20-lecie Oficyny Wydawniczej ATUT

Archiwum

Oficyna Wydawnicza ATUT skończyła 20 lat. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 15 maja 2013 roku w Galerii pod Plafonem. Swoją obecnością zaszczycili nas: w imieniu Wojewody Dolnośląskiego Pan Krzysztof Dworak, w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pan Józef Dymalski, który przeczytał list od Marszałka skierowany do wydawnictwa. Głos zabrali także Pani prof. dr hab. Iwona Bartoszewicz, Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UWr, i Pan prof. dr hab. Jan Harasimowicz z Instytutu Historii Sztuki UWr.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyszyli na uroczystość, wysłali listy gratulacyjne, złożyli życzenia.