Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa
 • Ausgewählte Quellen im Diskursfeld „Identitäten“. Österreich

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Lucjan Puchalski (red.)
  Ausgewählte Quellen im Diskursfeld «Identitäten»
  Österreich
  Ein Arbeitsbuch für Breslauer Germanistikstudenten

 • (Re)organizacja zarządzania miastami w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka (red.)
  (Re)organizacja zarządzania miastami w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych

   

  Początek XXI wieku potwierdził wiarygodność głównych aktorów decydujących o rozwoju współczesnego świata: nadal są nimi miasta i w sposób szczególny metropolie, a ich podstawowe filary rozwoju stanowią gospodarka, innowacje, kultura i tożsamość. W takim kontekście refleksja dotycząca kwestii, czy w świetle globalnych trendów rozwojowych miasta w Polsce wykazują potencjał rozwojowy, pozostaje aktualna i ważna. Warto się zastanowić, w jakich kierunkach...

 • 17 czerwca 1953

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ilko-Sascha Kowalczuk
  17 czerwca 1953
  Historia powstania

   

  Powstanie z 17 czerwca 1953 roku w NRD, które ogarnęło ponad siedemset miast i gmin, porywając ze sobą około miliona uczestników ze wszystkich grup społecznych. Osiem lat po upadku dyktatury nazistowskiej i w końcu morderczej próby zawojowania przez Niemców połowy świata część wschodnioniemieckiego społeczeństwa powstała z kolan, rzucając wyzwanie narzuconej przez ZSRR komunistycznej władzy. Ilko-Sascha Kowalczuk prezentuje...

  Cena:29.00
 • 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz
  40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej
  Teoria i praktyka

   

  Tom jubileuszowy wrocławskiej Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Zamieszczono w nim m.in. opis czterdziestu lat działalności szkoły, teksty poświęcone pracy dydaktycznej SJPiK, zarówno informacyjne, jak i dotyczące prowadzonych przez lektorów badań, a także zaprezentowano przykładowe programy oraz autorskie zadania lektorów przygotowane dla konkretnych potrzeb językowych i kulturowych uczniów szkoły.

   

  Cena:29.00
 • 50 lat Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (1968–2018)

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Henryk Kasprzak, Ryszard Poprawski (red.)
  50 lat Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (1968–2018)
  Księga Jubileuszowa

   

  Księga przygotowana na jubileusz 50-lecia Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (WPPT) Politechniki Wrocławskiej. Ta okrągła rocznica stała się okazją do refleksji nad historią Wydziału, ludźmi, którzy go tworzyli, a także kształtującymi go tradycjami i wartościami. W publikacji czytelnik znajdzie też wiele informacji o teraźniejszości WPPT.
  Wydział na trwałe wpisał się w dzieje wrocławskiej uczelni technicznej i w znaczącym stopniu przyczynił się do tego, że Politechnika Wrocławska jest obecnie...

  Osoby zainteresowane nabyciem książki proszone są o kontakt z dziekanatem wydziału.
 • Academic Teacher Facing the Educational Challenges of the 21st Century

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Academic Teacher Facing the Educational Challenges of the 21st Century

   

  Jakie wyzwania edukacyjne stoją przed nauczycielem akademickim w XXI wieku? Tym tematem zajęli się polscy i czescy naukowcy, których artykuły zamieszczono w prezentowanym tomie. Organizują się one w trzy główne strumienie pedagogicznego dyskursu: zmieniające się oblicze współczesnych nauczycieli akademickich, jakość nauczania...

  nakład wyczerpany
 • African American Hip Hop Slang

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michał Garcarz
  African American Hip Hop Slang
  A Sociolinguistic Study Of Street Speech

   

  Socjolingwistyczne studium slangu hip-hopowego używanego i kojarzonego z Afroamerykanami zamieszkującymi getta dużych amerykańskich metropolii. Autor szczegółowo omawia społeczne uwarunkowania powstania afroamerykańskiej odmiany angielszczyzny w USA, a także jej główne cechy językowe (fonologiczne oraz gramatyczne), co pozwala czytelnikowi zrozumieć naturę odrębności...

  Cena:44.00
 • Akceptacja w komunikowaniu się

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Lesław Cirko
  Akceptacja w komunikowaniu się
  Między preskryptywizmem a permisywizmem

   

  Książka jest studium językoznawczym, analitycznym, wolnym od wszelkich form preskryptywizmu. Jednym z najważniejszych wątków pracy jest dyskusja nad kryteriami, dzięki którym odbiorca klasyfikuje teksty jako neutralne, nierzucające się w oczy, innymi słowy akceptowalne. Autor wykazuje, że samo tylko wskazanie na ich poprawność językową, pojmowaną...

  Cena:33.00
 • Aleksander Fredro

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marian Ursel
  Aleksander Fredro
  Na scenie życia i teatru

   

  Na książkę złożyły się rozprawy i studia dotyczące dwóch zasadniczych wątków tematyczno- -problemowych, związanych z biografią literacką i twórczością Aleksandra Fredry. Pierwszy stanowią rozważania na temat życia codziennego i towarzyskiego komediopisarza, który często zwracając się do bliskich...

  Cena:30.00
 • Angela Merkel

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Julian Bartosz
  Angela Merkel
  Kariera – władza – polityka

   

  Rzecz o Angeli Merkel jest po publikacjach o Willym Brandcie i Helmucie Kohlu trzecią pozycją o kanclerzach niemieckich w dorobku autora. W książce zostało przedstawione życie Angeli Merkel w byłej NRD, kariera w RFN, sposób sprawowania władzy oraz polityka, w tym – na zakończenie – jej stosunek do Polski.

  Cena:19.00
 • Ani centrum, ani peryferie

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jerzy Krzysztof Kos
  Ani centrum, ani peryferie
  Architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740–1815

   

  Książka dotyczy dziejów architektury rezydencjonalnej, sakralnej (protestanckiej, katolickiej, żydowskiej) i użyteczności publicznej (m.in. ratusze, teatry) powstałej na terytorium pruskiego Śląska w latach 1740–1815. Przemiany stylowe i formalne najważniejszych gatunków architektonicznych tego okresu zostały ukazane na tle zmiany elit społecznych, kształtowania się nowej sytuacji konfesyjnej i zmian zachodzących w sferze społecznej. Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny.

  Cena:60.00
 • Anioł w literaturze i kulturze, tom I

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom I

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

 • Anioł w literaturze i kulturze, tom II

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom II

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

  Cena:45.00
 • Anioł w literaturze i kulturze, tom III

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta Ługowska (red.)
  Anioł w literaturze i kulturze

  Tom III

   

  Rozprawy zawarte w prezentowanych tomach potwierdzają tezę o angelomanii przełomu wieków. Duża liczba publikacji na anielskie tematy, pisanych z pozycji ortodoksyjnych i nieortodoksyjnych, świadczy o intelektualnym przywiązaniu autorów do anielskich wątków i tematów, znajdowanych zarówno w obszarach kultury wysokiej...

  Cena:45.00
 • Antropologia mediacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Magdalena Tabernacka (red.)
  Antropologia mediacji

   

  Interdyscyplinarne opracowanie dotyczące mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Zawiera analizy naukowe i wyniki badań empirycznych rzucające nowe światło na kulturowe i komunikacyjne aspekty prowadzenia mediacji w praktyce działań organów wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej. Książka adresowana jest do osób zajmujących się mediacją naukowo, ale także do uczestników mediacji...

 • Architecture in The Forming of Cities’ Culture

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Przesmycka (red.)
  Architecture in The Forming of Cities’ Culture

   

  Publikacja w języku angielskim stanowiąca uzupełnienie polskiej książki Europejskie stolice kultury. Wybrane zagadnienia.  


  The initiative of the European Capital of Culture, one of the most interesting EU projects, sets it as its key goal to show the diversity of cultures in Europe and at the same time to increase the sense of cultural community of the citizens of European countries. This idea...

 • Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Białek, Grzegorz Kowal (red.)
  Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej
  Szkice – komentarze – interpretacje

  Tomy I i II

   

  Historia literatury niemieckojęzycznej opowiedziana w esejach. Blisko sto odczytań najwybitniejszych i najważniejszych dzieł literackich – wierszy, poematów, dramatów, opowiadań, powieści, esejów filozoficznych – napisanych w języku niemieckim i przetłumaczonych na język polski, od Anioła Ślązaka do Stefana Zweiga, od Pieśni o Nibelungach do Elfriede Jelinek.

 • Art in Education and Therapy / Sztuka w wychowaniu i terapii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosława Furmanowska (red.)
  Art in Education and Therapy
  Sztuka w wychowaniu i terapii

   

  Interesujące i ważne opracowanie we współczesnej dyskusji nad wartościami wychowawczymi i terapeutycznymi sztuki. Aktualnie bardziej kładzie się nacisk na walory terapeutyczne sztuki, natomiast aspekt wychowawczy jest pomijany. Tym bardziej cenne jest zwrócenie uwagi i przypomnienie roli sztuki jako ważnej wartości wychowania młodego człowieka. W swojej różnorodności ujęć teoretycznych, badawczych i praktycznych prezentowanych...

  Cena:39.00
 • Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wita Szulc (red)
  Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich

   

  Książka powstała z myślą o wszystkich zainteresowanych arteterapią, zarówno organizatorach studiów, jak i studentach, i kandydatach na inne formy zdobywania kwalifikacji arteterapeuty.
  Pierwsza część to prezentacja międzynarodowej organizacji pod nazwą ECArTE i jej działalności oraz systemów kształcenia...

 • Audiosfera

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek (red.)
  Audiosfera
  Studia

   

  Wybór tekstów opublikowanych w pierwszych dwóch numerach czasopisma elektronicznego „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”. Zebrane artykuły przedstawiają pewne spektrum interesujących problemów odsłoniętych za sprawą przyjęcia „perspektywy ucha”, zwłaszcza w zakresie studiów nad miastem, przemian sposobów słuchania, zmian środowisk dźwiękowych w aspekcie historycznym, podejmują także refleksję nad pejzażem dźwiękowym w perspektywie aksjologicznej.

  Cena:30.00
 • Audiosfera. Studia 2

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aleksandra Kil-Matlak, Robert Losiak, Renata Tańczuk, Sławomir Wieczorek (red.)
  Audiosfera
  Studia 2

   

  Spis treści

   

  Drugi tom serii „Audiosfera. Studia” stanowi wybór tekstów zamieszczonych w kolejnych (3. i 4.) numerach internetowego periodyku „Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki”. Obok artykułów naukowych, pokazujących różnorodne konteksty współczesnych sound studies, prezentuje teksty publicystyczne wyrażające subiektywny i niejednokrotnie bardzo emocjonalny stosunek do zagadnień dźwięku i audiosfery, co stanowić może świadectwo aktualności oraz społecznej ważności tej problematyki.

  Cena:30.00
 • Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska (red.)

  Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność

  Ponowoczesne konteksty edukacji

   

  Prace autorytetów w zakresie pedagogiki społecznej, pedagogiki mediów, dydaktyki ogólnej, dydaktyki informatyki, psychologii kształcenia oraz kognitywistyki, metodologii...

  nakład wyczerpany
 • Ausgewählte Quellen im Diskursfeld „Identitäten“. Deutschland

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Hałub (red.)
  Ausgewählte Quellen im Diskursfeld «Identitäten»
  Deutschland
  Ein Arbeitsbuch für Breslauer Germanistikstudenten

 • Ausgewählte Quellen im Diskursfeld „Identitäten“. Die Schweiz

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Dariusz Komorowski (red.)
  Ausgewählte Quellen im Diskursfeld «Identitäten»
  Die Schweiz
  Ein Arbeitsbuch für Breslauer Germanistikstudenten

  Cena:39.00
 • Batalia o człowieka Oświecenia

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jan Urbaniak
  Batalia o człowieka Oświecenia
  XVIII-wieczne czasopiśmiennictwo holenderskie jako zwierciadło epoki

   

  Książka o próbach ulepszania ludzkości w burzliwym wieku XVIII. Dokumentuje ona realizację oświeceniowych reform, których pomysłodawcy dążyli do trudnego do osiągnięcia ideału. W idealistycznych refleksjach na temat przyszłości Niderlandów w państwie dominowała harmonia pomiędzy poszczególnymi stanami społecznymi, ludziom żyło się dostatnio, władza cieszyła się szacunkiem, a kultura była wyjątkowa w swojej oryginalności. Ten życzeniowy w istocie obraz kontrastował z odmienną rzeczywistością, pokazując trudności w realizacji...

  Cena:40.00
 • Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Malec
  Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem

   

  Autorka uwagę badawczą skupia na osobach dorosłych, które nabyły niepełnosprawność stosunkowo późno. Przedstawia doświadczenie niepełnosprawności jako możliwość zdobywania wiedzy o sobie...

  Cena:22.00
 • Bliżej człowieka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Urszula Dębska (red.)
  Bliżej człowieka
  Konteksty interdyscyplinarne

   

  Celem książki jest odniesienie się do różnych, niekiedy bardzo odległych problemów współczesnego człowieka, zrozumienie go, spojrzenie nań z różnych punktów widzenia: psychologicznego, pedagogicznego, medycznego...

   

  Cena:24.00
 • Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Kula
  Bohater końca XX wieku w prozie Władimira Makanina

   

  Bardzo odpowiedzialna refleksja nad ważnym elementem współczesnej rosyjskiej rzeczywistości literackiej. Autorka książki nad wyraz trafnie zrekonstruowała model bohatera literackiego  prozy Władimira Makanina, zawierając jednocześnie w tym opisie jego interpretację wizji człowieka końca wieku XX. W twórczości Makanina autorkę interesuje przede wszystkim problem kondycji człowieka i człowieczeństwa na przełomie...

  Cena:32.00
 • Bohumila Hrabala sprawa polska (i inne sprawy)

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Soliński
  Bohumila Hrabala sprawa polska (i inne sprawy)

   

  Przedmiotem zainteresowania są różne formy obecności prozy Bohumila Hrabala w polskiej kulturze literackiej od czasu pojawienia się pierwszych przekładów aż po dzień dzisiejszy. Książka to efekt wieloletniej, polonocentrycznej fascynacji badawczej autora życiem i dziełem Bohumila Hrabala, czeskiego mistrza prozy poetyckiej codzienności, odczytywanej tu...

  Cena:15.00
 • Breslau und die Welt

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Kunicki, Jacek Rzeszotnik, Eugeniusz Tomiczek (red.)
  Breslau und die Welt
  Festschrift für Prof. Dr. Irena Światłowska-Prędota zum 65. Geburtstag

   

  Księga pamiątkowa dla uznanej wrocławskiej germanistki, prof. Ireny Światłowskiej-Prędoty. Zawiera artykuły filologów z kilkunastu krajów.

  Cena:15.00
 • Carl und Gerhart Hauptmann

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Białek, Mirosława Czarnecka (red.)
  Carl und Gerhart Hauptmann
  Zwischen regionaler Vereinnahmung und europäischer Perspektivierung

   

  Tom pokonferencyjny; zawiera referaty wygłoszone na sesji naukowej poświęconej wybranym aspektom twórczości Carla i Gerharta Hauptmannów.

  nakład wyczerpany
 • Christian Hofman von Hofmanswaldau und seine ‘niederländische Welt’

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Stefan Kiedroń
  Christian Hofman von Hofmanswaldau
  und seine ‘niederländische Welt’

   

  Publikacja wrocławskiego germanisty i niderlandysty poświęcona życiu i twórczości Christiana Hofmana von Hofmanswaldau (1616-1679). Poeta jest w oczach wielu twórcą będącym pod wpływem włoskim. Jego związkom z Niderlandami...

  Cena:35.00
 • Closer to citizens

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka
  Wiesław Bokajło (red.)
  Closer to citizens
  Wyzwania dla polskiej demokracji
  w Unii Europejskiej

   

  Redaktorzy prezentowanej pracy – jak pisze prof. Andrzej Jabłoński – chyba po raz pierwszy w polskiej literaturze stawiają tezę, że logika integracji gospodarczej Unii Europejskiej, efektywne wykorzystanie funduszy spójności i strukturalnych wymagają współdziałania władz UR, władz państwowych, regionalnych...

  Cena:12.00
 • Conflict

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Kamila Kamińska (red.)
  Conflict
  Intercultural Learning
  Change

   

  Książka interesująca i inspirująca, skłania czytelnika do dialogu z autorami. Poświęcona konfliktowi, który pedagodzy chcą postrzegać jako możliwość do uczenia się. Szeroki wachlarz poruszanych tematów, m.in. znaczenie konfliktu w więzieniu, cierpienie młodzieży z otyłością w popkulturze, obraz sąsiada na pograniczu polsko-czesko-niemieckim, polityka wielokulturowości...

  Cena:15.00
 • Czarnogóra

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Łakota-Micker
  Czarnogóra
  Studia nad bezpieczeństwem

   

  W prezentowanej książce Czytelnik odnajdzie nierozpowszechniane w Polsce, zarówno ogólne informacje o Czarnogórze, jej historii, ustroju, jak i bardziej szczegółowe odnoszące się do aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej. Ciekawe studium przypadków stanowi rozdział poświęcony zagrożeniom wewnętrznym i zewnętrznym państwa. Przedstawienie Czarnogóry...

  Cena:36.00
 • Czas bibuły, tom 1

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Wróblewski (red.)
  Czas bibuły
  Mechanizmy – ludzie – idee
  tom 1

   

  Drugi obieg wydawniczy w PRL-u jest oceniany jako pewien fenomen i mimo upływu ponad dwudziestu lat od transformacji ustrojowej jest tematem niewyczerpanym. Prezentowane w książce teksty obejmują szeroki zakres zagadnień: socjologiczne aspekty funkcjonowania drugiego obiegu wydawniczego, prezentacje niezależnej działalności wydawniczej w regionach, recepcję prasy podziemnej w Radiu Wolna Europa, przedstawienie wybranych tytułów czy osób zaangażowanych w niezależny ruch wydawniczy, aż po zagadnienia fanzinów graffiti.

  Cena:28.00
 • Czas bibuły, tom 2

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Wróblewski (red.)
  Czas bibuły
  Mechanizmy – ludzie – idee

  tom 2

   

  Tematyka prezentowanego tomu jest zróżnicowana. Znajdą w nim Czytelnicy refleksje ogólne dotyczące drugiego obiegu, jak i szczegółowe analizy wybranych obszarów niezależnego ruchu wydawniczego: opisy środowisk, czasopism, osób związanych z drugim obiegiem, problematykę poczty podziemnej i wydawanych przez nią znaczków. Zebrane artykuły są kolejnym krokiem do lepszego zrozumienia fenomenu...

  Cena:28.00
 • Czas bibuły, tom 3

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Wróblewski (red.)
  Czas bibuły
  Studia i materiały

  tom 3

   

  W trzecim tomie Czasu bibuły m.in. Jakub Kufel zajmuje się stosunkiem KOR-u do Kościoła i religii w latach 1976–1980, Dobrochna Dabert opisuje czasopisma literackie krajowe i zagraniczne jako swego rodzaju segment prasy niezależnej, Patryk Pleskot przybliża zagadnienia obecności drugiego obiegu wydawniczego na antypodach w latach 80. ubiegłego wieku.

  Cena:28.00
 • Czas bibuły, tom 4

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Wróblewski (red..)
  Czas bibuły

  Studia i materiały

  tom 4

   

  Tom, podobnie jak poprzednie w tej serii, jest niejednorodny tematycznie. Przynosi kolejne artykuły dotyczące drugiego obiegu, wykracza także poza problemy polskiego niezależnego ruchu wydawniczego. Już w pierwszym tekście zaprezentowany został zarys historii czechosłowackiej literatury niezależnej. Inne artykuły poświęcone są m.in. kolportażowi wydawnictw niezależnych, debiutowi Andrzeja Stasiuka...

 • Czy/Jak sztuka przeżyła swoją śmierć?

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ryszard Różanowski (red.)
  Czy/Jak sztuka przeżyła swoją śmierć?

   

  Prezentowany tom zrodził się z dyskusji nad sytuacją sztuki współczesnej i towarzyszącej jej refleksji teoretycznej zainicjowanych i prowadzonych w latach 2008-2010 w Międzywydziałowym Kole Naukowym Estetyków działającym na Uniwersytecie Wrocławskim. Istotnym impulsem wzbogacającym i pogłębiającym krąg rozpatrywanych problemów była konferencja zorganizowana przez Koło jesienią 2009 r., której uczestnicy próbowali...

 • Czym jest romantyzm?

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Subel
  Czym jest romantyzm?
  Przegląd koncepcji

   

  Książkę polecamy uczniom, studentom i wykładowcom jako pomoc dydaktyczną w dyskusji nad pojmowaniem romantyzmu w dziejach europejskiej kultury. Szczególnie ciekawe są wszelkie odwołania...

  Cena:5.00
 • Człowiek na pograniczach

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Beata Cytowska, Krystyna Dziubacka (red.)
  Człowiek na pograniczach
  Interdyscyplinarne aspekty społeczno-kulturowego funkcjonowania

   

  Publikacja stanowiąca ważny głos w rozważaniach na temat roli granicy i pogranicza w życiu człowieka znajdującego się często w skrajnym położeniu, w zróżnicowanych życiowych sytuacjach. W książce znajdziemy zarówno klasyczne kulturowo-antropologiczne ujęcia pogranicza, jak i filozoficzno-egzystencjalne oraz komunikacyjne. Całość bliska jest traktowaniu pogranicza w szerokim bachtinowskim ujęciu. W kilku miejscach znajdujemy...

  Cena:36.00
 • Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Klebaniuk (red.)
  Człowiek wobec masowych zjawisk społecznych

   

  Na monografię składają się artykuły przedstawicieli różnych nauk: psychologów, ekonomistów, pedago­gów i socjologów. Autorzy tekstów zwracają uwagę na rozmaite kwestie społeczne i trudności...

  Cena:15.00
 • De deught behoeft geen loftrompet

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Dowlaszewicz, Joanna Skubisz, Jan Urbaniak (red.)
  De deught behoeft geen loftrompet
  Feestbundel ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van prof. dr. habil. Stefan Kiedroń

   

  Tom jubileuszowy z okazji 60. rocznicy urodzin prof. dra hab. Stefana Kiedronia, wybitnego wrocławskiego niderlandysty, współtwórcy i wieloletniego kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Czytelnik znajdzie tu szeroki wachlarz tekstów naukowych, napisanych przez autorów z różnych ośrodków niderlandystycznych w Europie i na świecie. Dotyczą one dawnej literatury niderlandzkiej i tym samym korespondują z zainteresowaniami filologicznymi Jubilata. Całość tworzy...

 • Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (Breslau)

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Heisig
  Deutsch-Polnische Gesellschaft
  der Universität Wrocław (Breslau)
  Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego

   

  Publikacja okolicznościowa wydana w piątą rocznicę ist­nienia Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego...

