Otrzymaliśmy Nagrodę Kulturalną Śląska

Archiwum

14 września 2013 r. w Bückeburgu Witold Podedworny, założyciel i właściciel  Oficyny Wydawniczej ATUT odebrał prestiżową Nagrodę Kulturalną Śląska przyznaną wydawnictwu za działania ukierunkowane na pielęgnację i rozwój śląskiego dziedzictwa kulturowego. Nagroda jest wspólnym przedsięwzięciem Rządu Dolnej Saksonii i Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

 

Wyróżnienie to przyznano Oficynie w roku, w którym obchodzi ona 20-lecie istnienia. Dla wydawnictwa więc ta nagroda to uhonorowanie jego konsekwentnej 20-letniej pracy na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego, zrozumienia skomplikowanej historii Śląska i budowania jego współczesności.

 

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/aktualnosci/artykul/uroczyste-wreczenie-nagrody-kulturalnej-slaska-bueckeburg-2013/