Beiträge zur allgemeinen...

 

Serię Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft redagują dr Edyta Błachut i dr Adam Gołębiowski.

 


 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Beiträge zur allgemeinen...
 • Sprachebenen und ihre Kategorisierungen

  Nowości|Serie wydawnicze » Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Sprachebenen und ihre Kategorisierungen

   

  W szóstym zeszycie serii lingwistycznej redagowanej przez filologów germańskich z Uniwersytetu Wrocławskiego znalazły się m.in. artykuły: Magdaleny Feret Erwägungen zu Adjektiven und Quantoren in Nominalphrasenstrukturen, Ireneusza Gaworskiego Mehrfache syntaktisch gleiche Nachfeldbesetzung und ihre Funktionen – Ergebnisse einer diachronen Analyse religiöser Texte i Piotra A. Owsińskiego Frühneuhochdeutsche Neuerungen im Spiegel der Schreibung der Krakauer Stadtkanzle.

 • Gesprochenes, Geschriebenes: (Kon)Texte – Methoden – Didaktik

  Serie wydawnicze » Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Gesprochenes, Geschriebenes:
  (Kon)Texte – Methoden – Didaktik

   

  W książce zebrane zostały referaty zaprezentowane w czasie 24. międzynarodowej konferencji lingwistycznej w Karpaczu w dniach 16–18 września 2013 r. Wśród nich znalazły się teksty: Jana Pacholskiego Studienreisen als Methode der Literaturdidaktik. Reflexionen eines Praktikers, Karin Pittner Ebenen des Vergleichs von Arbeiten deutscher und polnischer Studierender, Rafała Szuberta...

  Cena:38.00
 • Motoren der heutigen (germanistischen) Linguistik

  Serie wydawnicze » Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Motoren der heutigen (germanistischen) Linguistik

   

  Tom zawiera referaty z 22. międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Karpaczu w dniach 10-12 października 2011.

  Cena:38.00
 • Sprache in Wissenschaft und Unterricht

  Serie wydawnicze » Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Sprache in Wissenschaft und Unterricht
  Akten der 23. internationalen Linguistenkonferenz Karpacz 14.–16.05.2012

   

  Publikacja po 23. międzynarodowej konferencji lingwistycznej, która odbyła się w Karpaczu w dniach 14–16 maja 2012 roku.  W tomie m.in. teksty: Marii Biskup Zu Besonderheiten der Rechtssprache Deutschlands, Małgorzaty Czarneckiej Zur Rolle des Vorwissens beim Fremdsprachenlernen, Ireneusza Gaworskiego Zum sprachlichen Potenzial der Textsorten im DaF–Unterricht. Eine Lehrwerkanalyse.

  Cena:38.00
 • Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

  Serie wydawnicze » Beiträge zur allgemeinen...

  Edyta Błachut, Adam Gołębiowski (red.)
  Sprache und Kommunikation in Theorie und Praxis

   

  Publikacja jest zbiorem tekstów, które skupiają się wokół dwóch problemów badawczych. Pierwszy to „język i komunikacja w teorii i praktyce”. Autorki i autorzy analizują różne zjawiska językowe w ujęciu porównawczym (niemiecko-polskim i niemiecko-duńskim) lub ograniczając się do jednego języka. Poszczególne rozdziały książki są poświęcone tematom m.in. z obszaru składni, semantyki, aktów mowy i dyskursu. Drugim problemem badawczym...

 • Zobacz wszystkie | Strony: Serie wydawnicze » Beiträge zur allgemeinen...