  Cena:35.00
 • Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Zimniak
  Deutsch
  Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ
  Zum didaktischen Potenzial aktueller Diskurse

   

  Deutsch. Kognitiv – Emotiv – Kommunikativ (KEK), czyli Niemiecki. Kognitywnie – emotywnie – komunikatywnie to tytuł nieprzypadkowy. Element kognitywny dotyczy w książce rozumienia kultury i społeczeństwa jako pewnego ‚zbioru dyskursywnych wydarzeń’, teksty i dyskursy natomiast jawią się jako specyficzne formy spostrzegania i ‚czytania’ świata, zawierające choćby z tego względu pewien komponent perturbacyjności – nie funkcjonują one zawsze jako ‚światy ujarzmione’, harmonijne, podlegające niczym nie zaburzonej kontynuacji. Element emotywny został wykreowany...

  Cena:48.00
 • Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Chromiec
  Dialog międzykulturowy w działalności polskich organizacji pozarządowych okresu transformacji systemowej

   

  Książka stanowi pionierską próbę oglądu aktywności polskich organizacji non profit działających na rzecz dialogu międzykulturowego, a zarazem teoretyczną konceptualizację tej działalności. Autorka kreśli szerokie tło problemowe zagadnienia, szczególnie koncentrując się na problemach demokracji, pluralizacji...

  Cena:11.00
 • Die Persistenz des Stereotypen

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Rzeszotnik
  Die Persistenz des Stereotypen
  Zum Deutschenbild in der polnischen nichtrealistischen Kurzprosa der Nachwendezeit (1990-2010). Eine imagologische semi-anthologische Studie

   

  Monografia stara się zapełnić lukę istniejącą w badaniach imagologicznych nad obrazem Niemca i Niemiec w polskiej literaturze. Eksploruje ignorowane dotychczas przez naukową refleksję obszary literatury spekulatywnej po 1989 r. Wybór ram czasowych 1990–2010 wynika z założenia, że zmienione warunki społeczno-polityczne i zniesienie cenzury, dbającej o ideologiczne ujednolicenie portretu zachodnich sąsiadów Polski przy ich bipolarnym wartościowaniu (negatywny wizerunek RFN i pozytywne ukazanie NRD), wyzwoli autorów...

  Cena:31.00
 • Die verschwundene Grenze zwischen Leben und Tod im Spiegel der heutigen Literatur

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tomasz Małyszek
  Die verschwundene Grenze zwischen Leben und Tod im Spiegel der heutigen Literatur

   

  Książka, która po polsku nosiłaby tytuł: „Zagubiona granica między życiem i śmiercią w zwierciadle współczesnej literatury”, przedstawia fenomen śmierci klinicznej oraz  innych doznań z pogranicza życia i śmierci w niemieckiej literaturze współczesnej. Obok przykładów z utworów najbardziej znanych pisarzy po 1945 roku (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego dziesięciolecia) można w niej znaleźć omówienia tego fenomenu kulturowego w kontekście ustaleń...

  Cena:30.00
 • Disiecta membra

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Sokolski
  Disiecta membra
  czyli drobiazgi filologiczne

   

  Zebrane w tomie teksty traktują o dziełach autorów znanych, takich jak Mikołaj Rej, Jan Kochanowski czy Daniel Naborowski, ale również o tandetnych straganowych druczkach zawierających teksty popularnych pieśni lub o pozostałościach tradycji średniowiecznej obecnych w literaturze polskiego renesansu i baroku. Powstałe na przestrzeni lat siłą rzeczy nie układają one w żadną spójną, jednolitą całość, chociaż zdarza się, że nawiązują...

  Cena:32.00
 • Diskursive Weltbilder im Kontrast

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Waldemar Czachur
  Diskursive Weltbilder im Kontrast
  Linguistische Konzeption und Methode der kontrastiven Diskursanalyse deutscher und polnischer Medien

   

  Tematem książki są lingwistyczne koncepcje i metody kontrastywnej analizy dyskursów niemieckich i polskich mediów. Autor jest zdania, że wiedza o języku jest zarazem wiedzą o kulturze i że porównanie dyskursów jest jednocześnie porównaniem kultur.

  Cena:39.00
 • Do przyjaciół Lessinga wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Moses Mendelssohn
  Do przyjaciół Lessinga
  wraz z „Przedmową” Johanna Jacoba Engela oraz „Aneksem” zawierającym dyskusję o przyczynach śmierci Mendelssohna

  Przekład i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

   

  Pierwszy raz rozprawa Mendelssohna ukazała się w języku polskim w krakowskim wydawnictwie „Aureus” w 2006 roku. Tamten przekład publikujemy teraz ponownie, dołączając go do powstającej polskiej edycji Pism wybranych Mendelssohna. Dołączamy do niego również nieco tylko poprawiony i opracowany na nowo „Wstęp” oraz „Aneks”, który wypełnia dyskusja wokół „Przedmowy” Do przyjaciół Lessinga. Dodajmy, że w ówczesnym środowisku filozoficznym publikacja rzeczonej „Przedmowy” wywołała...

  Cena:36.00
 • Dobra marka krocie warta / Starke Marke schafft Gewinn

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogdan Jasiński
  Dobra marka krocie warta
  Rachunki i papiery firmowe ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego (1850-1945)
  Starke Marke schafft Gewinn
  Alte Rechnungen und Firmendrucksachen aus Schlesien, Lausitz unad Sudetenland (1850-1945)

   

  To pierwsze w Polsce popularnonaukowe opracowanie na temat papierów i rachunków firmowych ze Śląska, Łużyc i Kraju Sudeckiego. Stanowi ono dopełnienie wystawy zorganizowanej w 2010 r. w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Autor prezentuje rys historyczny zagadnienia oraz poddaje antropologicznej analizie tzw. sferę symboliczną obecną w przedstawieniach ikonograficznych. Niewątpliwym atutem...

  Cena:35.00
 • Dom

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Kokot, Andrzej Ładyżyński (red.)
  Dom
  Perspektywy i znaczenia

   

  Dom rodzinny to coś szczególnego w życiu każdego człowieka. Odzwierciedla wyjątkową przestrzeń codzienności i święta, bliskość relacji, kryje w sobie bogatą symbolikę. Dom rodzinny to zjawisko znane niemal każdemu z doświadczenia. Jednocześnie to doświadczenie jest bardzo odmienne dla każdej osoby. W prezentowanym tomie autorzy analizują pojęcie „dom” w wielu jego płaszczyznach.

  Cena:26.00
 • Dorastanie w małych miastach

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Ferenz, Krzysztof Zajdel
  Dorastanie w małych miastach

   

  Na podstawie badań prowadzonych wśród uczniów gimnazjów na terenie Dolnego Śląska, dotyczących rodziny, życia kulturalnego, szkoły, sytuacji materialnej i planów życiowych autorzy książki opisali dorastanie młodzieży w mniejszych miastach, jej aspiracje i uwarunkowania, które kształtują drogi edukacyjne młodych ludzi, szanse i ograniczenia, wskazali tendencje zmian społecznych i kulturowych.

  Cena:15.00
 • Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Arkadiusz Urbanek
  Doświadczanie napięć w relacji z ofiarą na podstawie wypowiedzi sprawców zabójstw

   

  Myśl, że wśród morderców są osoby niewywodzące się ze środowisk kryminogennych, które dokonały zabójstwa w sytuacji bezsilności, w akcie desperacji czy z rozpaczy, znalazła się u podstaw zamierzeń badawczych autora. Pojawiły się bardzo ważne pytania: dlaczego ci ludzie zabili? Co kierowało ich zachowaniem w sytuacji krytycznej? Próbując znaleźć odpowiedź...

  Cena:28.00
 • Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Biedroń
  Anna Mitręga
  Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych

   

  Monografia jest rezultatem kilkuletnich studiów i badań, dla których pierwotnym impulsem było wiele nieformalnych dyskusji koncentrujących się na kondycji współczesnej rodziny, która znajduje się obecnie w szczególnej sytuacji. Dynamika przemian społeczno-kulturowych ostatnich dekad intensywnie wpłynęła na rodzinne tkanki, zmuszając do metamorfoz dawnych i sprawdzonych wzorców. Ponowoczesny świat jest zmienny...

 • Duńskie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Józef Jarosz
  Duńskie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych

   

  Wszechstronna i wyczerpująca analiza ważnych i produktywnych temporalnych konstrukcji przyimkowych. Praca ta wiele wnosi nie tylko do morfologii...

  Cena:32.00
 • Dydaktyka i łowy

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ryszard Waksmund, Dorota Michułka (red.)
  Dydaktyka i łowy
  Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Władysławowi Dynakowi

   

  Księga poświęcona Profesorowi Władysławowi Dynakowi, związanemu z Uniwersytetem Wrocławskim, historykowi literatury, dydaktykowi, bibliologowi, historykowi oświaty i folklorystyki, autorowi interdyscyplinarnych prac o problematyce łowieckiej, wśród nich najważniejsze to Z Mickiewiczem na łowach i Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności.

  Cena:60.00
 • Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Burnecka, Rafał Próchniak (red.)
  Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej, tom I

   

  Publikacja ma na celu zasygnalizowanie i analizę z perspektywy szeroko pojętych nauk społecznych i prawnych problemów związanych z tworzeniem, rozpowszechnianiem i ochroną wiedzy, nowymi formami jej wykorzystywania oraz podejmowania współpracy we współczesnych warunkach społecznych.

  Cena:8.00
 • Dyskomfort (nowo)Greków

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ilias Wrazas
  Dyskomfort (nowo)Greków

   

  Wydawałoby się – pisze autor – że bycie potomkiem Greków starożytnych jest pod każdym względem okolicznością pomyślną i szczęśliwą, dającą pełne dumy poczucie posiadania przywileju bycia spadkobiercą kultury, którą cywilizowany świat uważa za swoją kolebkę. Można nawet rzec, że żaden inny naród nie ma tak ważnego tytułu do dumy ze swojej przeszłości...

  Cena:24.00
 • Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosława Furmanowska
  Działania na rzecz rodziny w Drugiej Rzeczypospolitej

   

  Studium badawcze z pogranicza pedagogiki i socjologii. Na podstawie bogatych materiałów źródłowych autorka ukazała najważniejsze obszary życia społecznego polskiej rodziny w okresie międzywojennym. To stało się tłem...

  Cena:24.00
 • Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska (red.)
  Dziecko w sytuacjach uczenia się
  Konteksty i przestrzenie edukacyjne

   

  Redaktorzy książki założyli trzy rzeczy: po pierwsze, uczenie się jest procesem o wielowymiarowej strukturze (ma wymiar kognitywny, emocjonalny i społeczny). Po drugie, uczenie odbywa się w różnych środowiskach – instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, przy czym zwłaszcza przedszkole i szkoła wskazane są jako miejsca konstruowania wiedzy (a nie tylko jej przyswajania) i miejsca uczenia się, w których osoba ucząca się pełni aktywną rolę. W końcu po trzecie, na uczenie...

 • Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska, Elżbieta Jezierska-Wiejak (red.)
  Dziecko w sytuacjach uczenia się
  Stan i perspektywy badań

   

  Problematyka uczenia się dziecka poruszana w niniejszym tomie jest kontynuacją rozważań zawartych w książce Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne”. Przyjęte w niej trzy założenia: dziecko jest zawsze w sytuacji uczenia się, które stanowi proces o wielowymiarowej strukturze, zaś kontekst tej sytuacji jest zależny od subiektywnego sposobu widzenia i interpretacji rzeczywistości – stanowią i w tym opracowaniu...

  Cena:34.00
 • Dziedzictwo artystyczne Żagania

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogusław Czechowicz
  Małgorzata Konopnicka (red.)
  Dziedzictwo artystyczne Żagania

   

  Zbiór referatów wygłoszonych na sesji naukowej zorga­nizowanej przez Polsko-Niemiecki Ośrodek Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Śląska oraz Instytut Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Próba zwrócenia uwa­gi na dorobek artystyczny Żagania...

  Cena:26.00
 • Dzieje Ziemi Kłodzkiej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Arno Herzig
  Małgorzata Ruchniewicz
  Dzieje Ziemi Kłodzkiej

   

  Drugie wydanie monografii ziemi kłodzkiej, obejmujące okres od średniowiecza do współczesności. Książka jest efektem dyskusji i badań prowadzonych przez polskiego i niemieckiego historyka; ukazała się jednocześnie w wersji polskiej i niemieckiej. Autorzy odeszli od dawnego obrazu...

 • Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Kasperski, Żaneta Nalewajk (red.)
  Edgar Allan Poe – niedoceniony nowator

   

  Czy i jakim nowatorem był Poe? W jakim stopniu jego pisarstwo zrywało z przeszłością, w jakim zaś było od niej zależne? Czy i na ile odrywał się on od dostępnej mu współczesności oraz wykraczał w przyszłość? Jakie kierunki w literaturze inspirował? Książka stara się odsłonić twórcze oblicze Poego i pokazać go jako pisarza, który nie żył wyłącznie przeszłością...

 • Education and Integrative Process

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosław Piwowarczyk, Marek Podgórny (red.)
  Education and Integrative Process
  Historical and Present Contexts

   

  Publikacja prezentuje prace pedagogów polskich, czeskich i litewskich. Przedstawione problemy mają z jednej strony wymiar lokalny – zależą od historycznej, społecznej i edukacyjnej rzeczywistości każdego z krajów, z drugiej wymiar ogólny – wspólny.
  Publikacja w języku angielskim.

  Cena:15.00
 • Edukacja dziecka w dolnośląskiej praktyce wokół triady: kapitał społeczny – edukacja – człowiek / Child education in the practice of Lower Silesia about the triad: social capital – education – human

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska (red)
  Edukacja dziecka w dolnośląskiej praktyce wokół triady: kapitał społeczny – edukacja – człowiek / Child education in the practice of Lower Silesia about the triad: social capital – education – human

   

  Publikacja odnosi się do kapitału społecznego, który jest zasobem warunkującym rozwój przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Autorki uznają, że inwestycja w edukację dziecka jest efektywnym sposobem zwiększania kapitału społecznego, i wykazują wiele przestrzeni, w których możliwe jest jego kreowanie. Z tego punktu widzenia dokonują przeglądu możliwości funkcjonowania przedszkola, szkoły publicznej, szkoły wyznaniowej i edukacji pozaformalnej oraz prezentują podjęte w tym zakresie inicjatywy, które na trwałe wpisały się w dolnośląski rynek edukacyjny.

  Cena:35.00
 • Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aleksander Kobylarek, Jerzy Semków (red.)
  Edukacja uniwersytecka w warunkach zmiany kulturowej

   

  Artykuły zamieszczone w tomie zostały napisane w trosce o dalszy efektywny byt uniwersytetu na rynku różnych idei, w ciągłej konfrontacji z konkurencyjnymi podmiotami edukacyjnymi. Dominują tu dwa nurty refleksji...

  Cena:15.00
 • Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (red.)
  Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej

   

  Książka poświęcona różnym aspektom rozwoju kapitału społecznego, kapitału ludzkiego, absorpcji wiedzy i informacji w społeczeństwie oraz wpływowi tych czynników na konkurencyjność gospodarek Unii Europejskiej, a wśród nich także...

  Cena:25.00
 • Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Malec (red.)
  Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości

   

  Praca zbiorowa, która podejmuje szereg zagadnień społecznie ważnych, których znaczenie w dobie wzrastającej dość dynamicznie liczby starszych osób w naszym społeczeństwie bywa jeszcze niedostatecznie dostrzegane i doceniane. Starość jest ukazana w publikacji wieloaspektowo: w perspektywie możliwości edukacyjnych i rozwojowych osób starszych...

  Cena:15.00
 • Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Lutz Henke, Grzegorz Rossolinski, Philipp Ther (red.)
  Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt
  Erinnerung und Geschichtspolitik in Lemberg anhand der Oral History

   

  Historia Lwowa symbolizuje najciemniejsze rozdziały historii XX w.: autorytarne systemy, wypędzenia i zagładę. Jednak od czasu proklamacji niepodległej Ukrainy Lwów zbliża się, podobnie jak Wrocław i Kaliningrad...

  Cena:15.00
 • Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX i XXI w.

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ryszard Stemplowski
  Elementy politycznej filozofii integracji państw europejskich w XX i XXI w.

   

  Przedmiotem rozważań jest polityczno-filozoficzna treść koncepcji integracji państw. Autor skupia się na wyjaśnieniu projektowanych norm w powiązaniu z ich źródłami. Ułatwia zrozumienie tego wyjaśnienia poprzez podanie wiadomości o podmiotach-uczestnikach integracji i okolicznościach ich działalności. Kolejność omawiania koncepcji integracji...

  Cena:38.00
 • Elie Bertand a sprawa Polska

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Bratuń
  Elie Bertand a sprawa Polska

   

  Monografia poświęcona Elie Bertrandowi (1713-1797), kalwińskiemu pastorowi, tytularnemu radcy dworu Stanisława Augusta Poniatowskiego, wybitnemu szwajcarskiemu naturaliście, którego trzechsetlecie urodzin przypada w 2013 roku. Autor publikacji przeanalizował projekty reform Rzeczpospolitej Elie Bertranda, nakreślił jego stosunek do sprawy dysydenckiej...

 • Encounters at the Bosphorus

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Encounters at the Bosphorus
  Turkey during World War II

   

  Prezentowane w tomie wykłady zostały wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji „Spotkania nad Bosforem. Turcja w czasie drugiej wojny światowej”, która odbyła się we Wrocławiu i Krzyżowej w dniach 28-30 września 2007 r. z okazji...

  Cena:15.00
 • Epaenus sive Aenigma

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Epaenus sive Aenigma
  Dwa słowa o "Pytyjskiej drugiej"

   

  Książka stanowi rozbudowaną interpretację liczącego niespełna sto wierszy ułamka poezji starogreckiej, słynnej ody "Pytyjskiej drugiej" Pindara – uznawanej za najbardziej tajemniczy utwór tego przysłowiowo trudnego, hermetycznego poety. Autor interpretacji...

  Cena:8.00
 • Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa / Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heidi Hein-Kircher, Jarosław Suchoples,
  Hans Henning Hahn (red.)
  Erinnerungsorte, Mythen und Stereotypen in Europa
  Miejsca pamięci, mity i stereotypy w Europie

   

  Zebrane artykuły kilkunastu autorów – przede wszystkim Niemców i Polaków – związane z takimi zagadnieniami, jak: znaczenie upamiętniania przeszłości dla współczesnego myślenia o minionych wydarzeniach, rola mediów oraz związanych z nimi ludzi w procesie...

  Cena:17.00
 • Estetyka i racjonalność fotografii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Adam Sobota (red.)
  Estetyka i racjonalność fotografii

   

  Zamieszczone w książce teksty są efektem sympozjum zorganizowanego przez Instytut Filozofii oraz Instytut Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 8-9 września 2001 r. Łączy je przekonanie...

 • Estetyka, sztuka, media

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maria Jabłońska (red.)
  Estetyka, sztuka, media
  Przestrzenie i konteksty pedagogiczne

   

  Zamierzeniem tej książki jest współuczestniczenie szerokiego audytorium w namyśle nad tym, co zrobić, by edukacja mogła stanowić obszar mediacji pomiędzy przeestetyzowaną rzeczywistością wypełnioną wielością i różnorodnością tekstów kultury a jej odbiorcami. Ważne było też...

 • Etyka gospodarowania

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Teresa Grabińska, Mirosław Zabierowski
  Etyka gospodarowania
  Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności

   

  Książka jest obszernym rozwinięciem studium Aksjologiczny krąg Solidarności. Rekonstrukcja solidarnościowego uniwersalizmu w nauczaniu Jana Pawła II, zwłaszcza o analizę filozoficzną opartą na myśli personalistycznej, głównie Karola Wojtyły, która pozwala lepiej zrozumieć kulturowe korzenie ruchu społecznego Solidarność lat 80. jako...

  Cena:24.00
 • Europa obywateli

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiesław Bokajło, Aldona Wiktorska-Święcka (red.)
  Europa obywateli
  Polskie społeczeństwo obywatelskie in actu

   

  Próba ukazania podstawowych problemów formowania się i praktyki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie dynamicznych przemian społecznych kilkanaście lat po formalnym przejściu do ustroju demokratycznego. Praca wpisuje się...

 • Europejskie stolice kultury

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Elżbieta Przesmycka, Elżbieta Trocka-Leszczyńska (red.)
  Europejskie stolice kultury
  Wybrane zagadnienia

   

  Monografia jest zbiorem studiów przedstawiających wybrane zagadnienia kreowania tzw. stolic kultury poprzez pryzmat zagadnień architektoniczno-urbanistycznych, ujmujących badane tematy syntetycznie bądź problemowo. Opracowanie ma charakter oryginalny i jest rezultatem interdyscyplinarnych kierunków badawczych. Pragnieniem autorów jest, aby książka ta przyczyniła się do pogłębienia wiedzy na temat związków zagadnień historyczno-architektonicznych, społeczno-urbanistycznych...

 • Ewolucja. Filozofia. Religia

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Damian Leszczyński (red.)
  Ewolucja. Filozofia. Religia

   

  Darwinowska teoria ewolucji wciąż budzi gorące spory, nie tylko naukowe, ale również filozoficzne i światopoglądowe. Niniejszy tom zawiera rozprawy i komentarze przygotowane z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy opublikowania przez Karola Darwina pracy O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Ich autorzy starają się przyjrzeć kontrowersjom...

 • Fikcja i wspólnota

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Browarny
  Fikcja i wspólnota
  Szkice o tożsamości w literaturze współczesnej

   

  Szkice zebrane w tej książce, opowiadające o polskiej prozie i poezji ostatnich dekad, łączy jedna myśl: tyle fikcji we wspólnocie, ile wspólnoty w fikcji, a mówiąc mniej aforystycznie – literatura nie tylko opisuje zbiorową tożsamość, ale również ją przekształca. Z tym założeniem...

 • Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jan Ratajczak
  Filozoficzne podstawy koncepcji człowieka w psychologii humanistycznej

   

  Głównym celem szerokiego ruchu społeczno-kulturowego zainspirowanego przez psychologię humanistyczną jest przetwarzanie uwarunkowań społecznych tak, aby umożliwiać osobie ludzkiej wszechstronny rozwój jej osobowości. Pomimo związanego z kryzysem końca wieku odchodzenia od tradycyjnych systemów wartości religijnych, filozoficznych, naukowych współczesny człowiek dzięki psychologii humanistycznej na możliwość odnalezienia...

 • Finland 1917-1918

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Suchoples (red.)
  Finland 1917-1918
  In the documents of the US Department of State

   

  Książka jest zbiorem dokumentów dotyczących Finlandii w czasie dążenia do niepodległości, odnalezionych przez Jarosława Suchoplesa w fińskiej bibliotece parlamentarnej w Helsinkach w latach 80. XX w.

  Cena:15.00
 • Formation de l’événement, événements en formation...

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martine Lani-Bayle, Aneta Słowik
  Formation de l’événement, événements en formation...
  Regards croisés

   

  Książka przedstawia refleksyjną analizę badań biograficznych prowadzonych przez międzynarodowy zespół w Japonii, Polsce, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Francji, Maroku, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej. Znani francuscy filozofowie, socjologowie, antropolodzy, historycy, pedagodzy, psychologowie podejmują się debaty...

