Dla Autorów

 

Jak przygotować artykuł - wytyczne

 

Autor
Tytuł
Abstrakt w języku angielskim. Długość abstraktu powinna wynosić od 200 do 1000 słów.
W języku angielskim należy również podać tytuł artykułu.

Słowa kluczowe: od czterech do ośmiu słów kluczowych w języku angielskim

Formatowanie

Wymagana czcionka to Times New Roman o  następujących rozmiarach: rozmiar 16 w imieniu i nazwisku autora (kapitalikami) oraz tytule artykułu (italikami); rozmiar 14 w podtytułach; rozmiar 12 w tekście głównym; rozmiar 10 w długich cytatach, przypisach dolnych oraz bibliografii. Interlinia powinna wynosić 1,5 w tekście głównym oraz 1,0 w przypisach i bibliografii.

 

Dodatkowe teksty
Poza abstraktem i słowami kluczowymi, publikowanemu artykułowi powinien towarzyszyć również adres e-mail Autora i jego adres pocztowy (w oficjalny języku kraju nadawcy), a także krótka notka biograficzna (100-200 słów) w języku angielskim.

 

Tytuły i źródła w tekście
Źródła bibliograficzne powinny być umieszczone w tekście głównym z podaniem nazwiska autora, roku publikacji oraz numerem(ami) strony źródłowej. Przykład: (Hasselblatt 1986: 86).
Tytuły prac wspomnianych w tekście głównym powinny być podawane w języku oryginału, np. Keew weri, kriminal-jutustus Tallinna elust (Wrząca krew. Kryminał o życiu w Tallinie, 1893), z tłumaczeniem tytułu na język artykułu i innymi dodatkowymi informacji w nawiasie, jeśli źródło jest wymieniane po raz pierwszy. Tłumaczenia tytułów mogą być używane w tekście głównym wyłącznie w sytuacji, jeśli takie tłumaczenie naprawdę istnieje i tekst odnosi się bezpośrednio do tłumaczenia, a nie oryginału. W przypadku cytowania dzieł literackich, zarówno opublikowanych tłumaczeń, jak i fragmentów przetłumaczonych na potrzeby artykułu, należy wymienić tłumacza w przypisie dolnym. Lista źródeł bibliograficznych powinna być ułożona alfabetycznie, z pracami tego samego autora w porządku chronologicznym (od najwcześniejszej). Należy stosować się do formatowania podanego w arkuszu stylu i ograniczyć informacje bibliograficzne do niezbędnego minimum. Bibliografia powinna być czytelna również dla osób, które nie znają języka artykułu i specyficznego dla niego stylu redakcji bibliografii.

 

Bibliography / References / Works Cited
Beckett, S. 2012. Crossover Adaptations: The Art of Recycling Stories for All Ages – Filoteknos, 3, 37-59. [Articler in a journal]
Budrewicz, Z. 2013. Lekcje polskiego krajobrazu. Międzywojenna proza podróżnicza dla młodzieży. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego [monograph]
Delaroche, P. 2004. Les cent livres préférés des Français. – http://www.lexpress.fr/culture/livre/ les-100-livres-preferes-des-francais_809482.html (11.03.13) [Web page.]
Hasselblatt, C. 1986. Viivi Luik ja ″Seitsmes rahukevad″. – Vikerkaar, 6, 85–87. [Article in a journal.]
Hasselblatt, C. 2004. Estnische Literatur in deutscher Sprache 1784–2003. Bremen: Hempen Verlag. [A book.]
http://lolalit.canalblog.com/archives/2011/06/19946818.html (07.03.12) [Web link.]
Lotman, M. 2012. Verse as a semiotic system. – M. Lotman, M.-K. Lotman, eds., Sign System Studies, 40 (1/2), special issue: Semiotics of Verse. Tartu: University of Tartu Press, 18–51. [Article in a collective work.].