Bibliotheca Bielaviana 2009

Dolny Śląsk

Bibliotheca Bielaviana
2009


Rocznik Bielawy, redagowany przez dra Rafała Brzezińskiego. Zamieszczono w nim kalendaria za rok 2009 miasta Bielawy, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie, Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Bielawie, Gimnazjum nr 2, a także teksty poświęcone dziejom miasta, miejscowej bibliotece, edukacji, kulturze, sporcie i turystyce w Bielawie, bielawskiej samorządności, oraz sylwetki bielawian (m.in. Bogumiły Derenowskiej, Tadeusza Łazowskiego, ks. Henryka Pragi, Grażyny Smolińskiej, Piotra Żygadło).

ISSN 2081-8211, Wrocław – Bielawa 2010, 16,5 x 24 cm, 454 s., okładka twarda