  Cena:15.00
 • Franz Kafka: Aporie asymilacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bernd Neumann
  Franz Kafka: Aporie asymilacji
  Rekonstrukcja tryptyku powieściowego

  Przekład: Sebastian Mrożek

   

  Utrzymana w eseistycznym tonie rozprawa rekonstruuje trzy powieści Franza Kafki (Ameryka 1912, Proces 1914 oraz Zamek 1922) w kontekście społecznie istotnych dyskursów ówczesnej epoki. Jest to między innymi zrealizowana po raz pierwszy rekonstrukcja współzależności zachodzących między aspektami biograficznymi a literackimi, z których wyrastają...

  Cena:46.00
 • From Concept-City to City Experience

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewa Kębłowska-Ławniczak
  From Concept-City to City Experience
  A Study in Urban Drama

   

  Książka proponuje dynamiczne spojrzenie na kategorię miejskości w kulturze europejskiej, ukazując dyskursywne przemiany postrzegania tej kategorii, począwszy od Platońskiej wizji racjonalnego miasta-państwa, poprzez obraz przestrzeni miejskiej jako przestrzeni politycznej kontroli i nadzoru, po miasto rozumiane jako przestrzeń ponowoczesnego...

  Cena:22.00
 • Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Arkadiusz Kamiński, Barbara Jezierska, Liliana Kołodziejczak (red.)
  Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym

   

  Praca dostarcza świeżego spojrzenia metodycznego na praktykę socjalizacyjną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną realizowaną w specyficznej przestrzeni opieki i wsparcia dzieci i młodzieży – w momencie dynamicznych zmian zachodzących w polskim systemie wspomagania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i już je przejawiających. Książką ma formę opracowania o charakterze poznawczo-warsztatowym...

  Cena:35.00
 • Gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa / Razem na drodze do zjednoczonej Europy

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Heisig
  Gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa / Razem na drodze do zjednoczonej Europy
  Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität (Breslau) 2001-2011 / Niemiecko-Polskie Towarzystwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001-2011

   

  Zbiór wspomnień i bilans dziesięcioletniej pracy Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja w językach niemieckim i polskim.

  Cena:41.00
 • Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego a konstruktywistyczna teoria uczenia się

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Grażyna Lewicka
  Glottodydaktyczne aspekty akwizycji języka drugiego
  a konstruktywistyczna teoria uczenia się

   

  Rozprawa znanej specjalistki w zakresie badania i rozwiązywania problemów związanych z akwizycją języka drugiego.

  Cena:24.00
 • Grupa Kopernika

  Literatura naukowa i popularnonaukowa


  Dieter Bingen, Kazimierz Wóycicki, Krzysztof Ruchniewicz (red.)
  Grupa Kopernika
  Komunikaty i raporty z posiedzeń (2000-2012)

   

  Grupa Kopernika to gremium dyskusyjne będące wspólnym projektem Deutsches Polen-Institut w Darmstadcie i Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie, które dyskutuje nad aktualnym stanem i różnymi wariantami rozwoju relacji polsko-niemieckich, przede wszystkim na skrzyżowaniu kultury, społeczeństwa i polityki.

  Zamieszczone w tomie raporty z jednej strony odzwierciedlają aktualną, dyktowaną powszednią polityką agendę relacji polsko-niemieckich...

  Cena:32.00
 • Helvetia literarisch

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alina Kowalczyk, Sebastian Mrożek (red.)
  Helvetia literarisch
  Eine Anthologie der Texte Schweizer Autoren mit Aufgaben

   

  Wybór tekstów pisarzy szwajcarskich z propozycjami ich dydaktyzacji. Podręcznik przeznaczony dla studentów filologii germańskiej.

  Cena:15.00
 • Historia et philosophia

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tadeusz Gadacz (red.)
  Historia et philosophia
  Ante et post Hegelium
  Festschrift für Prof. Dr. Karol Bal zum 70. Geburtstag

   

  Księga pamiątkowa dla znanego historyka filozofii prof. Karola Bala. Zawiera szkice i artykuły dotyczące twórczości Hegla, Tschirnhausa, Spinozy, Kanta, Jaspersa i in.

  Cena:20.00
 • Historia sztuki w dobie globalizacji / Art History in the Age of Globalization

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Jezierska, Aleksandra Szewczyk, Anna Śliwowska (red.)
  Historia sztuki w dobie globalizacji / Art History in the Age of Globalization

   

  Na książkę złożyły się teksty poświęcone architekturze, malarstwie, kolekcjom sztuki, zabytkom oraz pomnikom, w szczególności zaś sztuce XX wieku. Dialog naukowców młodego pokolenia po wschodniej i zachodniej granicy Polski skupiony jest na tym, co wspólne – dziedzictwie sztuki zachodniej, co może prowadzić nie tylko do wzajemnego zrozumienia i zrastania się Europy, ale także do owocnego dyskursu naukowego.
  Publikacja w językach polskim i angielskim.

  Cena:39.00
 • Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Dariusz Galewski, Wojciech Kucharski, Marek L. Wójcik (red.)
  Historia, kultura i sztuka dominikanów na Śląsku 1226-2013
  W trzechsetlecie beatyfikacji bł. Czesława

   

  Blisko 800 lat istnienia zakonu na Śląsku odcisnęło wyraźne piętno nie tylko na działalności naukowej czy duszpasterskiej, lecz także kulturalnej. Bogata spuścizna artystyczna Zakonu Kaznodziejskiego w Europie Środkowej jest coraz lepiej znana, czego nie można jednak powiedzieć, jeżeli chodzi o Śląsk. Nasza wiedza na ten temat jest fragmentaryczna i odnosi się tylko do kilku wybranych zjawisk. Dlatego ważnym postulatem badawczym jest jak najszersze spojrzenie na rolę zakonu w średniowiecznej i nowożytnej kulturze Śląska. Temu ma służyć również...

 • Historyk wobec dylematów polskich i własnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bronisław Władysław Pasierb
  Historyk wobec dylematów polskich i własnych
  Przyczynki i szkice

   

  Tom autorskich refleksji jest wyborem tekstów, które w ostatnich latach ukazały się drukiem. Problemy, które porusza Bronisław Pasierb w tym zbiorze, żyją wciąż w świadomości społecznej. Książkę otwiera tekst, już historyczny, debaty parlamentarnej dotyczącej naszego miejsca w Europie, następny również odwołuje się do polemik, ale odległych w czasie, sprzed I wojny światowej, o tzw. przejściowości Polski. Ponadto autor pisze o „serdecznych przyjaciołach” ZSRR i...

  Cena:38.00
 • Honor, cześć, godność

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Wiązek (red.)
  Honor, cześć, godność
  Aspekty historyczno-prawne

   

  Niemal od początku ludzkości, wraz z tworzeniem pierwszych form życia zbiorowego, cześć, godność i honor stanowiły jedne z najważniejszych wartości w życiu społecznym, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym. Od wieków w różnych systemach prawnych funkcjonowały czyny zabronione, z których popełnieniem wiązano odpowiedzialność prawną, a które najczęściej określano jako obrazę, zniewagę, potwarz, zniesławienie czy oszczerstwo. Sankcjonowanie podobnych czynów nie jest zjawiskiem tylko historycznym. Czyny te zazwyczaj są ścigane z oskarżenia prywatnego, a kary dla sprawców są raczej niewygórowane...

  Cena:40.00
 • Humanistyka jako hermeneutyka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Humanistyka jako hermeneutyka

   

  Książka jest próbą wielokrotnego przeformułowania pytania o to, czym jest humanistyka i czym jest hermeneutyka, pytania o relację bądź relacyjność, o „sieciowość” tradycji, w obrębie której przeplatają się ze sobą – a czasem zamieniają miejscami – obszary problemowe czy „kulturowe”, których kształtem...

  Cena:12.00
 • Iberystyka wrocławska (1967–2007)

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Piotr Sawicki, Marta Minkiewicz, Anna Olchówka
  Iberystyka wrocławska (1967–2007)
  Ilustrowany przewodnik retrospektywny

   

  Książka opowiada historię powstawania, rozwijania się i dojrzewania iberystyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1967–2007. Autorzy zarejestrowali wszystkie istotne zdarzenia wyznaczające kolejne etapy rozwoju naukowego i dydaktycznego kierunku, takie jak obrony rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, zatrudnienia nowych wykładowców, organizowane konferencje, ogłaszane publikacje...

   

  Książka jest dostępna na stronie IFR. To adres, skąd można ją pobrać:

  https://drive.google.com/file/d/0B8xJKSoKwpKhWmY3ZDFnbW5PT1U/view

 • Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Jagiełło-Szostak
  Idea narodu politycznego kontra etnonacjonalizmy. Od jugoslawizmu do jugonostalgii

   

  Autorka publikacji podjęła się niełatwego zadania kompleksowego omówienia tożsamości jugosłowiańskiej i nacjonalizmów zróżnicowanych republik – obecnie państw sukcesyjnych. Wskazała na bogactwo cech różniących, głównie jednak na elementy kształtujące tak jugoslawizm, jak i etnonacjonalizm. Zadała sobie dużo trudu, by do rozrzuconych źródeł dotrzeć, wiele elementów konstytuujących istotę podjętego przez nią tematu wyczerpująco zanalizować, poskładać następnie prawidłowo...

  Cena:44.00
 • Imaginarium interakcji społecznych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Biedroń, Jolanta Kędzior, Beata Krawiec, Anna Mitręga (red.)
  Imaginarium interakcji społecznych

   

  Tytuł książki został zapożyczony od Charlesa Taylora, który traktuje imaginara jako wyobrażenia oraz działania zwykłych ludzi dotyczące ich społecznego otoczenia. Monografia prezentuje szerokie, interdyscyplinarne spectrum imaginariów odnoszących się do więzi społecznych, jakie występują w płynnej, zwielokrotnionej rzeczywistości. Zarówno te, które lokują się w centrum interakcji społecznych, jak i te pojawiające się na ich peryferiach. Analizie poddane zostały kwestie teoretycznego oraz praktycznego funkcjonowania imaginariów, wyobrażeń oddziaływań społecznych tworzonych przez jednostki...

  Cena:42.00
 • Imperia i prowincje

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jerzy Łukosz
  Imperia i prowincje
  O literaturze niemieckojęzycznej i polskiej w dwudziestym wieku

   

  Zbiór esejów-analiz – historyczno- i krytycznoliterackich, m.in. o takich postaciach literatury, jak Franz Kaf­ka, Hermann Broch, Hermann Hesse, Tomasz Mann, Günter Grass, Tadeusz Różewicz, Leopold Buczkowski, Janusz Rudnicki czy Olga...

 • Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Grębowiec
  Inskrypcje w przestrzeni otwartej Wrocławia

   

  Przedmiotem opracowania są inskrypcje sprzed 1945 r., jakie zachowały się w miejskiej przestrzeni Wrocławia. Jest to książka zarówno literaturoznawcza, jak i kulturoznawcza, a poniekąd dotykająca także najnowszej historii politycznej.

  Cena:13.00
 • Interakcje

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alfred Gall, Jacek Grębowiec, Justyna Kalicińska, Kornelia Kończal, Izabela Surynt (red.)
  Christian Pletzing (współpr.)
  Interakcje
  Leksykon komunikowania polsko-niemieckiego

   

  Bliskość geograficzna, pokrewieństwa kulturowe i historyczne powiązania niekoniecznie idą w parze z wiedzą na temat kraju sąsiada, a umiejętność posługiwania się językiem obcym nie zapewnia skutecznego komunikowania. „Interakcje” to leksykon obejmujący zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla zrozumienia specyfiki polsko-niemieckich oddziaływań: zarówno tych, o których traktują szkolne podręczniki do historii lub które pojawiają się na pierwszych stronach gazet...

  Cena:40.00
 • Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Helmut Hofbauer
  Interkulturelle Kommunikation – philosophisch betrachtet
  Eine (Her-)Ausführung aus der Interkulturellen Kommunikation

   

  Polemiczny wywód na temat miejsca przedmiotu ‚komunikacja interkulturowa’ w nauczaniu akademickim. Autor stawia pytanie o przyczyny rozbieżności między teorią a praktycznym zastosowaniem wybranych uogólnień stanowiących wynik dyskursu interkulturowego...

  Cena:15.00
 • Interpretacja utworów Zbigniewa Herberta

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Cieński
  Interpretacja utworów Zbigniewa Herberta

   

  Profesor literaturoznawstwa Andrzej Cieński pokazał wiersze Herberta takimi, jakie udało mu się je zobaczyć. Dłuższe interpretacje wierszy sąsiadują z krótkimi notatkami o tekstach. Książka osobista, niestandardowa.

 • Irrwege, Irrgärten, Irrtationen

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Kodzis-Sofińska

  Irrwege, Irrgärten, Irrtationen
  Entwicklungsrichtungen der deutschen Theaterstücke nach 1989

   

  Osiągnięcia współczesnego teatru niemieckiego są żywym tematem badań podejmowanych przez teatrologów, literaturoznawców i kulturoznawców. Jednakże dotychczasowe studia nad tą materią skupiały się głównie na konkretnych jej aspektach, takich jak recepcja, zagadnienia gatunkowe i transfer kulturowy, lub na analizie poszczególnych utworów. Szersze zaś omówienia poświęcone są przede wszystkim dziełom...

  Cena:36.00
 • Jak rozmawiać z Niemcami?

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

   

  Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur
  Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego
  i jego europejskim wyzwaniu

   

  Książka pokazuje stosunki polsko-niemieckie w świetle i na tle fundamentalnych wyzwań XXI w. – demograficznych, kulturowych i ekonomicznych. To bardzo ważny głos w dyskusji, ponieważ w Polsce stosunki z Niemcami nadal postrzegane są przez pryzmat historii, nie zaś wspólnoty problemów społeczeństw postindustrialnych, stanowiących...

 • Jak uczyć dzieci czytania

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Daniel Elkonin
  Jak uczyć dzieci czytania

  Przekład i wstęp: Anna Jurek

   

  Autor w książce wyjaśnił psycholingwistyczny mechanizm czytania, przedstawił wnioski teoretyczne i sformułował najważniejsze założenia opracowanego przez siebie nowatorskiego systemu nauki czytania. Wprowadzenie tego systemu do praktyki szkolnej miało bardzo duży wpływ na zwiększenie efektywności czytania i zapewniło rosyjskim uczniom sukcesy na skalę światową.
  Badania wykazały, że nowy system nauczania spowodował wzrost rozumienia i rozwój zdolności intelektualnych...

  Cena:38.00
 • Jan Czochralski i jego metoda

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Tomaszewski
  Jan Czochralski i jego metoda
  Jan Czochralski and his method

   

  Książka wydana z okazji 50. rocznicy śmierci tego wybitnego polskiego uczonego pierwszej połowy XX w. Był znanym metalurgiem, chemikiem i metaloznawcą. Opracował szereg nowych metod badawczych...

  nakład wyczerpany
 • Jeden i liczba mnoga

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Falkiewicz
  Jeden i liczba mnoga
  O materializmie historycznym i metafizyce unitarnej Leszka Nowaka

   

  Falkiewicz ujmuje nie-Marksowski materializm historyczny Nowaka w czasie jego największej intensywności, metafizykę unitarną zaś wyprzedza i kształtuje podług własnych przeczuć. Jego książka jest po części próbą popularyzacji, komentarzem na gorąco, trochę humanistyczną parafrazą (myśl Nowaka ma wszak tendencje do dość skomplikowanych, matematycznych wzorów), trochę zaś uzupełnieniem o to, czego pracom filozofa brakowało: prywatność...

  Cena:48.00
 • Jeszcze w zielone gramy... (?)

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Dziubacka (red.)
  Jeszcze w zielone gramy... (?)
  Rozważania o współczesnych pięćdziesięciolatkach

   

  Jaki jest współczesny polski pięćdziesięciolatek? Jak widzi i ocenia siebie on sam i jak postrzegają go inni? Jak funkcjonuje w świecie, w którym panuje kult drapieżnej młodości i aktywności? Próby odpowiedzi na te i inne pytania stanowią treść niniejszego tomu. Zadania tego podjęli się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych, powodując, że stał się on zbiorem...

  Cena:37.00
 • Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi...

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jerzy Kroczak
  „Jeśli mię wieźdźba prawdziwa uwodzi...”
  Prognostyki i znaki cudowne w polskiej literaturze barokowej

   

  Książka ta omawia znaczenie prognostyków i znaków cudownych w przestrzeni wyobrażeń kultury staropolskiej. Przytoczone cytaty pochodzą z fachowych druków prognostykarskich, którym poświęcono rozdział pierwszy, będący wstępem...

  Cena:15.00
 • Johann Heinrich Lambert und Kants Reform der Metaphysik

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Radosław Kuliniak
  Johann Heinrich Lambert und Kants Reform der Metaphysik

   

  Opracowanie jest próbą przedstawienia podjętych wspólnie przez Immanuela Kanta i Johanna Heinricha Lamberta w latach 1765–1777 prac nad reformą metafizyki. Autorzy książki przeprowadzili badania pionierskie w polskiej literaturze filozoficznej, a w światowej literaturze jest to problem do końca jeszcze niezbadany. W publikacji określony został rzeczywisty zasięg i wpływ dokonań Lamberta na kształt i charakter Kantowskiej reformy metafizyki. Jest to niezwykle ważne, albowiem wyniki podjętych badań wskazują...

   

  ISBN 978-83-7977-024-3
  ISBN 978-3-86276-125-8, Wrocław – Dresden 2014, 14 x 21 cm, 190 s., okładka twarda

  Cena:28.00
 • John Cage

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jerzy Luty
  John Cage
  Filozofia muzycznego przypadku

   

  Pierwsza w literaturze filozoficznej monografia na temat Johna Cage’a (1912-1992), amerykańskiego kompozytora, filozofa, poety, teoretyka muzyki, artysty, jednego z liderów powojennej awangardy.  
  Autor analizuje poglądy Cage’a, umieszczając je w kontekście programu estetyki pragmatycznej Johna Deweya, idei buddyzmu zen w interpretacji Suzukiego oraz transcendentalnego indywidualizmu...

   

  Cena:36.00
 • Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Nowakowska, Piotr Niemiec, Sylwia Zajchowska (red.)
  Języki obce i literatura w dobie kryzysu humanistyki

   

  W prezentowanej książce naukowcy z różnych ośrodków akademickich podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jakie miejsce zajmuje humanistyka, szczególnie związana z obszarem nauczania języków obcych i kształcenia filologicznego, w dobie globalizacji, gwałtownych przemian politycznych, społecznych i ekonomicznych ostatnich lat, w czasach technologicznej rewolucji i mediatyzacji kultury. Postawiona została również teza, że kryzys uznać można za zjawisko pozytywne, ponieważ zanik czy rozpad określonego ładu zwiastuje zwykle...

 • Kafka

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Łukasz Musiał
  Kafka
  W poszukiwaniu utraconej rzeczywistości

   

  Pionierska na gruncie polskim próba odczytania twórczości Franza Kafki w kontekście dwudziestowiecznych debat filozoficznych jako opisu dotykającej nowoczesnego człowieka utraty bezpośredniego stosunku do rzeczywistości oraz – ewentualnie – recepty na jego odzyskanie. W przedsięwzięciu wyinterpretowania tego wątku z niemal wszystkich ważniejszych utworów Kafki przewodnikami autora...

 • Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Kara pozbawienia wolności a readaptacja społeczna skazanych

   

  Osoby opuszczające zakłady karne, po odbyciu kary pozbawienia wolności, znajdują się w bardzo trudnej i zarazem złożonej sytuacji. Muszą bowiem poradzić sobie z wieloma problemami, które wynikają nie tylko z faktu przebywania w zakładzie karnym i nabytych w związku z tym doświadczeń, lecz także z sytuacji rodzinnej, potrzeby uzyskania społecznej akceptacji, zapewnienia sobie przynajmniej podstawowych...

  nakład wyczerpany
 • Kocham was mali ludzie...

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Kolbuszewski, Małgorzata Łoboz
  Kocham was mali ludzie...
  Franciszkanizm – literatura – publicystyka

   

  Studia nad franciszkanizmem podejmowane dotychczas w Polsce charakteryzowały się fragmentarycznością i uproszczonymi interpretacjami czy przesadną nadinterpretacją i ideologizacją. Zauważa to prof. Jacek Kolbuszewski, autor pierwszej części książki Z dziejów tematyki franciszkańskiej w literaturze. Od średniowiecza do Młodej Polski, i proponuje czytelnikowi...

  Cena:15.00
 • Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów
  Wybrane ujęcia

   

  Efektem dokonującego się postępu cywilizacyjnego są przeobrażenia i zmiany we wszystkich strategicznych dla człowieka sferach życia. By im sprostać, musi on ustawicznie doskonalić swoje kompetencje lub nabywać nowe, dzięki którym jest w stanie nie tylko zaistnieć...

  nakład wyczerpany
 • Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik poczucia podmiotowości uczniów w szkole

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska
  Kompetencje komunikacyjne nauczycieli jako wyznacznik
  poczucia podmiotowości uczniów w szkole
  Diagnoza – biograficzny wymiar ich u/formowania

   

  Chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie: jak nauczyciele są przygotowani do urzeczywistniania komunikacyjnego modelu edukacji, stała się bezpośrednim powodem do przeprowadzenia badań nad kompetencjami komunikacyjnymi nauczycieli. Autorka...

  Cena:15.00
 • Koncepcje wolności religijnej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Piotr Szymaniec
  Koncepcje wolności religijnej
  Rozwój historyczny i współczesny stan debaty w zachodniej myśli polityczno-prawnej

   

  Wolność religijna jest zagadnieniem, które ciągle wywołuje spory w dyskursie prawnym i politycznym Zachodu, zwłaszcza dziś, w obliczu takich zjawisk, jak wielkie migracje, polityzacja religii, fundamentalizm religijny czy zagrożenia związane z terroryzmem motywowanym religijnie. Książka ukazuje genezę wolności religijnej, najważniejsze jej przeobrażenia w wiekach XVII–XIX, jak również znaczenie wolności religijnej dla kształtowania się zachodniej koncepcji wolności. Jednak zasadnicza część pracy poświęcona jest współczesnym ujęciom wolności religijnej...

  Cena:36.00
 • Koncepty – elementy sterujące komunikacji

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michael Fleischer
  Koncepty – elementy sterujące komunikacji

   

  Publikacja prezentuje wyniki pierwszych badań na temat konceptów komunikacyjnych funkcjonujących w dwóch językach (polskim i niemieckim). Autor podejmuje próbę rozgraniczenia trzech wielkości słów (w ich rozumieniu leksykalnym), następnie konstruktów oraz właśnie konceptów komunikacyjnych. Wyróżnia w rezultacie badania...

  Cena:15.00
 • Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Waldemar Żarski (red.)
  Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze

   

  Książka zawiera zróżnicowane tematycznie i metodologicznie artykuły poświęcone dobrze znanemu filologom zjawisku kondensacji językowej. Już sam tytuł tomu wskazuje, że rozpatrywane pojęcie wykracza poza ściśle językoznawcze granice i że poza opracowaniami systemowo-lingwistycznymi znajdą się w nim prace o orientacji kulturoznawczej, filozoficzno-politologicznej, translatorycznej czy literaturoznawczej. We wszystkich jednak tekstach...

 • Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Konflikt i dialog w wybranych społecznościach wielokulturowych

   

  Opracowanie skierowane do socjologów, politologów, pedagogów, antropologów kultury i historyków zajmujących się wielokulturowością w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Artykuły w nim zamieszczone wzbogacają wiedzę o mniejszościach narodowych i możliwościach dialogu z nimi. Podpowiadają, jak pogodzić edukację narodową z edukacją wielokulturową, zachowując własną tożsamość narodową.

  nakład wyczerpany
 • Konstrukcja rzeczywistości

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michael Fleischer
  Konstrukcja rzeczywistości

   

  Książka prezentuje wyniki badań prowadzonych w ostatnim czasie przez autora na tle jego ogólnej teorii komunikacji. Zebrane teksty stanowią wynik zastosowania tej teorii w ramach analizy konkretnych problemów, m.in. kognitywnej asymilacji przedmiotów na tle ich językowej reprezentacji, funkcjonowania ideologii. Drugim punktem ciężkości publikacji...

  Cena:21.00
 • Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewelina Bożek-Leszczyk
  Kościół Kanoników Regularnych pw. św. Jakuba Apostoła w Krzepicach

   

  Książka poświęcona jest krzepickiej świątyni – jej dziejom, analizie jej formy architektonicznej i aranżacji wnętrza. W centrum uwagi autorki znalazła się strukturalna i stylistyczna transformacja kościoła, przeprowadzona w początkach XVII wieku pod kierunkiem znanego wrocławskiego architekta Valentina von Säbischa.

  Cena:28.00
 • Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Waldemar Czachur, Marta Czyżewska, Philipp Teichfischer (red.)
  Kreative Sprachpotenziale mit Stil entdecken
  Germanistische Festschrift für Professor Wolfgang Schramm

   

  Publikacja poświęcona zagadnieniom kreatywności językowej, m.in. w dyskursie medialnym oraz specyfice wybranych gatunków tekstu, jak i kwestiom stylu, a także aspektom słowotwórczym, gramatycznym i literackim potencjałom języka. Zawiera 30 artykułów dedykowanych profesorowi Wolfgangowi Schrammowi, których autorami są znani germaniści z Polski i z Niemiec. Książka w języku niemieckim.

  Cena:31.00
 • Kresowe dziedzictwo

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Burzyńska-Kamieniecka, Małgorzata Misiak, Jan Kamieniecki (red.)
  Kresowe dziedzictwo
  Studia nad językiem, historią i kulturą

   

  Tematyka kresowa, mimo że ciągle obecna w polskiej myśli naukowej, wciąż jest aktualna i z wielkim zainteresowaniem są przyjmowane kolejne opracowania na ten temat. Artykuły zamieszczone w prezentowanym tomie wzbogacają naszą wiedzę o dziejach polskiej kultury, omawiają polsko-ukraińskie, polsko-litewskie...

 • Krótka historia egzystencjalizmu

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jean Wahl
  Krótka historia egzystencjalizmu

  Przekład: Jacek Aleksander Prokopski

   

  Wprowadzenie do egzystencjalizmu pióra wybitnego znawcy tego zagadnienia, znanego francuskiego filozofa i historyka filozofii. Jean Wahl, omawiając poszczególne postaci filozofii egzystencji (Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, wreszcie Sartre), uzyskuje spójny obraz...

  nakład wyczerpany
 • Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Renata Aleksandrowicz, Halina Rusińska-Giertych (red.)
  Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej

   

  Swoje badania nad książką i biblioteką w procesie komunikacji społecznej prezentują pracownicy wrocławskiego Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, a także innych ośrodków akademickich. W książce zgromadzono refleksje teoretyczne, terminologiczne i historyczne, ponadindywidualne – pokazujące szerszą perspektywę artykuły problemowe, oparte na materiale źródłowym wąskospecjalistyczne analizy...

 • Książęta i stany

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Conrads
  Książęta i stany
  Historia Śląska 1469-1740

  Przekład: Lidia Wiśniewska

   

  Przekład na język polskich wydanej w 1994 roku książki na temat historii Śląska. Powstała ona z myślą przede wszystkim o niemieckich czytelnikach. Nie znaczy to jednak wcale, że skierowana jest przeciwko innym narodowościom, takim jak Polacy czy Czesi. Historia Śląska straciłaby wiele ze swego bogactwa, gdyby zignorowano stosunki tego kraju z innymi kulturami i narodami. Tak samo chybiona byłaby niewłaściwa ocena proporcji udziałów poszczególnych kultur. Powszechnie wiadomo...

  nakład wyczerpany
 • Kuchnia i stół w komunikacji społecznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Waldemar Żarski (red.), Tomasz Piasecki (współpr.)
  Kuchnia i stół w komunikacji społecznej
  Tekst, dyskurs, kultura

   

  Od samego początku odżywianie się ma wymiar wspólnotowy, głęboko zakorzeniony w tradycji i obyczajowości. Kulinaria postrzegane są z jednej strony w kontekście działań kulturowych, z drugiej – w perspektywie strategii komunikacyjnej, znajdującej zastosowanie w aktualizacjach tekstowych dyskursu o jedzeniu (...)

   

  Prezentowana monografia gromadzi publikacje poddające obserwacji badawczej scenę kulinarną w perspektywie ewolucyjnej, aktualizowanej w komunikacji językowej i kulturowej. Analizie poddano zarówno zagadnienia sposobów realizacji...

   

  tutaj znajdziesz e-book


 • Kultura dla mas Polski Ludowej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wita Szulc
  Kultura dla mas Polski Ludowej
  Wizje ideologów, twórców i publicystów z lat 1944-1956

   

  Autorka pokazuje dyskurs pomiędzy ideologami a luminarzami kultury, świadomymi złożoności zjawisk, które rozważano. Co ważne, ów dyskurs został ukazany jako zjawisko dynamiczne – można na łamach książki odnaleźć zarówno „zmiany kursu” ideologów i polityków wobec kultury...

  nakład wyczerpany
 • Kultura ziemi kłodzkiej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edward Białek, Wojciech Browarny, Małgorzata Ruchniewicz (red.)
  Kultura ziemi kłodzkiej
  Tradycje i współczesność

   

  Spis treści

   

  Jak przystało na region w Europie Środkowej, ziemia kłodzka istniała i istnieje realnie, determinowana geografią lub decyzjami politycznymi, a zarazem jest tworem wyobraźni, opisywanym w wielu tekstach i językach. Badanie kultury tego obszaru wymaga zatem podejścia historycznego, skupionego na dziejach narodów i grup społecznych oraz historii ich sztuki, duchowości, obyczaju i przemysłu, jak również użycia perspektyw właściwych dla krajoznawstwa, kulturoznawstwa, wiedzy o literaturze, teologii i komparatystyki. Historii politycznej musi towarzyszyć...

  Cena:60.00
 • Lašsko-evropskỳ básník Óndra Łysohorsky

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Libor Martinek
  Lašsko-evropskỳ básník Óndra Łysohorsky
  Monografie

   

  Literaturoznawcza monografia poświęcona jest postaci i twórczości „trilingwalnego” poety, epigramatyka, tłumacza i eseisty dr. Erwina Goji (Erwin Goy), poety pochodzącego z Frýdku w Republice Czeskiej, który posługiwał się pseudonimem Óndra Łysohorsky. Pisarz publikował w języku niemieckim i czeskim, ale przede wszystkim pisał poezje językiem wzorującym się na gwarze laskiej. Celem autora opracowania było szczegółowe nakreślenie życia pisarza i interpretacja...

  Cena:30.00
 • Les médias contemporains en Pologne

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Bratuń
  Les médias contemporains en Pologne

   

  Publikacja traktująca o współczesnych mediach w Polsce. Autor podejmuje temat lustracji w kontekście przekazów medialnych, koncentruje się na stronie prawnej i etycznej zawodu dziennikarza w Polsce, rozważa wpływ przekazu internetowego na formowanie opinii publicznej na podstawie...

  Cena:15.00
 • Lewica polska

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Eryk Krasucki, Tomasz Sikorski, Adam Wątor (red.)
  Lewica polska

  Koncepcje – ludzie – działalność  tomy 1 i 2

   

  Publikacja to swoisty przegląd warsztatów polskich badaczy zajmujących się polską lewicą – zarówno starszych, jak i młodszych. Mnogość poruszanych przez naukowców zjawisk, rozpiętość tematyki oraz ujęć rodzić może przekonanie, że badania nad polską lewicą mają się znakomicie. Znajdziemy tu bowiem rozważania o postaciach tak odległych od siebie, jak Hugo Kołłątaj, Róża Luksemburg, Edward Abramowski...

  Cena:20.00
 • Lingua et gaudium

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Monika Zaśko-Zielińska, Małorzata Misiak, Jan Kamieniecki, Tomasz Piekota (red.)
  Lingua et gaudium
  Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi

   

  Spis treści

   

  Profesor Jan Miodek jest znakiem rozpoznawczym wrocławskiej polonistyki, autorem książek, felietonistą w „Słowie Polskim”, od lat prowadzi programy telewizyjne o języku polskim („Ojczyzna polszczyzna”, „Słownik polsko@polski”, „Polska z Miodkiem”).

  Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi z okazji urodzin zawiera kilka okolicznościowych wystąpień i przede wszystkim bogatą część merytoryczną złożoną z kilkudziesięciu tekstów...

   

  Cena:50.00
 • Lingwistyka tekstu w Niemczech

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (red.)

  Lingwistyka tekstu w Niemczech

  Pojęcia, problemy, perspektywy

   

  Antologia rozpraw najwybitniejszych niemieckich lingwistów (m.in. Klausa Brinkera, Michaela Klemma, Ulli Fix) z zakresu lingwistyki tekstu w przekładzie na język polski. Lektura obowiązkowa dla polskich humanistów oraz osób zainteresowanych problematyką międzyludzkiej komunikacji – jej składnikami, odmianami i funkcjami.

  Cena:25.00
 • Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Zofia Bilut-Homplewicz, Waldemar Czachur, Marta Smykała (red.)

  Lingwistyka tekstu w Polsce i w Niemczech

  Pojęcia, problemy, perspektywy

   

  Drugi tom pracy poświęconej aktualnym zagadnieniom z zakresu lingwistyki tekstu. Ma on zainicjować szerszą dyskusję między polonistami i germanistami w Polsce na temat aktualnych wyzwań tekstologii. Tak więc autorami artykułów w niniejszym opracowaniu są polscy lingwiści. Punkt wyjścia stanowią podstawowe problemy teorii tekstu, genologii lingwistycznej, badania nad tekstem jako zjawiskiem kultury, zaznaczono również obecnośc tekstu fachowego, przedyskutowano relację tekst-dyskurs i wreszcie problematykę hipertekstu.

   

  Cena:25.00
 • Literarische Koordinaten der Zeiterfahrung

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Ławnikowska-Koper, Jacek Rzeszotnik (red.)
  Literarische Koordinaten der Zeiterfahrung

   

  Publikacja, będąca pokłosiem międzynarodowego projektu, przynosi ponad dwadzieścia artykułów pióra znamienitych germanistów z różnych kontynentów snujących literacko- i kulturowo-historyczne refleksje na temat nieraz bardzo subtelnych powiązań istotnych procesów historycznych...

  Cena:25.00
 • Lokalnie – globalnie / Relevant across Cultures

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz, Agata Zarzycka (red.)
  Lokalnie – globalnie
  Idee współistnienia kultur we współczesnej beletrystyce fantasy dla młodego czytelnika /
  Relevant across Cultures
  Visions of Connectedness in Modern Fantasy Literature for Young Readers

   

  Tom zawiera artykuły poświecone obecności treści wielo- i transkulturowych we współczesnej literaturze fantasy. Pokazują one, że fantasy może być ważnym i użytecznym elementem edukacji w transkulturowości. Beletrystyka ta kształtuje wrażliwość na kwestie pluralizmu kulturowego oraz pomaga rozwijać nawyk poszukiwania rozwiązań...

  Cena:20.00
 • Ludzki język muz

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Leszek Szaruga
  Ludzki język muz
  Czytanie Różewicza

   

  Książka znanego krytyka literackiego i poety poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi i jego poezji.

  Cena:15.00
 • Macierzyństwo unplugged w badaniach inspirowanych sztuką

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martyna Pryszmont-Ciesielska (red.)
  Macierzyństwo unplugged w badaniach inspirowanych sztuką
  W kierunku refleksyjnej praktyki badawczej

   

  Książka skupia się na macierzyństwie kobiet szczególnych, uwikłanych w różne skomplikowane sytuacje życiowe i wykorzenionych – pozbawionych wsparcia społecznego, socjalnego, psychicznego i edukacyjnego. Tom jest efektem przeprowadzonego projektu badawczego, którego celem było poznanie doświadczeń tych kobiet i uwrażliwienie na problemy, jakich doświadczają w sytuacji wypełniania codziennych obowiązków. Jednym z efektów projektu było przygotowanie etiud filmowych, których bohaterkami były...

  Cena:39.00
 • Macierzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotografiach kobiet

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martyna Pryszmont-Ciesielska (red.)
  Macierzyństwo w relacjach auto/biograficznych i fotografiach kobiet

   

  Mimo że macierzyństwo przypisuje się kobietom, jest przez nie tylko współtworzone. Różnego rodzaju praktyki i przecinające się dyskursy społeczne nadają mu bowiem określony kształt. Wydaje się, że współcześnie w dyskusji o macierzyństwie pomija się indywidualne doświadczenia kobiet, a koncentruje się na kwestiach ogólnych, np. warunkach i kryteriach obowiązków opiekuńczych matki wobec dziecka. Coraz częściej zdarza się, że w tej dyskusji macierzyństwo zostaje upolitycznione...

  Cena:32.00
 • Matematyka. Filozofia. Sztuka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Roman Konik (red.)
  Matematyka. Filozofia. Sztuka

   

  Filozofia, matematyka i sztuka to dziedziny tylko pozornie odległe od siebie. Historia idei ukazuje nie tylko ich wspólne źródła, ale też trwające od wieków wzajemne inspiracje. Niniejszy tom dokumentujący sympozjum, którego centralnym punktem był wykład...

 • Medium na białym tle

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michał Jakubowicz
  Medium na białym tle

   

  Książka o fotografii, a ściślej podróż do granicy, jaką fotografia sama sobie wyznacza. Autor przybliża postać wybitnego polskiego artysty, Jerzego Olka, którego twórczość i droga reprezentują przemiany, jakie zaszły w recepcji fotografii na przełomie ostatniego półwiecza. Książka szczegółowo...

  Cena:5.00
 • Mikołaj Rej. W pięćsetlecie urodzin

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marcin Cieński, Anna Kochan, Jacek Sokolski (red.)

  Mikołaj Rej. W pięćsetlecie urodzin

  Studia literaturoznawcze

   

  W tomie zebrano referaty wygłoszone podczas konferencji, która odbyła się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w maju 2005 r. Ich lektura uzmysławia, że uważnie czytana twórczość poety z Nagłowic ma nieprzeciętną, a przez czytelników często nawet nieprzeczuwalną wartość artystyczną i intelektualną.

 • Między dwoma światami

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewa Banasiewicz-Ossowska
  Między dwoma światami
  Żydzi w polskiej kulturze ludowej

   

  Zasadniczym tematem książki jest problem chłopsko‑żydowskich kontaktów kulturowych w kontekście prawnej, społecznej, gospodarczej, religijnej i obyczajowej izolacji zewnętrznej oraz wewnętrznej Żydów polskich. Autorka polemizuje z obowiązującą do niedawna teorią o całkowitej izolacji Żydów...

 • Między pamięcią a wyobraźnią

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maria Kłańska
  Między pamięcią a wyobraźnią
  Uniwersum poezji Rose Ausländer

   

  Książka o twórczości Rose Ausländer, wybitnej poetki niemieckojęzycznej urodzonej w 1901 r. w rodzinie żydowskiej na austriackiej jeszcze Bukowinie. Od około 40 lat Ausländer jest jedną z najbardziej znanych postaci wśród twórców lirycznych niemieckiego obszaru językowego XX wieku. To krajanka i przyjaciółka po piórze Paula Celana, wybrała jednak drogę poezji mniej hermetycznej, bardziej zrozumiałej, i dzięki temu zorientowaniu na czytelnika, które wyraża się...

  Cena:50.00
 • Między regionalizmami a kosmopolityzmem

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Monika Czok, Nicolai Czemplik, Anja Nousch, Martin Veselka (red.)
  Między regionalizmami a kosmopolityzmem
  Polska, niemiecka i czeska literatura, język i kultura
  Materiały IX Międzynarodowej Konferencji interFaces we Wrocławiu i w Karpaczu

   


   

  Książka jest owocem współpracy uczelni partnerskich: Uniwersytetu w Lipsku, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Karola w Pradze. Zebrane w niej artykuły, zaprezentowane wcześniej na IX Międzynarodowej Konferencji interFaces, ukazują funkcjonowanie pojęć kosmopolityzm i regionalizm w obrębie trzech języków, literatur i kultur. Czytelnik znajdzie tu studia literaturoznawcze, analizy językoznawcze, interpretacje dawnych i współczesnych zjawisk w ujęciu regionalnym i globalnym.

  Cena:40.00
 • Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michał Głowala
  Możności i ich akty. Studium z tomizmu analitycznego

   

  Czym są własności dyspozycyjne i możności rzeczy, takie jak palność, rozpuszczalność, zdolność rozpuszczania pewnych substancji bądź ładunek elektryczny? Jaki jest status tych własności wtedy, gdy nie realizuje się to, do czego są one dyspozycjami i zdolnościami?
  Książka w systematyczny sposób konfrontuje dyskusje toczone w najnowszej metafizyce możności bądź dyspozycji (metaphysics of powers) we współczesnej filozofii analitycznej...

 • Myśl Carla Gustava Junga w analizach teoretycznych, w praktyce i w badaniach empirycznych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Węgłowska-Rzepa (red.)
  Myśl Carla Gustava Junga w analizach teoretycznych, w praktyce i w badaniach empirycznych

   

  Tom zawiera 12 tekstów poświęconych problematyce z dziedziny psychologii analitycznej C.G. Junga, niezwykle popularnej na gruncie humanistyki światowej, a w Polsce od lat 90. przeżywającej niejako swój renesans i budzącej coraz większe zainteresowanie nie tylko w kręgach...

   

  ostatnie egzemplarze, książka przeceniona w II gatunku,

  po złożeniu zamówienia należy poczekać na e-mail potwierdzający jego realizację

  nakład wyczerpany
 • Myślenie o nauczycielu i jego edukacji

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Malinowska, Maria Jabłońska
  Myślenie o nauczycielu i jego edukacji
  Z rekonstrukcji światów edukacyjnych nauczycieli nauczycieli

   

  Autorki książki pytają, jak planować edukację nauczyciela, by możliwe było uznanie odmienności światów edukacyjnych i by w ich wielości dostrzegać szansę na rozwój profesjonalizmu nauczyciela. Stawiają na proces stawania się nauczycielem, którego warunkiem jest budowanie umiejętności samodoskonalenia się. Wyłamują się w ten sposób z powszechnie...

  Cena:22.00
 • Narrative Bewältigung von Schuld und Trauma in der deutschsprachigen Autobiographik vor 1989/1990

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mirosława Zielińska
  Narrative Bewältigung von Schuld und Trauma in der deutschsprachigen Autobiographik vor 1989/1990

   

  Autorka książki prześledziła narracje o winie i traumie w niemieckich tekstach autobiograficznych (obejmujących zarówno relacje dziennikowe, jaki i powieści autobiograficzne) powstających od końca wojny do przełomu 1989/1990 r. Spięcie wszystkich badanych tekstów pojęciem autobiografizmu oraz odwołanie do kategorii pamięci i pokolenia pozwala na uchwycenie przeobrażeń...

  Cena:26.00
 • Nation and Nationalism

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Marcin Suszycki, Ireneusz Paweł Karolewski (red.)
  Nation and Nationalism
  Political and Historical Studies

   

  Rozważania na temat narodu i nacjonalizmu autorstwa naukowców z krajów takich, jak Niemcy, Polska, USA, Kanada, Irlandia, Dania, Węgry, Ukraina, Białoruś.

  Cena:19.00
 • Nauka w służbie człowiekowi

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.)
  Nauka w służbie człowiekowi
  Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa

  Tom XX

   

  Wybrane zagadnienia przedstawione w czterech rozdziałach kolejnego tomu Studium Generale pokazują, w jaki sposób nauka ubogaca człowieka i jest mu pomocna. Umożliwia poznanie świata w różnej skali, od kosmosu do mikroświata. Archeologia i historia odtwarzają dzieje człowieka na Ziemi. Interdyscyplinarne studium – obejmujące biologię, fizykę, biochemię, genetykę, medycynę, a także psychologię – umożliwia diagnozowanie patologii w organizmie człowieka oraz podejmowanie odpowiedniej...

  Cena:40.00
 • Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Karol Czejarek
  Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta

   

  Studium historycznoliterackie i socjologiczne prezentujące fenomen zachodnioniemieckiej powieści popularnej na przykładzie twórczości znanego w Polsce z licznych przekładów Hansa Hellmuta Kirsta. Słynne powieści Kirsta (08/15, Fabryka oficerów, Noc generałów), tłumaczone...

 • Nederlandse oude drukken / Netherlandish Old Prints

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Stefan Kiedroń, Wilken Engelbrecht, Zdenka Hrnčiřová, Karel Bostoen
  Nederlandse oude drukken
  in Bohemen, Moraviä en Silezië (1500-1800)
  /
  Netherlandish Old Prints
  in Bohemia, Moravia and Silesia (1500-1800)

   

  Opisany w książce projekt „Niderlandzkie starodruki w Czechach, na Morawach i na Śląsku” był możliwy dzięki Unii Języka Niderlandzkiego oraz Uniwersytetowi Wrocławskiemu, Uniwersytetowi Palackiego w Ołomuńcu oraz Uniwersytetowi Karola w Pradze.
  Publikacja w języku niderlandzkim i angielskim.

  Cena:36.00
 • Neerlandistische ontmoetingen

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Neerlandistische ontmoetingen
  Trefpunt Wrocław

   

  Motywem przewodnim dla artykułów z tomu pokongresowego jest spotkanie; jego szeroko rozumiany fenomen został tu ukazany w różnych odsłonach: literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych, łączących przeszłość z teraźniejszością czy też Swojego...

  Cena:35.00
 • Neofilologie na przełomie tysiącleci

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Przemysław Sznurkowski, Elżbieta Pawlikowska-Asendrych, Beata Rusek (red.)
  Neofilologie na przełomie tysiącleci
  Najnowsze tendencje w literaturze, językoznawstwie, przekładzie i glottodydaktyce

   

  Książka adresowana nie tylko do filologów czy kulturoznawców, ale także humanistów, wrażliwych na współczesne zagadnienia międzykulturowe.

  Tom otwiera cykl tekstów o tematyce literaturoznawczej, prezentujących różne spojrzenia na fenomeny najnowszej literatury w krajach europejskich (m.in. artykuły o piszących w języku niemieckim Żydach, rozważania...

