Dla AutorówProcedura publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym „Mulitcultural Studies” obejmuje następujące etapy:

1. Nadesłanie przez Autora artykułu do Redakcji czasopisma.
2. Ocena artykułu pod kątem kompletności nadesłanego dzieła (zgodnie z wymogami redakcyjnymi).
3. Uzupełnienie ewentualnych braków przez Autora.
4. Podpisanie umowy wydawniczej.
5. Przekazanie artykułu do recenzji zgodnie z zasadą double-blind review.
6. Korekta redakcyjna i autorska utworu.
7. Druk tradycyjny czasopisma i publikacja w wersji elektronicznej na stronie www.mcs.uni.wroc.pl.
8. Przekazanie Autorowi egzemplarza autorskiego.

 

Tekst nie zostanie przyjęty:

1. Jeżeli dzieło narusza prawa osób trzecich.
2. Jeżeli dzieło nie zostało przygotowane z poszanowaniem praw autorskich innych twórców i obowiązujących przepisów prawa.

 

Odmowa wykonania korekty autorskiej lub nieodesłanie utworu po korekcie autorskiej w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z publikacji utworu w czasopiśmie naukowym „Mulitcultural Studies”.