Sprachenvielfalt in der UE und Translation

Studia Translatorica

Anna Małgorzewicz, Lew N. Zybatow (red.)
Sprachenvielfalt in der UE und Translation
Translationstheorie trifft Translationspraxis. SummerTrans-Lektionen zur Translationswissenschaft

 

W tomie zostały zaprezentowane wybrane teksty prowadzących kurs SummerTrans IV, który odbył się w lipcu 2011 r. w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Międzynarodowa letnia szkoła SummerTrans  działa w ramach International Academy for Translation and Interpreting (IATI) i gości się regularnie na różnych europejskich uniwersytetach: Universität Innsbruck (2004), Universität Saarbrücken (2005), Universität Wien (2008), Uniwersytet Wrocławski (2011). Jej słuchaczami są młodzi tłumacze, studenci przekładu i słuchacze kursów tłumaczenia symultanicznego.

 

ISSN 2084-3321
ISBN 978-83-7432-849-4
ISBN 978-3-86276-062-6, Wrocław – Dresden 2012, 16,5 x 23 cm,148 s., okładka twarda