  Książkę można kupić poprzez stronę Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie http://www.ajd.czest.pl/w626,Neofilologie-na-przelomie-tysiacleci-
 • New media in popuworld – tools, threats and social phenomena

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Węglińska, Bogusław Węgliński (red.)
  New media in popuworld – tools, threats and social phenomena

   

  Aktualne i interesujące spojrzenie na współczesny świat postrzegany przez pryzmat różnorodnie przejawiającego się populizmu. Zdaniem reprezentującej różne perspektywy badawcze i ośrodki naukowe grupy autorów – wspólnym mianownikiem ich poszukiwań są przewijające się we wszystkich artykułach nowe media. Mogą się one stać w tym kontekście zarówno narzędziem prawdy, jak i orężem destrukcji. Są przy tym bardzo egalitarne. Używa ich zarówno młodzież szkolna i studenci, jak i politycy...

  Cena:40.00
 • Nie przeczytane. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Borowiec, Tomasz Mizerkiewicz (red.)
  „Nie przeczytane”. Studia o twórczości Andrzeja Falkiewicza

   

  Obszerna publikacja, która gromadzi materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej poświęconej osobie i dziełu autora Takim ściegiem. To zarazem wielogłos współczesnej, wspólnej lektury (wśród autorów m.in. A. Skrendo, T. Kunz, K. Maliszewski, K. Uniłowski, J. Momro), ale także książka, której kompozycja pozwala ukazać na kilka sposobów różnorodność owej twórczości. Obok artykułów krytycznych oraz wybranych rozmów z autorem znalazły się tu kalendarium...

  Cena:23.00
 • Nie tylko przygoda

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Sławomir Bobowski
  Nie tylko przygoda
  Polskie powieści indiańskie dla młodzieży w perspektywie etnologicznej

   

  Pierwsze w polskim literaturoznawstwie dotyczącym pisarstwa dla dzieci i młodzieży tak obszerne opracowanie naukowe na temat indiańskich powieści, niegdyś czytanych z wielką pasją przez tysiące młodych czytelników, potężnie na nich oddziałujących estetycznie i moralnie. Jego celem jest przedstawienie sposobów podejścia polskich powojennych autorów powieści z Dzikiego Zachodu...

  Cena:27.00
 • Niemiecka scena polityczna 2009-2013

  Literatura naukowa i popularnonaukowa


  Aleksandra Kruk, Monika Sus (red.)
  Niemiecka scena polityczna 2009-2013
  Aktorzy, zagadnienia i wyzwania

   

  W osiemnastu rozdziałach publikacji młodzi naukowcy z całej Polski poruszają zagadnienia związane z ewolucją niemieckich partii politycznych i przywództwem, analizują programy wyborcze i przebieg kampanii do Bundestagu oraz zastanawiają się nad wyzwaniami stojącymi przed sceną polityczną Niemiec ponad dwadzieścia lat po zjednoczeniu. Książka wydana przy współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy'ego Brandta.

 • Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krzysztof Ruchniewicz, Marek Zybura (red.)
  Niemieckojęzyczni laureaci Literackiej Nagrody Nobla

   

  Bohaterami książki są: Theodor Mommsen, Rudolf Eucken, Paul Heyse, Gerhart Hauptmann, Carl Spitteler, Tomasz Mann, Hermann Hesse, Nelly Sachs, Heinrich Böll, Elias Canetti, Günter Grass, Elfriede Jelinek. Autorami artykułów są germaniści związani z Uniwersytetem Wrocławskim.

   

  ostatnie egzemplarze

   

   

  nakład wyczerpany
 • Norma a komunikacja

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Magdalena Steciąg, Marian Bugajski
  Norma a komunikacja

   

  Wieloaspektowe, zróżnicowane metodologicznie spojrzenie na zagadnienie normy komunikacyjnej, w artykułach m.in. rozważania terminologiczne, powiązanie normy komunikacyjnej z etyką, prezentacje przekraczania i zmian normatywnych w konkretnych gatunkach, analiza...

  Cena:35.00
 • Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Regina Solová

  Norma i praktyka w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych

   

  Monografia dotyczy norm obowiązujących w przekładzie tekstów skonwencjonalizowanych, będących częstym przedmiotem tłumaczeń poświadczonych. Przedstawia z jednej strony normy preskryptywne, zawarte w publikacjach adresowanych do tłumaczy, oraz normy deskryptywne, określające pewien standard (w sensie średniej), który można odtworzyć na podstawie obserwacji regularnych wyborów...

   

  nakład wyczerpany
 • Nowa poezja polska 1989-1999

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Karol Maliszewski
  Nowa poezja polska 1989-1999

   

  Książka jest zmienioną wersją pierwszej części pracy doktorskiej o poezji pokolenia „bruLionu” i następców, obronionej na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Cena:11.00
 • O nauczycielu

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Bednarska, Ewa Musiał
  O nauczycielu
  Podręcznik do pedeutologii

   

  Niniejsze opracowanie powstało w efekcie kilkuletniej działalności dydaktycznej autorek skierowanej do studentów pedagogiki (różnych poziomów kształcenia) studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. In­spiracją były zwłaszcza realizowane na zajęciach treści pod­dane nie tylko własnym przemyśleniom, lecz także i konfrontowane z opiniami i poglądami studentów. Praca ma charakter podręcznika...

 • O politycznym i ideologicznym zawłaszczaniu twórczości Josepha von Eichendorffa

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martin Hollender
  O politycznym i ideologicznym zawłaszczaniu twórczości Josepha von Eichendorffa

  Przekład: Jacek Dąbrowski, Elżbieta Herden, Magdalena Lasowy i in.

   

  Obszerna praca, której celem jest ukazanie postaci Josepha von Eichendorffa w rozmaitych kontekstach kulturowych i politycznych. Wielki poeta romantyzmu, silnie związany ze Śląskiem, stawał się w różnych okresach historycznych łakomym kąskiem dla wszelkiej maści ruchów politycznych, w tym nacjonalizmu i narodowego socjalizmu.

  Cena:44.00
 • O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ryszard Stemplowski
  O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa

   

  Na czym polega prowadzenie polityki państwa? Na czym polegać powinno? Jak prowadzenie polityki analizować i jak w prowadzeniu polityki korzystać z analizy? Autor książki podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania, mając na uwadze przede wszystkim Rzeczpospolitą Polską jako demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej. Zdaniem autora: im szerzej będzie wiadomo, na czym polega prowadzenie polityki państwa, tym pełniej...

  Cena:42.00
 • O ukrytych nurtach w polskiej literaturze

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marianna Bocian, Eryk Ostrowski
  O ukrytych nurtach w polskiej literaturze
  Ostatnia rozmowa z Joanną Salamon

   

  Joanna Salamon przez wiele lat zajmowała się tropieniem ukrytych nurtów polskiej literatury, rozszyfrowaniem znaczeń obecnych w utworach oddzielonych od siebie nie tylko latami czy dziesięcioleciami, ale i wiekami. Wiązała te wątki, by odsłonić swoisty kosmos literatury polskiej i zaproponować...

  Cena:9.00
 • Oblicza i konteksty tożsamości w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Nowakowska
  Oblicza i konteksty tożsamości w literaturze niemieckojęzycznej XX i XXI wieku

   

  Zaprezentowane tu rozważania oparte zostały na wybranych dziełach autorów literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, którzy w swej działalności twórczej w pewnym zakresie lub z zasady, pośrednio lub bezpośrednio poruszają szeroko pojętą problematykę związaną z określeniem tożsamości jednostki lub grup w rozmaitych jej wymiarach. Ich największą troskę i zainteresowanie budzi kwestia, czy podczas prób samopoznawczych dana jednostka odnajduje...

  Cena:42.00
 • Obrazy Bałkanów

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marta Chaszczewicz-Rydel
  Obrazy Bałkanów
  Mity, stereotypy, nowa imagologia

   

  Książka wpisuje się w nurt krytycznych badań nad funkcjonującymi w kulturze obrazami bałkańskiej przestrzeni. Ukazuje klisze obecne w dyskursach zachodnioeuropejskich, na samych Bałkanach, a przede wszystkim w Polsce. Dostarcza również odpowiedzi na pytania, czy i jak najnowsza literatura przetwarza rozpowszechnione schematy. Zawiera także opis współczesnej imagologii, która uświadamia mechanizmy powstawania stereotypów w trakcie komunikacji...

 • Obserwatorki z wyobraźnią

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Grażyna Kubica, Katarzyna Majbroda (red.)
  Obserwatorki z wyobraźnią
  Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet

   

  Portret etnolożek, socjolożek i literatek z przełomu XIX i XX wieku, określanych w tytule jako „obserwatorki z wyobraźnią”, czyli kobiet, które oddawały się studiowaniu otaczającej je rzeczywistości społecznej i kulturowej, a później ją w sposób twórczy opisywały. Artykuły składające się na tę książkę spaja chęć przypomnienia postaci kobiet, bardzo często funkcjonujących w historii dyscyplin naukowych jak postaci-cienie, osoby, których praca...

  Cena:48.00
 • Od SKS do NZS

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jolanta i Krzysztof Popińscy
  Od SKS do NZS
  Niezależne Zrzeszenie Studentów we Wrocławiu 1980-2010


  Pierwsze opracowanie na temat wrocławskiego niezależnego ruchu studenckiego od lat 80. po wiek XXI.

  Cena:33.00
 • Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Ładyżyński, Maja Piotrowska, Jacek Gulanowski (red.)
  Od nowego rodzicielstwa do nowego dzieciństwa

   

  W czasach wielkich zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych przeobrażeniu ulegają również role rodzicielskie, co w konsekwencji wpływa na nową jakość wychowania i opieki nad dzieckiem. Rewolucyjność tych przemian jest ogromna, choć w istocie nie w pełni doceniana. Wydaje się, że warto je zauważyć, by minimalizować obszar dysfunkcji społecznych i akcentować to, co cenne we współczesnej wspólnocie rodzinnej. Przemiany, o których mowa...

  Cena:39.00
 • Od obywatela dobrego do dojrzałego

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka
  Od obywatela dobrego do dojrzałego
  Koncepcje kształcenia obywatelskiego w Niemczech po 1989/1990 roku ze szczególnym uwzględnieniem systemu szkolnictwa

   

  Publikacja zawiera kompleksową analizę koncepcji i praktycznych rozwiązań dotyczących kształcenia obywatelskiego w niemieckim systemie szkolnictwa po 1989/1990 roku. Jest próbą całościowego ujęcia obszaru, jaki stanowi relacja: demokracja partycypacyjna i partycypacja obywateli w demokracji – socjalizacja polityczna obywateli i kształcenie obywatelskie jako jedna...

  Cena:40.00
 • Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu.

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Sebastian Płóciennik
  Od reńskiego do łabskiego kapitalizmu

  Systemowe skutki reform ubezpieczeń społecznych w RFN w latach 2000-2008

   

  Pytanie, które było zasadniczym motywem napisania tej książki, dotyczy źródeł niemieckiej prosperity. Jak wygląda model gospodarczy, dzięki któremu RFN stała się, jak pisał opiniotwórczy tygodnik „The Economist” – „siłownią” Europy?

  Dekadę temu gospodarka niemiecka była pogrążona w stagnacji, dziś jest jedną z niewielu w Europie, które zdołały się oprzeć kryzysowi. Stało się tak...

   

  Cena:17.00
 • Odległa prowincja

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Gajdis
  Odległa prowincja
  Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich (1866-1945)

   

  Publikacja poświęcona Prusom Wschodnim w prozie niemieckich pisarzy: Alfreda Brusta, Agnes Miegel, Hermanna Sudermanna, Ernsta Wicherta i Ernsta Wiecherta. Sięgając po współczesny dyskurs pamięci, autorka koncentruje się na (nie)obecności plemion staropruskich, budzącej się tożsamości narodowej pruskich Litwinów i Mazurów, Mazur jako alternatywy...

  Cena:40.00
 • Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku / The care and education of preschool children in periodicals at the turn of the 19th and 20th century

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Stefania Walasek
  Opieka i wychowanie małego dziecka na łamach czasopism przełomu XIX i XX wieku / The care and education of preschool children in periodicals at the turn of the 19th and 20th century

   

  Książka (...) jest wynikiem niezwykle żmudnych i czasochłonnych poszukiwań źródłowych. Autorce udało się w sposób jasny i czytelny pokazać drogę prowadzącą od ochronki przez ogródek freblowski do przedszkola. Rozproszone w czasopiśmiennictwie informacje przekształcone zostały w bogatą wiedzą skupioną w jednej publikacji, która co najważniejsze, służyć może nie tylko historykom wychowania, a z pewnością okaże się przydatna pedagogom społecznym oraz specjalistom...

  Cena:32.00
 • Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Mieczysław Orski
  Opowieści dla dorosłych i opowiastki dla niedorosłych
  Krytyczny przegląd dorobku nowej prozy polskiej

   

  Książka poświęcona dwudziestu latom polskiej prozy po 1989 r., autorstwa redaktora naczelnego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Odra”. Czytelnik znajdzie tam słowo o twórczości pisarzy znanych, takich jak: Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Michał Witkowski, Magdalena Tulli, Olga Tokarczuk, Wojciech Kuczok, Janusz Rudnicki, Jerzy Pilch, ale także omówienia...

  Cena:15.00
 • Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Łukasz Kamiński, Andrzej Małkiewicz, Krzysztof Ruchniewicz
  Opór społeczny w Europie Środkowej w latach 1948-1953 na przykładzie Polski, NRD i Czechosłowacji

   

  Autorzy książki przedstawili formy oporu społecznego w Polsce na tle NRD i Czechosłowacji, m.in.: strajki robotnicze, demonstracje, ekonomiczny opór wsi, archaiczne formy oporu (zbiegostwo, absencję, sekciarstwo religijne, „cuda”). Opublikowane wyniki badań...

  nakład wyczerpany
 • PASE Papers 2008, vol.1

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Kuźniak, Bożena Rozwadowska
  PASE Papers 2008, vol.1
  Studies in Language and Methodology of Teaching Foreign Languages

   

  Tom pokonferencyjny zawiera artykuły z zakresu językoznawstwa i metodologii nauczania języków obcych prezentowane podczas 17. konferencji Polish Association for the Study of English, której gospodarzem był Instytut Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Teksty pogrupowane zostały w czterech głównych rozdziałach: morfologia...

  Cena:15.00
 • PASE. Papers 2008, vol. 2

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  PASE. Papers 2008, vol. 2
  Studies in Culture and Literature

   

  W tomie zamieszczone zostały teksty prezentowane podczas 17. konferencji Polish Association for the Study of English, której gospodarzem był Instytut Anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W polu zainteresowań naukowców znalazły się anglojęzyczna...

  Cena:15.00
 • Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka, Katarzyna Kozak
  Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym

   

  Monografia poświęcona jest ważnej i w warunkach polskich słabo rozpoznanej problematyce partycypacji publicznej w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Od kilku dekad zaobserwować można pogłębiający się proces odchodzenia od tradycyjnych, hierarchicznych relacji pomiędzy państwem i jego instytucjami a podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego na rzecz struktur poziomych, współzależnych i sieciowych. Stąd konieczna stała się partycypacja...

  Cena:30.00
 • Paysage générationnel et formation tout au long de la vie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martine Lani-Bayle et Aneta Słowik, dir.
  Paysage générationnel et formation tout au long de la vie

   

  Cet ouvrage, qui se situe dans un contexte de collaboration, de création et consolidation de réseaux éducatifs et académiques, offre une perspective internationale, innovatrice, complexe et engagée sur les dynamiques inter/générationnelles et l’éduca-tion tout au long de la vie, avec l’objectif ambitieux de contri-buer à la construction „d’une anthropologie générative des identités humaines...

  Cena:15.00
 • Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina?

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Ładyżyński (red.)
  Pedagogika rodziny – in statu nascendi czy uznana subdyscyplina?

   

  Książka ma charakter dwudzielny. W pierwszej jej części omówiono konteksty teoretyczne pedagogiki rodziny (tu m.in. artykuły o rodzinie jako podmiocie przemian i badań społecznych, sposobie życia współczesnych ludzi w ramach rodziny traktowanej jako wspólnota, o kulturze popularnej jako źródle badań nad rodziną), druga poświęcona jest opisowi jej wymiarów praktycznych...

  Cena:42.00
 • Philosophiae Itinera

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Artur Pacewicz, Anna Olejarczyk, Janusz Jaskóła (red.)
  Philosophiae Itinera
  Studia i rozprawy ofiarowane Janinie Gajdzie-Krynickiej

   

  Prezentowane teksty to ślady licznych ścieżek badawczych, na które wkracza i którymi podąża Janina Gajda-Krynicka. Główny zrąb tomu stanowią świadectwa dyskusji prowadzonych z uczniami oraz kolegami, rozmów dotyczących orfizmu, filozofii pitagorejskiej, koncepcji filozoficznych sofistów, a przede wszystkim: dzieła Platona.

  nakład wyczerpany
 • Pociąg do literatury

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Karol Maliszewski
  Pociąg do literatury

   

  Zbiór szkiców krytycznoliterackich poświęconych zarówno pisarzom, jak  i całym środowiskom literackim. Tytułowy „pociąg” oznacza nie tylko namiętny stosunek  autora do omawianych tekstów, ale także zabiera czytelnika w podróż po literaturze  Dolnego Śląska powstałej w ciągu ostatnich 20 lat.

  Cena:21.00
 • Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Litwiejko
  Podstawy zdrowia publicznego w aspekcie prawno-społecznym


  Podręcznik przygotowany z myślą o studentach uczelni medycznych, kształcących się na kierunkach: pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, a także studentach uczelni pedagogicznych i szkół pomaturalnych na kierunkach: technik masażysta, opiekun w domu pomocy społecznej. Główne zagadnienia książki koncentrują się wokół wiodących tematów zdrowia...

  Cena:20.00
 • Polen im Gespräch mit Deutschland

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Kazimierz Wóycicki, Waldemar Czachur
  Polen im Gespräch mit Deutschland
  Zur Spezifik des Dialogs und seinen europäischen Herausforderungen

   

  Niemiecka wersja książki Jak rozmawiać z Niemcami? O trudnościach dialogu polsko- -niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu.

  Książka pokazuje stosunki polsko-niemieckie w świetle i na tle fundamentalnych wyzwań XXI w. – demograficznych, kulturowych...

  Cena:15.00
 • Polityka/polityczność. Granice dyskursu

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bartłomiej Krzysztan, Wojciech Ufel, Mateusz Zieliński (red.)
  Polityka/polityczność. Granice dyskursu

   

  Monografia jest zbiorem tekstów, których wspólnym mianownikiem jest niezgoda na narzucone sztywne i ograniczające ramy dyskursu o polityce i polityczności, zarówno w obrębie analizy akademickiej, jak i w codziennej praktyce. Autorki i Autorzy tekstów zarówno śledzą filozoficzną i metodologiczną genezę obecnego stanu rzeczy, jak i starają się pokazać teoretyczne i praktyczne sposoby na poszerzenie pola dyskursu o polityce/polityczności.

  Cena:36.00
 • Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Grażyna Barbara Szewczyk, Małgorzata Płomińska (red.)
  Polsko-szwedzkie zbliżenia w literaturze, kulturze i języku

   

  Publikacja jest zbiorem artykułów prezentujących polsko-szwedzkie związki w historii i współcześnie na polu literatury, języka i kultury. W książce zamieszczono także recenzje podręczników do języka szwedzkiego czy rozmówek polsko-szwedzkich, co pozwala spojrzeć na polsko-szwedzkie kontakty...

  Cena:22.00
 • Pomiędzy wieżą Babel a wieżą z kości słoniowej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jan Marx
  Pomiędzy wieżą Babel a wieżą z kości słoniowej

   

  Książka poświęcona twórczości Tadeusza Różewicza. Poeta – zdaniem autora – schroniwszy się w wieży z kości słoniowej, jak z wygodnej loży ogląda gigantyczną wieżę Babel i nie wierząc w moc indoktrynacji, pisze wiersze, dramaty, opowiadania, z których tka wzorzystą mitologię swej epoki, ale nie odsłania nagiej prawdy dziejów.

   

  ostatnie egzemplarze,

  po złożeniu zamówienia należy poczekać na e-mail potwierdzający jego realizację

   

  Cena:26.00
 • Ponad granicami

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Łukasz Kamiński, Petr Blažek, Grzegorz Majewski
  Ponad granicami
  Historia Solidarności Polsko-Czechosłowackiej

   

  Najważniejszym dziedzictwem Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej jest przygotowanie i stworzenie na czas przełomu szczególnej zbieżności woli i nastawienia, bardzo przyjacielskiego, nowych elit politycznych w naszych krajach, połączonego z gwałtownym wzrostem sympatii do siebie wzajemnie w szerszych kręgach społecznych. Mimo zawirowań...

  brak
 • Poradnictwo w kulturze indywidualizmu

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edyta Zierkiewicz, Violetta Drabik –Podgórna (red.)
  Poradnictwo w kulturze indywidualizmu

   

  Książka głęboko penetrująca współczesną kulturę, w której inaczej odczytujemy znaki uznawane dotychczas za jednoznaczne i niezmienne. Autorzy trafnie ukazują źródła powszechnie dziś panującego konsumpcjonizmu, który stał się regulatorem zachowań ogromnych mas ludzi, tworząc „cywilizację niezaspokojenia”. Opisując „aporie indywidualizmu”, wskazują na konflikt...

   

  Cena:26.00
 • Poza małą ojczyzną

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Stefan Dudra
  Poza małą ojczyzną
  Łemkowie na Ziemi Lubuskiej

   

  Łemkowie na Ziemi Lubuskiej są obecni od przymusowej akcji „Wisła”. W książce autor przypomina genezę i przebieg tych tragicznych wysiedleń. Przedstawia osadnictwo ludności łemkowskiej na nowych terenach, charakteryzuje politykę państwa wobec tej grupy...

 • Praca penitencjarna z więźniami seniorami

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Sławomir Grzesiak
  Praca penitencjarna z więźniami seniorami

   

  Praca wnosi wiele istotnych ustaleń do obszaru badań nad seniorami w zakładzie karnym. Autor zwraca uwagę na potrzebę dostosowania metod pracy penitencjarnej do specyfiki nowych zadań, jakie wynikają z rosnącego wyżu skazanych w wieku senioralnym. W trafnie...

 • Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold, Tomasz Ślepowroński (red.)
  Prasa regionalna jako źródło do badań historycznych okresu XIX i XX wieku

   

  Wydawnictwo stanowi podsumowanie realizacji badań prowadzonych na obszarze zagadnień związanych z szeroko pojętą problematyką „swoi” i „obcy” w prasie regionalnej XIX i XX wieku. Pojęcia „obcości” i „naszości” rozumiane są przez autorów bardzo szeroko – nie ograniczają się tylko do zagadnień etnicznych, ale uwzględniają także kontekst polityczny, kulturalny, społeczny, klasowy i ekonomiczny. Problematyka...

  nakład wyczerpany
 • Prawdziwe, czyli fałszywe

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Eugeniusz Żabski
  Prawdziwe, czyli fałszywe
  Nowe „rozwiązania” paradoksów i antynomii

   

  W książce przedstawiono pewne intrygujące rozumowania, które nadal pozostają wyzwaniem dla logików. Zaprezentowane zostały wnioskowania pozornie tylko poprawne, w rzeczywistości niepoprawne, zwykle niepoprawne formalnie, tzn. takie, w których wniosek nie wynika logicznie z przesłanek i ponadto jest on często sprzeczny z danymi zwykłego...

