Bibliotheca Curiosa

 

Seria Bibliotheca Curiosa prezentuje teksty, o których istnieniu wiedzą dziś już zwykle tylko specjaliści. Czasy, gdy były one powszechnie znane, czytane i komentowane, dawno minęły. Ale te same czasy wydały przecież także uznane arcydzieła, które na stałe weszły do kanonu literatury europejskiej i polskiej. Auto­rzy tych arcydzieł byli zaś zwykle czytelnikami właśnie owych daw­no już zapomnianych ksiąg, które Bibliotheca Curiosa stara się „reanimować”. Seria rekonstruuje też przy okazji encyklopedyczną wiedzę dawnych epok jako interpretacyjny kontekst pozwalający lepiej zrozumieć Dantego, Szekspira czy Kochanowskiego.

 

Seria pod redakcją prof. dra hab. Jacka Sokolskiego.

 


 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 Następna »
 • Hymny orfickie

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Hymny orfickie
  Przekład: i opracowanie Emilia Żybert
  Wstęp: Emilia Żybert i Jacek Sokolski

   

  Hymny orfickie są zbiorem pieśni heksametrycznych poświęconych greckim oraz małoazjatyckim boginiom i bogom. Powstały w pierw­szych wiekach naszej ery w Pergamonie, prawdopodobnie dla istnie­jącego tam stowarzyszenia orfickiego. Złożone są prawie wyłącznie z imion, przydomków i mocy bogów, ułożonych na podobieństwo litanii, a niemal każdy utwór zaopatrzony jest...

 • Kazania o naukach tajemnych

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Fabian Birkowski
  Kazania o naukach tajemnych

  Opracowanie: Jerzy Kroczak

  Książka w serii Bibliotheca Curiosa

   

  Kazania o naukach tajemnych dominikanina Fabiana Birkowskiego, drukowane w latach dwudziestych XVII wieku, traktują o czarnoksięstwie, magii naturalnej i remediach na czary, astrologii, alchemii oraz teorii snów. Teksty te, wydobyte ze zbioru Kazania na niedziele i święta doroczne (Kraków 1623–1628), wydawca opatrzył wstępem i komentarzami, które przedstawiają ich możliwe źródła...

 • Książę Ernest

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Książę Ernest
  Przekład i opracowanie: Wojciech Kunicki

  Wstęp: Helmut Brall-Tuchel

   

  Książę Ernest jest chyba najpopularniejszym poematem niemieckiego średniowiecza. Opowiada o buncie wasala przeciw swojemu ojczy­mowi, cesarzowi Ottonowi I, o wojnie, wygnaniu i pielgrzymce do Jerozolimy, o licznych przygodach tytułowego bohatera na morzu i na lądzie, wreszcie o jego powrocie do ojczyzny i odzyskaniu łaski cesar­skiej. Barwna opowieść roztacza przed czytelnikiem obraz egzotycz­nego świata Orientu w jego baśniowym wymiarze. Edycja polskiego przekładu...

   

 • Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Pseudo-Albert Wielki
  Księga sekretów o cnotach ziół, kamieni i źwierząt niektórych

  Opracowanie: Jerzy Kroczak, Jacek Sokolski, Joanna Zagożdżon
  Wstęp: Jacek Sokolski

   

  Albertowi Wielkiemu, wybitnemu średniowiecznemu uczonemu, filozofowi i teologowi przypisywano niesłusznie autorstwo całej grupy tekstów, które aż po wiek XVIII cieszyły się w Europie niezwykłą popularnością. Dziełka te, traktujące o rozmaitych kwestiach przy­rodniczych, reprezentowały coś, co dawniej nazywano najczęściej magią naturalną. Jej adepci usiłowali systematycznie zgłębiać i wy­korzystywać ukryte właściwości...

