Aktualności

 

 

 

 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »
 • „Typografia kompletna” znów nagrodzona

  Aktualności

  Książka autorstwa Ewy Repucho Typografia kompletna. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego poświęcona dziełu Leona Urbańskiego, jednego z wybitniejszych polskich grafików i typografów drugiej połowy XX w., otrzymała kolejną nagrodę – Wyróżnienie Specjalne w Konkursie ACADEMIA 2017 dla najlepszej publikacji akademickiej za opracowanie edytorskie 2017. To nagroda wręczana w ramach odbywających się w Warszawie Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA.

 • „Gazeta Wrocławska” o nowym odczytaniu Krzyżowej

  Aktualności

   

  W „Gazecie Wrocławskiej” z 27-28 maja br. ukazała się obszerna recenzja zbioru esejów prof. Krzysztofa Ruchniewicza Krzyżowa ponownie (od)czytana. Oto jej fragment, polecamy zapoznanie się z całością oraz lekturę książki:

   

  Sama książka stanowi zbiór esejów historycznych oraz impresji, nie zaś artykułów stricte naukowych, co wpływa wyłącznie na jej korzyść. Do czynienia mamy bowiem z tekstami przystępnymi, których odbiorcą nie będzie jedynie wąskie grono akademików. (...) Tu dostajemy teksty przede wszystkim przemyślane, będące rozważaniami nad wybranymi aspektami dziejów Krzyżowej. Otrzymaliśmy zatem pozycję, której lektura daje dobre wyobrażenie o historii Krzyżowej von Moltków, o niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej (tu na uwagę zasługują; „>>Wielka koalicja niemieckiego ruchu oporu<<. Krąg z Krzyżowej” oraz „>>Ich społeczeństwo było przeciw nim<<. Polska i Polacy wobec niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej”, które wpisują się w potrzebę wypełnienia luki obecnej w polskiej publicystyce na temat postawy samych Niemców wobec rządów Hitlera), oraz wyjątkowo cenne, bo niepozbawione osobistych akcentów, relacje o okolicznościach powstania Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Na koniec zaś autor przedstawił rysy biograficzne kilku zmarłych już ojców (współ)założycieli Fundacji.

   

  (...)
  W kontekście rynku wydawniczego jest to pozycja niewątpliwie potrzebna, brak bowiem jej odpowiednika – szczególnie na rynku polskim. Na tle współczesnego krajobrazu intelektualnego jest zaś pozycją tym bardziej pożądaną. Brak bowiem książek przemyślanych, pisanych nie tylko ze znawstwem tematu, z erudycyjną swadą, co z subtelną życzliwością, wynikającą z osobistego zaangażowania.

   

  dr Tomasz Skonieczny

 • Zbliża się premiera powieści zainspirowanej górą Ślężą

  Aktualności

   

  Wkrótce nakładem naszej oficyny ukaże się warta uwagi powieść An­dreasa P. Rotaba Monte Silentii. Tak o tej książce pisze jeden z najważniejszych dziś krytyków literackich Karol Maliszewski:

   

  Na moim entuzjastycznym odbiorze nowej książki An­dreasa P. Rotaba zaważył czytelniczy głód. W śmieciach dominujących na rynku wydawniczym dawno nie mo­głem znaleźć czegoś, co w tak zaskakujący sposób prze­kraczałoby zwykły (przeciętny) poziom komunikacji, ale też i obowiązujący w literaturze schemat strukturalny i formalny. Szukałem niezwykłości, ale i uniesienia, ja­kiegoś mądrego „intelektualnego rozbawienia”, porywa­jącego zaciekawienia – i wreszcie na te wartości trafiłem. Odnalazłem je w monologu faceta, o którym początkowo myśli się tylko z rozbawieniem. Potem rozbawieniu za­czyna towarzyszyć zdumienie, wreszcie refleksja i głębo­ki namysł, a także zdziwienie, że we współczesnej powie­ści jednak można z wdziękiem zmieścić ważne problemy filozoficzne, antropologiczne, religijne.