  Cena:18.00
 • Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2011

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz  (red.)
  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2011

   

  Książka ma charakter naukowo-metodyczny. Jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu. Publikacja ukazuje się w momencie szczególnym, wychodzi bowiem w okresie gruntownych zmian programowych w szkole, których efekty trudno przewidzieć, oraz fermentu wokół standardu kształcenia nauczycieli...

 • Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2013

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (red.)
  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2013

   

  Na książkę składają się m.in. teksty, które mogą być pomocne w konstruowaniu modelu nauczania-uczenia się fizyki opartego na neurodydaktyce, jak również artykuły poświęcone szczegółowym problemom badawczym dydaktyków fizyki. Wiele miejsca poświęcono też fizyce jako przedmiotowi, do którego trzeba uczniów zachęcić, którego smak trzeba odkryć.

 • Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2015

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa


  Andrzej Krajna
  Leszek Ryk
  Krystyna Sujak-Lesz
  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2015

   

  Książka ma charakter naukowo-metodyczny, jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu. W dziale „Wokół nowych modeli nauczania” zaprezentowano artykuł Jerzego W. Mozrzymasa Neurodydaktyka, neurofakty i neuromity, w dziale „Cele nauczania fizyki dziś” znalazły się teksty uczestników panelu, który odbył się podczas obrad XXI Jesiennej Szkoły „Problemy dydaktyki fizyki”. W dziale „Wybrane zagadnienia...

  Cena:18.00
 • Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2017

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Krajna, Leszek Ryk, Krystyna Sujak-Lesz (red.)
  Problemy dydaktyki fizyki / edycja 2017

   

  Kolejny tom adresowanej do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli serii. W książce m.in. teksty Kazimierza Orzechowskiego Człowiek w środowisku elektromagnetycznym, Arkadiusza Błauta Fale grawitacyjne i ich detekcja, Piotra Skurskiego i Michała Karbowiaka Fizyka w przedszkolu?, Piotra Skurskiego, Jadwigi Skurskiej i Michała Karbowiaka Uczniowskie zadania doświadczalne w praktyce nauczania i uczenia się fizyki.

 • Problemy wolności i pluralizmu w III RP

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wojciech Sitek (red.)
  Problemy wolności i pluralizmu w III RP

   

  W książce zostały zebrane materiały z konferencji, która odbyła 12 grudnia 2003 r. w Instytucie Socjologii UWr. Spotkały się na niej dwa środowiska: badaczy społeczeństwa i działaczy. W artykułach podnoszone są kwestie podmiotów – osób i zbiorowości, które uznają inne wartości lub preferują odmienne style życia...

  Cena:8.00
 • Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Łakota-Micker
  Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej

   

  Autorka bez uproszczeń i skrótów przedstawiła przebieg rokowań akcesyjnych między Chorwacją a Unią Europejską. Dokładnie przeanalizowała „Strategy Paper” Komisji Europejskiej w sprawie jej członkostwa. Szczegółowo wyjaśniła takie elementy procesu negocjacyjnego, jak screening, stanowiska negocjacyjne, przygotowanie przez władze chorwackie tych stanowisk...

  Cena:25.00
 • Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Magdalena Ślawska
  Proza autobiograficzna pokolenia jugonostalgików

   

  Książka jest ważnym głosem w rozważaniach nad pisarstwem autorów i autorek tworzących w fazie postjugosłowiańskiej. Autorka pokazuje proces tworzenia pamięci o wspólnym domu-ojczyźnie, czyli Jugosławii, która zniknęła, której nie ma w sensie geograficznym, historycznym, ale w sensie kulturowym czy mentalnym zostaje zapisana w takich nośnikach jak literatura o charakterze autobiograficznym. Książka skutecznie stara się nas przekonać, że istnieją...

  Cena:38.00
 • Przemoc – pamięć – tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku: światy ze słów Helgi M. Novak

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Izabela Surynt
  Przemoc – pamięć – tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku: światy ze słów Helgi M. Novak

   

  Książka poświęcona Heldze Novak, niemieckiej pisarce, która z własnej woli porzuciła świat zachodniego dobrobytu i wolności i osiadła w Polsce lat 80. W centrum narracji prowadzonej przez Izabelę Surynt znajduje się dzieło Novak – teksty prozą i wierszem, imaginacje poetyckie...

  Cena:23.00
 • Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Dziubacka
  Przemysł w krajobrazie kulturowym wsi
  Uwarunkowania jakości życia – kierunek i dynamika zmian

   

  Autorka pracy starała się pokazać i socjologicznie zinterpretować przebieg procesów industrializacji w powojennej Polsce, ich polityczne tło i konsekwencje dla funkcjonowania obszarów wiejskich zarówno w okresie PRL, jak i po transformacji w 1989 roku. Za przykład rejonu uprzemysłowionego posłużył jej rejon turoszowski, a centralne pytanie, które zadawała, brzmiało: W jakich wymiarach społecznego funkcjonowania mieszkańców wsi rejonu turoszowskiego lokalny przemysł...

  Cena:40.00
 • Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg, Krystyna Dziubacka (red.)
  Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi

   

  Wieś to miejsce ze wszech miar znaczące, bo uobecniające się w codziennych praktykach jej mieszkańców. Stanowi tym samym intrygujący przedmiot poznania naukowego, uprawianego zwłaszcza na gruncie socjologii, etnopedagogiki oraz edukacji. Dlatego oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest propozycją wniknięcia w przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi z tych właśnie perspektyw.

  nakład wyczerpany
 • Przyroda, ewolucja, kultura

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Adam Jezierski (red.)
  Przyroda, ewolucja, kultura
  Studium Generale Universitatis Wratislaviensis im. Profesora Jana Mozrzymasa
  Tom XIX

   

  Tom zawiera wykłady i wprowadzenia do dyskusji prezentowane na interdyscyplinarnym seminarium Studium Generale im. Profesora Jana Mozrzymasa w roku akademickim 2013/2014 oraz niektóre z roku 2015. Zgodnie z przyjętą na seminarium tradycją nawiązywania do ważnych wydarzeń i rocznic w 70. rocznicę Powstania Warszawskiego podjęto temat: Obraz Powstania Warszawskiego w przestrzeni społecznej, a także wspomnienia z tego okresu.
  Główne wątki niniejszego tomu to przyroda, ewolucja i kultura. W dziale przyrodniczym...

  Cena:40.00
 • Przystępność tekstów urzędowych w internecie

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Grzegorz Zarzeczny, Tomasz Piekot
  Przystępność tekstów urzędowych w internecie

   

  Tym raportem rozpoczynamy systematyczną obserwację polskiej komunikacji urzędowej. Będziemy ją badać każdego roku, a wyniki analiz udostępniać opinii publicznej – także w internecie. W tym wydaniu badaniom poddaliśmy strony internetowe polskich urzędów z lat 2015–2017. Badaliśmy wiadomości płynące ze stron internetowych prezydenta, premiera, wszystkich ministerstw oraz urzędów wojewódzkich i marszałkowskich.

 • Przyszłość jest katastrofą

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Przyszłość jest katastrofą
  Szkice z filozofii kultury

   

  Tytułowa przyszłość nie jest końcem wszystkiego, tylko częścią naturalnego i kulturowego porządku: punktem przecięcia struktury dziejów i struktury kosmosu. Nie chodzi o niemożliwą prognozę, tylko o wstępny namysł, w którym jest miejsce zarówno na obawy, jak i nadzieje. Zebrane w książce szkice (poświęcone ciszy, milczeniu, kulturze i Bogu) są próbą przyjrzenia się nie wprost tajemniczości...

  Cena:18.00
 • Psychologia ilości, psychologia jakości

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Oleszkowicz, Przemysław Zdybek (red.)
  Psychologia ilości, psychologia jakości
  Uzupełniające się spojrzenia

   

  Na książkę składają się artykuły poświęcone porównaniu metodologii ilościowej i jakościowej w psychologii. Są to analizy konstruktywne, zmierzające do porównań opartych na obiektywnych kryteriach, wyraźnie wskazujące na te obszary badań...

  Cena:20.00
 • Psychologia współczesnego człowieka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bożena Janda-Dębek (red.)
  Psychologia współczesnego człowieka

   

  Czy nowe problemy, związane z kształtowaniem i wykorzystaniem środowiska życia współczesnego człowieka, daleko idące zmiany ekonomiczne, przeobrażenia w strukturze społecznej, o których tak często piszą socjologowie, spowodowały zmiany w psychologicznej kondycji człowieka? Czy uwarunkowania związane z rozwojem technologicznym sprawiły, że psychologia...

  Cena:19.00
 • Psychologiczne konteksty komunikacji

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Klebaniuk (red.)
  Psychologiczne konteksty komunikacji

   

  Zbiór artykułów na temat komunikacji międzyludzkiej, ujętej w trzech kontekstach: niewerbalnym, manipulacji oraz kulturowym. Opracowanie przeznaczone nie tylko dla psychologów, lecz również czytelników interesujących się komunikacją czysto poznawczo czy z racji realizowanych zadań zawodowych i społecznych.

  Cena:20.00
 • Psychopatologia życia politycznego

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Adam Chmielewski
  Psychopatologia życia politycznego

  Podręcznik ilustrowany

   

  Książka jest zbiorem ilustracji dla tezy, zgodnie z którą obecny kształt polskiej przestrzeni politycznej jest rezultatem zjawisk patologicznych o podłożu psychicznym, skutkiem tych psychopatologii jest zaś powolne osuwanie się polskiej polityki w stan degeneracji, która pod wieloma względami...

  Cena:22.00
 • Qualitative Methods in the Professional Diagnosis

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Henryk Jarosiewicz (red.)
  Qualitative Methods in the Professional Diagnosis

   

  Prezentowany Czytelnikowi zbiór tekstów jest zapisem poszukiwań, jakie podejmują doradcy zawodowi, aby sprostać wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Autorzy artykułów koncentrują się na technikach badań jakościowych, nie są one jednak omówione kompleksowo...

 • Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Stefania Walasek, Kamila Gandecka (red.)
  Recepcja myśli pedagogicznej Jana Władysława Dawida w XX i XXI wieku

   

  W roku 2014 minęła setna rocznica śmierci Jana Władysława Dawida, polskiego pedagoga i psychologa, wybitnej postaci życia kulturalno-oświatowego Królestwa Polskiego i Galicji na przełomie XIX i XX wieku. Pamięć o nim była żywa w II Rzeczpospolitej, dowodzą tego liczne przedruki i wznowienia jego prac. Także po drugiej wojnie kolejne pokolenia pamiętały o jego dorobku. Odzwierciedleniem dzisiejszego zainteresowania myślą Dawida jest ta książka, w której zaprezentowali się przedstawiciele historii wychowania, pedagogiki przedszkolnej...

  Cena:44.00
 • Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aleksandra Szymańska (red.)
  Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym

   

  Autorzy tekstów zebranych w książce przedstawiają udokumentowane obrazy rozwoju regulacji prawnych gospodarki od starożytności klasycznej aż do okresu po II wojnie światowej. W książce obecne są zarówno wątki prawa publicznego, jak i prawa prywatnego. Czytelnik znajdzie tu między innymi analizę zjawisk związanych z prawną regulacją rolnictwa, przemysłu, handlu, operacji kredytowych czy skarbowości oraz badanie...

 • Relacje pomiędzy rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Polus
  Relacje pomiędzy rządami a NGOs w afrykańskich państwach surowcowych
  Przypadek Botswany, Ghany i Zambii

   

  Książka jest pierwszą tego typu publikacją w polskiej literaturze naukowej, zajmującą się w tak szerokim ujęciu kwestiami organizacji pozarządowych (NGOs) w afrykańskich państwach surowcowych. Praca ma charakter nowatorski i, co ważne, jest wynikiem czteroletnich badań terenowych w wyżej wymienionych państwach.

  Cena:15.00
 • Repression, Protest, Toleranz

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Klaus Bachmann
  Repression, Protest, Toleranz
  Wertewandel und Vergangenheitsbewältigung in Polen nach 1956

   

  Przez kilka dziesięcioleci zjednoczony Naród Polski walczył niestrudzenie przeciwko małej grupce komunistów, posłusznych Moskwie. Ta popularna interpretacja polskich dziejów powojennych generalizuje opinie i zachowanie tych, którzy angażowali się politycznie, ale abstrahuje od postaw większości społeczeństwa, która była konformistyczna, apolityczna...

  Cena:25.00
 • Republika Serbii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Jagiełło-Szostak (red.)
  Republika Serbii
  Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej

   

  Wśród głównych problemów badawczych tej monografii znalazły się trzy zasadnicze. Pierwszy to wpływ konfliktu, jaki rozegrał się w latach 90. na terenie byłej Jugosławii, na wzajemne relacje w regionie, na przemiany ustrojowe i społeczno-gospodarcze w funkcjonowaniu Serbii, na znaczenie międzynarodowe i regionalne Serbii w Europie Południowo-Wschodniej oraz strukturach euroatlantyckich. Drugim jest wpływ konfliktów na kwestie kształtowania polityk...

  Cena:42.00
 • Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Sławomir Grzesiak (red.)
  Resocjalizacja penitencjarna w kontekstach interdyscyplinarnych

   

  Współczesna nauka, pozostając na gruncie realizmu, nie dąży do wyeliminowania kary pozbawienia wolności z katalogu środków reakcji prawno-karnej, promowania bezkarności zachowań przestępczych, lecz proponuje poprawę efektywności instytucjonalnej resocjalizacji. Jest ona możliwa w podejściu interdycyplinarnym, a nie tylko na płaszczyźnie jednej wybranej dziedziny wiedzy, oraz przy współpracy ze środowiskiem praktyków. Autorzy zaproponowali wiele oryginalnych i twórczych propozycji...

  Cena:44.00
 • Rodzina we współczesności

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Ładyżyński (red.)
  Rodzina we współczesności  Przeobrażenia we współczesnej rodzinie mają zarówno wymiar pozytywny (osiąganie większego egalitaryzmu i wolności, budowanie partnerskich relacji), jak i negatywny (lęk przed wzięciem odpowiedzialności, kruche relacje). Prezentowane teksty to wynik prac badawczych nad współczesną rodziną studentów i doktorantów Instytutu Pedagogiki...

  nakład wyczerpany
 • Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Krystyna Ferenz, Stefania Walasek (red.)
  Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej

   

  Zbiór artykułów odnoszących się do roli nauczyciela we współczesnym społeczeństwie. W książce m.in. prezentowane są opinie nauczycieli o zmianach strukturalnych i programowych ostatnich lat, ich stosunek do metod aktywizujących w procesie dydaktyczno- -wychowawczym, omawiany jest...

  Cena:10.00
 • Romantycy i okolice śmierci

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marian Ursel

  Romantycy i okolice śmierci

   

  Zebrane w książce studia i rozprawy dotyczą różnych, często mniej znanych kwestii związanych z szeroko rozumianą romantyczną antropotanatologią, tak w zakresie biografistyki, jak i praktyki literackiej wielkich romantyków polskich: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida. Materiałem do naukowych badań stały się obok tekstów literackich źródła wspomnieniowe...

  Cena:38.00
 • Rozprawa konkursowa Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku: O oczywistości w naukach metafizycznych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Moses Mendelssohn
  Rozprawa konkursowa
  Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku: O oczywistości w naukach metafizycznych
  Przekład, wprowadzenie i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

   

  Wznowienie wydanego w 1999 roku przekładu dzieła Mosesa Mendelssohna. Tekst został przejrzany, poprawiony i uzupełniony obszernym wprowadzeniem. W nowym wydaniu Czytelnik znajdzie dodatkowo obszerne informacje na temat konkursów Królewskiej Akademii Berlińskiej, a także odniesienia i komentarze do pozostałych prac konkursowych z 1763 roku.

  Cena:36.00
 • Rozprawa z Odysem

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Paweł Kuligowski
  Rozprawa z Odysem
  Trzy szkice z humanistyki integralnej

   

  Logika głęboka kultury jest logiką głęboką religii, tyle że formy ekspresji jej struktur są zbyt skomplikowane i zarazem zbyt zmienne, by można było dojrzeć i opisać przedmiot kultu w sposób dogmatyczny. Kultura to religia, w której rzeczony przedmiot kultu pozostaje zakryty. Temu obrazowi, intuicji, doświadczeniu poświęcone są wszystkie zebrane w tej książeczce szkice, jak też – ona sama.

  Cena:24.00
 • Rozważając fantasy

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Justyna Deszcz-Tryhubczak, Marek Oziewicz (red.)
  Rozważając fantasy
  Etyczne, dydaktyczne i terapeutyczne aspekty literatury i filmu fantasy

   

  Fantasy zrodzona na gruncie cywilizacji euroamerykańskiej I poł. XX w. – mimo że głęboko tkwi w baśniach, legendach, mitach – odzwierciedla najważniejsze aspekty przemian kulturowych, jakie dokonały i wciąż się dokonują w obrębie tejże cywilizacji. Można w niej znaleźć troskę o środowisko naturalne, propagowanie wartości ponadczasowych, takich jak...

  nakład wyczerpany
 • Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Haratyk (red.)
  Rozwój polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej na przestrzeni XIX-XX wieku

   

  Publikacja jest efektem współpracy naukowców polskich i ukraińskich. Ukazuje kształtowanie się polskiej i ukraińskiej myśli pedagogicznej, tworzenie i rozwój systemów edukacyjnych, instytucji oświatowych i społecznych inicjatyw w zakresie edukacji. Wyniki badań historycznych pozwalają lepiej poznać źródła współczesnej pedagogiki w Polsce i na Ukrainie...

  Cena:15.00
 • Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku, t. 3

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Haratyk, Iryna Myshchyshyn
  Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku
  T.3
  Dziecko w teorii i praktyce pedagogicznej

   

  W trzecim tomie polsko-ukraińskich zeszytów naukowych zamieszczono teksty oscylujące wokół problematyki dziecka i dzieciństwa. Czytelnik znajdzie tu artykuły ukazujące kształtowanie teorii pedagogicznych i teoretycznego ujęcia problematyki edukacji dzieci i młodzieży (dominują wśród nich koncepcje tworzone przez ukraińskich pedagogów oraz problematyka adaptacji zachodnich nurtów pedagogicznych...

  Cena:34.00
 • Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku, t. 5

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska (red.)
  Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX-XXI wieku
  T. 5
  Edukacja dorosłych w Polsce i na Ukrainie (XIX-XXI w.)

   

  Edukacja dorosłych stała się istotnym elementem działalności pedagogicznej w XIX wieku, kiedy jednym z priorytetowy kierunków okazało się upowszechnianie oświaty. Jej rolą była przede wszystkim walka z analfabetyzmem oraz stworzenie możliwości zdobycia kwalifikacji zawodowych, a także przekazywanie i upowszechnianie wśród niższych warstw społecznych podstawowej wiedzy z zakresu higieny, zachowania zdrowia, odżywiania, prowadzenia...

  Cena:34.00
 • Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku, tom 7

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Haratyk, Nadiya Zayachkivska (red.)
  Rozwój polskiej i ukraińskiej teorii i praktyki pedagogicznej na przestrzeni XIX–XXI wieku
  Kultura w edukacji

  tom 7

   

  Dostrzegając doniosłą rolę kultury w życiu człowieka, autorzy publikacji naukowym dyskursem objęli różnorodne aspekty kultury i jej powiązania z edukacją, z uwzględnieniem zarówno teorii, jak i praktyki pedagogicznej. Zamieszczone teksty pozwalają poznać i przeanalizować procesy kulturowe kształtujące zarówno tożsamość kulturową, etniczną, jak i edukację kulturową na przestrzeni wieków, ukazują udział kultury w wychowaniu oraz kształtowaniu postaw społecznych, narodowych, a także ogólnoludzkich Polaków i Ukraińców żyjących w czasach...

  Cena:36.00
 • Rękopis znaleziony w teatrze

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Rafał Augustyn
  Rękopis znaleziony w teatrze
  „Akcja choreograficzna” według Jana Potockiego, jej teksty i konteksty

   

  Autoanaliza muzyki i zapis przygody, w którą kompozytor, krytyk i polonista Rafał Augustyn wciągnął grono swych współpracowników w Operze Wrocławskiej, tworząc – wraz z choreografką Eweliną Sojecką, scenografką Małgorzatą Słoniowską, dyrygentem Tadeuszem...

 • Samorządowa polityka społeczna

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Dorota Moroń, Katarzyna Zamorska (red.)
  Samorządowa polityka społeczna
  Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku

   

  Celem monografii nie jest podręcznikowe przedstawienie poszczególnych obszarów samorządowej polityki społecznej. Autorzy podejmują wybrane przez siebie szczegółowe problemy, osadzając je w teorii polityki społecznej i odnosząc się do ich realizacji w praktyce. Podkreślają, mimo wielu krytycznych uwag, wagę decentralizacji społecznych funkcji państwa.

  nakład wyczerpany
 • Sapientia Ars Vivendi

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Sapientia Ars Vivendi
  Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Annie Dąbrowskiej

   

  Tom ofiarowany prof. Annie Dąbrowskiej, językoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego, z okazji 60. rocznicy urodzin. Zawiera prace napisane przez jej uczniów, współpracowników i przyjaciół, skupionych wokół wrocławskiej polonistyki, a także reprezentujących inne ośrodki akademickie.

  Cena:35.00
 • Seriale z różnych stron

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Arkadiusz Lewicki, Jacek Grębowiec (red.)
  Seriale z różnych stron

   

  Jak pogodzić potrzebę oryginalności i wyjątkowości z potrzebą przewidywalności, bezpieczeństwa wynikającego z obcowania z tym, co znane i oswojone? Tworząc serial, który te dwie potrzeby zaspokaja. Niniejszy tom pozwala przyjrzeć się wielowymiarowości serialowości, wskazuje na różne rozumienia tego zjawiska, jego złożoność, przedstawia je z różnych perspektyw badawczych, pokazuje w nieoczywistych kontekstach. W książce czytelnik znajdzie m.in. artykuł o serializowaniu Sherlocka...

 • Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim

  Literatura naukowa i popularnonaukowa


  Iwona Wowro
  Specyfika neologizmów nieustabilizowanych w języku niemieckim
  Elementy ironii, agresji i gry

   

  Za cel pracy autorka obrała przedstawienie sposobu powstawania neologizmów oraz opis formalnych i semantycznych cech niemieckich jednostek leksykalnych, dających się ująć w dwie obszerne grupy Kalt- i Warmduschersprüche, tj. typy określeń mięczaków i twardzieli.
  Kreatywność autorów innowacji i produktywność modeli słowotwórczych są dla autorki punktem wyjścia do dyskusji na temat postrzegania rzeczywistości, jej subiektywizacji...

  Cena:40.00
 • Spory wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918. Część pierwsza

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna
  Spory wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918. Część pierwsza
  Polemiki wokół dawnych polskich przekładów Kantowskich
  Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka

   

  Niniejsza publikacja otwiera serię czterech rozpraw historyczno-filozoficznych poświęconych polemikom wokół polskich przekładów dzieł Immanuela Kanta z lat 1795–1918. Poświęcona została polemice wokół dwóch pierwszych polskich przekładów Kantowskich Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jak nauka. Dyskusja toczyła się na łamach „Przeglądu Filozoficznego Warszawskiego” i „Ruchu Filozoficznego Lwowskiego”...

