Czas nieutracony

Wyprzedaż|Varia

Cena:15.00

Henryk Stachowiak
Czas nieutracony
Wspomnienia

 

Wspomnienia te obejmują cały okres świadomego życia autora – począwszy od powstania Frontu Ludowego we Francji w 1936 r. (towarzyszył on wtedy matce, która zanosiła jedzenie strajkującemu w kopalni ojcu), aż do katastrofy smoleńskiej 2010 r. Dużą część tego okresu stanowi trwanie w PRL-u. Z licznych wspomnień dotyczących tych czasów dowiadujemy się, że życie wtedy było „szare” i nie było „wolności”. Życie autora w PRL-u nie było wprawdzie usłane różami, ale określa je jednak jako barwne i ekscytujące. Uważa, że wspomnienia te mogą być pouczającym uzupełnieniem panującej mitologii dotyczącej nie tylko okresu Polski Ludowej.

 

ISBN 978-83-7432-664-3, Wrocław 2011, 14 x 20,5 cm, 438 s. + 22 s. ilustracji, okładka miękka