  Najogólniej rzecz ujmując, na treść fabuły składa się relacja z wielotygodniowej wyprawy po sens życia – jed­nego życia (narratora). Bohater książki założył a priori, że wraz z osiągnięciem celu, jakim jest szczyt Ślęży, do­zna iluminacji, a ta doprowadzi do poznania prawdziwej tożsamości ukrytej w imieniu definiującym istotę i sens istnienia. Na zapis dziennika narratora składają się opi­sy jego przemyśleń i zdarzeń, które były jego udziałem w trakcie wędrówki oraz opisy miejsca akcji – Ślęży i jej bliskich okolic. Trudno nie dostrzec fascynacji autora tą krainą; malowniczo, z troską o szczegół, opisane wę­drówki głównego bohatera prowadzą czytelnika zarów­no po znanych szlakach, jak i odkrywają miejsca, które zdają się być nieznane, albo raczej – znane jedynie praw­dziwie wtajemniczonym poszukiwaczom magii Monte Silentii. (...). Ujarzmiony w pełnym niemocy ciele, uwikłany w relacje z ludźmi (którzy często zdają się przeszkadzać), rozdarty między samczą fascynacją kobietami a potrzebą określenia ich roli w procesie poznawania siebie, egocentryczny wędrowiec objawia fundamentalne prawdy o swym bycie i nie-bycie (tu i teraz) zarazem.


  (fragment recenzji)

 • „Wykopaliska filmu” – KINtop

  Aktualności


  W czasopiśmie EKRANy (6/2016) ukazała się recenzja dwutomowego opracowania KINtop. Antologia wczesnego kina, które redagował Andrzej Dębski i Martin Loiperdinger.  Poniżej przytaczamy jej fragment i zachęcamy do sięgnięcia po książkę.

   

  Antologia wczesnego kina ze względu na swój unikatowy charakter i jakość wybranych tekstów z pewnością powinna stać się lekturą obowiązkową dla studentów filmoznawstwa, obok klasycznych ujęć filmowej historiografii okresu 1900–1906. (...)
  Szczególnie warte uwagi są tutaj artykuły o wczesnym obiegu pirackich kopii w przemyśle filmowym, sposobach prezentacji, recepcji i wyświetlania bądź próbach domestykacji kina na początku XX wieku. Do obowiązkowych należy zaliczyć trzy teksty o kinie na ziemiach polskich autorstwa Andrzeja Dębskiego, Małgorzaty Hendrykowskiej oraz Łukasza Biskupskiego, które stanowią doskonałe uzupełnienie
  Historii kina polskiego Tadeusza Lubelskiego.


  Ewa Drygalska

 • Dwie nagrody dla książki „Typografia kompletna”

  Aktualności

  Niedawno wydana książka Ewy Repucho Typografia kompletna. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego poświęcona postaci i twórczości wybitnego polskiego grafika i typografa, święci swoje pierwsze triumfy.

   

  Książka otrzymała nagrodę w kategorii „Promocja edytorstwa” w Konkursie EDYCJA 2015/2016, organizowanym przez magazyn WYDAWCA, oraz Nagrodę Dziennikarzy 20. Poznańskich Dni Książki Naukowej.

 • O prozie Anara w „Nowych Książkach”

  Aktualności

   

  W czasopiśmie „Nowe Książki” (10/2016, s. 29) mogliśmy przeczytać recenzję książki Oko proroka. Czerwona limuzyna” wybitnego azerbejdżańskiego prozaika Anara. Skreślił ją Piotr Prachnio. Przytaczamy poniżej fragment recenzji i zachęcamy do lektury całości:

   