  Cena:36.00
 • Spotkanie z kulturą duchową

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tomasz Żurawlew
  Aneta Jachimowicz
  Spotkanie z kulturą duchową
  Studia interdyscyplinarne

   

  Książka jest zbiorem piętnastu studiów poświęconych różnym aspektom kultury duchowej. Redaktorzy już we wstępie zapowiadają, że opracowanie – powstałe w odpowiedzi na apel Profesor Jadwigi Puzyniny – ma być wkładem środowiska humanistycznego w budowanie tejże kultury. Jest to więc „tom z przesłaniem”, nie tylko rozpoznający i opisujący tytułowe zjawisko, ale i pobudzający do zaangażowania w krzewienie wartości. Niewątpliwą zaletę zbioru stanowi jego międzynarodowość – wyraz przekonania, że polska kultura duchowa rozwija się...

  Książka, która niewątpliwie stanowi wyraz uczestnictwa jej współautorów w duchowej przestrzeni współczesnej kultury.
  W pewnym sensie jest ona także wyrazem ich własnej duchowości. Redaktorzy zaprosili do współpracy autorów będących przedstawicielami różnych nauk humanistycznych i podjęli próbę opisu reprezentacji form duchowości, przejawiających się w wybranych tekstach kultury wysokiej Polaków i Niemców. „Polskość” i „niemieckość” prac tu zamieszczonych...

  Cena:26.00
 • Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Adam Wiatr
  Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny

   

  Postać pamiętnego Kisiela dała się mocno we znaki ideologom komunizmu. Jego słynne „nie” w jednomyślnym sejmie PRL-u przeszło już do historii. Ale na równie trwałą pamięć zasługuje też wspaniała publicystyka Kisiela, szczególnie o tematyce muzycznej – wszak był to profesjonalny muzyk...

  Cena:25.00
 • Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Karpiński
  Syntaxis van de nominale woordgroepen in Nederlandse en Poolse formulieren

   

  Książka Jacka Karpińskiego porusza problem struktury fraz nominalnych w języku niderlandzkim i polskim. Autor dokonuje analizy konfrontatywnej 1200 niderlandzkich i 1200 polskich nominalnych grup wyrazowych występujących w różnorodnych formularzach i poszukuje możliwości zastosowania jej wyników w dydaktyce języka niderlandzkiego i polskiego jako obcego.

  Publikacja w języku niderlandzkim.

   

  Jacek Karpiński wniósł interesujący i przejrzysty wkład w dwie ważne dziedziny, z jednej strony...

   

  Cena:40.00
 • System medialny Włoch

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Trolese
  System medialny Włoch
  Prasa – radio – telewizja – internet

   

  Media zawsze miały ogromny wpływ na społeczeństwo. Autorka pracy przedstawiła dokładnie i obszernie system medialny Włoch, wykorzystując dokumenty AGCOM (włoskiego odpowiednika naszej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji) oraz ważne źródła włoskojęzyczne. Odważnie zestawiła wykorzystanie prasy i radia przez Benita Mussoliniego przed II wojną światową i w czasie jej trwania z niedawnymi działaniami Silvia Berlusconiego.

  Cena:40.00
 • Szczęśliwy, kto poznał Janoscha / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Angela Bajorek (red.)
  Szczęśliwy, kto poznał Janoscha / Von dem Glück, Janosch gekannt zu haben
  Literackie korzenie tożsamości / Literarische Wurzeln der Identität

   

  Książka poświęcona Janoschowi, barwnej postaci kultury literackiej krajów języka niemieckiego, najsłynniejszemu obywatelowi dawnego i dzisiejszego Zabrza. Monografia stara się zweryfikować prawdziwość antonimicznych ocen Janoscha wyjętych z recenzji jego twórczości, z jednej strony gloryfikujących, w stylu: król literatury dla dzieci; prekursor nowego stylu ilustracji; demaskator mitów; Ślązak, marzący o dalekiej podróży i uniwersalnym świecie dobra i prostego widzenia rzeczy; uosobienie i ikona śląskiej rozmaitości kulturowej...

 • Szkocja po dewolucji – państwo, bezpieczeństwo, media

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Węglińska, Bogusław Węgliński
  Szkocja po dewolucji – państwo, bezpieczeństwo, media

   

  Dla współczesnej Szkocji dewolucja jest najważniejszym procesem w kontekście politycznym, społecznym, kulturalnym czy tożsamościowym. Ważnym i widocznym następstwem tego procesu jest powstanie odrębnego systemu politycznego Szkocji. Jest on bezsprzecznie połączony z brytyjskim, jednak nosi wyraźne znamiona odrębności, takie jak inny system partyjny czy parlament, nie należy też zapominać o autonomicznym systemie medialnym. Wspomnieliśmy, że polityka w Szkocji jest ściśle związana z Wielką Brytanią, ale sięga też do innych źródeł i niewątpliwą cechą Szkotów jest proeuropejskość. Książka stanowi studium...

  Cena:30.00
 • Szlak do wolności

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Szlak do wolności
  XXV lat Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.
  Konferencja w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich, 7-8 października 2006

   

  Historia współpracy polskich, czeskich i słowackich środowisk opozycyjnych w stosunku do władz komunistycznych zaczęła się na dobrą sprawę już pod koniec II wojny światowej. Niemal symboliczny wymiar miał fakt, że pierwsze z dużych spotkań polskich i czeskich działaczy opozycyjnych w latach 80. odbyło się...

  Cena:19.00
 • Sztuka jako nieporozumienie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Barański
  Sztuka jako nieporozumienie

   

  Przeciętny odbiorca sztuki współczesnej traktuje jej wytwory w najlepszym razie obojętnie, często zaś z niechęcią, a nawet wrogością. Skąd bierze się taka postawa, czy wynika z niezrozumienia (czyli z braku właściwego odczytania intencji twórców), czy może stanowi efekt zbyt gwałtownego zerwania z przyzwyczajeniami...

 • Sztuka jako przestrzeń edukacyjna – teoria i praktyka

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maria Jabłońska (red.)
  Sztuka jako przestrzeń edukacyjna – teoria i praktyka

   

  Przekonanie o tym, że sztuka jest nadzwyczaj istotną i atrakcyjną przestrzenią edukacyjną wspomagającą przygotowanie młodego człowieka do mądrej obecności w świecie współczesnym, oraz uznanie konieczności podejmowania stałej aktualizacji tej problematyki legły u podstaw przygotowania tej książki. Prezentowane teksty wpisują się w trzy obszary namysłu nad edukacyjnym potencjałem sztuki...

  Cena:25.00
 • Sztuka starożytnego Egiptu / The Art of Ancient Egypt

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Patryk Chudzik
  Sztuka starożytnego Egiptu / The Art of Ancient Egypt
  Kolekcja odlewów gipsowych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego / The Collection of Plaster Casts at the University of Wrocław

   

  Publikacja jest pierwszą częścią naukowej inwentaryzacji kolekcji odlewów gipsowych sławnych dzieł sztuki starożytnej ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego, które były systematycznie gromadzone od początku XIX wieku i służyły głównie studentom archeologii, filologii klasycznej, historii i historii sztuki jako pomoc w nauce. Książka poświęcona jest odlewom dzieł sztuki starożytnego Egiptu, które zaprezentowano na wystawie Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego Sztuka starożytnego...

 • Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu / The Art of Ancient Greece and Rome

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agata Kubala, Urszula Bończuk-Dawidziuk
  Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu / The Art of Ancient Greece and Rome
  Katalog odlewów gipsowych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego / The Catalogue of Plaster Casts in the University of Wrocław Collection

   

  Do rąk czytelnika przekazujemy katalog zachowanych do dziś odlewów gipsowych sztuki antycznej, których kolekcję zbudował uniwersytet we Wrocławiu. Jej początki sięgają XIX wieku, a zbiór rozrastał się dzięki staraniom kolejnych dyrektorów muzeum uniwersyteckiego. W zawierusze II wojny światowej wiele eksponatów przepadło, jednak obiekty, które przetrwały, dają nam obraz tego zbioru – typowej kolekcji o charakterze dydaktycznym. Warto przypomnieć, że w XIX wieku...

  Cena:50.00
 • Technologia i metodologia badań intonacji dla opisu jej funkcji w systemie komunikacji językowej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Juliusz Skorek, Julian Skorek
  Technologia i metodologia badań intonacji dla opisu jej funkcji w systemie komunikacji językowej
  Badania eksperymentalne

   

  Rozprawa przedstawia opis intonacji języka polskiego badanej na odrębnym poziomie języka – poziomie suprematycznym. Zdaniem autorów intonacja w systemie komunikacji językowej stanowi jeden z zasadniczych  jego znaków. W planie wyrażania jest strukturą systemu komunikacyjnego języka. Ma ona swój przedmiot, swoiste jednostki, elementy, terminologię, metodologię oraz...

  Cena:34.00
 • Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Piotr Kwiatkowski
  Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego

   

  Książka jest rodzajem przewodnika po wybranych zagadnieniach niedostosowania, zasobów resiliencji, profilaktyki, promowania zdrowia i pozytywnego rozwoju. W myśleniu o profilaktyce niedostosowania czy o resocjalizacji przyjmuje się, że źródła problemów w zachowaniu tkwią w relacjach społecznych, które wpływają na procesy uczenia się i rozwoju.
  Tymczasem niebywały postęp w dziedzinie biologii człowieka pozwala znacznie głębiej wniknąć w mechanizm regulacji zachowania i czynności umysłu. Autor wskazuje, że współgranie czynników indywidualnych (w tym genów i endofenotypów) z czynnikami środowiskowymi...

  Cena:44.00
 • Teoretyczne podstawy biblioterapii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiktor Czernianin
  Teoretyczne podstawy biblioterapii

   

  Publikacja poświęcona zastosowaniu lektury książek jako środka leczniczego chorych. W książce m.in. informacje o warsztacie biblioterapeuty, metody i techniki działania biblioterapeutycznego, wskazówki, jak dobierać odpowiednie dla pacjentów lektury.

 • Teoria parodii

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Linda Hutcheon
  Teoria parodii
  Lekcja sztuki XX wieku

  Przekład: Agnieszka Wojtanowska, Witold Wojtowicz

   

  To klasyczna już monografia z zakresu estetyki. Autorka wskazuje na rolę parodii w badaniu czy interpretowaniu rzeczywistości kulturowej – zarówno minionej, jak i współczesnej sztuki XX wieku. Parodia staje się centralnym punktem oglądu współczesnej sztuki, jest lekcją daną nam przez samą sztukę.

  Cena:25.00
 • Teorie komunikacji i mediów 1

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 1

   

  W przeciwieństwie do dwóch ostatnich dekad XX w. współczesne teorie komunikowania i mediów wydają się nawet czytelnikowi dobrze zorientowanemu w rozległości współczesnej refleksji naukowej na ten temat wprost nieobjęte. Prezentowany zbiór nie stanowi systematycznego wykładu teoretycznego ani też nie rości sobie pretensji do ogarnięcia...

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 2

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 2

   

  Zdecydowana większość artykułów w tomie dotyczy zjawiska medializacji. Punkt widzenia większości autorów jest raczej empiryczny niż teoretyczny. Medializacja dotyczy przeróżnych dziedzin społecznej komunikacji, zaś jej zawrotna kariera związana jest niewątpliwie z dynamiką rozwoju funkcyjnego systemu mediów. W konsekwencji inne społeczne systemy...

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 3

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 3

   

  Tom charakteryzuje się różnorodnością stanowisk badawczych, a także wyraża pewne dające się zaobserwować w wiedzy o komunikacji proporcje między rozważaniami teoretycznymi a badaniami empirycznymi. Redaktorzy nie traktują ich jako konkurencyjnych, gdyż uważają, że nie ma dobrych badań empirycznych bez leżących u ich podstaw teorii, nie ma też...

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 4

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz, Jerzy Jastrzębski (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 4

   

  Kolejny tom w serii adresowanej do medioznawców. Opracowanie, zawierające raporty z badań, studia przypadku, pogłębione eseje, naukowe artykuły – nie jest jednolite, zawiera różne podejścia formalne i metodologiczne, strategie badawcze przyjęte wobec środowiska mediów – jednakże w całości zasługuje na uwagę.

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 5

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 5

   

  Tom jest w zasadzie kontynuacją wszystkich zasadniczych tendencji teoretycznych, które pojawiły się w poprzednich tomach serii. Przeważające w nim wątki konstruktywistyczne nie oznaczają raczej, by ta metoda badawcza stawała się w komunikacjonizmie dominująca. Wynika to raczej z faktu, że to jeden ze sposobów badania komunikacji, zyskujący...

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 6

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 6
  Poprawność i stosowność w komunikacji

   

  W tomie znalazły się teksty dotyczące poprawności i stosowności w komunikacji. Wiąże się z tym temat etykiety i grzeczności. Ponadto czytelnik znajdzie tu także teksty charakteryzujące się różnorodnością tematów, metod i postaw. Autorzy prezentowanych artykułów tak jak w poprzednich tomach opierają się pokusom paradygmatyzacji wiedzy o komunikacji.

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 7

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Karina Stasiuk-Krajewska, Marek Graszewicz (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 7
  Od teorii do empirii

   

  Tom jest zbiorem tekstów różnorodnych, które mieszczą się ogólnie w ramach problematyki komunikacji pojmowanej jako system, proces, narzędzie i rezultat. Założeniem autorów i redaktorów była relacyjna wizja wiedzy o komunikacji. Nieprzypadkowo różnorodność stanowi równowagę teorii i empirii, które są nierozłączne. W publikacji obok referatów w języku polskim czytelnik znajdzie też...

  nakład wyczerpany
 • Teorie komunikacji i mediów 8

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marek Graszewicz (red.)
  Teorie komunikacji i mediów 8
  Horyzonty komunikacji

   

  Tradycyjnie w kolejnym tomie podejmowane są tematy o dużej różnorodności i szerokiej gamie metod badawczych. Po raz pierwszy zamieszczono artykuły autorów z Europy Wschodniej, którzy są stypendystami fundacji Kirklanda, wspierającej demokratyczne przemiany w tej części świata. Zarówno one, jak i inne teksty dotyczące choćby politycznego marketingu czy zjawisk w kulturze i komunikacji dotąd niebadanych uzasadniają tytuł tomu.

  nakład wyczerpany
 • Terapia w służbie sztuki. Sztuka w służbie terapii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Kuczyńska, Marcin Czub (red.)
  Terapia w służbie sztuki. Sztuka w służbie terapii

   

  Prezentowany zbiór tekstów jest poświęcony szeroko pojętym związkom terapii i sztuki. Relacje te zachodzą w obu kierunkach – dyscypliny artystyczne wzbogacane są przez idee zaczerpnięte ze świata terapii, a świat terapii stara się wykorzystać proces twórczy w celu poprawy dobrostanu psychicznego i fizycznego człowieka. Większość tekstów publikowanych...

  nakład wyczerpany
 • The Republic of Croatia’s Accession Process to the European Union

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Łakota-Micker
  The Republic of Croatia’s Accession Process to the European Union

   

  Edycja w języku angielskim książki Małgorzaty Łakoty-Micker Proces akcesji Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej wydanej w naszej oficynie.


  Autorka bez uproszczeń i skrótów przedstawiła przebieg rokowań akcesyjnych między Chorwacją a Unią Europejską. Dokładnie przeanalizowała „Strategy Paper” Komisji Europejskiej w sprawie jej członkostwa. Szczegółowo wyjaśniła takie elementy procesu negocjacyjnego, jak screening...

  Cena:15.00
 • Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Manuela Maciołek
  Tożsamość narodowa Czechów w świetle piśmiennictwa czeskiego do XVIII wieku

   

  O to, kim są Czesi, spierało się i nadal spiera wielu historyków, filozofów, polityków. Spór o nowoczesną czeskość poprzedzają polemiki towarzyszące narodzinom i procesowi dojrzewania tożsamości czeskiej. Ich dokumentem są tzw. apologie języka ojczystego, które w czeskiej tradycji piśmienniczej obecne są od wieków i które zwyczajowo nazywa się „obronami” języka...

  Cena:27.00
 • Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Danuta Kowalczyk, Adam Szecówka, Piotr Kwiatkowski (red.)
  Tradycje i perspektywy optymalizowania profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji

   

  Zebrany w książce materiał w przeważającej części odnosi się do profilaktyki społecznej i resocjalizacji nieletnich. Autorzy przedstawiają resocjalizację nieletnich z perspektywy akademickiej, omawiają zagadnienia etiologii niedostosowania społecznego i znacznie wiedzy z tego zakresu dla programowania działań resocjalizujących i profilaktycznych, snują rozważania na temat funkcjonalności instytucji resocjalizacyjnych i kierunków optymalizacji ich działania, a także...

  Cena:44.00
 • Transformacja w Polsce i na Ukrainie

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Antoszewski, Antonina Kolodii, Krzysztof Kowalczyk (red.)
  Transformacja w Polsce i na Ukrainie
  Wybrane aspekty/
  Tpaнcфopмaцiя в Пoлщi i в Укpaїнi
  Вибрaнi acпeкти

   

  Książka powstała po dwudziestu latach od momentu ostatecznego krachu reżimów komunistycznych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Przemiany polityczne w ZSRR w epoce Michaiła Gorbaczowa oraz obrady Okrągłego Stołu w Polsce w 1989 r. zapoczątkowały proces upadku komunizmu w bloku wschodnim, określany przez Polaków jako jesień narodów...

  Cena:28.00
 • Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Urszula Glensk
  Trzy szkice o przewartościowaniach w kulturze

   

  Na książkę składają się trzy szkice będące przyczynkiem do refleksji nad zmianą kryteriów ludzkiego postępowania, ewolucją obyczajów i przewartościowaniem w kulturze Zachodu.

  Cena:5.00
 • Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Piotr Sroka
  Turystyka w polskich Sudetach w latach 1945-1956

   

  Nasza wiedza o dziejach turystyki w Sudetach przed 1945 r. jest już dość bogata, czego nie można powiedzieć o okresie powojennym. Niniejsza książka powinna tę lukę częściowo wypełnić. Opisano w niej różne aspekty turystyki w latach 1945-1956, przede wszystkim politykę władz wobec tej problematyki, rozwój organizacyjny, infrastrukturę czy wreszcie...

 • Typografia kompletna

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewa Repucho
  Typografia kompletna
  Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego

   

  Postać i twórczość Leona Urbańskiego (1926–1998) skryły się w cieniu hałaśliwych mediów i pośpiesznego, tandetnego projektowania, które opanowało naszą komunikację społeczną w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Praca Ewy Repucho przywraca nie tylko pamięć o świetnych drukach wybitnego polskiego grafika, ale, co jeszcze ważniejsze, o jego poglądach na istotę typografii i jej służebnych powinnościach w kulturze społeczeństwa. Typografia Urbańskiego, niezwykle funkcjonalna i komunikatywna, powinna dziś...

 • Ukryty program edukacji akademickiej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Martyna Pryszmont-Ciesielska
  Ukryty program edukacji akademickiej

   

  Współczesny polski uniwersytet znajduje się na etapie, w którym przeobrażeniu ulegają przyporządkowane mu tradycyjne wartości i funkcje. W społecznym odczuciu rola uczelni, sprzężona z przemianami zarówno w wymiarze społecznym, kulturalnym, ekonomicznym, jak i politycznym, ulega modyfikacji. W tej sytuacji warto się zastanowić, jaką postawę...

  Cena:23.00
 • Understanding Sex and Gender

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Kuczyńska, Elżbieta Katarzyna Dzikowska (red.)
  Understanding Sex and Gender
  Zrozumieć płeć III

   

  Jak ustosunkować się do ewolucyjnych „zysków płciowości” z perspektywy osiągnięć współczesnego świata? Jaka była kiedyś, a jaka jest dzisiaj rola płci w życiu człowieka? Jak ma się płeć do pragnienia odnalezienia naszej „platońskiej” połowy, do edukacji, nauki i twórczości, życia zawodowego, polityki i ekonomii? Czy pytanie, kim jesteśmy...

  Cena:27.00
 • Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku
  Streszczenia referatów

   

  Streszczenia referatów uczestników międzynarodowej konferencji Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku, przedstawicieli wszystkich dyscyplin akademickich uprawianych na Uniwersytecie Wrocławskim od 1702 roku do dziś. Główne wątki programowe konferencji to: okoliczności połączenia wrocławskiej Leopoldiny i frankfurckiej Viadriny, pierwsze lata Universitas...

 • Upadek i nadzieja

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Jastrzębska-Piotrowicz
  Upadek i nadzieja
  Powojenna Europa i świat w dziennikach oraz korespondencji Andrzeja Bobkowskiego

   

  Stan cywilizacji europejskiej, rozumianej nie jako dorobek materialny, ale jako wypracowana przez kilka tysiącleci światopoglądowo-estetyczna struktura rzeczywistości, był głównym przedmiotem myślenia i pisania Andrzeja Bobkowskiego, jego niemalże obsesją – to wiadomo. To był zasadniczy temat jego książek, główny...

  Cena:34.00
 • Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Kierzek
  Uzdrowiska nadniemeńskie dawniej

   

  Celem książki jest przeanalizowanie rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego w Druskiennikach, Birsztanach, Stokliszkach i Niemonajciach do roku 1939. Uzdrowiska te były zawsze licznie odwiedzane przez Polaków, pełniły ważną funkcję kulturotwórczą i gospodarczą na tych ziemiach. W monografii przytaczane są często in extenso różnorakie wskazania lekarskie ordynujących w uzdrowiskach lekarzy. Pozwala to prześledzić różne etapy kształtowania się wiedzy medycznej.

  Cena:45.00
 • Variable Konstanten

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Jaśtal, Agnieszka Palej, Anna Dąbrowska, Paweł Moskała (red.)
  Variable Konstanten
  Mythen in der Literatur

   

  Publikacja poświęcona obecności mitów w literaturze. W książce między innymi teksty o nowoczesności mitów na podstawie metafory labiryntu w balladzie „Minotaurus” Friedricha Dürrenmatta, mitach heroicznych jako męskiej narracji, micie Elektry w literaturze i psychoanalizie około 1900 roku, patriarchalizmie i literackich obrazach rodziny...

  Cena:35.00
 • Verbum Domini manet in aeternum

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jan Harasimowicz, Urszula Bończuk-Dawidziuk, Anna Michalska  (red.)
  Verbum Domini manet in aeternum
  Protestanckie budownictwo kościelne epoki nowożytnej w Europie / Early Modern Protestant Church Architecture in Europe

   

  Katalog towarzyszący wystawie w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego pokazującej wybrane protestanckie kościoły z terenu Austrii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Badania nad architektonicznym dziedzictwem reformacji w Europie nie były dotąd prowadzone w sposób systematyczny, a jedyną próbę syntezy podjęto ponad sto lat temu. Przypadające w 2017 roku 500-lecie reformacji jest dobrą okazją...

