Dla Autorów

 

 

 • Zobacz wszystkie | Strony: Dla Autorów
 • RECENZJA NAUKOWA I ZASADY KWALIFIKOWANIA PUBLIKACJI DO WYDANIA

  Dla Autorów

   

  Wydawnictwo w swej działalności dopuszcza dwie ścieżki edycji tekstów naukowych:

   

  – realizowane na zlecenie lub przy udziale finansowym w projekcie szkoły wyższej lub innego typu placówki naukowej;
  – publikacje własne.

   

  W publikacjach pierwszego typu zasadnicze działania w kwestii oceny merytorycznej dzieła przejmuje na siebie zlecająca jednostka naukowa...

  WIĘCEJ->

 • ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ W OFICYNIE WYDAWNICZEJ ATUT

  Dla Autorów

   

  Oficyna Wydawnicza ATUT, w celu zagwarantowania wysokiej jakości publikowanych tekstów naukowych oraz wspierania i rozpowszechniania rzetelności naukowej, stosuje zasady etyczne i procedury zalecane przez Komitet ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Comittee on Publication Ethics).

   

  Wydawnictwo stosuje procedury dotyczące wykrycia nieuczciwości naukowej, która stanowi poważne naruszenie standardów i norm integralności naukowej oraz akademickiej, godząc w rzetelność...

  WIĘCEJ->

 • PROPOZYCJE WYDAWNICZE

  Dla Autorów

   

  1. Propozycje wydawnicze w wersji papierowej prosimy nadsyłać  na adres wydawnictwa, ul. Kościuszki 142, 50-439 Wrocław. Prosimy o maszynopis (około 1800 znaków na stronie, format A4), w jednym egzemplarzu. Teksty na płycie CD (lub pendrive) prosimy wysyłać na ww. adres redakcji. Wersje elektroniczne prosimy kierować na adres: wydawnictwo@atutoficyna.pl

  2. Przed wysłaniem tekstu prosimy zapoznać się z naszym profilem wydawniczym – katalog jest dostępny...

  WIĘCEJ->

 • Zobacz wszystkie | Strony: Dla Autorów