Beiträge zur allgemeinen...

 

Rocznik Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft ukazuje się pod podanym tytułem od 2012 roku. Jest kontynuacją wydawniczą publikowanych wcześniej w serii Beihefte zum Orbis Linguarum tomów (po raz pierwszy w 2006 roku), prezentujących wymianę myśli naukowej i poglądów w czasie międzynarodowych spotkań językoznawczych odbywających się w Karpaczu pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej UWr., organizowanych przez Edytę Błachut i Adama Gołębiowskiego.

 

W roczniku publikowane są teksty napisane wyłącznie w języku niemieckim, o różnej tematyce językoznawczej, odpowiadające ustalonemu przez zespół redakcyjny profilowi danego tomu. Czasopismo wciąż stanowi forum wymiany myśli dla naukowców spotykających się corocznie w Karpaczu.

 

ISSN: 2299-4122

e-ISSN: 2657-4799

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach danych: Index Copernicus i Pol-index.

 


Oficjalna strona pisma:

 


 

 • Zobacz wszystkie | Strony: Beiträge zur allgemeinen...
 • Synchronie und Diachronie. Gegenstand – Methoden – Ziele

  Nowości|Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)

  Synchronie und Diachronie. Gegenstand – Methoden – Ziele

   

  Spis treści

   

  W tomie ósmym czasopisma zamieszczono m.in. artykuły: Moniki Bielińskiej Kontroversen um die lexikographische Theorie, Andrzeja S. Fereta Zwischen dem Plan und seiner Realisierung. Zu den Hodonymen in der Stadt Białystok im Zweiten Weltkrieg unter deutscher Besatzung, Marty Rogozińskiej Akustische Analyse von Vokaldehnungen im sportlichen Kontext.

  Cena:40.00
 • Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich

  Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)

  Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich

   

  Spis treści

   

  Siódmy zeszyt w serii Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft przynosi m.in. artykuły: Jürgena Ehrenmüllera Wie viel steht auf dem oder am Spiel? Diatopische Markiertheit von konventionalisierten Spielphraseologismen am Beispiel des österreichischen Deutsch; Magdaleny Z. Feret Was markiert „jener“?; Marty Rogozińskiej Markierte Intonation im wissenschaftlichen Vortrag. Eine Fallstudie.

  Cena:40.00
 • Sprachebenen und ihre Kategorisierungen

  Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Sprachebenen und ihre Kategorisierungen

   

  Spis treści

   

  W szóstym zeszycie serii lingwistycznej redagowanej przez filologów germańskich z Uniwersytetu Wrocławskiego znalazły się m.in. artykuły: Magdaleny Feret Erwägungen zu Adjektiven und Quantoren in Nominalphrasenstrukturen, Ireneusza Gaworskiego Mehrfache syntaktisch gleiche Nachfeldbesetzung und ihre Funktionen – Ergebnisse einer diachronen Analyse religiöser Texte i Piotra A. Owsińskiego Frühneuhochdeutsche Neuerungen im Spiegel der Schreibung der Krakauer Stadtkanzle.

  Cena:38.00
 • Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

  Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

   

  Spis treści

   

  Publikacja jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół dwóch problemów badawczych. Pierwszy to „język i komunikacja w teorii i praktyce”. Autorki i autorzy analizują różne zjawiska językowe w ujęciu porównawczym (niemiecko-polskim i niemiecko-duńskim) lub ograniczając się do jednego języka. Poszczególne rozdziały książki są poświęcone tematom m.in. z obszaru składni, semantyki, aktów mowy i dyskursu. Drugim problemem badawczym...

 • Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte – Methoden – Didaktik

  Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Gesprochenes, Geschriebenes:
  (Kon)Texte – Methoden – Didaktik

   

  Spis treści

   

  W książce zebrane zostały referaty zaprezentowane w czasie 24. międzynarodowej konferencji lingwistycznej w Karpaczu w dniach 16–18 września 2013 r. Wśród nich znalazły się teksty: Jana Pacholskiego Studienreisen als Methode der Literaturdidaktik. Reflexionen eines Praktikers, Karin Pittner Ebenen des Vergleichs von Arbeiten deutscher und polnischer Studierender, Rafała Szuberta...

  Cena:38.00
 • Sprache in Wissenschaft und Unterricht

  Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Sprache in Wissenschaft und Unterricht
  Akten der 23. internationalen Linguistenkonferenz Karpacz 14.–16.05.2012

   

  Spis treści

   

  Publikacja po 23. międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Karpaczu w dniach 14–16 maja 2012 roku.  W tomie m.in. teksty: Marii Biskup Zu Besonderheiten der Rechtssprache Deutschlands, Małgorzaty Czarneckiej Zur Rolle des Vorwissens beim Fremdsprachenlernen, Ireneusza Gaworskiego Zum sprachlichen Potenzial der Textsorten im DaF–Unterricht. Eine Lehrwerkanalyse.

  Cena:38.00
 • Motoren der heutigen (germanistischen) Linguistik

  Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Motoren der heutigen (germanistischen) Linguistik

   

  Spis treści

   

  Tom zawiera referaty z 22. międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Karpaczu w dniach 10-12 października 2011.

  Cena:38.00
 • Zobacz wszystkie | Strony: Beiträge zur allgemeinen...