  Cena:35.00
 • Vita in linguis

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Morciniec
  Vita in linguis
  Schriften zur Germanistik und Niederlandistik

   

  Teksty germanistyczne i niderlandystyczne w językach niemieckim i polskim prof. Norberta Morcińca wydane z okazji jego 80 urodzin. Książka pod redakcją prof. Lesława Cirki i prof. Stefana Kiedronia.

  nakład wyczerpany
 • Volwassen worden

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Irena Barbara Kalla, Bożena Czarnecka (red.)
  Volwassen worden
  Cultuurverschijnsel en literair motief

   

  Dojrzewanie jako fenomen kulturowo-społeczny ma nieskończenie wiele twarzy, zaskakuje wieloznacznością i różnorodnością. Prezentowany tom przedstawia ten wieloaspektowy proces i próby jego literackiego zapisu w piętnastu diametralnie odmiennych odsłonach. Ich autorzy zapraszają...

  Cena:18.00
 • W kręgu Kazimierza Przerwy-Tetmajera

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiktor Czernianin
  W kręgu Kazimierza Przerwy-Tetmajera
  Studia i szkice

   

  Książka wzbogaca ciągle jeszcze niepełną wiedzę o jednym z najznakomitszych twórców literatury Młodej Polski, odkrywa mechanizmy ukształtowanej legendy, a także przywraca pamięć o twórcach, krytykach, animatorach kultury tamtych czasów, dzisiaj częstokroć już zapomnianych, a  także o pismach...

  Cena:15.00
 • W kręgu futuryzmu i awangardy

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej K. Waśkiewicz
  W kręgu futuryzmu i awangardy
  Studia i szkice

   

  Nie jest to systematyczny wykład dziejów polskiej awangardy i futuryzmu, niemniej szkice te pozwalają na dość dokładne zapoznanie się z problematyką znaczącego nurtu literatury polskiej XX w. Mamy tu przedstawienie zarówno sylwetek czołowych twórców rodzimej awangardy, jak i analizę głównych tematów...

  Cena:5.00
 • W poszukiwaniu tożsamości

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Machałek, Adam Makowski (red.)
  W poszukiwaniu tożsamości
  Październik 1956 na Pomorzu Zachodnim

   

  Plon konferencji naukowej zorganizowanej w 2006 r. przez historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i miejscowego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, podczas której podjęto próbę odpowiedzi na pytanie o tożsamość Pomorza Zachodniego i jego mieszkańców. Czy rok 1945...

  Cena:11.00
 • Wartości estetyczne fotografii

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jan Kurowicki
  Wartości estetyczne fotografii

   

  W celu skonstruowania tej książki – pisze autor, wybitny estetyk, krytyk literacki i pisarz – musiałem zrezygnować z tradycyjnej perspektywy estetycznej, rozpatrującej zjawisko fotografii z punktu widzenia pozornie wiecznych kategorii estetycznych. Chodziło o to, by wykroczyć – z jednej strony – poza zaklęty krąg podmiotu...

  nakład wyczerpany
 • Werbalne i obrazowe przyswajanie liter

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Leokadia Wiatrowska
  Werbalne i obrazowe przyswajanie liter
  Nauczanie dzieci z dysleksją i nie tylko...

   

  Ciekawa propozycja próby alternatywnego podejścia do nauki czytania i pisania dzieci z deficytami rozwojowymi, które mają problemy z przyswajaniem liter. Kierowana jest do nauczycieli i rodziców, gdyż od nich uczniowie oczekują pomocy w pokonywaniu problemów generujących niepowodzenia szkolne. Może ona służyć także wszystkim dzieciom rozpoczynającym naukę czytania i pisania...

  nakład wyczerpany
 • Western i Indianie

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Sławomir Bobowski
  Western i Indianie
  Filmowe wizerunki rdzennych Amerykanów w kinie amerykańskim do końca lat siedemdziesiątych XX wieku

   

  Temat przedstawienia Indian w westernach filmowych jest ze wszech miar kluczowy, pozwala bowiem naświetlić to, co leży u źródeł ideologii westernu, który wrósł w tkankę kultury amerykańskiej tak silnie, jak bodaj żaden inny gatunek, może wyjąwszy film gangsterski. W pracy Sławomira Bobowskiego cenne jest to, że znajdziemy w niej genealogię przedstawień rdzennych Amerykanów, pokazującą związki westernu z historycznie...

 • Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Katarzyna Kokot (red.)
  Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej

   

  Autorzy tekstów zawartych w książce są przekonani, że diagnoza i terapia zaburzeń mowy, języka i komunikacji powinna być owocem wspólnej, harmonijnej i kompleksowej  współpracy zespołu pedagogicznego, składającego się z logopedy, pedagoga, psychologa i neuropsychologa oraz zespołu medycznego, składającego się z foniatry, neurologa, laryngologa oraz audiologa. W tomie czytelnik znajdzie...

  nakład wyczerpany
 • Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Wielokulturowość – międzykulturowość w edukacji akademickiej
  Ku nowej jakości kształcenia

   

  Próba ukazania uobecniania się problematyki wielokulturowości i międzykulturowości w rzeczywistości instytucjonalnej, naukowo-badawczej, zwłaszcza jednak edukacyjnej uniwersytetu. Usankcjonowanie bowiem różnicy kulturowej wygenerowało nowe wyzwania, zwłaszcza w przestrzeni Unii Europejskiej, wobec szkoły wyższej, która nie tylko winna sprostać owym wyzwaniom na płaszczyźnie naukowo-badawczej, ale przede wszystkim edukacyjnej, wyposażając studentów w oczekiwane kompetencje do radzenia sobie...

  nakład wyczerpany
 • Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Justyna Pilarska
  Wielowymiarowa tożsamość współczesnych Bośniaków

   

  W pracy autorka przedstawia rezultaty badań przeprowadzonych w ramach projektu – pierwszego tego typu w Polsce – który podjął problematykę tożsamości pogranicza konceptualizowanej w Bośni i Hercegowinie. Wskazuje na źródła i mechanizmy reprodukcji stanów świadomości kulturowej, norm, wartości, postaw i zachowań podmiotów żyjących w wielokulturowym środowisku, które sprzyjają...

 • Wileńszczyzna małą ojczyzną

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Wileńszczyzna małą ojczyzną

   

  Zbiór artykułów przedstawicieli wielu dziedzin humanistyki dotyczących historii i współczesności Wileńszczyzny, o której redaktorka tomu pisze: Wśród mnogości takich miejsc są miejsca szczególne, nie tylko dla tych, których codzienność jest w nie uwikłana, ale także dla tych, którzy mimo oddalenia odczuwają ich metafizyczną obecność. Takim właśnie miejscem jest Wileńszczyzna.

  nakład wyczerpany
 • Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maurycy Graszewicz, Dominik Lewiński, Karina Stasiuk-Krajewska (red.)
  Wizerunek Uniwersytetu Wrocławskiego w oczach studentów studiów stacjonarnych

   

  Książka za przedmiot bierze ten obszar sfery publicznej, który w Polsce bardzo rzadko poddawany jest całościowemu oglądowi badawczemu właśnie od strony rynkowej – oświatę, wychowanie, szkolnictwo wyższe i naukę. Będzie więc stanowić ważny głos w dyskusji społecznej nad miejscem i rolą szkoły wyższej w systemie gospodarki rynkowej. To cenny wkład do...

  Cena:15.00
 • Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815-1822

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wiktor Czernianin, Halina Czernianin
  Wokół „Tygodnika Wileńskiego” 1815-1822
  Studia i szkice

   

  Opracowanie poświęcone „Tygodnikowi Wileńskiemu” – miejscu debiutu Adama Mickiewicza.  Na pierwszą część książki składają się studia poświęcone dziejom i zawartości czasopisma. W drugiej zamieszczono szkice o debiutanckiej twórczości literackiej dwóch grup autorów – gimnazjalistów i księży –  m.in. właśnie na łamach „Tygodnika”.  Część trzecia (bibliologiczna), chociaż tematycznie...

  Cena:15.00
 • Wprowadzenie do lingwistyki

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heinz Vater
  Wprowadzenie do lingwistyki

   

  Mimo że na polskim rynku wydawniczym jest wiele książek mających charakter wstępu do językoznawstwa/lingwistyki, trudno szukać takiej, która w tak zwięzły sposób jak niniejsze opracowanie przedstawiałaby nowsze osiągnięcia ważnych dziedzin współczesnej lingwistyki. W prezentowanej książce znajdziemy więc opis przedmiotu badań, stosowane metody oraz osiągnięcia w obrębie fonologii, morfologii, składni i semantyki, tzn. tradycyjnych dziedzin badań językoznawczych. Obok wymienionych...

 • Wrocław literacki

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marta Kopij, Wojciech Kunicki, Thomas Schulz (red.)
  Wrocław literacki

   

  Publikacja przedstawia panoramę literackiego Wrocławia od czasów najdawniejszych do współczesności. Polscy i niemieccy autorzy pokazują wspólnie, jak kształtowały się teksty o mieście, jak powstawało miasto jako tekst, w jaki sposób żyją i oddziałują nadal teksty miejskie. Wrocław bowiem...

  nakład wyczerpany
 • Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Jędrzejowska
  Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej

   

  Książka prezentuje wyniki badań na problemem wspomagania rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolu. Autorka, która opracowała program „Ja mówię…” wspomagający rozwój społeczny dzieci przede wszystkim w obszarze komunikacji z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości psychofizycznych, w swoich badaniach postawiła na podejście podmiotowe. I wyniki pokazały, że obok odpowiednio dobranej do rozwoju dzieci metody postępowania drugą ważna rzeczą...

  Cena:35.00
 • Współczesne teorie komunikacji 2

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Agnieszka Łaba (red.)
  Współczesne teorie komunikacji 2

   

  W publikacji zebrano materiały z konferencji „Współczesne teorie komunikacji” zorganizowanej przez Koło Naukowe Corporate Identity & Public Relations. Zaprezentowano wyniki empirycznych badań z zakresu: komunikacji społecznej, reklamy, public relations, communication design oraz psychologii.

 • Wstęp do lingwistyki tekstu

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Heinz Vater
  Wstęp do lingwistyki tekstu
  Struktura i rozumienie tekstów

   

  Książka poświęcona problematyce lingwistycznych badań nad tekstem, która nieustająco cieszy się na wielu uniwersytetach polskich i zagranicznych żywym zainteresowaniem zarówno na polu naukowym, jak i dydaktycznym. Zagadnienia w niej poruszane wyrastają z najnowszych lub stosunkowo nowych obserwacji, poczynionych głównie...

 • Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej

  Literatura naukowa i popularnonaukowa


  Aleksandra Kruk, Helena Wyligała (red.)
  Wybory w Niemczech w 2017 r. z perspektywy politologicznej

   

  Dotychczas wybory do Bundestagu stanowiły potwierdzenie kultury politycznej Niemiec i odgrywały w życiu politycznym tego państwa doniosłe znaczenie, wynikające z tradycji debaty publicznej oraz instytucjonalizacji procesów społecznych. Charakteryzowała je wysoka frekwencja wyborcza oraz akceptacja dla obecności w Bundestagu partii politycznych, które po II wojnie światowej utrwaliły swoje pozycje, tj. CDU i CSU, SPD, FDP, z czasem Zielonych, a po zjednoczeniu Niemiec także Die Linke. Chociaż już po drugiej dekadzie XXI wieku w powyborczych komentarzach podkreślano załamanie się systemu dwuipółpartyjnego, to właśnie wybory z 2017 r. okazały się...

  Cena:38.00
 • Wybór pism filozoficznych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Moses Mendelssohn

  Wybór pism filozoficznych

  Przekład, wprowadzenie i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

   

  Przygotowany przez autorów wybór pism filozoficznych Mosesa Mendelssohna (1728-1786) stawia sobie za cel przybliżenie, po raz pierwszy w tej mierze, polskiemu czytelnikowi tej słabo znanej u nas, a przecież wielkiej i znaczącej postaci z obszaru niemieckiej oświeceniowej filozofii. Mendelssohn był w niej osobowością ze wszech miar szczególną, jednym z najwybitniejszych filozofów...

  Cena:36.00
 • Wychowanie w rodzinie, tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg, Stefania Walasek (red.)
  Wychowanie w rodzinie, tom V. Obrazy rodziny w ujęciu pedagogicznym i historycznym /
  Family upbringing, volume V. The images of family in the historical and pedagogical approach

   

  Spojrzenie na rodzinę z perspektywy pedagogicznej i historycznej badaczy z różnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Przedmiotem zainteresowania uczyniono społeczne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania rodziny; dom rodzinny jako miejsce znaczące w procesie kreowania tożsamości młodego pokolenia; dysfunkcje występujące w przestrzeniach życia rodzinnego, które w istotnym stopniu...

  nakład wyczerpany
 • Wykłady poranne albo rozważania o istnieniu Boga

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Moses Mendelssohn
  Wykłady poranne albo rozważania o istnieniu Boga

  Przekład, wprowadzenie i opracowanie: Radosław Kuliniak, Tomasz Małyszek

   

  Opublikowane w 1785 roku Morgenstunden, oder Vorlesungen ueber das Dasein Gottes są jednym z ostatnich i zarazem najważniejszych dzieł w dorobku naukowym Mosesa Mendelssohna (1729–1786). Wpisują się w XVIII-wieczny spór o panteizm (Pantheismusstreit), a dokładniej w dyskusje, jakie prowadził Johann Heinrich Jacobi z Gottholdem Ephreimem Lessingiem, a później próbował je kontynuować z Mosesem...

  Cena:36.00
 • Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Piotr Plichta
  Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych

   

  Książka poświęcona problemowi wypalenia zawodowego nauczycieli i nauczycieli-wychowawców pracujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z najważniejszych powodów zajmowania się procesami związanymi z odczuwanym w pracy obciążeniem (przeradzającym się z czasem w stan wypalenia) jest – wiążąca się z negatywnymi skutkami...

 • Wyprowadzić na prostą

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Wyprowadzić na prostą
  Innowacyjne metody aktywizacji społecznej i zawodowej na przykładzie wdrażania modelu lokalnej sieci wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

   

  Jest to cenne opracowanie – zdaniem prof. Ludmiły Dziewięckiej-Bokun – prezentujące teoretyczne i praktyczne aspekty nowatorskiego narzędzia zwiększania dostępności do rynku pracy i personalnych umiejętności szczególnej kategorii grup defaworyzowanych na rynku pracy, jakimi są bezrobotni, bezdomni...

  nakład wyczerpany
 • Wędrówki po codzienności

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bartosz Jastrzębski
  Wędrówki po codzienności
  Eseje o paru ważnych rzeczach

   

  Prawda, kłamstwo, miłość, samotność, śmierć to sprawy poważne, to krańcowe punkty, na których rozpięta jest nasza codzienność. Nie spotykamy ich może raz po raz, ale zawsze zakreślają horyzont, w którym ludzka egzystencja jest rozumiana, oceniana, kształtowana. Pojęcia te tworzą swoisty słownik finalny, który wyznacza to, co dla życia graniczne, wiążące, ostateczne...

  Cena:20.00
 • Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogusław Węgliński
  Zagrożenie terroryzmem we współczesnym świecie a system bezpieczeństwa państwa

   

  Książka poświecona została zagrożeniu terroryzmem we współczesnym świecie w kontekście systemu bezpieczeństwa państwa demokratycznego. Kwestia adaptacji systemów bezpieczeństwa współczesnych państw do nieustannie zmieniających metody działania i funkcjonowania nowoczesnych organizacji terrorystycznych to podstawowe wyzwanie stojące przed rządzącymi. Rządzących państwem demokratycznym polityków czeka w tym wypadku zadanie znacznie trudniejsze. W swoich działaniach, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom...

  Cena:34.00
 • Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Maria Legut-Pintal
  Zamki księstwa nyskiego na tle przemian krajobrazu kulturowego w średniowieczu

   

  Autorka opracowania podjęła próbę stworzenia syntezy dziejów zamków na terenie dawnego księstwa biskupów wrocławskich (łącznie z terytorium znajdującym się obecnie w czeskiej części Śląska) od czasu powstania pierwszych obiektów około połowy XIII wieku do momentu wprowadzenia nowożytnych systemów obronnych około połowy XVI wieku. Za zadanie postawiła sobie ukazanie funkcjonowania zamków w szerokim kontekście – na tle środowiska naturalnego, sieci osadniczej, gospodarki i historii politycznej księstwa – oraz analizę zależności...

  Cena:60.00
 • Zarządzanie miastem

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka
  Zarządzanie miastem
  Wyzwania dla Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

   

  Głównym celem książki jest popularyzacja wiedzy dotyczącej praktyki zarządzania publicznego, w tym szczególnie rozwojem lokalnym i regionalnym. Publikacja upowszechnia wiedzę z zakresu nowych zagadnień związanych z zarządzaniem miastami, jak np. zarządzanie wielopoziomowe, zarządzanie miastem/regionem zrównoważonego rozwoju, rozwój inteligentny, teoria interesariuszy, podejście ewaluacyjne. Powyższe treści odnoszą się do projektu Europejskiej...

  Cena:36.00
 • Zbuntowany geniusz

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Norbert Honsza
  Zbuntowany geniusz
  Henrich Heine – biografia

   

   

   

  Biografia znakomitego, a w Polsce mało znanego, pisarza niemieckiego pierwszej połowy XIX wieku, który pozostawił  trwały ślad w kulturze europejskiej. Książka ukazuje wyjątkowo ciekawe i bujne życie, kryjące wiele dramatycznych niespodzianek. Fragmenty dotyczące emigracji w Paryżu zaskakują wręcz sensacyjnymi wątkami. Jest to interesująca...

   

  nakład wyczerpany
 • Zdrowie i choroba

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jarosław Barański, Włodzimierz Piątkowski (red.)
  Zdrowie i choroba
  Wybrane problemy socjologii medycyny

   

  Problematyka pracy jest interesująca i dobrze ustrukturyzowana. Można tę książkę uznać za udaną kontynuację Socjologii medycyny Magdaleny Sokołowskiej. Autorzy przedstawili różne zastosowania teorii i koncepcji socjologicznych w praktyce medycznej oraz rozważania nad zdrowiem i chorobą. Nie są to więc...

  Cena:20.00
 • Znalezione

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Andrzej Falkiewicz
  Znalezione
  Szkice do książki

   

  Drobne szkice i przymiarki do esejów, powstałe w ciągu 40 lat, znanego krytyka i eseisty. Niespełnione i lekceważone w tamtym czasie, dziś nabierają przekornej aktualności.

  Cena:17.00
 • Zo het zaad zo de oogst

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jacek Karpiński, Bolesław Rajman, Katarzyna Tryczyńska (red.)
  Zo het zaad zo de oogst
  Feestbundel voor prof. dr hab. Stanisław Prędota op zijn zeventigste verjaardag

   

  Księga pamiątkowa dla wrocławskiego niderlandysty i germanisty prof. Stanisława Prędoty, który dzięki swoim badaniom w zakresie językoznawstwa zdobył uznanie w Polsce i za granicą. Zawiera zbiór najważniejszych artykułów jubilata wydanych w języku niemieckim, niderlandzkim, polskim oraz angielskim. Prezentowane artykuły odzwierciedlają jednocześnie bogatą tematykę badań prowadzonych przez prof. Prędotę.

 • Zwierciadła duszy

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Renata Dampc-Jarosz
  Zwierciadła duszy
  Estetyka listów pisarek niemieckich epoki klasyczno-romantycznej

   

  Pisarki niemieckie epoki klasyczno-romantycznej pozostawały najczęściej w cieniu mężczyzn. Ich nazwiska łączone są z działalnością pozaliteracką – muz, gospodyń salonów czy towarzyszek życia. Odkrywanie czy przypominanie przez współczesnych badaczy spuścizny literackiej pisarek tworzących na przełomie XVIII i XIX w. pozwala na weryfikację ich miejsca...

  Cena:33.00
 • Śląsk w orbicie Wiednia

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Małgorzata Wyrzykowska
  Śląsk w orbicie Wiednia
  Artystyczne związki Śląska z Arcyksięstwem Austriackim w latach 1648-1741

   

  W pracy zostały przedstawione wpływy sztuki austriackiej na formowanie się oblicza artystycznego Śląska w okresie od zakończenia wojny trzydziestoletniej do końca panowania habsburskiego, w kontekście kształtowania się postaw lojalistycznych śląskich mecenasów. Materiał badawczy stanowiły wybrane dzieła sztuki śląskiej: architektury, ogrodnictwa, rzeźby i malarstwa.

 • Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ewelina Olszewska
  Środowisko rodzinne młodych mężczyzn popełniających przestępstwa

   

  Praca napisana z pozycji pedagogiki resocjalizacyjnej i społecznej. Przyczynkiem do powstania książki stała się chęć znalezienia odpowiedzi na pytanie: Jaki obraz rodziny pojawia się w retrospekcji młodych mężczyzn nieskazanych i skazanych prawomocnym wyrokiem sądu? Tekst ukazuje, w jaki sposób osoby z obu grup postrzegają swój dom rodzinny w kontekście warunków...

  Cena:36.00
 • Śródmiejska katedra

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Bogusław Czechowicz (red.)
  Śródmiejska katedra
  Kościół Marii Magdaleny w dziejach i kulturze Wrocławia

   

  Książka poświęcona pierwszej farze Wrocławia czasów późnego średniowiecza i wczesnej nowożytności. Teksty naukowców z Gliwic, Hradca Králové, Legnicy, Pragi, Ustí nad Labem i Wrocławia zamieszczone zostały w oryginale – językami konferencji były polski, czeski i niemiecki.

  Cena:49.00
 • Świat (z) kolorowych czasopism

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Edyta Zierkiewicz (red.)
  Świat (z) kolorowych czasopism
  Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej

   

  Autorzy tekstów, reprezentujący różne dyscypliny nauki, z dużą przenikliwością oraz krytycznym „pazurem” przyglądają się zawartości różnych czasopism adresowanych do kobiet i nastolatek, wydawanych zarówno w XIX w., jak i współcześnie. Analizują zawarte w tychże pismach teksty, reklamy, rysunki, udzielone czytelniczkom porady, używane słownictwo i terminy medyczne.

  Cena:15.00
 • Światłopisanie

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Tomasz Małyszek
  Światłopisanie
  Film niemiecki 1895-2010

   

  Ta książka to fascynująca podróż w czasie, opowieść o kinie, filmach i jego twórcach, to rekonstrukcja najważniejszych dokonań kina niemieckiego w latach 1895-2010 ze szczególnym uwzględnieniem relacji między filmem a literaturą piękną.

 • Życie w dawnej Bielawie / Das Leben im früheren Langenbielau

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Rafał Brzeziński
  Życie w dawnej Bielawie
  Ludzie, miejsca, wydarzenia
  Das Leben im früheren Langenbielau
  Die Leute, die Orte, die Ereignisse

  Przekład: Hans Rosenberger

   

  Książka nie jest historią miasta, ale przyczynkiem do takiej pracy. Zgromadzone w niej teksty powstawały jako artykuły prasowe i miały na celu przedstawienie historii najciekawszych miejsc związanych z Bielawą i jej mieszkańcami, którzy tu tworzyli i działali. Podstawowym materiałem do opracowania zagadnień były...

  Cena:37.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa