Linguistische Treffen...

 

Czasopismo Linguistische Treffen in Wrocław jest pomyślane z jednej strony jako dokumentacja wydawnicza licznych konferencji językoznawczych organizowanych przez Zakład Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, z drugiej zaś strony ma stanowić forum dla prezentacji międzynarodowych naukowych dyskusji na konkretne tematy lingwistyczne obecne we współczesnej germanistyce.

 

ISSN 2084-3062

e-ISSN 2657-5647

 

Oficjalna strona pisma: