Dla Autorów

 

Chcielibyśmy zwrócić się z ofertą współpracy do wszystkich osób znających – czy to naukowy, czy to publicystyczny – warsztat pisarski. Z radością wydrukujemy każdy artykuł naukowy, tym chętniej, gdy wyjdzie on poza „hermetyczny” żargon konkretnej dyscypliny, gdy naznaczony zostanie choćby drobnym piętnem subiektywizmu, stylem i osobowością jego autora. Niech cechy te wyrażają się w sprawdzonym już gatunku naukowego i popularnonaukowego eseju, interpretacyjnej etiudy, w polemice, sporze, w licznych kontrowersjach i transgresjach. Liczymy również na artykuły publicystyczne pisane bez wędzidła przypisów. Nie pogardzimy wywiadem, recenzją, reportażem, obszerną relacją, które w naszym rozumieniu mogą stanowić świetny i inspirujący dodatek do naukowych esejów.

 

W artykułach prosimy stosować przypisy w standardzie oksfordzkim (pod tekstem), z łacińską nomenklaturą („ibidem”, „eadem”, „idem”, „op. cit.”), z przecinkiem jako separatorem danych. Do tekstów prosimy nie załączać bibliografii. Liczymy natomiast na przesłanie wraz z proponowanymi artykułami kilkuzdaniowej notki o autorze i abstraktu w języku angielskim lub polskim (bez tych danych artykuł nie może zostać przyjęty do rozpatrzenia i druku).