Linguistische Treffen...

 

Seria Linguistische Treffen in Wrocław jest pomyślana z jednej strony jako dokumentacja wydawnicza licznych konferencji językoznawczych organizowanych przez Zakład Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, z drugiej zaś strony ma stanowić forum dla prezentacji międzynarodowych naukowych dyskusji na konkretne tematy lingwistyczne obecne we współczesnej germanistyce.

 

Seria pod redakcją prof. Iwony Bartoszewicz, dr Joanny Szczęk i dra Artura Tworka.

 


 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »
 • Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft I

  Nowości|Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Grenzen der Sprache – Grenzen der Sprachwissenschaft I

  Spis treści

   

  W 13 tomie serii, dla którego inspiracją stały się słowa Ludwiga Wittgensteina „Granice mojego języka są granicami mojego świata”, czytelnik znajdzie m.in. artykuły: Piotra Bartelika Zu den Grenzen der grammatischen (Re)Analyse, Krzysztofa Huszczy Literatur grenzenlos. Zur überregionalen Entwicklung der niederösterreichischen Zeitschrift „Podium“, Renaty Nadobnik Die Aussagekraft der Bilder in deutsch-polnischen Sprachführern.

  Cena:42.00
 • Fundamenta linguisticae

  Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Fundamenta linguisticae

   

  Tom jest pokłosiem zorganizowanej w 2006 r. przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego konferencji językoznawczej „Linguistik-Tage in Wrocław”. Zawiera artykuły z zakresu fonetyki, morfologii, składni i frazeologii języka niemieckiego w konfrontacji z innymi językami, głównie słowiańskimi, zarówno w ujęciu...

 • Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Germanistische Linguistik extra muros – Aufforderungen

   

  Kolejny tom pokonferencyjny w serii. Tematy prezentowanych referatów to m.in. składnia i semantyka idiomów, uroczystości w polskich i niemieckich przysłowiach, słownictwo specjalistyczne w tłumaczeniu literackim.

  Cena:25.00
 • Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Germanistische Linguistik extra muros – Aufgaben

   

  Kolejny tom, w którym zostały zebrane artykuły językoznawców prezentowane w 2008 r. na międzynarodowej konferencji Germanistische Linguistik extra muros w Instytucie Filologii Germańskiej we Wrocławiu. Zakres tematyczny to: leksykologia, leksykografia, lingwistyka tekstu.

  Cena:25.00
 • Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Martine Dalmas, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Germanistische Linguistik extra muros – Inspirationen

   

  Tom pokonferencyjny zawierający szkice i artykuły językoznawców z Polski, Rosji, Niemiec i innych krajów. W centrum zainteresowania autorów znajduje się miejsce lingwistyki jako dyscypliny badawczej i przedmiotu nauczania akademickiego.

  Cena:25.00
 • Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge I

   

  Referaty uczestników III Spotkań Językoznawczych we Wrocławiu zorganizowanych przez Instytut Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego. Problematyka prezentowanych tekstów to językoznawstwo germanistyczne w relacjach interdyscyplinarnych.

  Cena:25.00
 • Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II

  Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)

  Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge II

   

  Tematyczne spektrum tekstów zamieszczonych w siódmym tomie serii to historyczna i nowa leksykologia, leksykografia i frazeologia, dialektologia, dydaktyka nauczania języków obcych, lingwistyka tekstu. Dobrze reprezentowana jest także lingwistyka tekstów prawniczych i religijnych, retoryka, a także psycho- i socjolingwistyka.

 • Im Anfang war das Wort I

  Wyprzedaż|Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Im Anfang war das Wort I

   

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Im Anfang war das Wort I

   

  W ósmym tomie serii teksty m.in. Pawła Bąka Verhüllung und Verschleierung als relative Kategorien, Anny Dargiewicz Es geht um die Einfachheit vor allem: Zu einigen neuen gängigen Wortbildungsmustern im modernen Deutsch, Georga Schuppenera Im Anfang war das Zahlwort.

  Cena:25.00
 • Im Anfang war das Wort II

  Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Im Anfang war das Wort II

   

  W dziewiątym tomie w serii zaprezentowano m.in. teksty: Józefa Jarosza „Stilfiguren der Umstellung in deutschen Grabinschriften”, Anny Małgorzewicz „Zwischen Wort und Konzept – Überlegungen zu ausgewälten polnischen und deutschen Übersetzungen des Neuen Testaments“, Stanisława Prędoty „Deutsche euphemistische Phraseologismen und ihre polnischen Äquivalente“.

 • Linguistica et res cotidianae

  Serie wydawnicze » Linguistische Treffen...

  Iwona Bartoszewicz, Joanna Szczęk, Artur Tworek (red.)
  Linguistica et res cotidianae

   

  Kontynuacja prezentacji referatów wygłoszonych podczas konferencji językoznawczej „Linguistik-Tage in Wrocław” (2006). Artykuły publikowane w tomie obejmują przede wszystkim zagadnienia z obszaru tzw. językoznawstwa stosowanego (pragmalingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka itp.).

 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 Następna »