.)
  Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013
  W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława

   

  Blisko 800 lat istnienia zakonu na Śląsku odcisnęło wyraźne piętno nie tylko na działalności naukowej czy duszpasterskiej, lecz także kulturalnej. Bogata spuścizna artystyczna Zakonu Kaznodziejskiego w Europie Środkowej jest coraz lepiej znana, czego nie można jednak powiedzieć, jeżeli chodzi o Śląsk. Nasza wiedza na ten temat jest fragmentaryczna i odnosi się tylko do kilku wybranych zjawisk. Dlatego ważnym postulatem badawczym jest jak najszersze spojrzenie na rolę zakonu w średniowiecznej i nowożytnej kulturze Śląska. Temu ma służyć również...

 • Historyk wobec dylematów polskich i własnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bronisław Władysław Pasierb
  Historyk wobec dylematów polskich i własnych
  Przyczynki i szkice

   

  Tom autorskich refleksji jest wyborem tekstów, które w ostatnich latach ukazały się drukiem. Problemy, które porusza Bronisław Pasierb w tym zbiorze, żyją wciąż w świadomości społecznej. Książkę otwiera tekst, już historyczny, debaty parlamentarnej dotyczącej naszego miejsca w Europie, następny również odwołuje się do polemik, ale odległych w czasie, sprzed I wojny światowej, o tzw. przejściowości Polski. Ponadto autor pisze o „serdecznych przyjaciołach” ZSRR i...

  Cena:38.00
 • Honor, cześć, godność

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Wiązek (red.)
  Honor, cześć, godność
  Aspekty historyczno-prawne

   

  Niemal od początku ludzkości, wraz z tworzeniem pierwszych form życia zbiorowego, cześć, godność i honor stanowiły jedne z najważniejszych wartości w życiu społecznym, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym. Od wieków w różnych systemach prawnych funkcjonowały czyny zabronione, z których popełnieniem wiązano odpowiedzialność prawną, a które najczęściej określano jako obrazę, zniewagę, potwarz, zniesławienie czy oszczerstwo. Sankcjonowanie podobnych czynów nie jest zjawiskiem tylko historycznym. Czyny te zazwyczaj są ścigane z oskarżenia prywatnego, a kary dla sprawców są raczej niewygórowane...

  Cena:40.00
 • Humanistyka jako hermeneutyka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Humanistyka jako hermeneutyka

   

  Książka jest próbą wielokrotnego przeformułowania pytania o to, czym jest humanistyka i czym jest hermeneutyka, pytania o relację bądź relacyjność, o „sieciowość” tradycji, w obrębie której przeplatają się ze sobą – a czasem zamieniają miejscami – obszary problemowe czy „kulturowe”, których kształtem...

  Cena:12.00
 • Iberystyka wrocławska (1967–2007)

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Piotr Sawicki, Marta Minkiewicz, Anna Olchówka
  Iberystyka wrocławska (1967–2007)
  Ilustrowany przewodnik retrospektywny

   

  Książka opowiada historię powstawania, rozwijania się i dojrzewania iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1967–2007. Autorzy zarejestrowali wszystkie istotne zdarzenia wyznaczające kolejne etapy rozwoju naukowego i dydaktycznego kierunku, takie jak obrony rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, zatrudnienia nowych wykładowców, organizowane konferencje, ogłaszane publikacje...

   

  Książka jest dostępna na stronie IFR. To adres, skąd można ją pobrać:

  https://drive.google.com/file/d/0B8xJKSoKwpKhWmY3ZDFnbW5PT1U/view

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 32 Następna »