Biblioteka Dawnego Wrocławia

 

Seria Biblioteka Dawnego Wrocławia prezentuje monograficzne opracowania wybranych zagadnień z dziejów miasta – od czasów przedlokacyjnych do schyłku XIX w. Poszczególne tomy, stanowiące w większości debiuty naukowe młodych badaczy, poświęcone są wybitnym postaciom, ważnym wydarzeniom i zjawiskom, charakterystycznym dla pejzażu miasta budowlom, najcenniejszym dziełom literatury i sztuki. To, co wydaje się już dobrze znane, objaśniane jest tu w nowy, często zaskakujący sposób, to zaś, co ze zbiorowej pamięci wypadło lub nigdy nie mogło w niej zaistnieć, odsłania swój niezwykły, historyczno-kulturowy powab. Im głębiej sięgamy w przeszłość Wrocławia, tym wyraźniej rysują się jego współczesne perspektywy, jego miejsce w kulturze Polski, Europy i świata.

Seria pod redakcją prof. Jana Harasimowicza.