 • Kyranides

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Kyranides
  O magicznych właściwościach roślin, zwierząt i kamieni

  Przekład i opracowanie: Emilia Żybert

   

  Napisany w pierwszych wiekach naszej ery traktat Kyranides za­wiera wiedzę magiczno-medyczną na temat ukrytych właściwości roślin, zwierząt i kamieni. Przekazana w nim mądrość miała po­chodzić od Hermesa Trismegistosa, synkretystycznego boga, który łączył w sobie cechy greckiego Hermesa i egipskiego Thotha, opie­kunów pisma, magii oraz duchów zmarłych ludzi. Pierwsza księga, która powstała dawniej niż pozostałe, opisuje 24 rośliny, 24 ptaki...

 • Nowe Ateny. Traktat Dubitantius

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Benedykt Chmielowski
  Nowe Ateny. Traktat Dubitantius

   

  Dubitantius to jeden spośród dwudziestu ośmiu „tytułów” pierwszego tomu Nowych Aten, dzieła kompilacyjnego o charakterze encyklopedycznym wydanego w połowie XVIII w. we Lwowie. Traktat jest niezwykle reprezentatywny zarówno dla tej encyklopedii, jak i tradycyjnego modelu uczoności...

 • Nowe Ateny. Umbry objaśnione

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Benedykt Chmielowski
  Nowe Ateny. Umbry objaśnione

  Opracowanie: Jerzy Kroczak i Jacek Sokolski
  Wstęp: Jacek Sokolski

   

  Obszerny dwudziesty trzeci rozdział Nowych Aten, sławnej na swój sposób encyklopedii księdza Benedykta Chmielowskiego. Autor zajął się w nim trzema formami symbolicznych wyobrażeń szczególnie popularnych w epoce baroku: hieroglifikami, emblematami i symbolami, często z włoska zwanymi imprese. Swoje wywody zilustrował bogatym zestawem przykładów zaczerpniętych z dzieł zachodnioeuropejskich autorów: Jakoba Masena...

  Cena:32.00
 • O nimfach, sylfach, pigmejach, salamandrach etc.

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim)
  O nimfach, sylfach, pigmejach, salamandrach etc.
  Przekład: Robert Urbański
  Wstęp i komentarz: Jacek Sokolski

   

  Ekscentryczny wędrowny lekarz Filip Bombastus von Hohenheim (znany szerzej pod pseudonimem Theophrastus Paracelsus), który na początku XVI w. podjął próbę radykalnej reformy medycyny, przede wszystkim zaś farmacji, był autorem niezliczonych dzieł i dzie­łek, nie zawsze ściśle związanych z jego profesją. Znajdujemy wśród nich również wielce osobliwy traktacik O nimfach, sylfach, pigmejach i salamandrach etc., w którym próbował wpisać w rozwijany przez siebie kosmologiczny model cały świat demonicznych istot...

 • O sekretach białogłowskich

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Pseudo-Albert Wielki
  O sekretach białogłowskich

  Opracowanie: Jerzy Kroczak i Joanna Zagożdżon
  Wstęp: Joanna Zagożdżon

   

  Tom O sekretach białogłowskich Pseudo-Alberta Wielkiego zawiera edycję staropolskiego przekładu, który ukazał się drukiem w roku 1695. Łaciński oryginał pt. De secretis mulierum powstał w końcu XIII lub na początku XIV wieku, a w dawnych czasach za jego autora uchodził doktor Kościoła, filozof i teolog Albertus Magnus. Dzieło opisuje roz­rodcze funkcje...

  Cena:29.00
 • O snach

  Serie wydawnicze » Bibliotheca Curiosa

  Synezjusz z Cyreny
  O snach

  Przekład i opracowanie: Emilia Żybert

   

  Traktat O snach Synezjusza z Cyreny (ok. 370–413 r.) został podobno napisany w ciągu zaledwie jednej nocy z nakazu bóstwa usłyszanego we śnie. Autor był najpierw filozofem neoplatońskim ze szkoły Hypatii z Aleksandrii, pod koniec zaś życia został chrześcijaninem i biskupem Ptolemais. W napisanym po grecku około roku 404 n.e. dziełku, odwołując się do koncepcji kosmicznej sympatii oraz neoplatońskiej nauki o duszy, Synezjusz starał się dowieść, że wszelkie sny mają znaczenie...

 • Zobacz wszystkie | Strony: « Poprzednia 1 2 3 4 Następna »