Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30 Następna »
 • Historia sztuki w dobie globalizacji / Art History in the Age of Globalization

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Jezierska, Aleksandra Szewczyk, Anna Śliwowska (red.)
  Historia sztuki w dobie globalizacji / Art History in the Age of Globalization

   

  Na książkę złożyły się teksty poświęcone architekturze, malarstwie, kolekcjom sztuki, zabytkom oraz pomnikom, w szczególności zaś sztuce XX wieku. Dialog naukowców młodego pokolenia po wschodniej i zachodniej granicy Polski skupiony jest na tym, co wspólne – dziedzictwie sztuki zachodniej, co może prowadzić nie tylko do wzajemnego zrozumienia i zrastania się Europy, ale także do owocnego dyskursu naukowego.
  Publikacja w językach polskim i angielskim.

  Cena:39.00
 • Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Dariusz Galewski, Wojciech Kucharski, Marek L. Wójcik (red.)
  Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013
  W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława

   

  Blisko 800 lat istnienia zakonu na Śląsku odcisnęło wyraźne piętno nie tylko na działalności naukowej czy duszpasterskiej, lecz także kulturalnej. Bogata spuścizna artystyczna Zakonu Kaznodziejskiego w Europie Środkowej jest coraz lepiej znana, czego nie można jednak powiedzieć, jeżeli chodzi o Śląsk. Nasza wiedza na ten temat jest fragmentaryczna i odnosi się tylko do kilku wybranych zjawisk. Dlatego ważnym postulatem badawczym jest jak najszersze spojrzenie na rolę zakonu w średniowiecznej i nowożytnej kulturze Śląska. Temu ma służyć również...

 • Historyk wobec dylematów polskich i własnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bronisław Władysław Pasierb
  Historyk wobec dylematów polskich i własnych
  Przyczynki i szkice

   

  Tom autorskich refleksji jest wyborem tekstów, które w ostatnich latach ukazały się drukiem. Problemy, które porusza Bronisław Pasierb w tym zbiorze, żyją wciąż w świadomości społecznej. Książkę otwiera tekst, już historyczny, debaty parlamentarnej dotyczącej naszego miejsca w Europie, następny również odwołuje się do polemik, ale odległych w czasie, sprzed I wojny światowej, o tzw. przejściowości Polski. Ponadto autor pisze o „serdecznych przyjaciołach” ZSRR i...

  Cena:38.00
 • Honor, cześć, godność

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Wiązek (red.)
  Honor, cześć, godność
  Aspekty historyczno-prawne

   

  Niemal od początku ludzkości, wraz z tworzeniem pierwszych form życia zbiorowego, cześć, godność i honor stanowiły jedne z najważniejszych wartości w życiu społecznym, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym. Od wieków w różnych systemach prawnych funkcjonowały czyny zabronione, z których popełnieniem wiązano odpowiedzialność prawną, a które najczęściej określano jako obrazę, zniewagę, potwarz, zniesławienie czy oszczerstwo. Sankcjonowanie podobnych czynów nie jest zjawiskiem tylko historycznym. Czyny te zazwyczaj są ścigane z oskarżenia prywatnego, a kary dla sprawców są raczej niewygórowane...

  Cena:40.00
 • Humanistyka jako hermeneutyka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Humanistyka jako hermeneutyka

   

  Książka jest próbą wielokrotnego przeformułowania pytania o to, czym jest humanistyka i czym jest hermeneutyka, pytania o relację bądź relacyjność, o „sieciowość” tradycji, w obrębie której przeplatają się ze sobą – a czasem zamieniają miejscami – obszary problemowe czy „kulturowe”, których kształtem...

  Cena:12.00
 • Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Jagiełło-Szostak
  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii

   

  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych. Wskazała na bogactwo cech różniących, głównie jednak na elementy kształtujące tak jugoslawizm, jak i etnonacjonalizm. Zadała sobie dużo trudu, by do rozrzuconych źródeł dotrzeć, wiele elementów konstytuujących istotę podjętego przez nią tematu wyczerpująco zanalizować, poskładać następnie prawidłowo...

  Cena:44.00
 • Imperia i prowincje

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jerzy Łukosz
  Imperia i prowincje
  O literaturze niemieckojęzycznej i polskiej w dwudziestym wieku

   

  Zbiór esejów-analiz – historyczno- i krytycznoliterackich, m.in. o takich postaciach literatury, jak Franz Kaf­ka, Hermann Broch, Hermann Hesse, Tomasz Mann, Günter Grass, Tadeusz Różewicz, Leopold Buczkowski, Janusz Rudnicki czy Olga...

 • Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Grębowiec
  Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia

   

  Przedmiotem opracowania są inskrypcje sprzed 1945 r., jakie zachowały się w miejskiej przestrzeni Wrocławia. Jest to książka zarówno literaturoznawcza, jak i kulturoznawcza, a poniekąd dotykająca także najnowszej historii politycznej.

  Cena:13.00
 • Interakcje

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (red.)
  Christian Pletzing (współpr.)
  Interakcje
  Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego

   

  Bliskość geograficzna, pokrewieństwa kulturowe i historyczne powiązania niekoniecznie idą w parze z wiedzą na temat kraju sąsiada, a umiejętność posługiwania się językiem obcym nie zapewnia skutecznego komunikowania. „Interakcje” to leksykon obejmujący zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia specyfiki polsko-niemieckich oddziaływań: zarówno tych, o których traktują szkolne podręczniki do historii lub które pojawiają się na pierwszych stronach gazet...

  Cena:80.00
 • Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Helmut Hofbauer
  Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet
  Eine (Her-)Ausführung aus der Interkulturellen Kommunikation

   

  Polemiczny wywód na temat miejsca przedmiotu ‚komunikacja interkulturowa’ w nauczaniu akademickim. Autor stawia pytanie o przyczyny rozbieżności między teorią a praktycznym zastosowaniem wybranych uogólnień stanowiących wynik dyskursu interkulturowego...

  Cena:15.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 30 Następna »