Die Zwischenzeit / Czas pośredni

Poezja

Cena:48.00

Max Herrmann- Neiße
Die Zwischenzeit / Czas pośredni
68 Gedichte und 2 Prosastücke Anlässlich des 70. Todestages / 68 wierszy i 2 fragmenty prozy w 70. rocznicę śmierci

Przekład: Beata Giblak, Wojciech Kunicki

 

Niniejsza antologia prezentuje polskiemu czytelnikowi cząstkę bogatego dorobku Maxa Herrmanna-Neißego. Autorzy wyboru starali się zaprezentować twórczość poety na każdym etapie jego pisarskiej działalności, a zatem przedstawić jego artystyczny rozwój – od twórczości czerpiącej swe inspiracje z wielkich europejskich wzorców, takich jak Charles Baudelaire czy Rainer Maria Rilke, po artystyczną emancypację, a także pokazać wielowymiarowość liryki Herrmanna.

 

ISBN 978-83-7432-834-0
ISBN 978-3-86276-059-6, Wrocław – Dresden 2012, 14 x 23,5 cm, okładka twarda