  Anar, sięgając po tradycyjne mitologemy i symbole, a także tworząc własne ich przedstawienia, tym razem konstruuje zajmujące narracje mitopodobne, najczęściej rozwijające się według logiki absurdu lub snu.
  Co ważne, prozaik – w czym zdradza podobieństwo do Kafki – nie poprzestaje na kreowaniu paraleli mitologicznych. Jego mitotwórstwo jest żywotne i dynamiczne. Uniezależniło się od reliktów przeszłości i posiadło własną motorykę. (...)
  Chwyt narracyjny Anara polega na ciągłym odwracaniu porządku żywych i martwych (co pozwala na przemianę dobra w zło lub odwrotnie). W minipowieści martwy budzi się do życia; w opowiadaniu żywy skazany zostaje na śmierć. Obie fabuły – Oka proroka i Czerwonej limuzyny – zyskały dzięki temu przedziwną właściwość. Koniec historii odsyła czytelnika na początek (ruch okrężny sugeruje zresztą sam autor w posłowiu do minipowieści).

 • „Lingua et gaudium” dla profesora Jana Miodka

  Aktualności

   

  Profesor Jan Miodek, znany, lubiany i ceniony językoznawca 24 czerwca br. obchodził jubileusz 70. urodzin. Uroczystość odbyła się na Uniwersytecie Wrocławskim, poprowadził ją Maciej Orłoś, laudację na cześć jubilata wygłosił dr hab. Bogusław Bednarek. W trakcie uroczystości wystąpił chór Gaudium, wręczono także profesorowi księgę jubileuszową Lingua et gaudium przygotowaną przez pracowników Instytutu Filologii Polskiej UWr. Oficyna Wydawnicza ATUT jest wydawcą tej publikacji.

 • O delikatności „Scenek z życia”

  Aktualności

  W numerze 3/2016 roku gdańskiego czasopisma „Autograf” ukazała się recenzja tomiku wierszy Sławomira Ortyla Scenki z życia autorstwa Ludwika Filipa Czecha. Cytujemy jej fragment i zachęcamy do lektury całości.

   

  Wiele tomików, które czytałem, były zaawansowanym bełkotem. Zbiorem przypadkowych znaków udających literaturę. Robota Sławomira Ortyla jest wyjątkowa. Czuć w niej nie tylko talent, ale też orkę. Dopieszczanie słów, zdań, kontekstów. Tutaj nie ma miejsca na przypadek. Jest konsekwencja, dyscyplina. Żmudny wysiłek nakierowany na czytelnika. Żeby zrozumiał, zaakceptował, uczestniczył w fabule. W Scenkach z życia prawie każdy wiersz zasługuje na poetycki laur.

 • Medycy nie gęsi, Coryella czytają

  Aktualności

   

  Na blogu „...medycy nie gęsi, też książki czytają” ukazała się ciekawa recenzja zbioru aforyzmów Andrzeja Coryella Niewierność nad wiernościami. Młoda recenzentka pisze m.in.:

   

  Mogę napisać: czytanie „Niewierności nad wiernościami” było dla mnie niezwykłym doświadczeniem, które dało możliwość zastanowienia się nad niektórymi aspektami życia; które pozwoliło na zajrzenie głębiej niż na co dzień sięga wzrok. Jednak czy byłby to dobry pomysł? Czy wtedy nie podeszlibyście do książki z założeniem, że z marszu oderwie Was od błahej codzienności? Byłoby to błędem, w końcu aforyzmom pana Coryella trzeba w pełni oddać się intelektualnie, smakować każde słowo, obracać językiem, przegryźć, skorelować z własnym zdaniem i poddać próbie - nie wystarczy tylko pozwolić światłu odbić tekst na siatkówce oka.

   

  Więcej można przeczytać na:
  http://medycy-nie-gesi.blogspot.ch/2016/04/niewiernosc-nad-wiernosciami-andrzej.html#more

 • Oficyna Wydawnicza ATUT na targach w Warszawie

  Aktualności

   

  Oficyna wydawnicza ATUT uczestniczyła w Warszawskich Targach Książki, które odbywały się na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniach 19-22 maja br. Pozdrawiamy wszystkich, którzy odwiedzili nasze stoisko.

 • Zobacz wszystkie | Strony: 1 2 3 4 5 6 Następna »