Literatura naukowa i popularnonaukowa

 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 Następna »
 • Ausgewählte Quellen im Diskursfeld „Identitäten“. Österreich

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Lucjan Puchalski (red.)
  Ausgewählte Quellen im Diskursfeld «Identitäten»
  Österreich
  Ein Arbeitsbuch für Breslauer Germanistikstudenten

 • (Re)organizacja zarządzania miastami w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Aldona Wiktorska-Święcka (red.)
  (Re)organizacja zarządzania miastami w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych

   

  Początek XXI wieku potwierdził wiarygodność głównych aktorów decydujących o rozwoju współczesnego świata: nadal są nimi miasta i w sposób szczególny metropolie, a ich podstawowe filary rozwoju stanowią gospodarka, innowacje, kultura i tożsamość. W takim kontekście refleksja dotycząca kwestii, czy w świetle globalnych trendów rozwojowych miasta w Polsce wykazują potencjał rozwojowy, pozostaje aktualna i ważna. Warto się zastanowić, w jakich kierunkach...

 • 17 czerwca 1953

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Ilko-Sascha Kowalczuk
  17 czerwca 1953
  Historia powstania

   

  Powstanie z 17 czerwca 1953 roku w NRD, które ogarnęło ponad siedemset miast i gmin, porywając ze sobą około miliona uczestników ze wszystkich grup społecznych. Osiem lat po upadku dyktatury nazistowskiej i w końcu morderczej próby zawojowania przez Niemców połowy świata część wschodnioniemieckiego społeczeństwa powstała z kolan, rzucając wyzwanie narzuconej przez ZSRR komunistycznej władzy. Ilko-Sascha Kowalczuk prezentuje...

  Cena:29.00
 • 40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Anna Dąbrowska, Urszula Dobesz
  40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej
  Teoria i praktyka

   

  Tom jubileuszowy wrocławskiej Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców. Zamieszczono w nim m.in. opis czterdziestu lat działalności szkoły, teksty poświęcone pracy dydaktycznej SJPiK, zarówno informacyjne, jak i dotyczące prowadzonych przez lektorów badań, a także zaprezentowano przykładowe programy oraz autorskie zadania lektorów przygotowane dla konkretnych potrzeb językowych i kulturowych uczniów szkoły.

   

  Cena:29.00
 • Academic Teacher Facing the Educational Challenges of the 21st Century

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Alicja Szerląg (red.)
  Academic Teacher Facing the Educational Challenges of the 21st Century

   

  Jakie wyzwania edukacyjne stoją przed nauczycielem akademickim w XXI wieku? Tym tematem zajęli się polscy i czescy naukowcy, których artykuły zamieszczono w prezentowanym tomie. Organizują się one w trzy główne strumienie pedagogicznego dyskursu: zmieniające się oblicze współczesnych nauczycieli akademickich, jakość nauczania...

  nakład wyczerpany
 • African American Hip Hop Slang

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Michał Garcarz
  African American Hip Hop Slang
  A Sociolinguistic Study Of Street Speech

   

  Socjolingwistyczne studium slangu hip-hopowego używanego i kojarzonego z Afroamerykanami zamieszkującymi getta dużych amerykańskich metropolii. Autor szczegółowo omawia społeczne uwarunkowania powstania afroamerykańskiej odmiany angielszczyzny w USA, a także jej główne cechy językowe (fonologiczne oraz gramatyczne), co pozwala czytelnikowi zrozumieć naturę odrębności...

  Cena:44.00
 • Akceptacja w komunikowaniu się

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Lesław Cirko
  Akceptacja w komunikowaniu się
  Między preskryptywizmem a permisywizmem

   

  Książka jest studium językoznawczym, analitycznym, wolnym od wszelkich form preskryptywizmu. Jednym z najważniejszych wątków pracy jest dyskusja nad kryteriami, dzięki którym odbiorca klasyfikuje teksty jako neutralne, nierzucające się w oczy, innymi słowy akceptowalne. Autor wykazuje, że samo tylko wskazanie na ich poprawność językową, pojmowaną...

  Cena:33.00
 • Aleksander Fredro

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Marian Ursel
  Aleksander Fredro
  Na scenie życia i teatru

   

  Na książkę złożyły się rozprawy i studia dotyczące dwóch zasadniczych wątków tematyczno- -problemowych, związanych z biografią literacką i twórczością Aleksandra Fredry. Pierwszy stanowią rozważania na temat życia codziennego i towarzyskiego komediopisarza, który często zwracając się do bliskich...

  Cena:30.00
 • Angela Merkel

  Wyprzedaż| Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Julian Bartosz
  Angela Merkel
  Kariera – władza – polityka

   

  Rzecz o Angeli Merkel jest po publikacjach o Willym Brandcie i Helmucie Kohlu trzecią pozycją o kanclerzach niemieckich w dorobku autora. W książce zostało przedstawione życie Angeli Merkel w byłej NRD, kariera w RFN, sposób sprawowania władzy oraz polityka, w tym – na zakończenie – jej stosunek do Polski.

  Cena:19.00
 • Ani centrum, ani peryferie

  Literatura naukowa i popularnonaukowa

  Jerzy Krzysztof Kos
  Ani centrum, ani peryferie
  Architektura pruskiego Śląska w okresie autonomii administracyjnej w latach 1740–1815

   

  Książka dotyczy dziejów architektury rezydencjonalnej, sakralnej (protestanckiej, katolickiej, żydowskiej) i użyteczności publicznej (m.in. ratusze, teatry) powstałej na terytorium pruskiego Śląska w latach 1740–1815. Przemiany stylowe i formalne najważniejszych gatunków architektonicznych tego okresu zostały ukazane na tle zmiany elit społecznych, kształtowania się nowej sytuacji konfesyjnej i zmian zachodzących w sferze społecznej. Książka zawiera obszerny materiał ilustracyjny.

  Cena:60.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 32 Następna »